CONTOH PORTFOLIO PERKEMBANGAN MURID

.PORTFOLIO PERKEMBANGAN MURID NAMA MURID:……………………………. PENDAFTARAN MURID: …………. TAHUN KELAS ALI BIN ABU 2011 1A . 75863 NO.

2004 Umur : Bangsa : 7 TAHUN MELAYU Jantina : LELAKI No. Kad Pengenalan : 040201-14-5361 Hobi : BERMAIN Mata Pelajaran yang BOLA diminati : MUZIK Idola Saya :MAWI Orang Yang Paling Disayangi IBU : No Tel untuk Dihubungi: 011-1234567 TAHUN 2011 23 KG 120C M BERAT TINGGI . 2 . Surat Beranak : X 425685 No.BORANG MAKLUMAT MURID Nama : ALI BIN ABU Kelas : 1 ANGGERIK Tarikh Lahir : 1 .

BAHASA MALAYSIA BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS …………………………. …………………………. 2.STANDARD PRESTASI 1. 4. 3. 6. 5. ...

6 Tahu Faham Boleh buat dengan Beradab Mithali 5 Tahu Faham Boleh buat dengan Beradab Terpuji 4 3 2 1 Tahu Faham Boleh buat dengan Beradab Tahu Faham Boleh buat Tahu Faham Tahu .

REKOD PENCAPAIAN PRESTASI MURID Komponen: Bahasa Malaysia Kemahiran: Mendengar dan Bertutur Nama Murid: Ali Bin Abu Kelas : 1 Anggerik BULAN STANDARD PRESTASI DICAPAI Band 1 Band 1 Band 2 Band 2 Band 2 Band 3 Band 3 Band 3 Band 4 Band 4 Band 4 CATATAN GURU Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Berjaya mencapai standard .

REKOD PENCAPAIAN PRESTASI MURID Komponen: Bahasa Malaysia Kemahiran: Membaca Nama Murid: Ali Bin Abu Kelas : 1 Anggerik BULAN STANDARD PRESTASI DICAPAI Band 1 Band 1 Band 2 Band 2 Band 3 Band 3 Band 3 Band 3 Band 4 Band 4 Band 4 CATATAN GURU Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Masih boleh diperbaiki .

REKOD PENCAPAIAN PRESTASI MURID Komponen: Bahasa Malaysia Kemahiran: Menulis Nama Murid: Ali Bin Abu Kelas : 1 Anggerik BULAN STANDARD PRESTASI DICAPAI Band 1 Band 1 Band 2 Band 2 Band 2 Band 3 Band 3 Band 3 Band 4 Band 4 Band 4 CATATAN GURU Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Berjaya mencapai standard .

CARTA PERKEMBANGAN MURID KOMPONEN : KEMAHIRAN : NAMA : KELAS : Bahasa Malaysia Mendengar Dan Bertutur Ali Bin Abu 1 Anggerik BULAN .

CARTA PERKEMBANGAN MURID KOMPONEN : KEMAHIRAN : NAMA : KELAS : Bahasa Malaysia Mermbaca Ali Bin Abu 1 Anggerik BULAN .

CARTA PERKEMBANGAN MURID KOMPONEN : Bahasa Malaysia KEMAHIRAN : Menulis NAMA : Ali Bin Abu KELAS : 1 Anggerik BULAN .

Boleh membuat ayat dalam satu perenggan berdasarkan gambar/pengalaman/tajuk dengan konsisten. Lancar : bacaan. tulisan yang boleh dibaca. masa dan waktu Menyatakan semua kemungkinan hasil tambah dan tolak pasangan dua nombor SUMM .LAPOR ALI BIN ABU 1 ANGGERIK Boleh membaca dan memahami petikan / teks yang mengandungi 5 ayat mudah. wang. Jelas : sebutan. bacaan lancar dan memahami dengan betul. Dapat menjawab soalan berasaskan petikan yang telah dibaca. Konsisten : Sebutan jelas. Boleh menggunakan kemahiran operasi asas Matematik tambah dan tolak untuk nombor bulat. Tanda baca yang betul. Jarak antara perkataan yang sesuai.

PN.Murid mempunyai dan mempamerkan nilai murni secara konsisten tanpa perlu pengawasan oleh guru dan masyarakat Boleh menunjukkan cara berinteraksi. NORNADIATUL HADAWIYAH . bergaul dan bekerjasama secara interpersonal dan dalam kumpulan dengan harmoni dan berhemah dengan mesra.

3. BAHASA MALAYSIA BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS PAJSK PSIKOMETRIK . 2. 6.EVIDENS PENCAPAIAN MURID 1. 4. 5.

EVIDENS KOMPONEN: BAHASA MALAYSIA KEMAHIRAN: MENDENGAR DAN BERTUTUR BAND: 1 .

HURUF a d g j m p s v y √ √ √ √ √ √ √ √ √ b e h k n q t w z √ √ √ √ √ √ c f i l o r u x √ √ √ √ √ √ √ CATATAN KESALAHAN SEBUTAN : 4 TINDAKAN SUSULAN: 22 .2011 KELAS : 1 ANGGERIK ARAHAN : Tandakan √ pada sebutan huruf yang betul.2.EVIDEN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR MENGENAL DAN MENYEBUT HURUF KONSONAN KECIL NAMA MURID : ALI BIN ABU TARIKH : 5.

EVIDENS KOMPONEN: BAHASA MALAYSIA KEMAHIRAN: MENDENGAR DAN BERTUTUR BAND: 2 .

PERKATAAN emak ayah ibu bapa kakak abang adik datuk nenek CATATAN KESALAHAN EJAAN : TINDAKAN SUSULAN: .2.2011 KELAS : 1 ANGGERIK ARAHAN : Tandakan √ pada sebutan huruf yang betul.MEMAHAMI DAN MENGEJA PERKATAAN YANG DISEBUT DENGAN BETUL EVIDEN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR NAMA MURID : ALI BIN ABU TARIKH : 5.

ALI BIN ABU ANUGERAH PORTFOLIO TERBAIK 2011 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful