IPG KAMPUS DATO¶ RAZALI ISMAIL

IBNU NURFATIN BT ABD KHALDUN AZIZ NURUL AIDA BT IBRAHIM

PISMP KAJIAN SOSIAL SEM 1

ZAINAB ASILAH BT ABDULLAH

RIWAYAT HIDUP IBN KHALDUN

BIODATA DIRI
Nama sebenar = Waliuddin Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn Abi Bakr Muhammad Ibn alHassan Ibn Khaldun

Tarikh lahir : 1 Ramadhan 732 H @ 27 Mei 1332 di Tunisia

Meninggal pada 17 Mac 1406 di Kaherah, Mesri sewaktu berumur 74 tahun

LATAR BELAKANG KELUARGA
‡Keluarga berhijrah dari Arab Selatan ke Sepanyol. ‡Menetap di Carmona dan kemudian berpindah ke Seville

Nenek moyang golongan Arab Yaman di Hadramaut

Berpindah ke Tunisia selepas kejatuhan Seville pada abad ke 7H

‡Merupakan antara keluarga terpenting di Seville ‡Memegang jawatan pentadbiran dan politik secara berturutan ‡Sesetengah menjadi tentera

PERJALANAN HIDUP SECARA RINGKAS
‡ Terdedah dengan kehidupan politik sejak kecil. ‡Telah menghafal al-quran sejak kecil. ‡ Mendapat pendidikan sejak kecil Di Tunisia dan Fez  Al-Quran, Hadis, ilmu kalam, Syariah, kesusasteraan Arab, falsafah, matematik, astronomi ‡ Berkhidmat dengan pemerintah Mesir, Sultan Barquq di usia remaja. ‡ Berpindah dari satu istana ke istana lain kerana perasaan hasat dengki pemerintah dan dengan sukarela. ‡ Menetap di Mesir untuk 24 tahun terakhir hidupnya dan mendapat kemasyhuran serta penghormatan di sana. ‡ Sempat mengerjakan haji pada tahun 1387.

PERJALANAN HIDUP MENGIKUT GARIS MASA 1349
Bapa dan sebilangan besar gurunya meninggal dunia. Berhijrah ke Morocco.

1363
Menjadi duta Raja Moor di Granada sewaktu pemerintahan Tunisia dan Morocco.

1375
Diusir daripada Granada disebabkan sejarah politik lepas. Kembali ke Algeria dan menghabiskan masa 4 tahun menulis Muqaddimah.

1382
‡Berhijrah ke Mesir. ‡Menghabiskan riwayat sebagai guru dan pensyarah di Universiti Al-Azhar dan beberapa universiti lain. ‡Pernah dilantik sebagai Hakim Diraja oleh Sultan Abul Abbas, pemerintah Cairo.

1387
‡Sempat mengerjakan haji sebelum meninggal dunia

PENGLIBATAN POLITIK SECARA RINGKAS

Bermula sebagai tukang stempel surat di bawah pemerintahan Ibn Tafrakin. Menjadi setiausaha Sultan Abu Inan di Tlemeen ketika berlaku perebutan kuasa antara Ibn Tafrakin dan Abu Zaid. Melibatkan diri dengan Amir Abu Abdullah Muhammad; musuh Sultan Abu Inan untuk merebut kuasa dan takhta pemerintahan dipenjara selama 2 tahun.

Menjadi setiausaha dan penasihat Abu Salim, penguasa Morocco.

Menjadi duta Raja Moor di Granada.

Menjadi perdana menteri setelah menerima tawaran Abdullah Muhammad Al-Hafsi kerana tidak sefahaman dengan pemerintah Morocco.

Mula menulis muqaddimah setelah digulingkan oleh Abu Abbas, sepupu Muhammad Al-Hafsi yang merebut kuasa.

SENARAI GURU IBN KHALDUN

Utama = Muhammad b. Abdul Muhaimin

Politik,sosiologi, sejarah = Abu Abdullah Muhammad b. Ibrahim Al-Abla

Bahasa = Abu Abidillah Muhammad Ibn AlArabi, Abu Abidillah Muhammad Ibn Bahr

Ilmu fiqh = Abu Abidillah Al-Jiyani, Abu Al-Qasim Muhammad Al-Qashir

PEMIKIRAN

SEJARAH
SOSIOLOG I

EKONOMI
03/03/2011

Teori sistem pasaran Teori pengagihan Manusia dan ekonomi EKONOMI Teori nilai, wang & harga
03/03/2011

Teori Pengeluaran

Manusia dan ekonomi

‡ Berdasarkan kepada prinsip- prinsip dan falsafah Islam ‡ Anggap manusia sebagai manusia islam ( Homo Islamicus ) yang memerlukan pengetahuan ekonomi untuk penuhi misi di dunia ‡ Keseimbangan penawaran dan permintaan ‡ Pertumbuhan ekonomi & pembahagian tenaga buruh berkait rapat dengan pasaran

Teori pengeluar an
Teori nilai, wang dan harga
03/03/2011

‡ nilai sesuatu barangan bergantung kepada nilai buruh yang terlibat dalam proses pengeluaran.

i
EKONOMI

a agia k i k a a 3 s kt r - Tiga l ta a arga ara ga

-

ELEMEN gaji

g l ara

rt kara rk i ata awa
03/03/2011

U t

g

C kai

Sistem Cukai

Sedikit :-kesungguhan usahakan perniagaan bertambah

Cukai tinggi: Untung kecil

Kadar cukai perlu berada pada paras rendah sekiranya negara ingin + pengenaan bayaran cukai
03/03/2011

TEORI SISTEM PASARAN
Sistem pasaran bebas

Perlu campurtangan kerajaan dalam ekonomi

Kawal pasaran, cegah penipuan
03/03/2011

Pengaruh penawaran terhadap harga
Penawaran barang banyak : harga murah

Barang sedikit - harga naik

Jenis barangan
Daruriyyah : keperluan asas 03/03/2011 Kamaliyyah : barangan mewah

Faktor mempengaruhi tingkat harga

Permintaan ke atas barang

Kos pengeluaran

Jumlah pengeluaran

03/03/2011

Zahir

Berita perang, peristiwa yang telah berlaku, maju atau mundur sesuatu masyarakat

SEJARAH KHAS
Tinjauan, penyelidikan Keterangan yang nyata mengenai kehidupan manusia Pengetahuan mendalam mengenai peristiwa sebab & akibat

Batin

Pengkajian peristiwa tanpa memahami latar belakang peristiwa -SEJARAH AM03/03/2011

enekanan aspek penyelidika n

Sifat ± sifat semulajadi

Sebab ± sebab peristiwa berlaku

Sejarah ± hubungan sangat rapat dengan latar belakang sesuatu masyarakat enekanan aspek dalaman sesuatu peristiwa
03/03/2011

andanga n Ibnu Khaldun

Etika Sejarawan
Per andingan antara peristiwa - se a dan munasa ah
Kajian & analisis lap ran Sejarah

Kajian peristiwa lalu untuk dijadikan ikti ar peristiwa kini

pengaruh iklim dan alam sekitar
03/03/2011

kedudukan ek n mi dan uda a

Kesalahan yang dilakukan oleh ahli Sejarah
Tidak mempunyai pengetahuan mendalam mengenai peristiwa sejarah Membesar besarkan sesuatu kejadian lebih dari sepatutnya

Bias dalam memberikan pendapat

Kegagalan menguasai ilmu yang sepatutnya
03/03/2011

SOSIOL OGI

Cetus pemikiran baru

Sistem sosial manusia berubah

Pengaruh iklim,makanan

Faktor - faktor

Emosi dan jiwa manusia
03/03/2011

Faktor kemampuan berfikir, bentuk muka bumi persekitaran,

primitif

pemilikan peradaban

Perkembang an institusi masyarakat

kemakmuran kemunduran
03/03/2011

Urus penghasilan wang

Lindungi rakyat dari keganasan

Tugas kerajaan

Lindung harta persendirian

Halang penipuan dalam perdagangan
03/03/2011

SUMBAN GAN
IBNU KHALDUN

Pelopor kepada pemikiran moden

Pengasas filosof sejarah

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful