BIBLIOTERAPI

Ahli kumpulan: Nor Hamizah Saidin Nor Wahidah Hasim Sahana Sahidan

Pengenalan ‡ Biblioterapi boleh ditaksirkan sebagai penggunaan buku-buku untuk menolong orang menyelesaikan masalah. . atau pemudahcara dengan peserta berasaskan perkongsian secara mutual dengan idea literatur yang dibaca. ‡ Definisi yang lebih tepat: ‡ Biblioterapi sebagai teknik untuk menstuktur interaksi antara terapis dengan klien.

‡ Konsep ini diaplikasikan dengan amalan rawatan. .Konsep ‡ Konsep asas biblioterapi ialah membaca untuk pengalaman rawatan. terutamanya selepas Perang Dunia Kedua kerana ramai anggota tentera yang cedera melakukan sesi membaca dalam tempoh pemulihan ‡ Anggota itu berpendapat membaca boleh membantu pemulihan dengan lebih cepat.

termasuk buku manual disediakan sebagai agen pemangkin kelegaan emosi untuk orang yang menghadapi gangguan mental . ‡ Konsep biblioterapi telah diluaskan hingga dipadankan dengan aktiviti perbincangan atau bermain.‡ Idea pemulihan melalui aktiviti membaca telah dikesan dari masa orang Yunani menubuhkan perpustakaan pertama sejak pertama sejak lebih 2000 tahun dahulu.

‡ Idea biblioterapi merangkumi pemilihan bahan membaca untuk klien yang mempunyai pengalaman yang relevan dengan situasi yang tertulis di dalamnya. .Ia bermula daripada kecenderungan manusia untuk mengenal pasti dengan orang lain melalui ekspresi dalam literatur dan seni.

Contoh situasi .

selepas itu mengenal pasti watak yang mempunyai ciri serupa dengannya. ‡ Kanak-kanak yang menghadapi masalah gangguan mental disuruh melukis sesuat suasana.Pelaksanaan Biblioterapi ‡ Biblioterapi melibatkan aktiviti membaca sahaja. . ‡ Biblioterapi diintegrasikan dengan pendekatan terapi bercerita. atau dilengkap dengan aktiviti perbincangan atau bermain.

. Menimbulkan minat individu terhadap peristiwa berlaku di sekeliling.Sebab-sebab Intervensi Biblioterapi Untuk memupuk konsep kendiri positif individu Untuk menambahbaikkan kefahaman tingkah laku manusia dengan motivasi Untuk memupuk penilaian dan refleksi kendiri individu secara jujur.

Untuk melepaskan tekanan emosi atau mental Menunjukkan kepada individu bahawa bukan dirinya sahaja atau yang pertama menghadapi masalah tersebut. Untuk menunjukkan individu bahawa adanya lebih daripada satu cara penyelesaian masalahyang dihadapinya. .

.Menolong individu membincangkan masalah secara senang hati Menolong individu merancang tindakan konstruktif untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

samada pendekatan individu atau kumpulan dijalankan.Prosedur Pelaksanaan Bilioterapi ‡ Prosedur asas pelaksanaan biblioterapi adalah sama. 1) Bermula sesi terapi dengan memotivasikan individu menyertai aktiviti pengenalan. 2) Menyertai masa yang cukup untuk membaca bahan yang berkaitan. 3) Membenarkan masa refleksi dan penilaian .

interpretasi dan penilaian.4) Menyediakan masa tindakan susulan untuk perbincangan dengan teknik pemudahcaraan supaya membimbing klien atau kumpulan klien mengingat semua kandungan yang dibaca melalui aplikasi. analisis. . 5) Pelaksanaan penilaian dan membimbing individu kepada penutup yang merangkumi penilaian terapis dan penilaian kendiri individu. sintesis.

Prosedur Pelaksanaan .

SEKIAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful