You are on page 1of 47

BAB 10 : RUMUSAN

 Hubungan etnik amat penting dipupuk dan dipelihara untuk mewujudkan hubungan harmonis di Malaysia Hubungan harmonis kunci kemakmuran dan kesejahteraan negara Perlu ambil tindakan susulan Semua pihak mesti terlibat Tindakan mudah perlu diambil agar lahirkan kesan untuk jana perpaduan

Kenapa Modul Hubungan Etnik dihasilkan? 

Langkah susulan untuk memupuk perpaduan Rakyat Malaysia banyak pengalaman dalam hubungan etnik walaupun berbeza antara satu sama lain Perlu mengambil langkah kembali untuk bentuk peta mental yang menyeluruh untuk warnai kehidupan Kefahaman mendalam perlu dibina dalam kehidupan ; Tempat kerja / perayaan /kawasan tempat tinggal /perumahan Kurangkan salah tanggap dan prejudis

Apa hasil yang diharapkan ? 

Memahami konsep asas yang boleh digunakan sebagai alat analisis /

untuk mengupas isu-isu hubungan etnik di Malaysia dengan lebih tersusun lagi mantap 
Imbas kembali sejarah dan latar belakang ekonomi dan politik

Malaysia 
Kupasan mendalam beberapa isu ; Penggubalan Perlembagaan

Kontrak Sosial / Cabaran hubungan etnik dulu dan sekarang 
Fungsi dasar kerajaan Islam Hadhari Gambaran dekat sumbangan kerajaan dan masyarakat untuk

mengekalkan hubungan etnik

Faedah /Tujuan Modul ? 

Dapat membuka fikiran dan fokus tentang hubungan etnik di Malaysia (sejarah /latarbelakang politik dan ekonomi) Lima perkara utama diharapkan dapat membantu untuk bertindak

- Kesedaran - Kefahaman - Akomodatif - Saling menghormati - Perpaduan

 Kewujudan kepelbagaian kaum di Malaysia Agama / budaya /kedudukan ekonomi /politik dan sosial Kepelbagaian sebagai ciri utama masyarakat Malaysia Kepebagaian bukan bersifat negatif Keplbagaian sebagai kekuatan . manusia memang hidu berpuak /berkelompok dan bermastautin di tempat yang berbeza Perlu bina perbezaan ke arah perpaduan Perlu ada perasaan prihatin yang mendalam ..Wujud kesedaran tentang hubungan etnik.

Kefahaman mendalam bermakna Wujud dan bina perilaku bersifat akomodatif (sedia terima golongan yang berbeza) Terima perbezaan cara hidup / kebiasaan / adat resam dan agama sebagai pembuka jalan kerjasama dan permuafakatan untuk lanjutkan hubugan etnik Sifat akomodatif wujudkan perilaku saling hormat walaupun awal nya tidak senang Toleransi terbina dalam diri dengan wujudnya sifat sabar dan kesedian untuk menerima perubahan .

hubungan saling hormat menghormati berterusan dan buka ruang untuk perpaduan Penghayatan kepada rakaian lima ciri utama . orang awam. pihak swasta dan lain-lain . perlu dipupuk melalui pendekatan top down atau bottom up yang melibatkan kerajaan. kefahaman yang mendalam . Kesan wujud kesedaran. sifat akomodatif yang tinggi .Sambungan .

Bab 1: HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA SECARA UMUM .

 Pengajaran daripada peristiwa 13 mei: yg baik jadikan teladan yang buruk jadikan sempadan. -3.peristiwa 13 mei memberi pengajaran perlunya rakyat menghormati antara satu sama lain.etnik yg harmonis Kepentingan hubungan etnik yang harmonis.Kepentingan hub. .perpaduan tidak tercapai jika rakyat miskin. -1-rusuhan kaum tidak menguntungkan sesiapa.langkah konkrit perlu diambil bagi mengeratkan perpaduan. -4. Sbg kunci keseimbangan antara kekukuhan ekonomi dan kestabilan politik. -2.

.Usaha usaha kerajaan antaranya. dan DKB. Kini dikenali sbg Jab.DPK.perpaduan negara dan Integrasi Nasional(JPNIN) Pengenalan Rukun Negara Dasar-dasar kerajaan. Menubuhkan Jabatan Perpaduan Nasional   JPN(1969).DEB. Penggabungan Parti2 politik melalui Barisan Nasional dan Penyatuan wilayah.

-India-buruh di estet. Suvival malaysia adalah hubungan etnik yg hermonis. Faktor kestabilan ekonomi dan politik sgt penting. Kejayaan Malaysia dlm mengukuhkan integrasi diiktiraf negara-negara seluruh dunia. .Hubung-kaitan antara ekonomi dan etnisiti Identifikasi kegiatan ekonomi dengan sesuatu kaum. -Cina-perlombongan dan perniagaan. -cthnya Melayu-petani dan nelayan.

BAB 2: KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK .

Konsep masyarakat Konsep etnik. etnisiti dan etnosentrisme Konsep ras dan rasisme Konsep Prejudis dan Stereotaip Konsep Diskriminasi .

ubah Mempunyai unsur simbolik Pandangan semesta .Konsep Budaya Ciri penting budaya Dipelajari Dikongsi Bersifat sejagat Diwarisi Berubah.

   sosial. kebudayaan.Konsep Perpaduan dan Integrasi Perpaduan Integrasi wilayah. ekonomi. pendidikan dan politik Segregasi(Perpisahan) Akomodasi(A+B+C=A+B+C) Akulturasi(terima tapi tak hilang) Asimilasi(A+B+C=A) Amalgamasi(A+B+C=D) .

Bab 3: Pluraliti masyarakat alam Malayu Dalam Sejarah .

 Pembentukannya di zaman sebelum penjajahan adalah berbeza berbanding selepas penjajahan. Malaysia adalah sebuah negara unik yang memiliki keistimewaan wujudnya masyarakat plural yang ketara. .Pluralisme Budaya Alam Melayu Ciri Pluraliti dan Masyarakat Plural Konsep Pluralisme. Proses pembentukan masyarakat plural adalah berbeza dahulu dan sekarang. Pluraliti & Pluralistik Pluraliti Budaya Alam Melayu Realitinya.

. Kebudayaan: ‚ Kedatangan para pedagang antarabangsa ke Melaka juga telah menyumbang kepada multi budaya yang tersendiri. Kependudukan: ‚ Masyarakat Melaka pada waktu tersebut terdiri daripada pelbagai etnik antarabangsa yang hidup dalam suasana aman dan damai.Kemuncak Pluraliti Alam Melayu Kesultanan Melaka Perdagangan: ‚ Aktiviti perdagangan antarabangsa juga berjalan dengan baik hasil dari sistem urus tadbir berteraskan Islam.

Pembentukan Masyarakat Pluralistik Di Malaysia   Masyarakat Pluralistik Selepas Merdeka Politik Perlembagaan Pendidikan Ekonomi .

BAB 4: PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK .

Ia merangkumi pembangunan ekonomi dan pembangunan politik. Antara kaedah yang dilaksanakan: (a) Menerap ilmu saintifik dan teknologi canggih (b) Kegiatan komersial mengganti kegaitan sara diri (c) Produtiviti kilang dilakukan besar-besaran (d) Perpindahan penduduk ke bandar . Sasaran pembangunan ekonomi adalah untuk mewujudkan sebuah negara industri. Modenisasi proses transformasi dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang harus ditempuhi oleh semua bangsa.

 Pemodenan dan pembaratan tidak sama. Pemodenan perubahan dalam aspek kehidupan melalui pelaksanaan dan penilaian Pembaratan peniruan gaya hidup Eropah Barat tanpa disertai usaha. Persoalan modenisasi dilihat daripada dua sudut: sudut falsafah melahirkan pelbagai teori tentang perubahan sosial (contohnya teori evolusi) sudut praktikal kemajuan sains teknologi untuk menguasi alam sekitar dan mengumpul kekayaan Penjajahan dilakukan untuk memastikan bekalan bahan mentah. buruh dan pengawasan pasaran. Modenisasi bermula di Eropah Barat melalui revolusi Perancis dan revolusi Perindustrian. .

 Syarikat multinasional menggunakan berbagai negara untuk beroperasi dikaitkan dengan usaha negara membangun mengejar pertumbuhan ekonomi. Antara cadangan Bank Dunia untuk negara membangun: x reformasi tanah x meningkatkan prasarana x meningkatkan taraf pendidikan x meningkatkan pelaburan awam x industri berasaskan eksport .

sektor pertanian dan industri gantian-import Tahun 1960-an Pembangunan teknologi dan peralihan kepada industri eksport Tahun 2000-an Pembangunan berteraskan k-ekonomi Kualiti hidup rakyat adalah baik dengan penurunan kadar kemiskinan dan kadar inflasi yang rendah. . Pembangunan ekonomi di Malaysia: Peringkat awal Pembangunan prasarana. Etnik Melayu merupakan majoriti dalam aspek demografi tetapi etnik Cina merupakan majoriti dalam aspek ekonomi kerana kuantiti hak milik kekayaan.

. FELCRA dan MARA diwujudkan untuk memajukan sektor pertanian dan menghapuskan kemiskinan luar bandar. Pelaksanaan rancangan lima tahun: Rancangan Malaysia Pertama (RM ke-1) terbantut kerana Konfrontasi Indonesia-Malaysia RM ke-2 menyelesaikan perbezaan antara sektor dan etnik RM ke-3 melanjutkan dasar industri RM ke-2 RM ke-4. ke-5 dan ke-6 menitikberat industri berasaskan teknologi maju dan dasar penswastaan RM ke-7 dan ke-8 industri k-ekonomi RM ke-9 isu pembangunan modal insan dan Islam Hadhari FELDA.

pembinaan prasarana. India). Ketekunan dan kebolehan menguasai pelbagai bidang diakui Francis Light. Isu agihan pendapatan dilihat melalui kelas sosial berbeza (atasan dan bawahan) dan etnik berbeza (Melayu. Cina. Peranan orang India dalam memajukan sektor perladangan. peguam). tenaga professional (seperti doktor. Peranan orang Cina dalam mengembangkan ekonomi negara dan sebagai pembayar cukai tertinggi Malaysia. .

BAB 5: PEMBANGUNAN POLITIK DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA .

MODENISASI Proses transfornasi atau perubahan berencana dalam segala aspek kehidupan sesuatu masyarakat .

dan Dasar Pendidikan Kebangsaan) Pembinaan negara-bangsa yang bersifat top- down . Dasar Pembangunan Nasional. Dasar Pembangunan Wawasan.Program penghayatan ideologi negara: Rukunegara Penerapan dasar-dasar awam ‚ (Dasar Ekonomi Baru.

parti politik Pembentukan Pelembagaan 1948 dan kontrak sosial Pencapain Perjanjian Malaysia 1963 .Pembangunan politik Penubuhan parti.

Bab 6: PERLEMBAGAAN MALAYSIA DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA .

6.Perlembagaan Malaysia 6. kehakiman dan eksekutif mahupun Yang Di Pertuan Agong adalah tertakluk kepada Perlembagaan Malaysia. Ketiga-tiga badan kerajaan iaitu perundangan. Perlembagaan adalah sumber undang-undang tertinggi sesebuah negara dan setiap individu perlu mematuhi keluhurannya.Kemenangan Parti Perikatan(gabungan UMNO. tidak ada satu institusi pun yang boleh mengatasi ketertinggian Perlembagaan Malaysia.Hasilnya membentuk Suruhanjaya Reid yang menggubal Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu .1 Pengenalan Perlembagaan terbahagi pada dua. (5sebab) Dari situ membawa kepada Persekutuan Tanah Melayu(1 Februari 1948) menggantikan Malayan Union Pilihanraya Umum 1955.3 Sejarah Perlembagaan Malaysia Bermula apabila Malayan Union(11 April 1946) ditubuhkan. 6. orang Melayu menentang habis-habisan. MiC dan MCA) Rombongan Kemerdekan 1956.2 Konsep Ketertinggian Perlembagaan Di Malaysia.

6.Mudah dipelajari / tekal sebutan dan istilah 6. Alasannya Islam telah bertapak lebih 600 tahun dan terpengaruh berbanding dengan agama lain .6 Rasional Perkara 152 Bahasa ibunda kaum lain tidak disekat dan Bahasa Melayu pernah diiktiraf sebaga lingua Franca di Nusantara .4 Unsur Tradisi dalam Perlembagaan Malaysia Antaranya ialah: Bahasa Kebangsaan-Perkara 152Agama Persekutuan-Perkara 150 (6a) Kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputra Sabah dan Sarawak a.7 Rasional Perkara 3 Perkara 3 ( 1) Islam sebagai agama rasmi .Perkara 153 b.5 Rasional Perkara 153 Semangat persefahaman /akomodatif / kongsi kuasa/sedia berkorban di kalangan orang Melayu dan bukan Melayu dan Kontrak Sosial 6.Perkara 8 Pemerintahan Beraja Perkara 10 (4) 6.

INTEGRASI DAN MENANGANI CABARAN .Bab 7:HUBUNGAN ETNIK.

DASAR DAN PELAN TINDAKAN UNTUK PERPADUAN:    Rukun Negara Dasar-Dasar Pembangunan Negara Dasar Ekonomi Baru Dasar Pembangunan Nasional Perspektif Wawasan 2020 Dasar Pendidikan Kebangsaan Keazaman Politik Critical Mass Kekukuhan Ekonomi Agama Islam Wawasan yang Dikongsi Penggunaan Sains dan Teknologi Menerima Perbezaan antara Agama JATI DIRI ACUAN MALAYSIA    .

Pengasingan Sistem Pendidikan .Polarisasi Dalam Kalangan Pelajar .CABARAN HUBUNGAN ETNIK POLITIK .Politik perkauman SOSIAL .Kontrak Sosial EKONOMI .Perbezaan Pekerjaan .Pemisahan penempatan .Penguasaan Ekonomi .

Bab 8: AGAMA DAN HUBUNGAN ETNIK .

5 . permodenan.Liputan Kuliah 8.4 8.menjana kemajuan manusia MAKNA HADHARI -kebandaran.3 8.2 PENGENALAN AGAMA ISLAM DAN AGAMA-AGAMA LAIN DI MALAYSIA a)Islam b)Buddha c)Hindu d)Kristian PENDEKATAN ISLAM HADHARI . bertamadun.10 prinsip islam hadhari 38 8. TUJUAN ISLAM HADHARI .1 8.

7 8.8 39 .6 ASAS-ASAS HUBUNGAN ETNIK DALAM KONTEKS AGAMA -6 asas hubungn etnik KEPENTINGAN HIDUP MAJU MELALUI PERHUBUNGAN DAN KERJASAMA PELBAGAI ETNIK -kesan kepada rakyat -perpaduan dapat dicapai -taraf hidup akan meningkat -hidup dalam aman dan damai KESIMPULAN 8.8.

Terdapat pelbagai agama di Malaysia.Agama Islam dan agamaagama lain. 2. iaitu: Islam Buddha Hindu Kristian ‡ ‡ ‡ ‡ . 1. Prinsip rukun negara yang pertama ialah Kepercayaan kepada Tuhan .

 Hubungan etnik dari perspektif pendekatan Islam Hadhari: Pengalaman Malaysia. . pembangunan insan dan ilmu tanpa mengira agama.Islam Hadhari Tujuan untuk memajukan manusia dalam pembangunan fizikal. Maksud hadhari: yang bertamadun. spiritual. Terdapat 10 prinsip Islam Hadhari.

 Aplikasi hubungan etnik dalam kehidupan masyarakat Malaysia. Kesimpulan. Asas-asas hubungan etnik dalam konteks agama. . Kepentingan hubungan etnik.

Bab 9: HUBUNGAN ETNIK : SUMBANGAN KERAJAAN DAN MASYARAKAT .

PERANAN KERAJAAN DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK PENUBUHAN JABATAN PERPADUAN NEGARA & INTEGRASI NASIONAL          Strategi politik: persefahaman Strategi ekonomi Strategi pendidikan Strategi pengguanaan bahasa kebangsaan Strategi agama Strategi kebudayaan Strategi integrasi wilayah Strategi keselamatan Strategi pembangunan kawasan Strategi penggunaan tenaga manusia Strategi media massa Strategi kesukanan Strategi pemasyarakatan perpaduan Strategi pertubuhan sukarela Strategi penyelidikan dan penerbitan bahan bacaan Strategi pemantauan isu isu semasa dan konflik Strategi penubuhan panel penasihatan perpaduan negara(PANEL) dan jawatankuasa penasihatan perpaduan peringkat negeri(JKPPN) Strategi program dan aktivit perpaduan Strategi strategi lain MEMPERKASAKAN SEKOLAH KEBANGSAAN SEKOLAH WAWASAN PROGRAM LATIHAN KHIDMAT NEGARA .

PERANAN MASYARAKAT DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK APAT PELBAGAI AKTIVITI: RUKUN TETANGGA RUMAH TERBUKA PENERIMAAN BUDAYA PROGRAM DI Institusi Pengajian Tinggi .

 Memberi peluang pekerjaan. Menyumbangkan dana penyelidikan dan pembangunan.PERANAN MASYARAKAT DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK Sains dan teknologi menseimbangkan bilangan pelajar untuk melahirkan saintis antara kaum. . meningkatkan Membantu pembangunan ekonomi negara menarik ramai pelabur.

. wassalam dan salam perpaduan.Akhirnya Sekian . Selamat menduduki peperiksaan akhir dan didoakan semoga anda berjaya dengan cemerlang.