AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN

PENGENDALIAN DAN PEYIMPANAN BAHAN BUKTI

1

Mengapa Bahan Bukti perlu diperolehi dalam sesuatu siasatan.
1.

2.

3.

Untuk membuktikan sesuatu kesalahan. Untuk menyokong keterangan aduan saksi atau tertuduh Untuk mengesahkan maklumat atau aduan yang diterima.
2

Dimana bahan bukti boleh diperolehi.
a. b. c. d.

e.

Dari aduan Dari saksi Dari tertuduh Dari pihak yang terlibat secara langsung atau tidak dalam siasatan itu. Dari tempat kejadian.
3

Bagaimana bahan bukti diperolehi.
1.

2.

Diambil atau diserahkan secara sukarela oleh penyimpan. Diperolehi melalui pengeledahan.
4

PENGELEDAHAN ( Search )
Pengeledahan bagi mencari bahan bukti & menangkap orang salah. Pengeledahan keatas badan seseorang. Pengeledahan keatas tempat.
5

Pengeledahan bagi mencari & menangkap orang salah.
S.16 KAJ (1) Sesiapa saja perlu dan seharus membenarkan seseorang yang mempunyai waran - Pegawai Polis, Penghulu:- yang mempunyai kuasa menangkap untuk memasuki mana-mana premis bagi tujuan mencari dan menangkap orang-orang yang dikehendaki ditangkap.

(2) Sekiranya tujuan pengeledahan ini dihalang, maka kekerasan yang munasabah bolehlah digunakan.
6

S.59 KAJ Sesiapa yang bertanggongjawab keatas premis yang tertutup, kawasan larangan dan sebagainya, seharusnya memberi laluan kepada Pegawai Polis atau orang yang mempunyai waran pengeledahan untuk masuk bagi tujuan mengeledah.
7

Pengeledahan / Pemeriksaan keatas badan seseorang salah S.17 KAJ 

 

Pegawai Polis boleh memeriksa badan seseorang selepas mengeledah sesuatu premis, samada dihadapan seseorang, Majistret Jaksa Pendamai Seorang Pegawai Polis berpangkat Inspektor keatas. Sekiranya perkara diatas tidak dipatuhi maka pengeledahan / pemeriksaan badan adalah tidak sah.

8

S. 19(2) KAJ  

Pemeriksaan keatas seorang perempuan / wanita seharus dikendalikan oleh seorang wanita. Ia seharus ditempat yang tiada kehadiran lelaki atau jantina yang lain. Walai bagaiman pun sesuatu pemeriksaan tidak sah dilakukan tidak akan menjejaskan oleh kerana Mahkamah lebih mementingkan admidsibility evidence dari bagaimana ia dijumpai.
9

S. 20 KAJ
Pemeriksaan keatas orang yang ditangkap 
 

Waran dan tanpa waran ( dibaca bersama S413 KAJ ) Pengeledahan dibuat sebelum dijamin Tangkapan oleh pihak ketiga seharus diserah kepada Polis dan dilaksanakan tangkapan semula. Selepas itu baru buat pemeriksaan atau pengeledahan.
10

Barangan yang dijumpai seharus dicatatkan dalam borang pengeledahan dan disimpan ditempat yang selamat. Borang Khas : tarikh & waktu : tempat dikesan : dimana ia dijumpa : jenis dan bilangannya : siapa yg turut hadir. : Perlu tak diambil gambar.
11

S.413 KAJ (dibaca bersama S20 KAJ )
Barangan yang dirampas perlu dilapor dimaklumkan kepada Majistret. Majistret akan membuat perintah yang berpatutan tentang penyerahan barangan tersebut. 

12

S. 21 KAJ
Kuasa merampas senjata merbahaya. Terlebih dahulu buat tangkapan dan mempercayai beliau memiliki senjatapi. Kemudiannya buat pemeriksaan/ pengeledahan bagi tujuan mendapatkan senjata api.
13

S. 22 KAJ 

Pemeriksaan keatas orang yang ditahan bagi mengetahui nama dan alamatnya.

14

Pengeledahan di Premis ( Search of Premises )
Pengeledahan dgn Waran Pengeledahan tanpa Waran 

15

Pengeledahan di Premis
( a) Pengeledahan di Premis dengan Waran

16

S. 54 KAJ ( baca bersama S.116 KAJ)
Mahkamah mungkin/ boleh mengeluarkan waran dengan syarat:- Ia mempercayai bahawa orang yang berkenaan itu tidak akan mengemukakan harta atau dokumen yang dikehendaki itu melalui S 51 atau 52 KAJ. - Tidak tahu harta atau dokumen yang dikehendaki itu dalam milik siapa. - Atas kepentingan keadilan (justice)
17

Pengeledahan di Premis S. 54 KAJ
Waran Mengeledah dikeluarkan atas nama Ketua Polis Negara Pegawai Polis yang dinamakan Nama orang individu. 18

S. 56 KAJ (dibaca bersama S116 KAJ) 

Majistret boleh mengeluarkan waran bagi memasuki premis bagi tujuan mengeledah dan menyita dengan syarat: 

Alasan-alasan yang munasabah bahawa terdapat alat-alat yang digunakan dalam kelakuan jenayah, atau Keterangan / barangan yang lain yang mungkin dijumpai ; atau yang mendorong sesuatu penyiasatan dilakukan.

19

Pengeledahan di Premis S. 59 KAJ

Sesiapa yang bertanggongjawab keatas premis yang tertutup ( Closed Premises), kawasan larangan dan sebagainya, seharusnya memberi laluan kepada pegawai Polis atau orang yang mempunyai waran pengeledahan untuk masuk bagi tujuan mengeledah.

20

S.60 KAJ Majistret yang mengeluarkan waran geledah, boleh hadir semasa ia disempurnakan.

21

S. 61 KAJ Majistret secara lisan boleh mengarahkan Pengeledahan dengan kehadirannya.

22

S.116 KAJ ( dibaca bersama S54(1) & 56 KAJ) Pegawai Penyiasat boleh mengeledah atau usahakan pengeledahan apabila ia mempercayai atau yakin bahawa dokumen atau barangan yang dikehendaki dikemukakan tidak akan di perolehi melalui S 51 KAJ.
23

Pengeledahan di Premis tanpa Waran
S.62 KAJ ( dibaca bersama S.435 KAJ ) 1) Inspektor Polis boleh mengeledah premis bagi tujuan mencari dan mendapatkan barang yang telah dicuri, dengan syarat:1) 2)

maklumat diberi kepada Inspektor & keatas; syak yang munasabah bahawa barang yang dicuri itu disembunyikan ditempat yg tertentu

Sebarang kelewatan mendapatkan waran akan meneyebabkan barang yg dicuri itu dikeluarkan/dihilangkan
24 

2 ) Barangan yang dicuri itu perlu disenaraikan dan secara bertulis; serta pemberi maklumat tahu dimana barangan curi itu disimpan. 3) Pemilik barangan yang dicuri itu perlu hadir bersama pegawai semasa membuat pengeledahan

25

Pengeledahan di Premis tanpan Waran 
 

S.64 KAJ Senarai bagi barangan yang dirampas / sita perlu dibuat dan ditandatangani. San Soo Ha- Raja Azlan Shah menyatakan tanpa senarai pembongkaran ia mengujudkan syak wasangka samada pengeledahan itu sah / tidak haram ( bona fide)
26

27

Pengendalian barang kes perlu mematuhi peruntukkan undangundang seperti:  

Akta Pencegahan Rasuah 1997 (Sek. 23, 24,25,26,36,37,40) KAJ (Sek. 65,406A, 407,413, 414, 415, 416) Akta Keterangan 1950 (Sek. 3,74,75,90A, 90B, 90C)
28

Pengurusan Barang Kes. Pengurusan Barang Kes merangkumi aspek pengambilan/ penyimpanan/ pemeriksaan dan pelupusan.

29

Penyerahan Barang Kes melalui Akuan Penerimaan /Penyerahan barang kes Pengambilan melalui pemeriksaan/ penggelidahan/ penyitaan di bawah Sek. 23(1) dan 23(2) APR 1997 Senarai Penyitaan Harta Alih Sek. 25(2) APR 1997. 

30 

Barang Kes berserta Akuan Penerimaan asal/Senarai Penyitaan hendaklah diserah kepada I.O. bersama Barang kes dengan menyelenggarakan rekod penyerahan/ penerimaan. Barang Kes tertentu seperti Pita Rakaman/ Video/ Harta Alih hendaklah dilabel dengan jelas. Label hendaklah pada tape dan bukan pada cassette cover sahaja.
31

Penyimpanan Barang Kes
i.

ii.

Barang kes kecuali barang berharga hendaklah di serah kepada Pengarah/ Ketua Cawangan dan didaftar dalam Buku Daftar. Barang Kes Harta Alih hendaklah diserahkan kepada Pegawai Penjagan Barang kes dan didaftar dalam Buku Daftar(shares dll)
32

iii. Barang kes seperti kenderaan bermotor hendaklah diserah kepada Pegawai Penjaga Barang Kes dan disimpan dalam kawasan selamat. Aksesori yang boleh dipindah hendaklah disimpan di pejabat. iv. Barang Kes yang telah selesai siasatan hendaklah diserahkan kepada Pegawai Penjaga Barang Kes.
33

Sek 26 APR 1997 Memperuntukkan Bagaimana Barang Kes boleh dikendalikan.
i)

ii)

iii)

iv)

Meletakkan dibawah jagaan mana-mana orang/ pihak berkuasa dan dimana-mana tempat sebagaimana ditentukan oleh kuasa Penolong Penguasa/ Pegawai Badan yang lebih tinggi Sek. 26(1) dan (2). Pemulangan sementara, tertakluk kepada terma/syarat yang boleh dikenakan/ pemberian jaminan Sek. 26(3) (a) APR 97 (APR010/98) Pemulangan Harta Alih Yang Disita, tertakluk kepada jaminan diberi Sek 26(3)(b)APR97 (APR011/98) Penjualan Harta yang mudah reput/rosak tidak wajar diselenggarakan.

34

Pemeriksaan Barang Kes.
1.
i.

Pemeriksaan Dokumen.
Semasa siasatan dijalankan, I.O perlu memastikan ketulinan dan kesahihan sesuatu dokumen yang diambil supaya dapat diterima sebagai bahan bukti di Mahkamah. Jika ketulinan atau kesahihan dokumen diragui, I.O. perlu menghantar dokumen berkenaan kepada Pemeriksa Dokumen di Jabatan Kimia supaya dokumen dapat dianalisa. Laporan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Dokumen boleh digunakan sebagai keterangan di Mahkamah- Sek 399 KAJ. Pendapatnya diterima sebagai keterangan seorang Pakar dibawah Sek. 45 dan 46 Akta Keterangan.
35

ii.

iii.

iv.

Untuk menentukan ketulinan sesuatu dokumen seperti Kad Pengenalan, Passport, Lesen Memandu dll hantar dokumen yang hendak diperiksa itu bersama-sama dengan contoh dokumen asal yang disah ketulinannya oleh jabatan berkenaan. Dokumen contoh tersebut merupakan dokumen yang digunapakai pada masa lebih kurang sama masa yang terdapat dalam dokumen yang hendak diperiksa.
36

v. Jika tandatangan/ tulisan tangan yang hendak diperiksa, dokumen berkenaan hendaklah dihantar bersama-sama dengan sekurang-kurangnya 30 dokumen lain yang megandongi contoh tandatangan/ tulisan orang berkenaan yang dibuat pada masa yang sama vi. Sekiranya contoh tandatangan/ tulisan tangan orang berkenaan tidak diperolehi daripada dokumen/ rekod yang sedia ada, maka orang berkenaan hendaklah diminta memberi sampel tandatangan/ tulisan.
37

Jika Laporan Pemeriksaan hendak digunakan sebagai keterangan di Mahkamah, satu salinan laporan tersebut hendaklah diserahkan kepada Orang Kena Tuduh 10 hari bersih sebelum perbicaraan dimulakan mengikut kehendak Sek. 399(i)(b) KAJ.
38

2. Penyimpanan Dokumen.
a.

b.

Menjadi tanggungjawab dan tugas I.O. menyimpan dengan selamat dokumen dan lain-lain barang-barang kes semasa siasatan hinggalah dikemukakan ke Mahkamah/ lupuskan. Penyimpanan hendaklah mengikut dan mematuhi Prosidur Perintah Tetap Ketua Pengarah Bab B (Siasatan) Bil. 14 Tahun 1998.
39

3. Pemulangan Sementara Dokumen Yang Disita.
a.

b.

Ada ketikanya barang kes yang disita, termasuk dokumen mendatangkan masaalah kepada I.O. untuk menyimpan kerana jumlah banyak, ketiadaan tempat menyimpan atau dijangkakan tidak semua akan digunakan sebagai bahan bukti (contoh: ratusan buah fail), oleh itu seorang Pegawai BPR berpangkat Penguasa atau yang lebih tinggi, boleh memulangkan sementara waktu kepada pemiliknya atau kepada orang dokumen itu disita seperti peruntukan Sek.26(3)APR 97. Pemulangan ini hendaklah dengan mengenakan syarat-syarat tertentu dan pemberian jaminan yang mencukupi supaya dokumen itu akan diserahkan kembali apabila dituntut oleh pegawai yang membenarkan pemulangan.

40

4. Pelupusan Barang Kes
Barang Kes yang difikirkan tidak perlu boleh dipulangkan dengan budibicara Pengarah/KC. b. Barang Kes berharga dimana tuan punya tidak dapat dikesan/ ditentukan dan dimana tiada pendakwaan/ sabitan peruntukan Sek. 413 KAJ perlu dipatuhi. 41
a.

c. Jika ada keterangan harta diperolehi daripada/ berkaitan suatu kesalahan dibawah Sek. 10, 11, 13, 14 dan 15 APR 97 tetapi tiada pendakwaan, boleh dirujuk kepada TPR untuk keputusanuntuk memohon perintah pelucuthakan daripada Mahkamah Tinggi sebelum tamat tempoh 12 bulan dari tarikh penyitaan harta berkenaan (merujuk harta dibawah Sek34(1)APR97.
42

d. Kuasa Mahkamah memutuskan mengenai pelupusan bila tamat perbicaraan diperuntukan dibawah Sek. 406 A KAJ. Jika Mahkamah tidak membuat perintah, ianya hendaklah diserahkan kepada pihak pendakwaan untuk menentukan. e. Kuasa Mahakamah untuk menentukan pelupusan Barang Kes bagi kesalahan yang dilakukan Sek. 407 KAJ.
43

Terima kasih.
44

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful