FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM DAN TIMUR

OLEH: NUR IDAYU BINTI MOHD NOOR NURSAIYIDAH BINTI ABDUL RASID ANIS NAQUIAH BINTI SABRI

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM

hasil pemikiran ahli falsafah yang berada di bawah linkungan kekuasaan islam tentang hakikat sesuatu dalam premis pemikiran yang logik dan sistematik Sheikh Mustafa Abd.Al-Razak .KONSEP FALSAFAH ISLAM Konsep falsafah islam berkembang di negara islam dan di bawah naungan islam .

Pengertian Falsafah Islam Mengikut AhliAhli-ahli Falsafah Islam .

Al-KHINDI ILMU FIZIK ‡ Berasaskan benda ‡ Ilmu hitung ‡ astronomi ‡ Tidak berkaitan dengan benda sama sekali ILMU MATEMATIK ILMU KETUHANAN .

. emosi dan rohani ke tahap sempurna. ‡ Ia adalah satu proses membina tingkah laku manusia supaya menjadi orang yang berakhlak mulia mengikut peraturan taat dan cinta kepada pemerintah. Syed Naquib ‡ Pendidikan dapat direalisasikan apabila berlakunya perubahan dalam diri individu. Muhamad Athhiyah Al Abrashi Pembinaan tingkah laku manusia yang berakhlak tinggi dan mulia di bawah teras ajaran islam. fizikal.Muhamad Oatb Proses membentuk manusia secara menyelluruh dan seimbang untuk memperkembangkan potensi intelek.

pembinaan akhlak yang mulia. berani dan menghormati antara satu sama lain. tabiat baik. ‡ Merangkumi aspek intelek.sabar serta menghormati orang yang lebih tua dalam diri murid-murid. ‡ Pendidikan islam merujuk kepada persiapan untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. merendah diri . Al Ghazali HAMKA( Haji Abdul Malik Karim Amrullah) . sikap berani.Amar Al Shaibani ‡ Pendidikan mengikut pandangan islam ialah satu proses yang memupuk budi pekerti yang mulia.

.dapatlah dirumuskan bahawa pendidikan daripada sudut islam menyatukan semua ilmu pengetahuan di bawah pengendalian Al-Quran dan sunah yang merupakan teras di dalam pendidikan dan kebudayaan islam sebenarnya.KESIMPULAN Oleh itu.

budaya. politik. pendidikan dan psikologi . akidah dan undang-undang islam Bersifat dinamik di mana ia berkembang sesuai dengan perkembangan penyelidikan dan kajian-kajian dalam pelbagai pendidikan. ekonomi. Bersifat universal dan didasarkan kepada faktorfaktor sosial.Pendidikan islam hendaklah sesuai dengan roh islam. rohani. CIRI-CIRI PENDIDIKAN ISLAM Peningkatan manusia haruslah berdasarkan kepada aspek kehidupan manusia yang berkait dengan ilmu pengetahuan dan tugas menyampaikan ilmu kepada amanah Allah swt.

Mewujudkan perkembangan seimbang di dalam diri individu dengan nilai-nilai keislaman. . MATLAMAT PENDIDIKAN ISLAM Skop dan bidang pendidikan islam harus disebarkan secara luas dan menyeluruh Fahaman idealistik dan realisme serta usaha untuk membentuk individu-individu beriman.

FALSAFAH PENDIDIKAN TIMUR Konsep  Prinsip  Tokoh-Tokoh  .

. dan falsafah pendidikan Islam. Falsafah ini boleh digolongkan dalam 3 aliran utama iaitu konfusianisme ( China). nasionalisme dan internasionalisme ( India).Pengenalan y Falsafah pendidikan timur berasaskan daripada falsafah Cina dan India.

Mengekalkan struktur kekeluargaan. . iaitu: Membolehkan seseorang untuk mencapai kebijaksanaan. Memenuhi kehendak sosial dan ekonomi.Konsep y Ahli-ahli falsafah pendidikan Timur menyatakan bahawa pendidikan mempunyai fungsinya tersendiri. Menggubal undang-undang.

 Sikap seseorang terhadap kehidupan merupakan faktor penentu pencapaian kebahagiaan.  Manusia belajar melalui pemerhatian alam semula jadi mereka. .Prinsip  Kehidupan manusia akan menjadi baik sekiranya mereka sanggup berubah.  Setiap manusia inigin memperoleh kebijaksanaan dan mencapai keadaan aman sesudah mati (Nirvana).

daerah Shandong. Ketua Menteri sepanjang hayat.Konfusianisme Falsafah pendidikan konfusianisme diasaskan oleh Kung Fu Tze atau lebih terkenal dengan panggilan Confucius. Pada usia 20 tahun. y Riwayat hidup Confucius: y Dilahirkan pada tahun 551 di Qufu. beliau telah menjadi seorang Pegawai Rendah Kerajaan Cina. Menjadi seorang hakim di Chung Tu dan memegang jawatan sebagi Grand Secretary of Justice . Berasal daripada keluarga miskin. .

. Antara pengikutnya ialah: Mengzi (372-289 SM) Xunzi (313-238 SM) Hanyu (768-824 M) ‡ Beliau meninggal dunia pada usia 73 pada tahun 479 SM.y Mempunyai lebih kurang 3 ribu pengikut ketika beliau menjadi Mahaguru dalam ajaran Confucius.

pengikutnya telah mendokumentasikan semua perbualan dan jawapan bagi setiap perbincangan serta jalan penyelesaian pelbagai masalah dalam kehidupan seharian.Ajaran Confucius merupakan 1 mazhab berasingan yang dikenali sebagai Sekolah Confucius. y Pengaruh ini kekal di negara China selama lebih kurang 2 ribu tahun. y Setelah kematian Confucius. y . Confucian Analectecs. y Buku klasik Sekolah Confucius.

‡ Penyampai ilmu yang mahir. PERANAN GURU . politik. ‡ Pendidikan adalah proses untuk memupuk kesempurnaan tingkah laku manusia. kesusasteraan. ekonomi dan kebudayaa. kod & tatacara kelakuan yang baik. tanpa mengambil kira status sosio ekonomi atau kedudukan sosial. ‡ 6 buah buku yang merangkumi bidang falsafah. muzik.sejarah.Falsafah Pendidikan Confucius KONSEP PENDIDIKAN ‡ Pendidikan adalah untuk semua. MATLAMAT PENDIDIKAN ‡ Menghasilkan individu yang berkebolehan serta bermoral tinggi. puisi. ‡ Mengenali & memahami murid yang diajar. ‡ Fasilitator . KURIKULUM ‡ Berfokuskan kepada mata pelajaran seperti Pendidikan Moral.

penggubal lagu. y Riwayat hidup: y Dilahirkan pada tahun 1861 di Kalkota. ahli falsafah dan pendidik. penyair.Nasionalisme & Internasionalisme Falsafah pendidikan nasionalisme & internasionalisme diasaskan oleh Rabindranath Tagore (1861-1941). Berasal daripada keluarga Brahmin yang kaya. . Seorang Nobel Laurate negara Asia yang pertama kerana telah memenangi anugerah Nobel Prize (kategori kesusasteraan). Seorang penulis. India. pengarang sandiwara.

.Mendirikan sebuah sekolah di Santiniketan yang kemudiannya telah menjadi sebuah universiti pada tahgun 1921. Antaranya ialah buku-buku dan esei mengenai falsafah. agama dan pendidikan. Karya beliau banyak dikarang dalam bahasa Bengali tetapi ada beberapa karya beliau telah berjaya diterjemah dalam bahasa Inggeris.

moral. seni. ‡ Melahirkan manusia yang berfikiran sempurna. bebas & berani. drama & tarian. ‡ Penjana idea yang kreatif & bernas dalam kalangan murid. MATLAMAT PENDIDIKAN ‡ Menghasilkan individu yang menyeluruh melalui interaksi dan intergrasi dengan persekitaran. rohani. saintifik. . berupaya mencapai segala aspek kehidupan seperti fizikal. cekap dalam berkhidmat untuk masyarakat & negara serta berpandangan dengan sikap internasionalisme yang positif. intelek. ‡ Melahirkan individu yang berfikiran cerdas. bersih. sejarah dan pendidikan alam sekitar. PERANAN GURU ‡ Fasilitator ‡ Pemangkin bagi menggerakkan perbincangan murid. kesusasteraan. Antara subjek yang disyorkan ialah muzik.Falsafah Pendidikan Rabindranath KONSEP PENDIDIKAN ‡ Satu proses yang menyediakan setiap individu untuk menyara hidup masing-masing kelak. KURIKULUM ‡ Menekankan komponen ilmu dan aktiviti fizikal.

IMPLIKASI TERHADAP PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA .

Seperti yang telah termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. kemahiran dan penghayatan. pendidikan merupakan suatu usaha yang berterusan dalam menyampaikan ilmu.y Menurut Islam. y . pendidikan yang dijalankan di Malaysia merupakan usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan potensi seseorang individu.

y . jasad dan akal.y Dalam Islam juga diterapkan penyatupaduan antara elemen roh. Penyerapan ini merupakan asas yang paling kukuh dalam menghasilkan manusia yang mempunyai keseimbangan emosi.

Melalui kedua-dua bentuk kurikulum ini. y . sosial dan semangat tanggungjawab secara seimbang kepada diri. ia lebih memberi penekanan asas mengenai usaha dalam pembentukan sahsiah. masyarakat dan alam sekitar. 2 bentuk kurikulum telah dilaksanakan dalam sistem pendidikan bersepadu di Malaysia iaitu KBSR dan KBSM. peribadi.y Bagi menyelaraskan kesepaduan antara elemen-elemen tersebut.

.y Di dalam pembentukan KBSR dan KBSM ini penekanan yang lebih seimbang diberikan kepada bidang fardu Ain dan Kifayah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful