Ravnoteza poluge i njena primena

Poluga je jednostavna masina koja prevashodno sluzi za podizanje tereta.

Kod ovih vrsta poluge. .sila i tezina tereta deluju u suprotnim smerovima.govorimo o jednostranoj poluzi.Jednostrana poluga Ako se teret i sila nalaze sa iste strane u odnosu na oslonac.

.Kod jednostranih poluga blize osloncu moze da bude ili teret ili sila. Heftalica.kolica za prevoz tereta i krckalica za orahe rade po principu jednostrane poluge kod koje je teret blize osloncu.

Stap za pecanje.teniski reket i pinceta funkcionisu kao jednostrane poluge kod kojih je sila bliza osloncu od tereta. .

Kod jednostrane poluge.sila i tezina tereta imaju suprotne smerove.ali su sa iste strane oslonca. .a sa MQ moment tereta cija je tezina Q.Ako sa MF oznacimo moment sile F.uslov ravnoteze za bilo koju vrstu poluge glasi: MF=MQ.pa momenti opet deluju suprotnim smerovima u odnosu na osu rotacije.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful