AKTA DADAH BERBAHAYA 1952

OLEH : AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

AKTA DADAH BERBAHAYA 1952
Merupakan Undang-undang Utama Yang Berkaitan Dengan Pengawalan Dadah Di Malaysia

PEMAKAIAN
Berkuatkuasa
Semenanjung Malaysia mulai 1

November

1952; dan
Sabah dan Sarawak pada 1 Jun 1978 di mana kegunaan, pembuatan, penjualan dan pengimpotan semua jenis dadah dikawal.

TUJUAN
Mengawal penggunaan segala jenis dadah; Membahagikan dadah kepada 4 kumpulan mengikut tahap bahaya dan hukuman kumpulankumpulan dadah; Membezakan secara nyata antara pemilikan haram dan pengedaran; dan Memasukkan segala jenis dadah baru ke dalam Akta ini bagi tujuan mengawal pengeluaran, bekalan dan pemilikannya.

Samb« Samb«
‡ 4 kumpulan tersebut adalah seperti berikut:-

pengimportan, pengeksportan, pengilangan, penjualan dadah berbahaya tertentu;

dan

membuat peruntukan khas berhubung bidang kuasa mahkamah terhadap kesalahankesalahan dan perbicaraan mahkamah.

KESALAHAN-KESALAHAN KESALAHANPengkelasan kesalahan:Pemilikan; Pengedaran; Pengimportan; Pengeksportan; Penanaman; Pengilangan; Penggunaan premis; Penggunaan atau administrasi dadah; dan Kesalahan pelbagai

(1) PEMILIKAN
Menyabitkan seseorang dengan kesalahan pemilikan melalui 3

perkara :-

Pemilik mesti mengetahui keadaan benda yang dimilikinya; Pemilik mempunyai kuasa untuk melupuskan benda itu; dan Pemilik sedar akan pemilikan benda itu Dalam keadaan biasa, unsur NIAT seseorang adalah penting untuk untuk menentukan pemilikan

ANGGAPAN PEMILIKAN
‡ Di bawah Seksyen 37(d) Akta Dadah Berbahaya 1952 memperuntukkan;
± ´Apabila seseorang dijumpai dalam jagaannya atau di bawah kawalannya dadah berbahaya, dia hendaklah dianggap, sehingga dibuktikan sebaliknya, sebagai memiliki dadah berbahaya tersebut hendaklah dianggap mengetahui akan keadaan (nature) dadah berkenaanµ.

UJIAN PEMILIKAN
Sukatan / Timbangan (measurably Test)

UJIAN PEMILIKAN

Penggunaan (usability Test)

Pengecaman (identifiability Test)

2. PENGEDARAN
FI ISI ´Semua perbuatan seperti «. Membuat, Mengimport, Mengeksport, Menyimpan, Menyembunyi, Membeli, Memberi, Menerima, Menyetor, Mengurus, Mengangkut, Membawa, Menghantar, Menyerah, Mendapatkan, Membekal ; atau Mengedar mana-mana dadah berbahayaµ

ANGGAPAN PENGEDARAN
Di bawah Seksyen 37(d) Akta Dadah Berbahaya memperuntukkan;
15 gram atau lebih heroin; 15 gram atau lebih morfin; 15 gram atau lebih monoacetylmorfin; sejumlah 15 gram atau lebih campuran heroin, morfin, monoacetylmorfin atau sejumlah 15 gram atau lebih campuran dua diantaranya; 1,000 gram atau lebih candu masak; 1,000 gram atau lebih candu mentah;

1952

ANGGAPAN PENGEDARAN
sejumlah 1,000 gram atau lebih campuran candu masak dan candu mentah; 200 gram atau lebih kanabis (ganja); 200 gram atau lebih resinkanabis (ganja); sejumlah 200 gram atau lebih campuran kanabis dan kanabis resin; 40 gram atau lebih kokain; dan 2,000 gram atau lebih daun koka

Samb« Samb«
sejumlah 1,000 gram atau lebih campuran candu masak dan candu mentah; 200 gram atau lebih kanabis (ganja); 200 gram atau lebih resinkanabis (ganja); sejumlah 200 gram atau lebih campuran kanabis dan kanabis resin; 40 gram atau lebih kokain; dan 2,000 gram atau lebih daun koka

PERSOALAN (1)
Mengapakah Pemilikan 15 Gram @ Lebih Heroin /Morfin /Monocetyimorfin @Campurannya Dianggap Sebagai Pengedar Mengikut ADB (Pindaan) 1983;sesiapa memiliki 15 gram heroin, morfin campurannya dianggap pengedar dadah; yang atau

Sebelum pindaan, anggapan pengedaran ialah 100 gram (berat dadah); Kebiasaan penagih menggunakan tidak lebih 10 straw (0.5-0.6g heroin/morfin/monoacetyl-morfin)

PERSOALAN (2)
Rasional Hukuman Mati Mandatori
Kesan pengedaran dadah:keruntuhan moral, kerosakan menjejaskan ekonomi negara; mengancam negara kestabilan dan sosial dan

keselamatan

Menghalang orang lain turut terjerumus Mengutamakan pengedar adalah prinsip pencegahan kerana

´PEMBUNUHµ

KesalahanKesalahan-kesalahan Pelbagai
‡ Memasukkan Dadah ke Badan Sendiri & Orang Lain
Peruntukkan di bawah Seksyen 15(a) ADB 1952.

Hukuman:
Penjara 2 tahun; atau, denda RM5,000 atau, kedua-duanya sekali.

KesalahanKesalahan-kesalahan Pelbagai
‡ Penanaman (Cultivation)
Seseorang yang didapati menanam mana-mana pokok candu mentah, daun koka, jerami popi atau ganja boleh didakwa di bawah Seksyen 6B ADB 1952; Pihak Pendakwa perlu membuktikan tanpa keraguan yang munasabah bahawa orang berkenaan memiliki ´any receptacle in which, any plant, from which raw opium, coca leaves, poppy straw or cannabis may be obtained, is planted or cultivatedµ; dan

Hukuman

: penjara seumur hidup dan sebat tidak kurang 6 kali sebatan

TERIMA KASIH

penguatkuasaan @adk.gov.my

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful