TEORI PEMBELAJARAN HUMANISTIK

cv@jpip Kent

cv@jpip kent

Individu mempunyai dorongan untuk mencapai potensinya (self(selfactualization)>pencapaian hasrat diri cv@jpip kent . pengamatan dan interpretasi seseorang individu terhadap sesuatu peristiwa (melibatkan domain afektif) Individu bertanggungjawab terhadap segala tindakannya.TEORI PEMBELAJARAN HUMANISTIK Menekankan cara pemikiran.

Teori Pembelajaran Carl Rogers Individu mempunyai keinginan semulajadi untuk belajar Pembelajaran ada dua jenis i. Cth hafalan fakta ii. gunaan). Pembelajaran eksperiential (ilmu gunaan). Cth membaiki engin kereta cv@jpip kent . Pembelajaran kognitif yang tidak berguna (rote learning).

Pembelajaran Eksperiential Rogers     Guru perlu sediakan suasana yang kondusif untuk murid belajar: belajar: Menjelaskan objektif pembelajaran Membekalkan sumber pembelajaran yang sesuai Mengimbangkan perkembangan kognitif dan afektif Berkongsi perasaan dan idea Pembelajaran hanya berkesan sekiranya matapelajaran adalah relevan dan menarik minat murid Pembelajaran seperti ini lebih kekal cv@jpip kent .

Maslow dan Hiraki Keperluan Penyempurnaan kendiri (self actualization) Harga Diri Kasih Sayang Keselamatan Fisiologi cv@jpip kent .

Individu mempunyai dorongan untuk mencapai potensinya (self(selfactualization)>pencapaian actualization)>pencapaian hasrat diri cv@jpip kent .Teori Pembelajaran Maslow Menekankan cara pemikiran. pengamatan pemikiran. dan interpretasi seseorang individu terhadap sesuatu peristiwa (melibatkan domain afektif) afektif) Individu bertanggungjawab terhadap segala tindakannya. tindakannya.

Mengembangkan minat dalam bidang seni 5. Meningkatkan naluri ingin tahu pelajar cv@jpip kent . Meningkatkan daya cipta pelajar 4. Membantu pelajar supaya lebih bertanggungjawab 3.Teori Pembejaran Maslow Menekankan objektif berikut: 1. Meningkatkan arah kendiri dan kebebasan pelajar 2.

Prinsip Teori Humanistik 1. 5. belajar Keinginan dan cara belajar lebih penting daripada pemerolehan fakta Penilaian kendiri oleh pelajar Perasaan pelajar diberi keutamaan Pembelajaran hanya berlaku apabila ia rasa tidak terancam cv@jpip kent . 3. 4. Pelajar menentukan apa yang ia ingin 2.

dipelajari akan dilakukan dengan bersungguhbersungguh-sungguh Peranan guru hanya sebagai fasilitator cv@jpip kent .Rumusan Teori Humanistik Keinginan untuk belajar dalam murid wujud secara semulajadi. apa yang murid. Murid perlu diberi kebebasan untuk membuat pilihan dan keputusan Sekiranya menjadi pilihan murid. semulajadi.

Implikasi Teori Humanistik kepada P&P 1. 2. kurikulum seragam. rancangan pengajaran dan kedatangan wajib Guru menyediakan pengalaman pembelajaran yang mengisi kehendak pelajar > meningkatkan motivasi pelajar Perkembangan individu secara bebas dan mengurangkan tekanan kerana kehendak keluarga dan masyarakat Hasil sosial dan emosi lebih penting daripada hasil akademik Pembelajaran arah kendiri > konsep sekolah BESTARI cv@jpip kent . Kurang penakanan kepada pemberian gred. 3. 5. 4.

SEKIAN cv@jpip kent .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful