HIJRAH KE HABSYAH

NUR ¶AIN FATIHAH BINTI JUSOF

PENGHIJRAHAN KE HABSYAH HIJRAH KE HABSYAH FAKTOR PENGHIJRAHAN DAN SAHABAT YANG TERLIBAT PENGAJARAN .

PENGHIJRAHAN KE HABSYAH ‡Setelah Rasulullah meihat penyiksaan puak Quraisy terhadapnya dan penderitaan pengikut baginda yang amat sangat ‡baginda tidak sanggup lagi untuk melindungi mereka ‡baginda sendiri mengemukakan pendangan supaya umat yang kecil bilangannya itu berhijrah ke Habsyah (Ethiopia) ‡Rasulullah itu lalu mereka pun berhijrah beramai-ramai untuk melindungi diri di sana .

‡ Tetapi Najasyi enggan menyerah sesiapapun melainkan sesudah bersoal jawab tentang agama baru yang mereka anuti itu. dari Habsyah ‡menyerah kembali orang Islam kepada seteru Islam iaitu puak Quraisy. .‡Apabila puak Quraisy melihat kejadian ini mereka mengirimkan perutusan ke hadapan Najasyi maharaja Habsyah (¶Abdullah bin Abi Rabi·ah dan Amru bin A1·Ash) ‡Perutusan ini membawa cenderamata yang banyak kepada maharaja dengan harapan yang Najasyi akan menghalau semua orang Islam.

‡Utusan Quraisy itu pulang diburu kegagalan. .‡Ja·far bin Abi Talib pun bangun dan berucap dan menceritakan keistimewaan Islam dan peribadi Rasulullah ‡Setelah Najasyi mendengarnya beliau menangis sehingga airmata mengalir membasahi pipi dan janggutnya dan kemudian beliau berkata: ´Sesungguhnya apa yang kau baca tadi dengan apa yang dibawa oleh ¶Isa ¶alaihissalam adalah dan sumber yang samaµ ‡Al-Najasyi menyerah kesemua kembali hadiah yang dipersembahkan kepadanya dan ‡bertambah mesra dengan orang-orang Islam dan lebih berazam untuk melindungi mereka.

‡Sungguhpun yang demikian mereka terpaksa masuk ke Makkah secara sulit dan bersembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh pihak Quraisy ‡sebahagian yang lain pula memasuki kota Makkah dengan meminta perlindungan dan beberapa pembesar Quraisy ( ¶Uthman bin Maz·un di bawah perlindungan Al-Walid bin Al-Mughirah dan Abu Salamah) di bawah jagaan dan perlindungan Abu Talib. ‡jumlah yang pulang ke Makkah masa itu tiga puluh tiga orang. .

FAKTOR PENGHIJRAHAN ‡Penyiksaan puak Quraisy terhadap Rasulullah dan penderitaan pengikut baginda yang amat sangat ‡baginda tidak sanggup lagi untuk melindungi mereka maka baginda sendiri untuk berhijrah ke Habsyah. ‡Mereka dianjurkan tinggal di sana buat sementara waktu. ‡Rajanya (al-Najasyi) pada masa itu tidak kejam. .

‡Ja·far bin Abi Talib ‡Saudah binti Zam·ah ‡Ummu Salamah ‡Ummu Habibah binti Abi Sufian ‡Jumlah keseluruhan orang Islam (80) lapan puluh orang .SAHABAT YANG TERLIBAT ‡Uthman bin ¶Affan isterinya Ruqaiyah puteri RasuluLlah ‡ Abu Huzaifah dan isterinya ‡Al Zubair bin Al-Awwam ‡ Mus·ab bin ¶Umair ‡ ¶Abdul Rahman bin ¶Auf.

PENGAJARAN DARIPADA PERISTIWA HIJRAH 1. ‡Najasyi yang menjadi maharaja Habsyah negeri tempat orang-orang Islam berhijrah dan tumpang berlindung adalah pemeluk agama Nasrani . agama yang dibawa oleh Muhammad SallaLlahu ¶alaihi Wasallam dan agama yang dibawa oleh Isa ¶alaihissalam. Berpegang teguh dengan agama serta menegakkan rukunnya merupakan asas segala kekuatan dan perisai yang wajib untuk mempertahankan hak seseorang ‡Sekiranya agama dapat mengambil tempatnya dalam tiap hati sanubari manusia. suruhannya dapat dipraktikkan 2. Menunjukkan titik percantuman dan intergrasi di antara dua agama iaitu.

3. ‡ Perlindungan boleh didapati dan orang-orang kafir sepertimana yang dilakukan oleh setengah-setengah orang Islam ketika mereka pulang dan Habsyah dan Ta·if jika keadaan memaksa. ‡ Perkara ini dibolehkan asalkan ia tidak menjejaskan da·wah Islamiyyah atau tergadai dan hukum-hukum Islam . Bila keadaan memaksa maka diharuskan kepada Islam tumpang bernaung dan berlindung diri samada penaung itu ahli kitab seperti Najasyi maharaja Habsyah.

baginda hendak menghantar umat Islam bagi mendapatkan perlindungan. Iraq. ‡ Pengetahuan tentang ini adalah penting supaya seandainya ada umat Islam yang ditindas. Sebaliknya hendaklah aktif memikir jalan keluar yang membolehkan kita tetap berpegang kepada agama yang dicintai ini dan terus melaksanakan dakwah. Suasana umat Islam di Palestin. 5. kita dapat menghulurkan bantuan dan mendoakan mereka. kepada pemimpin manakah. Afghanistan dan sebagainya memerlukan perhatian kita. . Baginda peka kepada suasana antarabangsa dan tahu kepada negara manakah. Rasulullah shallallahu ¶alaihi wasallam tidak bersikap buntu atau mengalah. ‡ Jika kita menghadapi sesuatu halangan dalam beragama atau berdakwah.4. jangan bersikap buntu atau mengalah.

. Solat jenazah dilakukan seperti biasa. hanya tidak ada jenazah yang diletakkan di hadapan imam. Tetap Berdakwah Sekali Pun Dalam Suasana Terhimpit. 7. ‡ baginda ingin mengembangkan dakwah Islam kepada Habsyah dan kepada Najasyinya. Solat Jenazah Ghaib ‡ ‡ Najasyi Ashama bin Bahr meninggal dunia pada tahun sembilan hijrah. mereka melaksanakan solat jenazah kepada Najasyi Ashama bin Bahr yang mayatnya berada di Habsyah. Sekali pun Rasulullah dan para sahabatnya berada di Madinah pada saat itu. Kejayaan dakwah Islam di benua Afrika akan membolehkan Islam memiliki pusat yang baru selain Semenanjung Arab. Ini dikenali sebagai solat jenazah ghaib.6.

Tidak Perlu Merebut Mayat Jika Suasana Tidak Mengizinkan.8. ‡ Majoriti rakyat Habsyah ketika itu beragama Kristian dan baginda masih mengharapkan usaha dakwah Islam berjaya di sana. ‡ Rasulullah shallallahu ¶alaihi wasallam mengetahui jika direbut mayat Najasyi Ashama dari Habsyah. Harapan ini akan musnah jika masyarakat Habsyah memiliki pandangan buruk terhadap Islam yang telah ´merebut mayat Najasyi merekaµ. ia akan menimbulkan mudarat yang besar berbanding manfaat. .

. adalah hebat Hakikat ini tidak menyebabkan Rasulullah shallallahu ¶alaihi wasallam menghukum beliau sebagai kafir.9. Hukum Pemimpin Yang Tidak Mampu Melaksanakan Syari`at Islam ‡ beliau memeluk Islam sebelum tahun lima hijrah sebagaimana peristiwa keislaman ‡ ‡ ‡ beliau tidak melaksanakan syari`at Islam kerana penentangan daripada rakyatnya.. ‡ Bahkan apabila beliau meninggal dunia. Rasulullah tetap melaksanakan solat jenazah secara ghaib .

negara pertama-hijrah-sebelum.faizalr.html ‡http://fauzanibrahim.org/wiki/Hijrah ‡ http://www.RUJUKA N ‡ http://www.com/journal/item/28 .com/masjid/rejab/ ‡http://ms.wikipedia.multiply.com/2005/10/habsyah.al-azim.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful