` ` Model atas-ke-bawah (Top-down model) Model bacaan ini berasaskan model psikolinguistik oleh Goodman (1967. Pembaca menggunakan pengetahuan bahasa bagi meramalkan teks dan mengurangkan kebergantungannya pada cetakan teks dan bunyi bahasa . 1978).1970) dan Smith (1971. Pembaca memainkan peranan utama semasa memahami teks yang dibaca. Model ini memfokuskan peranan pembaca dan bacaannya yang bersifat linear tetapi bergerak daripada atas ke bawah.

c. b. pendekatan mengajar membaca berdasarkan prinsip berikut: a. Pembaca perlu menggunakan makna dan isyarat tatabahasa bagi mengenal pasti perkataan yang tidak dikenali. Membaca memerlukan penggunaan aktiviti mencari makna lebih daripada menguasai kemahiran mengenali perkataan sahaja. Membaca bagi tujuan mendapatkan makna adalah objektif utama dan lebih baik daripada menguasai huruf.` ` Berdasarkan model tersebut. Pembaca dapat memahami bahan daripada teks yang dibaca walaupun tidak mengenali setiap perkataan yang dibaca. hubungan bunyi dan perkataan. d. ` ` ` .

f. ` . paragraf dan keseluruhan bahan. Fokus utama dalam pengajaran adalah membaca ayat. Perkara penting berhubung membaca adalah jumlah dan jenis maklumat yang diperoleh melalui pembacaan.` e.

b.` Rumusan model ini adalah: a. Menyatakan yang kefahaman bermula dalam minda pembaca yang mempunyai beberapa gugusan idea mengenai makna teks yang dibaca c. Makna diterbitkan daripada aspek keseluruhan teks pada bahagian-bahagian kecil. ` ` ` . Menegaskan perkara yang dimiliki oleh pembaca seperti pengetahuan terdahulu dan pengalaman pada teks yang dibaca bagi tujuan pemahaman.

tumpuan mata pembaca ke atas teks menghala kepada maklumat secara relatif. Berdasarkan dapatan pemerhatian. . Antaranya adalah Gough (1972. Model ini menyatakan individu memulakan proses membaca apabila matanya mengenal pasti maklumat visual yang tertera dalam teks yang dibaca melalui suatu siri perlakuan yang berurutan.` Model bawah-ke-atas (Bottom-up model) Model ini dibincangkan dengan meluas oleh beberapa pengkaji. 1985) iaitu tokoh utama teori ini.

Bagi menginterpretasikan dan memahami ayat. frasa. iaitu dimulai dengan mengecam huruf. Ini bermakna maklumat yang baru diterima sebelum itu ditransformasikan dan direkodkan selanjutnya. mengecam perkataan-perkataan dan akhirnya hubungan sintaksis dan semantik. .` Pemprosesan membaca bergerak secara linear. perkataan. mengekodkan pada tahap fonem. klausa dan ayat secara berurutan bagi mendapatkan makna teks. pembaca perlu memproses huruf.

` ` ` .` Antara inti pati yang terkandung dalam model ini adalah: a. Membaca dipandu oleh proses yang bertujuan mencari makna. Timbul daripada bahagian pada keseluruhan teks. b. Memberikan penegasan pada teks bertulis. c.

` ` ` . membawa kepada mengenal pasti secara positif setiap perkataan melalui pengekodan fonemik. Membaca adalah proses yang bersiri. b. c. Peraturan yang leksikal. Analisis visual huruf demi huruf. Tujuan pertama membaca adalah mempelajari kod atau prinsip abjad.` Model ini dapat dirumuskan menurut pandangan-pandangan seperti yang dihuraikan seperti di bawah: a. sintaksis dan semantik diaplikasikan pada penghasilan fonemik yang dinyatakan dalam bentuk cetakan.

` d. suku kata. Makna teks diharapkan hadir secara semula jadi yang diasaskan pada pengetahuan lalu pembaca berkaitan perkataan. f. makna dan pola sintaksis bahasa itu. Pembaca memproses unit linguistik yang terkecil dahulu dan beransur-ansur menyusun unit terkecil bagi memahami unit yang lebih besar iaitu binaan ayat ` ` ` . fonemik. g. Teks bertulis diorganisasikan secara berhierarki iaitu pada tahap grafemik. e. Menulis hanya bagi merekodkan pertuturan. kata dan ayat. morfem.

i. ` ` . j.` h. Pembaca mesti belajar mengubah daripada simbol auditori kepada isyarat bahasa. Belajar membaca bertujuan memperkembangkan jarak tindak balas secara kebiasaan pada pola yang lebih khusus dalam bentuk grafik. Pembaca mesti belajar menguasai secara automatik tindak balas ke atas pola-pola visual teks.

Menghubungkan pola ejaan bagi memilih perkataan. Menghubungkan ciri ini bagi memilih huruf. Menggabungkan huruf bagi memilih pola ejaan. paragraf dan tahap sesebuah teks . e. b. c.` Daripada segi pendekatan mengajar. Menimbulkan proses membina ayat. Mengenal pasti ciri huruf. d. pendukung model ini percaya pembaca perlu: a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful