Pembentukan Jati Diri Menurut Islam

Pengenalan Tajuk ‡ Setiap Muslim perlu ada di dalam dirinya keyakinan kepercayaan kepada Allah sebagai Tuhan yang disembah dan berkuasa dalam menentukan segala perjalanan hidup manusia dan seluruh isi dunia ini. . Asas kepada jati diri Muslim ialah keteguhan iman di dalam diri.

Dia tidak mudah terpengaruh dengan keadaan dan suasana yang rosak. .Siapakah yang mempunyai jati diri? ‡ orang yang kuat rasa bertuhan dan kuat berpegang kepada agama. Sentiasa di atas jalan yang benar dan lurus. Dia tegas dan berprinsip.

´ (Hadiths riwayat ± Tarmizi) .Kenapa kita perlukan jati diri? ‡ Kehilangan jati diri agama umat Islam akan menyukarkan umatnya melaksanakan ajaran mereka.w sejak lima belas abad lalu yang maksudnya: ³Akan datang kepada umatku satu zaman apabila orang yang berpegang kepada agamanya diibaratkan seperti menggenggam barah api. Ini diramalkan oleh Rasulullah S.a.

. ‡ bagi orang islam. tulen dan tidak bercampur.Maksud Jati Diri ‡ Menurut Kamus Dewan. sama dengan sejati yang membawa maksud asli. murni. perkataan jati. jati diri itu bermaksud keteguhan atau ketahanan hati atau keteguhan jiwa.

Perabot yang diperbuat dari kayu jati tahan dan boleh digunakan turun temurun. Kayunya pun tahan lama. tidak lapuk dan tidak dimakan anai-anai atau bubuk.³keteguhan seperti kayu jati yang kuat dan teguh hingga boleh diukir tanpa ia patah.´ .

‡ semua ilmu yang bermanfaat dunia akhirat adalah ilmu addin .Jati Diri Orang Islam 1. ‡ iman terhadap yang ghaib (segala yang ada tapi tidak dapat dijangkau oleh panca indera) 2. sebagai umat yang berilmu yang koprehensif dan integrative. Iman kepada Allah dan semua yang ghaib yang Allah beritakan melalui wahyunya.

menolak segala kezaliman. . 4. bangga dan redha dengan Islamnya. memiliki akhlaq rabbaniyah. yang melahirkan Izzah dengan syari¶ah Islam. ‡ akhlaq kepada Allah dengan µubudiyah yang sempurna. dan memberdayakan potensi alam dengan ihsan. akhlaq kepada manusia dengan sikap adil dan ihsan. ‡ kebanggaan dengan Islam. membalasan keburukan dengan kebaikan. tanpa kesombongan dan kezaliman.3. akhlaq kepada alam semesta dengan khlifahnya membangun.

maka orang ramai akan memilih orang yang jahil sebagai pemimpin mereka. Tetapi Allah menghilangkan ilmu itu dengan mematikan ulama¶.´ (Hadiths riwayat ± Muslim) . Apabila sudah ditiadakan alim ulama¶. mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan. Apabila pemimpin yang jahil itu ditanya. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain.Perkara yang mendorong kemerosotan jati diri seorang muslim ‡ kehilangan ulama· yang mengajarkan. menjelaskan dan mengamalkan ajaran agama  Daripada Nabi SAW baginda bersabda: ³Sesungguhnya Allah tidak mencabut (menghilangkan) akan ilmu itu dengan sekali gus daripada (dadah) manusia.

‡ Kurang didikan daripada ibubapa ‡ Pengaruh rakan sekeliling  Diriwayatkan drpd Abu Musa Radhiallahu Anhu katanya: Daripada Nabi SAW baginda bersabda: ³Sesungguhnya perumpamaan berkawan dengan orang yang soleh dan berkawan dengan orang yang jahat adalah seperti seseorang yang membawa minyak wangi dan seseorang yang meniup dapur tukang besi. Manakala orang yang meniup dapur tukang besi. Orang yang membawa minyak wangi. mungkin beliau akan membakar pakaianmu dan mungkin kamu akan mendapat bau yang tidak elok." [HR Bukhari & Muslim] . mungkin beliau akan memberikannya kepadamu atau mungkin kamu akan membeli darinya dan mungkin kamu akan mendapat bau yang harum darinya.

‡ mengembalikan kaum muslimin kepada AlQur¶an dan Sunnah Nabi saw sebagai rujukan sistem hidup .Stategi Mengembalikan Jati Diri Kaum Muslimin ‡ Membangun iman dan Islam pada jiwa umat Islam.

alam semesta. Ubudiyah (penghambaan) manusia. kehidupan. pencetak generasi.‡ membanggun Islamic worldview. iaitu memahami hakikat Uluhiyyah (ketuhanan). berdasarkan pandangan hidup Islam yang bersumber pada wahyu ‡ Menjadikan tarbiyah Rabbaniyah sebagai motor penggerak. penjaga jati diri kaum muslimin .

Cara mempertingkat Jati Diri 1. dan kepada tuhan mereka jualah mereka berserah ( bertawakal )´. Memiliki keimanan yang mantap  Firman Allah dalam surah al-Anfal ayat 2 yang bermaksud: ³Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu (yang sempurna imannya) ialah yang apabila disebut nama Allh (dan sifat-sifatNya) gementarlah hati mereka. dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatNya. menjadikan mereka bertambah iman. .

2. Berusaha menjadi insan berjiwa merdeka  Firman Allah dalam surah Lukman ayat 13 bermaksud : yang ³Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar ´ . .

3. Melaksanakan Amar Ma·aruf dan mencegah Nahi Mungkar Firman Allah dalam surah ali-Imran ayat 110 yang bermaksud : ³Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia. serta kamu pula beriman kepada Allah (dengan sebenar-benar iman)´. dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji). (kerana) kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik. .

berpegang teguh kepada kitab Allah dan Sunnah b. bersikap moderat kepada globalisasi c. mengadakan rombakan dan kajian kepada korikulum pendidikan kita supaya ia releven dgn globalisasi d. a. berusaha menghapuskan kejahilan dalam semua aspek dan mendaulatkan bahasa arab .Saranan Umum mengekalkan jati diri dalam menghadapi globalisasi.

e. mendirikan pelbagai institut dan penyelidikan untuk menghadapi kesan globalisasi . canggih dan berkesan h. menggerakkan dan mengujudkan badan-badan dakwah dan penyebaran maklumat yang kuat. memanfa'atlan internet dan informasi untuk Islam dan masyarakat dunia f. memberi perhatian kepada isu-isu wanita supaya tidak dipengaruhi oleh arus globalisasi liberalisme g.

Jiwa akan diserang dan dihinggapi oleh berbagai-bagai penyakit.Kesimpulan ‡ Jati diri yang sebenar adalah ketahanan hati bukan kekuatan fizikal ataupun kekuatan mental semata-mata. reput dan lemah. la adalah ukuran kekuatan seseorang manusia. Jati diri adalah kekuatan jiwa dan keteguhan hati. Sifatsifat dan pengaruh yang negatif mudah masuk ke dalam hati dan merosakkannya. Tanpa jati diri bererti tidak ada ketahanan jiwa. Jiwa tidak ada pertahanan dan terdedah kepada bahaya. Jiwa jadi rapuh. .