Bengkel Asas Membaca: (Kaedah Fonetik) WAJ 3103

Disediakan oleh: 1. Nurul Azira Bt Sapian 2. Noor Syazwanni Bt Abd Aziz 3. Nur Izzati bt Hasbullah Unit: PISMP H2 Pensyarah Pembimbing: Norainah Bt Mohd Saleh
TUTORIAL MINGGU 2 1

Abdullah Hassan  Fonetik ialah kajian mengenai bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh manusia. Emeritus Dr.Definisi Fonetik Menurut Prof. Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat  Fonetik ialah ilmu bahasa/ linguistik yang berkaitan dengan penyebutan kata dan lambang yang menunjukkan sebutannya TUTORIAL MINGGU 2 2 .

Apakah Fonik? Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat: Fonik ialah kaedah mengajar membaca dengan melatih pelajar menghubungkaitkan bunyi tertentu dengan lambang tertentu. TUTORIAL MINGGU 2 3 .

‡ Huruf juga tidak dieja tetapi terus dibunyikan. contohnya (a) ‡ Sebagai contoh : sebutan ¶sagu· terus disebut sebagai ( sa ) + ( gu) dan seterusnya sebagai sagu ( b ) + ( a) = ( ba ) ( t ) + ( a ) = ( ta ) ( ba ) + ( ta ) = ( bata ) TUTORIAL MINGGU 2 4 . ‡ Bunyi huruf diperkenalkan terlebih dahulu dan diikuti dengan membunyikan suku kata.Apa itu kaedah fonetik? ‡ Kaedah fonetik menekan penguasaan hubungkait di antara hurufhuruf dan bunyi-bunyinya.

‡ Hal ini kerana mereka hanya perlu mengingat simbol huruf dan bunyinya sahaja. TUTORIAL MINGGU 2 5 . ‡ Kaedah fonetik hanya mensyaratkan kanak-kanak mengenal dan mengingat hanya 25 huruf dan bunyinya sahaja. ‡ berbeza dengan kaedah suku kata atau mengeja yang mana kanak-kanak perlu mengenal nama huruf atau mengingat berpuluh-puluh pola suku kata yang sangat membebankan kanakkanak. ‡ Mengajar membaca menggunakan kaedah fonetik adalah antara yang terbaik.‡ Kajian telah menunjukan bahawa otak manusia membaca dengan membunyikan bunyi huruf-huruf bukan membunyi nama-nama huruf. ‡ Kaedah fonetik amat mudah. ‡ Perkataan bahasa melayu merupakan gabungan bunyi-bunyi huruf secara langsung. lancar dan sejiwa dengan kanak-kanak seawal usia 3 tahun. cepat.

8. 15. 12. 13. 20. 7.KENALI ALAT ARTIKULASI 1. 18. 5. 19. 6. 10. 17. 4. 3. 16. Bibir atas Bibir bawah Gigi atas Gigi bawah Gusi Lelangit keras Lelangit lembut Anak tekak Hujung lidah Hadapan lidah TUTORIAL MINGGU 2 11. 2. 9. Tengah lidah Belakang lidah Akar lidah Epiglotis Pita suara Rongga tekak Rongga hidung Rongga mulut Rahang Tenggorok 6 . 14.

Guru meminta murid-murid memadankan gambar rajah semasa guru membunyikan huruf dengan menggunakan kad huruf. TUTORIAL MINGGU 2 7 .Latihan Membunyikan Huruf dan Asosiasi Benda dengan Huruf Bunyi Contoh aktiviti: 1.

Guru menyebut suku kata dan murid-murid perlu membulatkan suku kata berdasarkan sebutan guru.Latihan membatang suku kata dan perkataan Contoh aktiviti: 1. 2. Guru memberikan suku kata perkataan yang diceraikan dan murid mencantumkan supaya menjadi satu perkataan yang lengkap. TUTORIAL MINGGU 2 8 .

Latihan Membaca Frasa dan Ayat Contoh aktiviti: 1. TUTORIAL MINGGU 2 9 . Guru menunjukkan gambar dan murid-murid diminta mebaca pilihan ayat seterusnya meletakkan ayat yang sesuai di tempat kosong. 2. Murid-murid diminta menyusun perkataan mengikut susunan ayat yang betul.

Guru memberikan skrip drama pendek.Latihan Menggunakan Bahan Bantu Belajar Untuk Melaksanakan Kaedah Fonik Contoh aktiviti: Bahan: skrip lakonan drama. Murid-murid dikehendaki berlatih dan berlakon berdasarkan skrip. TUTORIAL MINGGU 2 10 .

RUJUKAN ‡ ‡ http:// intan gemilang. Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. blogspot. Fonetik dan Fonologi. TUTORIAL MINGGU 2 11 .com Indirawati Zahid dan Mardian Shah Omar (2006).

TUTORIAL MINGGU 2 12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful