SEEB2023 MAKROEKONOMI BAB 1

PENGENALAN
Disediakan oleh: ZALINA MOHD MOHAIDEEN
BIDANG SAINS SOSIAL CAS, UUM

21/03/2011

A102

1

APA ITU MAKROEKONOMI?

‡ Salah satu cabang ekonomi, selain mikroekonomi. ‡ Mengkaji gelagat ekonomi secara agregat/keseluruhan. ‡ Pembolehubah yang terlibat seperti output agregat, tingkat harga, guna tenaga dan pengangguran, kadar bunga, kadar upah dan pertukaran asing. ‡ Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pembolehubah tersebut. ‡ Mengkaji dasar kerajaan untuk mengawal pembolehubah tersebut.

21/03/2011

A102

2

-Percaya sistem pasaran bebas akan membuat penyesuaian untuk mengatasi masalah kemelesetan dan seterusnya pertumbuhan ekonomi akan wujud kembali. kadar upah akan jatuh dan ini akan menyebabkan firma meningkatkan kuantiti buruh diminta. -Percaya tingkat upah dan harga akan menentukan g/tenaga.SEJARAH MAKROEKONOMI ‡ Model Klasik (1776-1930an): -Menggunakan model mikro untuk menyelesaikan masalah makro.Cth: Jika output jatuh dan seterusnya permintaan buruh jatuh (keluk DD buruh beralih ke kiri). -Tetapi apabila berlaku Great Depression pada tahun 1929-1932 (selepas perang dunia II). mereka sedar sistem pasaran bebas tidak boleh secara automatik mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan g/tenaga penuh. 21/03/2011 A102 3 . -Percaya kemelesetan yang berlaku dapat diperbetulkan dengan sendirinya.

-Percaya bahawa permintaan/perbelanjaan agregat ke atas barang dan perkhidmatan menentukan tingkat ekonomi yang dicapai oleh negara. -Percaya bahawa harga dan upah bukan penentu kepada g/tenaga. 21/03/2011 A102 4 . -Percaya campurtangan kerajaan perlu untuk mencapai g/tenaga penuh dan pertumbuhan ekonomi yang kukuh. interest and money´.SEJARAH MAKROEKONOMI ‡ Model Keynes (1936): -Mengemukakan teori yang menjadi asas kepada teori makroekonomi moden dalam bukunya ³The general theory of employment.

‡ Kadar pengangguran yang tinggi menunjukkan g/tenaga penuh/output potensi tidak dapat dicapai. Barang Pengguna C A Y0 M P N R KELUK KEMUNGKINAN PENGELUARAN KDNK Benar KNK POTENSI DAN KNK BENAR KDNK P KDNK B Y1 Jurang Pendapatan Negara 21/03/2011X1 X0 B D A102 Tahun 5 Barang Ketenteraan . ‡ Faktor utama ia berlaku kerana kekurangan AD/AE serta faktor lain. ‡ Merupakan petunjuk utama keadaan ekonomi.MASALAH MAKROEKONOMI: PENGANGGURAN ‡ Definisi: peratusan daripada tenaga buruh yang ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperolehinya.

MASALAH MAKROEKONOMI: PENGANGGURAN ‡ Kadar pengangguran = Tenaga buruh ± g/tenaga (bekerja) x 100 @ Jumlah penganggur x 100 Tenaga buruh Tenaga buruh ‡ Pengangguran semulajadi sekitar 4% hingga 6.5% adalah dianggap GTP. 21/03/2011 A102 6 . ‡ Dasar kerajaan akan memastikan kadar pengangguran yang rendah @ GTP.

ketidakstabilan politik dan ekonomi serta kenaikan bekalan wang tanpa disertai dengan kenaikan penawaran barang. 5%-10% sederhana dan selebihnya dianggap serius. pelaburan berkurangan dan import meningkat. eksport berkurangan. kebajikan masyarakat merosot. dasar kerajaan adalah memastikan supaya kadar inflasi dalam negara kekal rendah. ‡ Kadar inflasi = IHP thn semasa ± IHP thn sblm x 100 IHP thn sblm ‡ Kadar inflasi di bawah 4% adalah rendah. ‡ Kesan negatif akibat inflasi adalah seperti upah benar akan merosot. ‡ Oleh itu.MASALAH MAKROEKONOMI: INFLASI ‡ Definisi: kenaikan tingkat harga umum secara berterusan. ‡ Biasanya berlaku semasa ekonomi berada di puncak atau boom. ‡ Faktor berlaku inflasi ialah permintaan agregat yang tinggi melebihi kemampuan sektor pengeluaran. kenaikan harga barang import. 21/03/2011 A102 7 . kenaikan upah.

kadar inflasi adalah rendah dan kadar pengangguran adalah tinggi.MASALAH MAKROEKONOMI: INFLASI ‡ Hubungan negatif inflasi dan pengangguran: -Dalam ekonomi. kadar inflasi juga tinggi dan kadar pengangguran adalah rendah. biasanya apabila kadar pengangguran rendah. -Kadar inflasi tinggi adalah disebabkan oleh permintaan agregat yang tinggi. -Semasa AD tinggi. kadar inflasi adalah tinggi dan sebaliknya. 21/03/2011 A102 8 . menyebabkan semakin banyak buruh diperlukan oleh sektor pengeluaran dan seterusnya mengurangkan pengangguran (dan sebaliknya). Manakala semasa AD jatuh.

MASALAH MAKROEKONOMI: INFLASI ‡ Hubungan negatif inflasi dan pengangguran (samb): -Hubungan ini ditunjukkan melalui keluk Phillip: 21/03/2011 A102 9 .

-Golongan Keynesian pada awalnya menyatakan mustahil stagflasi boleh berlaku dalam ekonomi. 21/03/2011 A102 10 . -Tetapi. -Ketika itu berlaku kejutan dalam penawaran disebabkan kenaikan mendadak harga minyak dunia. stagflasi menjadi suatu realiti. -Sebahagian ahli ekonomi percaya stagflasi juga boleh berlaku ketika kadar pengangguran tinggi diikuti dengan tindakan kerajaan meningkatkan penawaran wang tanpa disusuli dengan kenaikan dalam permintaan.MASALAH MAKROEKONOMI: INFLASI ‡ Hubungan positif inflasi dan pengangguran: -Inflasi yang tinggi diikuti kadar pengangguran yg tinggi dikenali sebagai stagflasi. apabila berlaku pertumbuhan output yang perlahan dan kemelesetan ekonomi yang berterusan (depression) di seluruh dunia pada tahun 1970an.

‡ Ekonomi kadangkala mengalami keadaan turun naik (business cycle). KDNK benar Satu kitaran perniagaan C Puncak A Puncak D B Tahun 21/03/2011 A102 11 .MASALAH MAKROEKONOMI: PERTUMBUHAN EKONOMI ‡ Tahap ekonomi sesebuah negara diukur berdasarkan kepada peningkatan dalam output agregat (jumlah kuantiti barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh ekonomi dalam tempoh masa tertentu).

‡ AD jatuh menunjukkan berlakunya kemelesetan (recession). ‡ Kadar pertumbuhan ekonomi= KDNK benar tahun semasa ± KDNK benar tahun sebelum x 100 KDNK benar sebelum ‡ Dasar kerajaan memastikan pertumbuhan ekonomi sentiasa kukuh dan stabil.MASALAH MAKROEKONOMI: PERTUMBUHAN EKONOMI ‡ Tingkat output/AD/AE yang rendah menunjukkan taraf hidup juga rendah. ‡ Jika berlaku lebih lama dianggap sebagai depression.Biasanya berlaku untuk tempoh dua sukuan yang berturut-turut. negara tidak dapat memaksimumkan kebajikan masyarakat. 21/03/2011 A102 12 .

iaitu pembayaran ke luar negara melebihi penerimaan masuk ke dalam negara. ‡ Dasar kerajaan memastikan supaya akaun ini sentiasa berada dalam keadaan lebihan. pelaburan langsung asing dsb. 21/03/2011 A102 13 . ‡ Antara faktor yang menyumbang kepada lebihan dalam imbangan pembayaran ialah eksport melebihi import.MASALAH MAKROEKONOMI: IMBANGAN PEMBAYARAN ‡ Definisi:rekod pembayaran yang dibuat oleh sesebuah negara ke negara lain serta penerimaan dari negara lain ke negara tersebut. ‡ Defisit akan memberi kesan buruk kepada prestasi ekonomi seperti kenaikan kadar pertukaran asing serta kemerosotan dalam pelaburan. iaitu penerimaan dari negara lain lebih banyak daripada pembayaran yang dibuat ke negara lain. ‡ Dasar kerajaan juga mengelakkan akaun ini berada dalam keadaan defisit.

kerajaan perlu campurtangan melalui TIGA polisi utama: 1) Dasar fiskal 2) Dasar kewangan 3) Dasar pertumbuhan @ supply side 21/03/2011 A102 14 . pertumbuhan ekonomi yang kukuh dan lebihan dalaam imbangan pembayaran.PERANAN KERAJAAN ‡ Untuk mencapai keempat2 objektif makroekonomi. kestabilan dalam tingkat harga. iaitu kadar pengangguran yang rendah.

‡ Semasa ekonomi inflasi. ‡ Cukai (T) dikutip daripada isirumah dan firma dan seterusnya hasil cukai ini akan digunakan untuk perbelanjaan pengurusan dan pembangunan (G).PERANAN KERAJAAN: DASAR FISKAL ‡ Dilaksanakan melalui cukai (T) dan perbelanjaan kerajaan (G). ‡ Semasa ekonomi deflasi (meleset) @ AD merosot. kerajaan akan naikkan T dan kurangkan G untuk mengurangkan inflasi (dasar fiskal menguncup). ‡ Jumlah cukai yang hendak dikenakan serta jumlah perbelanjaan yang hendak digunakan bergantung kepada keadaan ekonomi. kerajaan akan kurangkan T dan naikkan G untuk merangsang ekonomi (dasar fiskal mengembang). 21/03/2011 A102 15 . ‡ Ini merupakan idea utama Keynes (1936) yang mengatakan kerajaan patut menggunakan dasar fiskal untuk menstabilkan tingkat output dan g/tenaga.

PERANAN KERAJAAN: DASAR KEWANGAN ‡ Kerajaan (melalui bank pusat) mengawal ekonomi melalui kawalan bekalan wang/penawaran wang dalam ekonomi. timbul persoalan sejauh mana dasar ini mampu memberi kesan kepada ekonomi. ‡ Semasa ekonomi meleset cthnya BP boleh menambahkan penawaran wang melalui alat dasarnya supaya kadar bunga turun (dasar kewangan mengembang) dan seterusnya merangsang perbelanjaan isirumah dan firma (AD). ‡ Walau bagaimanapun. ‡ Selain itu. kebanyakan ahli ekonomi juga percaya kuantiti wang ditawar mampu mempengaruhi tingkat harga umum. kadar pengangguran dan tingkat output. kadar pertukaran. ‡ Keynes percaya campurtangan kerajaan melalui alat dasar kewangan mampu mempengaruhi perbelanjaan agregat melalui penentuan kadar bunga. 21/03/2011 A102 16 .

meningkatkan produktiviti buruh dan seterusnya mengurangkan kos pengeluaran ‡ Antara cth dasar ini ialah mengawal tuntutan kenaikan upah yang melebihi kenaikan produktiviti supaya kenaikan kos mampu dielakkan serta galakan kegiatan R&D. ‡ Dasar ini mampu meningkatkan kecekapan firma.PERANAN KERAJAAN: DASAR PERTUMBUHAN ‡ Selain campurtangan untuk mempengaruhi AD. 21/03/2011 A102 17 . ahli ekonomi berpendapat kerajaan patut menggunakan dasarnya untuk merangsang penawaran agregat (AS) bagi merangsang output agregat dan pendapatan negara.

KOMPONEN MAKROEKONOMI ‡ Makroekonomi melibatkan EMPAT sektor utama: 1) Isi rumah 2) Firma (sektor swasta) 3) Kerajaan (sektor awam) 4) Sektor antarabangsa ‡ Keempat2 sektor ini adalah saling berkaitan dan berinteraksi antara satu sama lain dan ditunjukkan oleh rajah aliran pusingan pendapatan. makroekonomi turut mengkaji TIGA komponen pasaran: 1) Pasaran barang dan perkhidmatan 2) Pasaran buruh 3) Pasaran kewangan 21/03/2011 A102 18 . ‡ Selain itu.

KOMPONEN MAKROEKONOMI:SEKTOR EKONOMI ‡ Rajah aliran pusingan pendapatan bagi ekonomi empat sektor: Upah/Gaji Faktor Pengeluaran Cukai Pendapatan FIRMA ISI RUMAH Bayaran Pindahan KERAJAAN Brg & perkhidmatan 21/03/2011 A102 19 .

KOMPONEN MAKROEKONOMI:SEKTOR EKONOMI ‡ Rajah aliran pusingan pendapatan bagi ekonomi empat sektor: Ekonomi Malaysia Ekonomi Antarabangsa 21/03/2011 A102 20 .

maka tiada tabungan (S). tetapi jika perbelanjaan krg dari pendapatan. -Membeli dan menggunakan (C) barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh firma. isi rumah akan menabung. ‡ Firma: -Menjual barang dan perkhidmatan kepada isi rumah dan kerajaan dan memperolehi pendapatan. -Membuat tabungan. -Jika perbelanjaan melebihi pendapatan. -Membayar upah kepada isi rumah dan membayar cukai kepada kerajaan.KOMPONEN MAKROEKONOMI:SEKTOR EKONOMI ‡ Isi rumah: -Bekerja sebagai buruh (faktor pengeluaran) untuk firma dan memperolehi pendapatan. 21/03/2011 A102 21 .

KOMPONEN MAKROEKONOMI:SEKTOR EKONOMI ‡ Kerajaan: -Mengutip cukai daripada isi rumah dan firma dan memperolehi pendapatan. -Jika perbelanjaan kerajaan melebihi pendapatan. ‡ Antarabangsa: -Isi rumah membeli barang import (M) dan penduduk luar negara membelanjakan pendapatan mereka untuk membeli barang dan perkhidmatan dari negara ini (X) 21/03/2011 A102 22 . tiada tabungan dibuat. -Membeli barang dan perkhidmatan daripada firma dan membuat bayaran pindahan kepada isi rumah (G).

-Isi rumah menawarkan buruh. -Negara lain di dunia membeli dan menjual barangan dan perkhidmatan di pasaran ini. 21/03/2011 A102 23 . -Isi rumah dan kerajaan membeli barang dan perkhidmatan dari firma di pasaran barangan dan perkhidmatan. -Buruh juga diminta dan ditawar dari negara lain di dunia.KOMPONEN MAKROEKONOMI: BIDANG PASARAN ‡ Pasaran barang dan perkhidmatan: -Firma menawarkan barang dan perkhidmatan kepada pasaran. manakala firma dan kerajaan meminta buruh. -Firma juga membeli barang dan perkhidmatan dari yang lain. ‡ Pasaran buruh: -Interaksi berlaku apabila kerajaan dan firma membeli buruh (membayar upah) daripada isi rumah.

-Isi rumah juga mendapatkan dana dari pasaran kewangan untuk membiayai pelbagai pembelian mereka. -Sektor antarabangsa juga meminjam dan memberi pinjaman kepada pasaran kewangan. -Kerajaan meminjam dengan menerbitkan bon. -Firma turut meminjam dana dari pasaran kewangan untuk membiayai pelaburan yang memberi pulangan pada masa depan. -Isi rumah menawarkan dana/wang kepada pasaran dengan harapan memperolehi pulangan dalam bentuk dividen dan faedah bagi bon dan saham.KOMPONEN MAKROEKONOMI: BIDANG PASARAN ‡ Pasaran kewangan: -Isi rumah akan membeli stok/saham dan bon daripada firma. 21/03/2011 A102 24 .

‡ Alasan mereka ialah gelagat makro adalah jumlah kepada semua keputusan gelagat mikro.KAEDAH MAKROEKONOMI ‡ Ahli ekonomi cuba menerangkan gelagat agregat dengan melihat faktor yang sama yang mempengaruhi gelagat individu (dari sudut mikroekonomi). ‡ Cthnya penggunaan model AD-AS untuk melihat perubahan pembolehubah makroekonomi apabila berlaku perubahan dalam faktor yang mempengaruhi pembolehubah tersebut. 21/03/2011 A102 25 .

KAEDAH MAKROEKONOMI 21/03/2011 A102 26 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful