You are on page 1of 47

Желите ли да постанете

МИЛИОНЕР?
КВИЗ МИЛИОНЕР

16,000
1 000 000
8,000
4,000

500,000 2,000
250,000 1,000
125,000 500

64,000 300
32,000 200
За питање, кликните на жељену суму 100
Велико почетно слово се пише на:

Кликните на слово са тачним одговором

 A:почетку  B:на крају


реченице реченице

 C:иза зареза  D: где теткица каже

Питање за 100 динара


НЕТАЧНО!

ПОКУШАЈ ПОНОВО!
Тачно! ПОГОДАК
100 динара

Кликни на врећу са
новцем да би изабрао
ново питање!
Реченице по значењу могу
бити:
Кликните на слово са тачним одговором
 A:обавештајне, упитне,  B: обавештајне, упитне,
утицајне и заповедне узвичне и заповедне

 D: обавештајне, упитне,
 C:одобравајуће, упитне, узвичне и законске
узвичне и заповедне

Питање за 200 динара


НЕТАЧНО!

ПОКУШАЈ ПОНОВО!
Тачно! ПОГОДАК
200 динара

Кликни на врећу са
новцем да би изабрао
ново питање!
Великим почетним словом се
пишу:
Кликните на слово са тачним одговором
 A:имена и презимена људи
и њихов матични број  B:називи биљака и
животиња

 C: имена и презимена  D: имена и презимена


људи дрвећа

Питање за 300 динара


НЕТАЧНО!

ПОКУШАЈ ПОНОВО!
Тачно! ПОГОДАК
300 динара

Кликни на врећу са
новцем да би изабрао
ново питање!
Реченице по облику могу бити:

Кликните на слово са тачним одговором

 A: потврдне и  B:заповедне и
обавештајне одричне

 C:потврдне и  D: потврдне и
опуштене одричне
Питање за 500 динара
НЕТАЧНО!

ПОКУШАЈ ПОНОВО!
Тачно! ПОГОДАК
500 динара

Кликни на врећу са
новцем да би изабрао
ново питање!
Шта је правилно написано?

Кликните на слово са тачним одговором

 A: млава  B:Млава

 C:тимок  D: Река

Питање за 1 000 динара


НЕТАЧНО!

ПОКУШАЈ ПОНОВО!
Тачно! ПОГОДАК
1 000 динара

Кликни на врећу са
новцем да би изабрао
ново питање!
Главни делови реченице су:

Кликните на слово са тачним одговором

 A: субјекат и 2
 B: Тамер и Давид 7

предикат

 C: Велико слово
и тачка
 D:именице

Питање за 2 000 динара


НЕТАЧНО!

ПОКУШАЈ ПОНОВО!
Тачно! ПОГОДАК
2 000 динара

Кликни на врећу са
новцем да би изабрао
ново питање!
Шта је правилно написано?

Кликните на слово са тачним одговором

 A: велико Црниће  B: Велико Црниће

 C: велико црниће  D: Велико црниће

Питање за 4 000 динара


НЕТАЧНО!

ПОКУШАЈ ПОНОВО!
Тачно! ПОГОДАК
4 000 динара

Кликни на врећу са
новцем да би изабрао
ново питање!
У реченици „Пера је прошлог
петка купио патике“ речи: прошли
петак означавају:
Кликните на слово са тачним одговором

 A: време вршења  B: марку патика


радње

 C: субјекат и  D: врсту именице


предикат
Питање за 8 000 динара
НЕТАЧНО!

ПОКУШАЈ ПОНОВО!
Тачно! ПОГОДАК
8 000 динара

Кликни на врећу са
новцем да би изабрао
ново питање!
Шта је правилно написано?
Кликните на слово са тачним одговором
 A: Скадарско Језеро  B: скадарско језеро

 C: Скадарско  D: скадарско
језеро Језеро
Питање за 16 000 динара
НЕТАЧНО!

ПОКУШАЈ ПОНОВО!
Тачно! ПОГОДАК
16 000 динара

Кликни на врећу са
новцем да би изабрао
ново питање!
У којој реченици реч Копаоник
означава место вршења радње?
Кликните на слово са тачним одговором
 B: Купили су
 A:Копаоник је копаонички домаћи сир
лепа планина.

 C:Копаоник још  D: Маја је отпутовала


увек нема снега на Копаоник
Питање за 32 000 динара
НЕТАЧНО!

ПОКУШАЈ ПОНОВО!
Тачно! ПОГОДАК
32 000 динара

Кликни на врећу са
новцем да би изабрао
ново питање!
Шта је правилно написано?

Кликните на слово са тачним одговором

 A: Велика  B:Велика
Британија британија

 C:велика  D:велика
Британија британија
Питање за 64 000 динара
НЕТАЧНО!

ПОКУШАЈ ПОНОВО!
Тачно! ПОГОДАК
64 000 динара

Кликни на врећу са
новцем да би изабрао
ново питање!
У реченици „Мика је наопако
обукла џемпер“ реч „наопако“
означава:
Кликните на слово са тачним одговором

 A:предикат  B:да је џемпер


покварен

 C:начин вршења  D:време вршења


радње радње
Питање за 125 000 динара
НЕТАЧНО!

ПОКУШАЈ ПОНОВО!
Тачно! ПОГОДАК
125 000 динара

Кликни на врећу са
новцем да би изабрао
ново питање!
Шта је правилно написано?

Кликните на слово са тачним одговором

 B:Стара
 A:Врњачка Бања
Планина

 C:Јадранско
Море
 D: Пролом бања

Питање за 250 000 динара


НЕТАЧНО!

ПОКУШАЈ ПОНОВО!
Тачно! ПОГОДАК
250 000 динара

Кликни на врећу са
новцем да би изабрао
ново питање!
У реченици „Јованина
порцеланска лутка је разбијена“
реч „Јованина“ означава:
Кликните на слово са тачним одговором

 A: субјекат  B: чије је нешто

 C: какво је  D: начин вршења


нешто радње
Питање за 500 000 динара
НЕТАЧНО!

ПОКУШАЈ ПОНОВО!
Тачно! ПОГОДАК
500 000 динара

Кликни на врећу са
новцем да би изабрао
ново питање!
Ко је најбоља учитељица на
свету?
Кликните на слово са тачним одговором

 A: Сузана Митић  B:учитељица


Гоца

 C: учитељица  D: Милица
Зорка Митић
Питање за 1 000 000 динара
НЕТАЧНО!

ПОКУШАЈ ПОНОВО!
Тачно! ПОГОДАК
1 000 000