seorang tokoh falsafah, sejarah dan sosiologi falsafah, bapa kepada sejarah kebudayaan dan sains sosial moden

.

LATAR BELAKANG IBN KHALDUN

Nama Penuh Tarikh Lahir Tempat Lahir

‡ Abdurahman bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin AlHasan bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdura hman bin Ibn Khaldun.

‡ 1 Ramadan pada tahun 732Hijrah. (27 Mei 1332)

‡ Tunis, Tunisia

KELUARGA IBN KHALDUN berasal daripada keturunan Arab Hadramaut yang pernah menetap di Serville. dan Sepanyol. . pemerintah Tunis pada waktu itu. Akhirnya beliau berpindah dan menetap di Afrika Utara semasa pemerintahan Hafs Abu Zakariyya. Italy.

Abu Abd Allah al-Jayyani. dan mantik. perundangan Islam. Antara gurunya ialah Muhammad Ibrahim alAbili. Abd Allah Muhammad bin Abd al-Salam. Seterusnya menceburi diri dalam dunia politik. falsafah.PENDIDIKAN IBN KHALDUN Ilmu Islam seperti al-Quran. kesusasteraan. Bencana alam tersebut merupakan titik tolak yang amat penting dalam kehidupan Ibn Khaldun. Meneruskan pelajaran sehingga usia beliau meningkat 19 tahun apabila dunia di landa The Great Plague bermula dari Samarkand sehingga Maritania. . al'Hadith. bahasa.

dimana beliau menghabiskan riwayatnya sebagai guru dan pensyarah di AlAzhar dan universiti lain. kepada Pedro Kejam Castile "the Cruel of Castile". ‡ Ibn Khaldun belayar ke Alexandria. Cairo dan mengerjakan haji ‡ Ibn Khaldun menyertai orang-orang Mesir dalam kempen mereka memerangi Tamerlane. . Mesir. 1406 ‡ Meninggal dunia pada 17 March 1406 di Kaherah.1363 ‡ Ibn Khaldun menjawat beberapa jawatan di bawah pemerintah Tunisia dan Morocco ‡ bertindak sebagai duta raja Moor di Granada. pemerintah Mongol. 1382 1387 ‡ Ibn Khaldun juga pernah dilantik sebagai Hakim Diraja oleh Sultan Abul Abbas. dan bertanggung jawab mengatur penyerahan diri bandar Damsyik semasa ketiadaan Sultan Faraj.

wang dan harga Teori pengagihan .Pandangan-pandangan Ibn Khaldun Teori ekonomi Islam Teori manusia dan ekonomi Teori pengeluaran Teori nilai.

Keadilan merupakan tulang belakang dan asas kekuatan sesebuah ekonomi. Menurut beliau. atau menggunakannya untuk kerja paksa.TEORI EKONOMI ISLAM 1. 3. 2. sesebuah negara akan hancur dan musnah. Prinsip dan falsafah ekonomi: keadilan (fairness) kerjasama (cooperation)." 1. 3. mengambil harta orang lain atau menggunakan tenaganya secara paksa atau membuat dakwaan palsu terhadap orang lain. meminta seseorang melakukan sesuatu yang berlawanan dengan Islam. ketidakadilan ialah: merampas wang atau harta orang lain tanpa sebarang sebab yang diharuskan. Apabila keadilan tidak dapat dilaksanakan. "Sesiapa jua yang mengambil harta orang lain. kesederhanaan (moderation). atau membuat tuduhan yang tidak wajar hendaklah ingat bahawa ini adalah apa yang Pemberi Hukum maksudkan apabila melarang ketidakadilan. 2. .

Ibn Khaldun menekankan perlunya manusia menjauhi perbuatan jahat. manusia wajib mengikuti ajaran Islam sebagai model untuk memperbaiki dirinya dan mesti memberikan keutamaan kepada kehidupan akhirat. .TEORI MANUSIA DAN EKONOMI Ibn Khaldun menganggap manusia itu sebagai manusia Islam (Islamic man/homo Islamicus) yang memerlukan pengetahuan ekonomi untuk memenuhi misinya di atas muka bumi ini. Dalam hal ini.

Tidak ada jalan lain bagi manusia untuk mendapatkan keuntungan melainkan melalui penggunaan buruh. . "Semua usaha manusia dan semua tenaga buruh perlu digunakan untuk mendapatkan modal dan keuntungan.µ kata Ibn Khaldun. Tetapi beliau dengan tegas berhujah bahawa nilai sesuatu barangan bergantung kepada nilai buruh yang terlibat dalam proses pengeluaran.TEORI NILAI. WANG DAN HARGA Ibn Khaldun tidak secara jelas membezakan antara teori nilai diguna (use value) dengan nilai pertukaran (exchange value).

Dalam hal ini beliau menyarankan agar masyarakat melakukan perancangan semasa menghasilkan sesuatu produk.TEORI PENGELUARAN Kehidupan perekonomian menghala ke arah pelaksanaan keseimbangan antara penawaran dengan permintaan. faktor buruh ii. . pengeluaran berasaskan:i. kerjasama masyarakat. Menurut beliau. Beliau berpendapat bahawa kenaikan yang tetap pada paras harga amat perlu untuk mengekalkan tahap produktiviti.

pertumbuhan ekonomi (economic growth) dan pembahagian tenaga buruh bergantung rapat dengan pasaran. .o Walau bagaimanapun.

TEORI PENGAGIHAN Beliau membahagikan ekonomi kepada tiga sektor:I. Sektor perkhidmatan awam Harga barangan terdiri daripada tiga elemen utama iaitu gaji atau upah. Nilai atau harga sesuatu barangan sama dengan kuantiti buruh yang terlibat dalam pengeluaran barangan berkenaan. keuntungan. dan cukai. . Keuntungan terhasil daripada perbezaan yang diperoleh oleh peniaga antara harga jualan dengan harga belian. Perbezaan antara kedua-dua harga itu haruslah stabil untuk mengelakkan keuntungan yang melampau serta berlipatganda. Sektor pengeluaran II. Sektor pertukaran III.

.SUMBANGAN IBN KHALDUN Bidang falsafah sejarah dan sisiologi (Umraniyat). faktor kemajuan serta kemunduran v. proses pembentukan negara iv. peristiwa sejarah dunia. kitab Al-Muqaddimah atau Prolegomena. perindustrian dan pertanian. peristiwa dalam kehidupan masyarakat iii. i. Al-Muqaddimah mengandungi analisis dan menerangkan:i. Kitab ini mengandungi enam jilid dan paling terkenal. perkara yang berkaitan bidang perniagaan. ii. Karya al Ibar Wa Diwan al-Mubtad Wa al-Khabar.

politik. Sehingga kini kitab itu menjadi rujukan umat Islam. . khususnya dalam ilmu kajian sosial. falsafah dan sejarah.

ii. Antara hasil karya Ibn Khaldun dalam bidang sejarah dan agama termasuk seperti yang berikut:- Bidang sejarah: ‡ Universal history ‡ Sejarah maghrib Bidang keagamaan: ‡ Lubab al-Mahsul(Summary of the Result) ‡ Shifa· as-Sail(Healing of the Inquirer) .

Menyokong perdagangan bebas dengan orang asing.SUMBANGAN DALAM BIDANG EKONOMI i. v. iv. ii. Memajukan teori nilai dan hubung kaitnya dengan tenaga buruh Memperkenalkan pembahagian tenaga kerja Menyokong pasaran terbuka Menyedari kesan dinamik permintaan dan bekalan ke atas harga dan keuntungan. . iii. vi. Memajukan konsep ekonomi dari segi kebebasan perdagangan. dan percaya kepada kebebasan memilih.

Beliau melaksanakan kepemimpinan politik dengan perpaduan sosial dan kuasa tanpa paksaan. Ibnu Khaldun mentadbir dengan baik apabila dilantik sebagai kadi ketika menetap di Mesir. iii.SUMBANGAN DALAM BIDANG SOSIAL i. Menunjukkan kepentingan al-·Asabiyya(perasaan kekitaan) Mewujudkan tamadun baru Meningkatkan kuasa politik dalam kalangan masyarakat. Menganalisis tentang dinamika hubugan kelompok. ii. .

Apakah sumbangan Ibn Khaldun dalam bidang ekonomi? . Nyatakan pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh Ibn Khaldun. Menurut pandangan Ibn Khaldun. Nyatakan 3 perkara yang telah dihuraikan dalam kitab Al. 4. apakah tindakan yang dianggap sebagai ketidakadilan? Menurut teori pengagihan. 2.Muqaddimah. 5. 3.SOAL & JAWAB 1. Ibn Khaldun telah membahagikan ekonomi kepada 3 sektor. Nyatakan tiga sektor tersebut.

P.d.com/doc/5467334/ibn-khaldun . (2009). from Abdul Al.html Wikipedia.d.BIBLIOGRAFI 1. Falsafah dan Pendidikan di Malaysia untuk Program Perguruan Pendidikan Rendah Pengajian 4 tahun.d. (n.Rahman Ibn Muhammad Ibn Khaldun: http://ms. from Tokoh Falsafah Islam: http://www. (n. Internet: Tokoh-tokoh Islam.org/wiki/Abdul_AlRahman_Ibn_Muhammad_Ibn_Khaldun Scribd. 2011. Subang Jaya. Selangor: Kumpulan Budiman Sdn. 2011. 1. (n. Buku: Choong Lean Keow.com/tokoh/id2. 2.).). Retrieved Januari 10. 2011.wikipedia. 3.tripod. M/S 97 & 98. Retrieved Januari 10.).scribd. Bhd. Retrieved Januari 10. from Ibn Khaldun: http://alhakelantan.

SEKIAN. TERIMA KASIH Disediakan oleh: CHEANG SI EN (T1MT3) LIM HOI SAN (T1MT3) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful