Pembentukan Jati Diri Menurut Islam

.Pengenalan Tajuk ‡ Setiap Muslim perlu ada di dalam dirinya keyakinan kepercayaan kepada Allah sebagai Tuhan yang disembah dan berkuasa dalam menentukan segala perjalanan hidup manusia dan seluruh isi dunia ini. Asas kepada jati diri Muslim ialah keteguhan iman di dalam diri.

Dia tegas dan berprinsip. . Sentiasa di atas jalan yang benar dan lurus.Siapakah yang mempunyai jati diri? ‡ orang yang kuat rasa bertuhan dan kuat berpegang kepada agama. Dia tidak mudah terpengaruh dengan keadaan dan suasana yang rosak.

Ini diramalkan oleh Rasulullah S.a.Kenapa kita perlukan jati diri? ‡ Kehilangan jati diri agama umat Islam akan menyukarkan umatnya melaksanakan ajaran mereka.´ (Hadiths riwayat ± Tarmizi) .w sejak lima belas abad lalu yang maksudnya: ³Akan datang kepada umatku satu zaman apabila orang yang berpegang kepada agamanya diibaratkan seperti menggenggam barah api.

. murni. perkataan jati. tulen dan tidak bercampur. jati diri itu bermaksud keteguhan atau ketahanan hati atau keteguhan jiwa. ‡ bagi orang islam.Maksud Jati Diri ‡ Menurut Kamus Dewan. sama dengan sejati yang membawa maksud asli.

´ . tidak lapuk dan tidak dimakan anai-anai atau bubuk. Perabot yang diperbuat dari kayu jati tahan dan boleh digunakan turun temurun. Kayunya pun tahan lama.³keteguhan seperti kayu jati yang kuat dan teguh hingga boleh diukir tanpa ia patah.

‡ semua ilmu yang bermanfaat dunia akhirat adalah ilmu addin . ‡ iman terhadap yang ghaib (segala yang ada tapi tidak dapat dijangkau oleh panca indera) 2. sebagai umat yang berilmu yang koprehensif dan integrative.Jati Diri Orang Islam 1. Iman kepada Allah dan semua yang ghaib yang Allah beritakan melalui wahyunya.

akhlaq kepada manusia dengan sikap adil dan ihsan. dan memberdayakan potensi alam dengan ihsan. tanpa kesombongan dan kezaliman. 4. . akhlaq kepada alam semesta dengan khlifahnya membangun. menolak segala kezaliman. yang melahirkan Izzah dengan syari¶ah Islam. membalasan keburukan dengan kebaikan.3. ‡ akhlaq kepada Allah dengan µubudiyah yang sempurna. ‡ kebanggaan dengan Islam. memiliki akhlaq rabbaniyah. bangga dan redha dengan Islamnya.

Perkara yang mendorong kemerosotan jati diri seorang muslim ‡ kehilangan ulama· yang mengajarkan. Apabila sudah ditiadakan alim ulama¶.´ (Hadiths riwayat ± Muslim) . menjelaskan dan mengamalkan ajaran agama  Daripada Nabi SAW baginda bersabda: ³Sesungguhnya Allah tidak mencabut (menghilangkan) akan ilmu itu dengan sekali gus daripada (dadah) manusia. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Apabila pemimpin yang jahil itu ditanya. mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan. maka orang ramai akan memilih orang yang jahil sebagai pemimpin mereka. Tetapi Allah menghilangkan ilmu itu dengan mematikan ulama¶.

mungkin beliau akan membakar pakaianmu dan mungkin kamu akan mendapat bau yang tidak elok.‡ Kurang didikan daripada ibubapa ‡ Pengaruh rakan sekeliling  Diriwayatkan drpd Abu Musa Radhiallahu Anhu katanya: Daripada Nabi SAW baginda bersabda: ³Sesungguhnya perumpamaan berkawan dengan orang yang soleh dan berkawan dengan orang yang jahat adalah seperti seseorang yang membawa minyak wangi dan seseorang yang meniup dapur tukang besi. Manakala orang yang meniup dapur tukang besi. mungkin beliau akan memberikannya kepadamu atau mungkin kamu akan membeli darinya dan mungkin kamu akan mendapat bau yang harum darinya." [HR Bukhari & Muslim] . Orang yang membawa minyak wangi.

‡ mengembalikan kaum muslimin kepada AlQur¶an dan Sunnah Nabi saw sebagai rujukan sistem hidup .Stategi Mengembalikan Jati Diri Kaum Muslimin ‡ Membangun iman dan Islam pada jiwa umat Islam.

kehidupan. iaitu memahami hakikat Uluhiyyah (ketuhanan). berdasarkan pandangan hidup Islam yang bersumber pada wahyu ‡ Menjadikan tarbiyah Rabbaniyah sebagai motor penggerak. pencetak generasi.‡ membanggun Islamic worldview. Ubudiyah (penghambaan) manusia. alam semesta. penjaga jati diri kaum muslimin .

dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatNya. . dan kepada tuhan mereka jualah mereka berserah ( bertawakal )´. menjadikan mereka bertambah iman.Cara mempertingkat Jati Diri 1. Memiliki keimanan yang mantap  Firman Allah dalam surah al-Anfal ayat 2 yang bermaksud: ³Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu (yang sempurna imannya) ialah yang apabila disebut nama Allh (dan sifat-sifatNya) gementarlah hati mereka.

. Berusaha menjadi insan berjiwa merdeka  Firman Allah dalam surah Lukman ayat 13 bermaksud : yang ³Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar ´ .2.

. (kerana) kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik. serta kamu pula beriman kepada Allah (dengan sebenar-benar iman)´. Melaksanakan Amar Ma·aruf dan mencegah Nahi Mungkar Firman Allah dalam surah ali-Imran ayat 110 yang bermaksud : ³Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia. dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji).3.

a. bersikap moderat kepada globalisasi c. mengadakan rombakan dan kajian kepada korikulum pendidikan kita supaya ia releven dgn globalisasi d. berusaha menghapuskan kejahilan dalam semua aspek dan mendaulatkan bahasa arab . berpegang teguh kepada kitab Allah dan Sunnah b.Saranan Umum mengekalkan jati diri dalam menghadapi globalisasi.

memberi perhatian kepada isu-isu wanita supaya tidak dipengaruhi oleh arus globalisasi liberalisme g. mendirikan pelbagai institut dan penyelidikan untuk menghadapi kesan globalisasi . canggih dan berkesan h.e. memanfa'atlan internet dan informasi untuk Islam dan masyarakat dunia f. menggerakkan dan mengujudkan badan-badan dakwah dan penyebaran maklumat yang kuat.

Sifatsifat dan pengaruh yang negatif mudah masuk ke dalam hati dan merosakkannya. reput dan lemah. Jiwa tidak ada pertahanan dan terdedah kepada bahaya. Tanpa jati diri bererti tidak ada ketahanan jiwa. .Kesimpulan ‡ Jati diri yang sebenar adalah ketahanan hati bukan kekuatan fizikal ataupun kekuatan mental semata-mata. Jati diri adalah kekuatan jiwa dan keteguhan hati. la adalah ukuran kekuatan seseorang manusia. Jiwa akan diserang dan dihinggapi oleh berbagai-bagai penyakit. Jiwa jadi rapuh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful