Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Kanak-kanak

‡ Kajian ahli-ahli spikologi seperti Galton (1865), Goddard (1890), Newman (1937) dan Shieldo (1962) menunjukkan bahawa kadar perkembangan setiap individu, walaupun dalam peringkat pertumbuhan yang sama, tetap berbeza dari segi fizikal, kognitif, emosi dan sosial.

Baka

Persekitaran

Faktor

Baka
‡ Setiap individu (kecuali kembar) mempunyai ciri-ciri fizikal yang berbeza. ‡ Ciri-ciri fizikal diwarisi daripada gen-gen ibubapa.

‡ Baka menguasai penyuburan fizikal dan mental. ‡ Baka juga menetapkan had keupayaan, kemampuan mental manusia sama ada pandai ataupun tidak. ‡ Biasanya, ibu bapa yang cerdas minda akan melahirkan anak yang juga cerdas pintar.

Persekitaran
Institusi Keluarga ‡ Pengaruh utama terhadap perkembangan kanak-kanak. ‡ Perbezaan suasana rumah, makanan, asuhan dan sosio-ekonomi keluarga akan melahirkan perbezaan individu mengikut perbezaan kadar perkembangannya.

Pengaruh rakan sebaya ‡ Penting dalam perkembangan dari segi intelek, sahsiah, emosi dan sosial. Masyarakat ‡ Kebudayaan dan kepercayaan masyarakat yang berbeza mempengaruhi kanak-kanak dalam aspek sosio-emosi, personaliti dan mental.

Sumber teknologi dan maklumat ‡ Mempengaruhi perkembangan individu. Guru dan sekolah ‡ Pengaruh yang paling penting dalam perkembangan kanak-kanak dari segi fizikal, intelek, emosi dan sosial.

Rujukan
‡ http://impreschoolteacha.blogspot.com/2008 /12/faktor-yang-mempengaruhiperkembangan.html, INDAH (2008). ‡ http://misifakta.blogspot.com/2010/01/faktor -yang-mempengaruhi-perkembangan.html, Ziham Zawawi Mazlan (24/01/2010)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful