Dasar Dalam Negara

NEGARA

BIL DASAR/PROGRAM 1. Rancangan Malaysia 1(1956-60) Rancangan Malaysia II(1961-65)

OBJEKTIF Mengatasi masalah sosioekonomi akibat dasar penjajah

STRATEGI Fokus masyarakat luar bandar yang miskin Menyediakan kemudahan asas di luar bandar Pelbagai keluaran pertanian

2.

Rancangan Malaysia 1(1966-1970)

Memupuk integrasi semua negeri di Malaysia Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kebajikan rakyat

BIL DASAR/PROGRAM 3. DASAR EKONOMI BARU (1970-1990) Atau RRJP 1

RASIONAL
a.

b.

c.

d.

kadar kemiskinan tinggi Jurang beza pendapatan luas antara kaum,bandar dan luar bandar Wujud pengenalan kaum melalui aktiviti ekonomi Tragedi 13 Mei

BIL. b.latihan. Basmi kemiskinan tanpa kira kaum Basmi pengenalan kaum ikut aktiviti ekonomi Menambah bilangan bumiputera dalam ekonomi korporat b. STRATEGI a.JEN GKA Baiki taraf hidup Melayu melalui pendidikan.ke sihatan . c. DASAR/ PROGRAM OBJEKTIF a. Memajukan l/bandar melalui pembangunan wilayah baru seperti DARA.KEJORA.

Permodalan Nasional Bhd(PNB).Bank Rakyat. Mewujudkan kelas peniaga dan pengusaha melayu serta menambahkan pemilikan modal (target 30%) Menubuhkan agensi seperti Perbadanan Pembangunan Bandar(UDA).Bank Pertanian Meninggikan daya pengeluaran dan peluang kerja . d. DASAR/PRO GRAM OBJEKTIF STRATEGI c.MARA. e.BIL.

sejahtera dan bernilai positif -mengurangkan kemiskinan -mewujudkan masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera(MPPB) -membabitkan swasta dalam penyusunan msyrakat -fokus membangunkan sumber manusia .BIL DASAR/PROGRAM OBJEKTIF STRATEGI 4. DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL (RRJP 2) 1990-2000) Ganti DEB Mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan agihan saksama Galak pembangunan seimbang dlm semua sektor Hapus ketidakadilan sosioekonomi Wujudkan integrasi nasional Melahirkan masyarakat progresif.

BIL DASAR/PROGRAM OBJEKTIF Galak STRATEGI pembangunan sumber manusia Menjadikan sains dan teknologi teras pembangunan sosioekonomi Galak perlindungan alam sekitar .

DASAR/PROGRAM MATLAMAT Gabungkan matlamat DEB dan DPN Objektif utama capai perpaduan nasional RASIONAL Membangunkan Malaysia DASAR WAWASAN NEGARA RRJP 3 (2001-2010) sebagai negara yang bermasyarakat berasaskan pengetahuan (K-ekonomi) Menjana pertumbuhan yang didorong oleh sumber dan kekuatan tempatan Menjadikan sektor pertanian.pembuatan dan perkhidmatan lebih dinamik Basmi kemiskinan di kalangan kelompok yang kecil yang miskin .BIL 5.

BIL DASAR/ PROGRAM OBJEKTIF Membina RASIONAL pemilikan ekuiti bumiputera sekurangnya 30% menjelang 2010 Meningkatkan penyertaan bumiputera dalam sektor utama ekonomi Mengorientasikan semula pembangunan sumber manusia Mencapai bangsa yang berdaya tahan Basmi kemiskinan dalam kumpulan etnik serta wilayah Mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi Meningkatkan daya saing dalam penghasilan barangan dan perkhidmatan utk hadapi cabaran globalisasi dan liberalisasi .

BIL DASAR/ PROGRAM OBJEKTIF RASIONAL Membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan(Kekonomi) Mengukuhkan pembangunan sumber manusia Meneruskan pembangunan alam sekitar yang mampan .

BIL DASAR/ PROGRAM 6. Komersilkan pertanian Memaksimumkan Tidak galak pertanian pendapatan pertanian secara optimum(cekap) secara tradisional(pemodenan) Menjadi asas pembangunan pertanian Galak perladangan kelompok(sistem pengurusan moden dan intensif jentera) Galak swasta aktif dalam pembangunan pertanian Dasar Pertanian Negara 1(19841991) b.per hutanan) a. Dasar Pertanian Negara OBJEKTIF STRATEGI Matlamat utama membangunkan sektor pertanian (ternakan. .perikanan.

OBJEKTIF Membentuk sektor pertanian yg dinamik dan cergas Memoden dan komersialkan sektor pertanian. d. b. c. f. a. .Bil c. e. DASAR / PROGRAM Dasar Pertanian Negara 2 (19921997) Latar Belakang DPN 1 gagal sekat penurunan sumbangan sekyor pertanian kpd KDNK dan guna tenaga DPN 2 dilancar untuk atasi kelemahan DPN 1 a. STRATEGI Pengunaan sumber secara optimum Mempercepatkan pembangunan projek bersepadu asas tani Penyelidikan dan pembangunan yg intensif Melibatkan peranan sektor swasta Reformasi sistem pemasaran Meningkatkan output bahan makanan utk domestik dan eksport b.

Bil d. . DASAR / PROGRAM Dasar Pertanian Negara 3 (1998-2010)« Latar Belakang DPN 3 digubal utk atasi kelemahan DPN 2 dan atasi krisis kewangan dan kemerosotan ekonomi a. OBJEKTIF Meningkatkan sekuriti makanan iaitu kualiti pengeluaran bahan makanan Mengukuhkan pertalian antara sektor pertaniansektor perindustrian ± sektor perkhidmatan a.tanah pertanian dan sumber air dgn menggabungkan pertanian. STRATEGI Pendekatan perhutani (agroforestry) yang memberikan penekanan menyeluruh kpd masalah kekurangan sumber seperti buruh. perikanan dan penternakan serta agro pelancongan b.

Pendekatan berasaskan produk. e. d. Meningkatkan produktiviti dan daya saing sektor pertanian yang berterusan melalui bioteknologi Memulihara dan menggunakan sumber asli secara mampan Wujudkan sumber pertumbuhan baru spt akuakultur dan hidroponik c. Penekanan kpd keperluan dan citarasa pengguna Pasaran luar negara Gubal strategi memajukan industri haluan supaya setanding dgn industri sektor lain .BIL DASAR / PROGRAM OBJEKTIF c. STRATEGI b. d.

Tumpuan kpd industri eksport dan intensif buruh 1980-an.penekanan kpd pertumbuhan industri yang pesat utk tampung keperluan kerja dan DEB.memperkukuhkan asas perindustrian. Tumpuan kpd industri gantian import 1970-an.membiayai dan urus industri berat yang tidak mampu oleh swasta (berisiko.kemahiran teknologi tinggi dan percepat proses perindustrian. Kerajaan berperanan langsung untuk merancang.galak industri berat. perindustrian merupakan langkah utk pelbagai ekonomi Tanah Melayu yang bergantung kpd getah dan bijih timah. modal besar dab pulangan jangka panjang .7.melaksana.DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA Latar Belakang 1950an dan1960an.

MASALAH DAN KELEMAHAN  Masalah dan kelemahan a. Tidak dapat bersaing d.dasar pelaburan dan dasar peningkatan eksport a. Kajian Dasar Perindustrian Malaysia -utk semak dan ubahsuai dasar industri. Tertumpu kpd aktiviti pemasangan sahaja Dua kajian dilancarkan pada 1983 a. Eksport industri negara bergantung kpd industri elektronik dan tekstil c. Kurang hubungkait antara sektor perindustrian dgn sektor lain. Mutu keluaran rendah kerana tahap teknologi dan kemahiran. Pertumbuhan sektor eksport tidak begitu memuaskan b. Tiada integrasi huluan dan hiliran e. Pelan Induk Perindustrian (PIP) -kenal pasti strategi utk pertumbuhan industri .

BIL a DASAR / PROGRAM Pelan Induk Perindustrian -Merupakan perancangan terperinci dlm sektor pembuatan yg dapat gabungkan dan hubungkan berbagai peringkat kegiatan OBJEKTIF Rangka kegiatan sektor perindustrian dan sektor industri kecil secara terperinci utk hasilkan penggunaan sumber yang optimum Menyediakan profil industri spt pasaran.pm dan pn barangan Menyatukan industri spt industri bahan mentah dan memproses bahan STRATEGI Susun semula struktur galakan industri Pelbagai eksport dan galak sektor gantian import Memajukan semula industri gantian import peringkat 1 Galak guna barangan buatan tempatan Cari pasaran eksport ke negara baru Perluas kegiatan industri ke kawasan kurang maju .

BIL DASAR / PROGRAM OBJEKTIF Rangka STRATEGI Galak keperluan teknologi R&D (penyelidik dan pembangunan) oleh sektor awam dan swasta Galak Industri berat Galak pertumbuhan perusahaan kecil .

tarif.memulakan dan urus projek industri berat Usahasama dengan pelabur asing.subsidi kpd projek industri berat Pemasaran agresif.usaha R&D.kurangkan kos agar lebih kompetitif . Dasar Perindustrian Berat Import dan serap teknologi canggih untuk memajukan teknologi Elak pergantungan pada barang-barang dan teknologi asing yang berterusan.syarat rakan asing mesti bantu dan kerjasama latih pekerja dan urus projek Beri insentif bentuk kredit.BIL DASAR/ PROGRAM OBJEKTIF STRATEGI 8.Jimat pertukaran asing Pelbagai barangan dan kukuhkan eksport barangan Malaysia untuk atasi dasar perlindungan negara-negara maju Tubuh perbadanan Industri Berat Malaysia(HICOM) untuk kenal pasti.

industri Cement dan Perak sokongan dan wujud Manjong Cement industri pertengahan baru Proton mengeluarkan pelbagai jenis kereta Latihan pekerja dalam kejuruteraan Perodua dan lain-lain kemahiran Perwaja Modenas HICOM kini dikenali sebagai DRB-Hicom Bhd .BIL DASAR/ PROGRAM OBJEKTIF Tingkat keupayaan PENCAPAIAN 2 kilang simen diwujudkan di Kedah industri kecil.

ekonomik penggunaan sumber negara dan berkesan secara optimum oleh swasta Kerajaan jimat K¶jaan dpt hasil melalui belanja urus dan cukai dan dapat hasil Galak persaingan antara dpd cukai syarikat untuk tingkat keuntungan produktiviti swasta Percepat matlamat Belanja DEB.kepentingan dan pelaburan kerajaan kpd sektor swasta RASIONAL Swasta OBJEKTIF Kurangkan peranan uruskan kerajaan dalam aktiviti perkhidmatan sosioekonomi demi dan perusahaan mengurangkan beban kerajaan dgn kewangan kerajaan lebih Galak pertumbuhan melalui cekap. DASAR/ PROGRAM Dasar Penswastaan -1983 -melibatkan pemindahan kuasa kawalan. Bumiputera perkhidamatan dalam perniagaan awam yang meningkat membebankan k¶jaan dapat .BIL 9.Tambah bil.

pajakan dan sebagainya    - Perbadanan yang di swasta Mas TNB Syarikat TelekomAirod Sdn Bhd MISC Pos Malaysia PLUS Pelabuhan Klang Bypass Perkhidmatan dan keuntungan meningkat Saham bumiputera meningkat .terpilih .BIL PROGRAM/ STRATEGI DASAR PENCAPAIAN 1.sebahagian. Tubuh j/kuasa penswastaan Berjalan secara berperingkat dan terpilih Pelbagai bentuk Penswastaanpenuh.kontrak.

c. Terdapat perbezaan antara sektor awam-swasta spt mtlamat organisasi. b.peraturan Sektor awam dan swasta seharusnya dapat bekerjasama dalam semua bidang Sektor swasta akan menjadi pendorong pembangunan manakala sektor awam menyediakan dasar utama.perhubungan.dan perkhidmatan sokongan kepada swasta .arah.pera nan. DASAR/PROGRAM Dasar Pensyarikatan Malaysia -berkonsep Syarikat yang diusaha bersama oleh sektor awam dan sektor swasta -pekerja berperanan menyumbang ke arah peningkatan kualiti RASIONAL a.BIL 10.

BIL

DASAR/ PROGRAM

OBJEKTIF
a.

STRATEGI 
INTAN

b.

c.

Mewujudkan kerjasama erat,bermakna dan berkesan antara sektor awam dan swasta sebagai entiti perniagaan yang dimiliki bersama Galak perkongsian maklumat dan saling fahami dasar,objektif dan prosedur masingmasing Galak guna teknologi baru

mengadakan forum,seminar dan perbincangan untuk dapatkan pandangan dan pertukaran maklumat di peringkat persekutuan dan negeri Panel perundingan antara sektor awam dan swasta ditubuh Program petempatan pegawai awam di syarikat swasta untuk pelajari pengurusan

BIL DASAR/ PROGRAM

KONSEP Konsep Jepun mengenai Konsep perdagangan -3 ciri untuk capai Sogososha a. Ada rangkaian antarabangsa b. Kendali barang dagangan yang banyak c. Peranan utama dalam perdagangan luar

RASIONAL
a.

b.

Strategi baru dalam perdagangan luar Percepat perkembangan ekonomi

BIL DASAR/ PROGRAM

OBJEKTIF
a.

STRATEGI
a.

b.

c.

d.

Galak eksport tradisional ke pasaran bukan tradisional dan tradisional Galak eksport bukan tradisional Galak pelaburan usahasama dalam sektor industri untuk pasaran dalam dan luar negara Galak pemindahan pengetahuan dan teknologi baru

b.

c.

Rangka peraturan tentang sogososha Beri bantuan dan kemudahan kpd syarikat Sogososha Galakan cukai dan kewangan

BIL 12

DASAR/ PROGRAM Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara (DPDPN)

RASIONAL Meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara Daya pengeluaran sektor awam dan swasta penting untuk pembangunan negara Peningkatan daya pengeluaran dapat meningkatkan kecekapan dan keupayaan sektor industri untuk bersaing

STRATEGI Perbadanan yang di swasta Pembaikan sistem dan organisasi.baiki strategi tatacara kerja,sistem maklumat dan fail,hapus sikap lambat kerja,bazir masa,peranan bertindih Teknologi sesuai Terap nilai baru.Kerja bersungguh setia kepada perusahaan,dedikasi pada semua lapisan organisasi Gubal dasar baru.Bantu capai matlamat

a.

b.

c.

b. b. Kawal projek mega. c. c. d.dasar digubal untuk pulih kewangan ekonomi 1980-an OBJEKTIF STRATEGI 13 a.BIL DASAR/ PROGRAM Dasar Pengurangan Beban Perbelanjaan Awam -1982. Kukuh kewangan negara Kurangkan defisit perbelanjaan negara Kawal inflasi Kurangkan hutang negara a.hanya perlu sahaja Keutamaan pada projek jamin Dasar Pembangunan Negara Swastakan agensi kerajaan di bawah Dasar Penswastaan .

d.tingkat mutu barangan agar dapat bersaing dengan barangan import Promosi barangan Malaysia dalam dan luar negeri Menaikkan cukai barangan import . c.BIL DASAR/ PROGRAM OBJEKTIF STRATEGI 14 Dasar Belilah Barangan Buatan Malaysia a. b. Galak rakyat beli barangan Malaysia Hapus prasangka negatif tentang barangan Malaysia Kurangkan import dan jimat pengaliran wang keluar Sokongan kepada industri tempatan Media massa ubah pemikiran rakyat Menanam semangat bangga kpd barangan Malaysia Galak industri tempatan.

. d. c. b. e.BIL 15 DASAR/ PROGRAM Dasar Telekomunikasi Negara OBJEKTIF Galak interaksi antara kaum melalui kemudahan IT Mewujudkan masyarakat yang berpendidikan dan bermaklumat Menyediakan perkhidmatan IT yang moden dengan harga munasabah Memastikan perkhidmatan IT di bandar dan luar bandar Memastikan penggunaan barangan tempatan oleh sektor IT STRATEGI Perkhidmatan IT secara sistematik dan menyeluruh Pembangunan industri IT tempatan yang strategik dan berorientasi eksport Pertumbuhan industri IT melalui P&P Pembangunan sumber manusia yang dinamik dan inovatif a.

STRATEGI Meningkatkan kemudahan IT di luar bandar Menyediakan hubungan IT dengan luar negara melalui kabel di dasar laut dan satelit Kejayaan 1. Pelancaran MEASAT 1 dan 2. j.Tungsat dan Razaksat 2.BIL DASAR/ PROGRAM OBJEKTIF f. Koridor raya Multimedia g. Memastikan prasarana IT mencukupi dan efektif Galak pertumbuhan sektor sokongan dalam IT Memastikan tenaga kerja selaras dengan keperluan sektor IT Galak P&P Jalin hubungan baik antara negara ke arah menjadikan Malaysia pusat IT antarabangsa . h. i.

b.teknologi.Dasar Pertanian Negara dll.pemb uatan dan kesihatan .menginovasi kan teknologi asing Sumber S&T digunakan untuk kesejahteraan rakyat S&T diintegrasikan dalam rancangan pembangunan seperti DPN. R&D untuk memajukan sumber pertanian.BIL DASAR/ PROGRAM DASAR Sains Dan Teknologi Negara OBJEKTIF STRATEGI 16 a..menye suai. Membangunkan keupayaan sumber sains dan teknologi tempatan Membangunkan keupayaan pengusaha tempatan dalam menyerap.

BIL DASAR/ PROGRAM 17 Dasar Urbanisasi Negara RASIONAL Pembangunan bandar seimbang penting untuk memupuk sistem ekonomi bersepadu Pengurangan jurang perbezaan antara wilayah Mewujudkan pembangunan pusat yang teratur OBJEKTIF Capai DEB Capai keseimbangan ekonomi bandar dan luar bandar Merangka pola kependudukan yang bersistem dan terancang Wujudkan bandar yang berbeza saiz dan fungsinya .

BIL DASAR/ OBJEKTIF PROGRAM Pembangunan bandar yang seimbang dari segi pembangunan fizikal.susunan kaum Mempercepatkan proses perbandaran di luar bandar Mewujudkan pembangunan pusat yang teratur Mempercepatkan pembangunan bandar di Lembaga Kemajuan Wilayah STRATEGI Perkenal konsep perbandaran kampung(ban dar kecil atau pusat pembangunan desa .

seluas 15 KM X 90 KM(KLCC-KLIAPutrajaya) -Merupakan zon pelaburan khas yang dibentuk untuk membolehkan sykt berteknologi tinggi dunia melabur dalam ICT di Malaysia OBJEKTIF Menarik syarikat teknologi tinggi untuk membangunkan industri ICT Membolehkan syarikat seluruh dunia melabur dalam bidang ICT Galak kerjasama memajukan ICT STRATEGI Sedia sistem telekomunikasi canggih Kebebasan pemilikan organisasi.pengam bilan tenaga mahir asing.BIL 18 DASAR/ PROGRAM Koridor Raya Multimedia(MSC) -kaw.kelonggaran peraturan dan undang-undang siber .

80 .BIL DASAR/ PROGRAM Dasar Kawalan Modal Terpilih OBJEKTIF STRATEGI 19 Majlis Tindakan Ekonomi Negara (MTEN) ditubuh untuk memuluhkan ekonomi negara Danaharta Bhd ambil alih syarikat dan bak bermasalah kewangan Kerajaan menentukan kadar tukaran asing US$ 1.00-RM 3.

BIL DASAR/ OBJEKTIF STRATEGI PROGRAM Modal asing dikenakan cukai tahun pertama sebanyak 30% jika hendak menarik keluar modal mereka Gabungan bankbank yang rugi digabungkan .

.

Wawasan 2020 Matlamat-mewujudkan masyarakat Malaysia yang maju dan mantap.DASAR SOSIAL NEGARA   Latar belakang Dilancarkan Ogos 2003 Merupakan dasar pembangunan sosial yang berteraskan nolai-nilai murni bagi mencapai kesepaduan dan kestabilan sosial.penyayang.saksama) selaras dengan matalamat Wawasan 2020 .bertoleransi.adil.ketahanan nasional dan kesejahteraan hidup Merangkumi falsafah dan pelbagai dasar pembangunan sosial negara yang berteraskan perlembagaan.bermoral.demokratik.progresif.berdaya tahan.Setiap anggota masyarakat berpeluang memperkembangkan potensi diri secara optimum dalam persekitaran sosial yang sihat(bersatu padu.Rukun Negara.1.

keluarga dan masyarakat tanpa mengira etnik.gender dan fahaman politik dan wilayah dapat menyertai dan menyumbang kpd arus pembangunan negara OBJEKTIF KHUSUS Memastikan keperluan asas dipenuhi -keperluan asas.OBJEKTIF UMUM Menjamin setiap individu.budaya.bersih.selamat dan mesra insan -peluang meningkatkan kualiti hidup -kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat serta hak sebagai warga -keperluan hidup lain yang sesuai dengan perkembangan semasa Membangun dan memperkasa insan sepanjang hayat -tanpa diskriminasi gender.keturunan dan keupayaan fizikal untuk mempertingkatkan sumber serta kebolehan kendiri secara optimum .persekitaran fizikal yang sihat.

Memperkukuh dan membangunkan sistem sokongan sosial dan perkhidmatan sosial -memperkukuhkan dan menambah sistem sokongan sosial seperti sistem keluarga.organisasi sosial Menjana sinergi multisektor -kerjasama dalam pelbagai bidang antara sektor awam.agama.swasta dan kumpulan sukarela perlu ditingkatkan supaya suatu sinergi tenaga dan sumber dalam masyarakat untuk menjamin perkhidmatan sosial yang terbaik .etnik.

sebuah JK kabinet ditubuh untuk kaji semula dasar pendidikan untuk perbaiki pelaksanaan nya supaya matlamat tercapai OBJEKTIF Mewujudkan sistem pendidikan yang dapat memenuhi aspirasi negara Menyatukan kanakkanak berbilang kaum Keperluan tenaga kerja dalam jangka pendek dan jangka panjang Melahirkan masyarakat yang bersatupadu.disiplin dan terlatih STRATEGI Bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar Kurikulum yang sama Sistem peperiksaan yang sama Melicinkan tatacara pengurusan Tingkat mutu pendidikan Pendidikan asas 9 tahun Mendemokrasikan pendidikan dari segi peluang.BIL DASAR/ PROGRAM 2 Dasar Pendidikan Negara -1974.perhatian kepada kumpulan OKU dan kaw.luar bandar .

moral dan disiplin BM dan BI wajib diajar di sekolah dan peluang pembelajaran BC dan BT Galak aktiviti kokurikulum .BIL DASAR/ OBJEKTIF STRATEGI PROGRAM Menyediakan KBSR dan KBSM Penyusunan semula sekolah vokasional Pelbagai kemudahan pendidikan terutama dalam sastera dan sains gunaan Tingkat pendidikan rohani.

pendidikan dan hubungan budaya Mengukuhkan kepimpinan budaya dan menggerakkannya Mewujudkan komunikasi yang berkesan Memenuhi keperluan sosio budaya Tingkat taraf dan mutu kesenian .BIL 3 DASAR/ PROGRAM Dasar Kebudayaan Kebangsaan OBJEKTIF Mengukuh STRATEGI Pemulihan.pemeliharaan perpaduan bangsa dan negara Memupuk dan memelihara identiti Jadi garis kebangsaan panduan dalam Perkaya dan membentuk tingkatkan kualiti dan hidup mengekalkan kemanusiaan dan identiti negara kerohanian yang diperingkat seimbang dengan antarabangsa pembangunan sosioekonomi dan pembangunan kebudayaan melalui penyelidikan pembangunan.

BIL DASAR/ PROGRAM 4 Dasar Kependudukan Negara -Matlamat Capai 70 juta penduduk (115129 tahun akan datang) RASIONAL penduduk Malaysia kecil berbanding negara ASEAN lain Menyediakan tenaga kerja yang mencukupi untuk pembangunan negara Asas permintaan dan pasaran bagi keluaran tempatan Menguatkan kedudukan politik dan pertahanan negara Jumlah STRATEGI Dasar cukai pendapatan rendah dan faedah bersalin Meningkatkan kadar kesuburan dan kelahiran Implikasi sosioekonomimakanan. pekerjaan.perumahan.Dasar Sosial dan Dasar Alam Sekitar .kesihatan Perlu penyelarasan dengan Dasar Tenaga Manusia.

BIL DASAR/ PROGRAM Dasar Wanita Negara -1989 -menyediakan garis panduan bagi mengintegrasi sumbangan wanita dalam pembangunan RASIONAL Libatkan wanita secara berkesan dalam proses pembangunan Bantu wanita dalam kegiatan sosial dan ekonomi Beri wanita panduan serta arah haluan dalam usaha pembangunan OBJEKTIF Jamin perkongsian saksama antara gender dalam pemilikan sumber dan maklumat Jamin wanita dapat peluang dan faedah pembangunan Mengintegrasikan wanita dengan kemampuan dan keperluan mereka .

BIL DASAR/ PROGRAM RASIONAL STRATEGI Tingkatkuasa dan taraf HAWA (Urus Setia Hal Ehwal Wanita) Orientasikan dasar dan tindakan agensi karajaan dalam program pengintegrasian wanita Penglibatan badan bukan kerajaan dan sukarela dalam program pembangunan wanita Basmi diskriminasi gender dan undang-undang bagi jamin hak wanita Menentukan kementerian dan agensi kerajaan gunakan peruntukan bagi program/projek pembangunan wanita .

BIL 6 DASAR/PROGRAM Dasar Pandang ke Timur 1982 Contoh RASIONAL Jepun OBJEKTIF Meninggikan dan taladan yg baik dari Jepun dan Korea akan diubahsuai dengan keadaan di Malaysia dan Korea merupakan negara yang pesat membangun dalam beberapa bidang lebih maju dari Barat Kejayaan boleh dijadikan teladan bagi pembangunan negara prestasi pengurusan dan pembangunan Malaysia Pupuk ciri-ciri kepimpinan yang boleh dijadikan contoh Mewujudkan masyarakat Malaysia yang mempunyai nilai dan etika kerja yang positif untuk kemajuan negara .

Ceka.BIL DASAR/PROGRAM OBJETIF Perubahan STRATEGI Fail struktur dan pengurusan Punch Card Name Tag Pasukan Meningkatkan Mutu Kerja Konsep Pejabat Terbuka Perkhidmatan Kaunter yang mesra Meja Manual Prosedur Kerja Perubahan Sikap Khidmat Cemerlang Konsep Bersih. Amanah Kepimpinan Melalui Teladan .

BIL DASAR/PROGRAM OBJEKTIF Latihan Latihan STRATEGI Program dan Kursus perindustriandan Teknikal Program Pengajian Akademik di Korea Selatan dan Jepun Program Pengajian Teknikal Kemajuan Eksekutif-pelajari kaedah pengurusan Hubungan antara institusi pendidikan/ latihan MalaysiaJepun dan Korea Selatan Skim Latihan Pembangunan Usahawan beri peluang dan pendedahan kepada usahawan bumiputera .

BIL 7 DASAR/PROGRAM RASIONAL Meningkatkan STRATEGI Dasar Pembangunan dan Peningkatan Produktiviti dan Kualiti dalam Pentadbiran keupayaan dan produktiviti Penggunaan sumber yang optimum Tingkatkan mutu perkhidmatan kepada orang ramai .

BIL 8 DASAR/PROGRAM RASIONAL Masukkan OBJEKTIF unsur Bentuk Dasar Penerapan NilaiNilai Islam dalam Pentadbiran Islam dalam pentadbiran dan hidup masyarakat Nilai Islam universal dan boleh diterima semua bangsa Bentuk satu identiti rakyat Malaysia Nilai Islam tidak asing lagi kepada rakyat malaysia masyarakat Malaysia yang bermoral. beridentiti kukuh dan disegani Tubuh negara yang bahagia Melahirkan pekerja beretika kerja positif Hasilkan perkhidmatan bermutu .

teladan pegawai kanan.BIL DASAR/PROGRAM RASIONAL STRATEGI nilai Islam dalam pentadbiran kerajaan Penerangan dasar.pujukan Terap .

cekap.BIL 9 DASAR/PROGRAM RASIONAL ciri kepimpinan berkesan sebagai teladan Tingkat daya pengeluaran Amal perkhidmatan bersih. amanah Pupuk OBJEKTIF Penggunaan Dasar Kepimpinan Melalui Teladan-1983 Punch Card Name tag Tubuh Kumpulan meningkatkan mutu kerja Kempen cegah rasuah Pengisytiharan harta Bilik khas berurusan dengan orang ramai Konsep Pejabat Terbuka .

berpengalaman. tatatertib.jujur . Amanah diri Proaktif Berpengetahuan.BIL 10 DASAR/PROGRAM OBJEKTIF Bersih Bermoral.tidak rasuah Cekap Berani dan cekap buat keputusan Hadapi krisis dengan tenang Tegas terhadap prinsip Kualiti kerja dan produktiviti tinggi Sikap OBJEKTIF Yakin Bersih.Cekap.tidak seleweng. mahir dalam bidang Amanah Jalani tugas dan tanggungjawab dengan amanah dan ikhlas Bersifat luhur dan murni.

BIL DASAR/PROGRAM OBJEKTIF Keutamaan STRATEGI Manual kepada peningkatan dan mutu kerja Tingkat semangat dan motivasi pekerja Prosedur Kerja dan Fail Meja Pasukan Meningkatkan mutu Kerja Peluasan khidmat kerja Konsep Pejabat Terbuka Punch Card Name Tag Isytihar harta Kukuhkan peranan BPR Hantar pegawai lanjut pelajaran .

2.BIL 11 DASAR/PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF Perpaduan Pelihara Rukun Negara1970 1. 4. 3. 5. Perpaduan terjejas akibat Peristiwa 13 Mei 1969 Prinsip Rukun Negara Kepercayaan kepada Tuhan Kepercayaan kepada raja dan nagara Keluhuran perlembagaan Kedaulatan undang-undang Kesopanan dan kesusilaan cara hidup demokratik Masyarakat adil dan saksama Cara hidup liberal Masyarakat progresif melalui sains dan taknologi .

matlamat sama dan dikongsi bersama Prinsip Rukun Negara mewujudkan masyarakat bebas.budaya dan kepercayaan masing-masing .tenteram dan maju dengan keyakinan diri dan membangunkan masyarakat demokratik yang mantap dan matang Mewujudkan masyarakat bermoral.beragama dan beretika Mewujudkan masyarakat yang liberal dan bertolak ansur.BIL 12 DASAR/PROGRAM OBJEKTIF Mewujudkan OBJEKTIF Mewujudkan Wawasan 2020 -1991 suatu pemikiran dan rangka kerja untuk menjadikan Malaysia negara maju 2020 mengikut acuan sendiri Merupakan negara yang bersatu. Rakyat bebas amal adat.

BIL DASAR/ PROGRAM OBJEKTIF Mewujudkan OBJEKTIF Mewujudkan dan masyarakat saintifik dan membangunkan progresif.budaya dan kepercayaan masingmasing .beretika dan mewujudkan beragama masyarakat Mewujudkan masyarakat bebas. Daya masyarakat demokratik perubahan dan yang mantap dan matang memandang ke depan Mewujudkan masyarakat Prinsip Rukun bermoral.tenteram dan yang liberal dan bertolak maju dengan keyakinan ansur. Rakyat bebas amal diri adat.

BIL 13 DASAR/ RASIONAL PROGRAM Pelan Menghargai Tindakan peranan dan Pembangunan sumbangan belia Belia Nasional kepada pembangunan negara Aset terpenting kerana pewaris masa depan Pelbagai masalah belia membimbangkan masyarakat OBJEKTIF Mendapatkan komitmen kerajaan dalam pelaksanaan strategi Memantapkan strategi sedia ada .

BIL DASAR/ PROGRAM RASIONAL 11 OBJEKTIF Peranan Teras Pembangunan PTPBN Pembangunan ekonomi Pembangunan sumber manusia Program Rakan Muda Pembangunan Sosial/nilai Sistem Penyampaian Peranan media dan komunikasi pertubuhan belia Pembangunan belia tidak berpersatuan Pembangunan kepimpinan Penyelidikan dan pembangunan(R&D) Politik dan Integrasi Nasional .

harta .perpaduan teguh dan ekonomi yang mampan Menjunjung perintah Allah Dibangunkan berdasarkan 5 tonggak iaitu ilmu.BIL 14 DASAR/ PROGRAM Islam Hadari RASIONAL Ajaran islam yang progresif meningkatkan kualiti hidup Penekanan kepada sistem sosilal Perlu penghayatan terhadap islam Menekankan pembangunan yang membawa kesejahteraan seperti pendidikan yang sempurna OBJEKTIF Pengurusan baik.kesihatan dan perhiasan hidup .pembangunan.unsur ketamadunan yang tinggi.

menerusi pendidikan Tumpuan sektor pertanian moden dan berteknologi tinggi Rancang Dasar Bioteknologi Perangi rasuah dan kemiskinan Fikiran rakyat dan budaya kelas pertama .BIL DASAR/ PROGRAM 15 Dasar Pentadbiran Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi POLITIK Mahu PEMBANGUNAN Tumpuan rakyat bersama-sama membangunkan negara.gemilang ..terbilang¶ Perkukuh kerjasama antara kaum Mahu pemimpin prihatin dan berkhidmat untuk rakyat pembangunan mental.konsep.fizikal. bekerja bersamasama µsaya¶ Slogan µcemerlang.kerohanian .

dan amanah .penambahbai hadhari(islam progresif) kan perjalanan dan Hukuman berat ke atas pengurusan data penjenayah seksual PDRM Gabung pendidikan Lancar pelan islam dalam kurikulum integriti Lancar Majlis nasional(PIN) dan institut Etika Awam Kecemerlangan Kebangsaan(MKK) Nasional(IEAM) Fikiran rakyat dan yang berperanan dalam pentadbiran budaya kelas pertama bersih.cekap.BIL DASAR/ PROGRAM PERKHIDMATAN AM Tubuh SOSIAL DAN PENDIDIKAN Kempen perangi rasuah Suruhanjaya Konsep islam Khas.

DAN .

0 Faktor Perpecahan Kaum Dasar pecah dan perintah berjaja Entiti ekonomi ikut kaum Petempatan terpisah Beza agama Beza budaya Persatuan etnik.Hanya berjuang untuk kepentingan kaum Akhbar pelbagai bahasa .BIL 1.

0 Peristiwa 13 mei 1969 Punca isu sensitif dibangkitkan parti-parti politik dalam pilihanraya 1969 Antara isu sensitif -hak istimewa bumiputera -taraf bahasa melayu -hak warganegara -kesetiaan kaum bukan melayu -agama dan budaya Isytihar darurat dan bubar parlimen Memberi kesedaran tentang pentingnya perpaduan .BIL 2.

BIL 3.0 MAGERAN Pembubaran Tujuan MAGERAN parlimen Kembali keamanan dan menyebabkan Majlis undang-undang Gerakan Mentadbir negara Negara(MAGERAN) Mewujudkan harmoni dan ditubuhkan sebagai saling percaya badan pemerintah Pelaksanaan MAGERAN Tubuh Jabatan Perpaduan Negara Majlis Muhibbah Negara Majlis Perundingan Negara yang digubal Rukun Negara dan DEB .

0 Rukun Negara OBJEKTIF Mengandungi 5 citacita negara Perpaduan Cara hidup demokratik Masyarakat adil dan kemakmuran dinikmati saksama Liberal Masyarakat progresif PRINSIP 5 prinsip Kepercayaan kepada tuhan Kesetiaan kepada raja dan negara Keluhuran perlembagaan Kedaulatan undang-undang Kesopanan dan kesusilaan .BIL 4.

LANGKAH CAPAI PERPADUAN Dasar/Pertubuhan Objektif Rukun Negara DEB dan DPN Dasar Pendidikan Negara Dasar Kebudayaan Kebangsaan Jabatan Perpaduan Negara Integrasi Wilayah Memupuk satu ideologi bersama Basmi kemiskinan.Menyusun semula masyarakat Melahirkan insan bertolak ansur dan patriotik Memupuk satu budaya bersama yang dihayati dan dibanggakan Merancang strategi perpaduan negara Mengeratkan hubungan penduduk antara wilayah Permuafakatan Politik Membentuk Barisan Nasional iaitu gabungan parti politik pelbagai kaum .

b. b.Cina. a.PERKEMBANGAN PENDIDIKAN SEBELUM NEGARA 1. Sistem pendidikan sebelum merdeka Sekolah Rendah-aliran Inggeris. a. c.Tamil Sekolah Menengah-aliran Inggeris.Melayu.Cina Ciri-ciri sistem pendidikan Untuk kaum tertentu sahaja Bahasa pengantar berlainan Sukatan pelajaran berbeza . 2.

a. 3. b.Barnes Tujuan-kaji sistem pendidikan di tanah melayu Usul Penyata Barnes Sekolah Rendah-sekolah Vernakular dihapus. c. 2.PENYATA BARNES 1.Dibawah L.Sekolah Kebangsaan diwujudkan Hanya Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu diajar Sekolah Menengah-Hanya Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Pengantar Sukatan pelajaran adalah sama Pendidikan Rendah adalah percuma Reaksi: Sebahagian melayu prejudis Cina dan India bantah kerana akan hapus bahasa dan budaya mereka .  1950. e. d.J. 4.

3. 2. a.Cina berteraskan Tanah Melayu tidak lagi ikut negara Cina Reaksi: Bantahan melayu kerana menekankan pelajaran Cina .Fenn dan Dr.PENYATA FENN-WU 1. a. 1951. 4.W.Wu The Yao Tujuan-kaji sistem pendidikan Cina di Tanah Melayu Usul Penyata Fenn-Wu Sekolah Cina dikekalkan Sukatan pelajaran Sek. b.Di bawah Dr.P.

Digubal oleh jawatankuasa Penasihat Pelajaran Pusat Usul Ordinan Pelajaran 1952 a. Tidak dilaksanakan kerana masalah kewangan masa zaman darurat . Pelajaran Rendah selama 6 tahun dan bahasa pengantar ialah Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu c.ORDINAN PELAJARAN 1952 1. Sekolah Kebangsaan untuk semua kaum b. 3. 2. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua Reaksi a.

Sekolah Rendah-2 jenis sekolah iaitu Sek.PENYATA RAZAK 1955 1. Digubal oleh Jawatankuasa Pelajaran di bawah Menteri Pelajaran. d. e.Ren.Tun Abdul Razak Tujuan-kaji pelaksanaan sistem pendidikan kebangsaan usul. 3. c. f.Umum (SRU) dan Sekolah Rendah Jenis Umum (SRJU) Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di SRU Bahasa Inggeris. b.Bahasa Cina dan Bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar di SRJU Bahasa Melayu wajib diajar di semua sekolah Sukatan pelajaran ialah sama Sekolah Menengah-Jenis sekolah sahaja. 2.Penyata Razak 1955 a.Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris wajib .

Di tentang oleh sebahagian melayu kerana kedudukan Bahasa Melayu dan orang bukan melayu kerana bahasa ibunda mereka dipinggirkan Usul Penyata Razak diteruskan dan dijadikan Ordinan Pelajaran 1957 ORDINAN PELAJARAN 1957 Pembentukan sistem pelajaran kebangsaan BM sebagai bahasa pengantar utama Sukatan pelajaran berorientasikan Tanah Melayu Sistem peperiksaan adalah sama . 5.Sambungan« 4.

3.Bahasa Cina. d.PENYATA RAHMAN TALIB 1960 1. f. b. c.dan Bahasa Tamil diajar jika murid lebih daripada 15 orang 4. e. Dikuatkuasakan pada 1961 . 2. a. Dibentuk pada tahun 1959 untuk kaji semula pelaksanaan Penyata Razak Tujuan-kaji pelaksanaan sistem pendidikan kebangsaan Usul Penyata Rahman Talib 1960 Pelajaran rendah adalah percuma Sekolah Vokasional diperkenalkan Nama Sekolah Rendah ditukar kepada SRK dan SRJK Semua peperiksaan awam menggunakan BM atau BI Mewujudkan kelas peralihan untuk pelajar SRJK ke sekolah Menengah Agama Islam.

Perkara yang diganti: LCE kepada SRP MCE kepada SPM HSC kepada STPM Bahasa pengantar di Universiti-BI kepada BM . Sukatan pelajaran dan sistem peperiksaan adalah sama d. BM sebagai bahasa pengantar c. Sistem persekolahan adalah sama b.AKTA PELAJARAN 1961  Berasaskan Penyata Rahman Talib Usul a.

3. a.LAPORAN JAWATANKUASA KABINET MENGKAJI DASAR PELAJARAN 1979 1. e. Implikasi KBSR diperkenalkan pada 1982 KBSM diperkenalkan pada 1989 Sejarah diwajibkan Pengetahuan Moral untuk bukan islam KH diperkenalkan . c. b. c. a. d. e. 2.Rendah Lebih banyak sekolah Vokasional Semua sekolah swasta menggunakan sukatan pelajaran yang sama Pelajar swasta mengambil peperiksaan yang sama Penekanan kepada kegiatan kokurikulum 4.Mahathir Mohamad selaku Menteri Pelajaran Tujuan-kaji pelaksanaan sistem pendidikan kebangsaan dan disiapkan pada 1979 Usul Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Dasar Pelajaran 1979 Kemahiran 3M di Sek. d. Dibentuk pada 1974 diketuai oleh Tun Dr. b.

Pra-sekolah sebahagian daripada sistem pendidikan Pendidikan Teknik dan Politeknik ditingkatkan Kawal selia pendidikan swasta . Penekanan 3M Penegasan terhadap kerohanian yang kukuh Kurikulum ala Malaysia Pendidikan menengah.1. c. Sistem pendidikan kebangsaan ke arah bertaraf dunia Falsafah Pendidikan Negara di jadikan landasan dasar pendidikan kebangsaan Pendidikan rendah umur 5-7 tahun. c. e. b. b. e.9 tahun kepada 11 tahun AKTA PENDIDIKAN 1995 a. d.jurusan akademik dan vokasional Tempoh pendidikan. d.CIRI-CIRI LAPORAN KABINET a.

c. Perkembangan potensi individu Mewujudkan insan seimbang dan harmonis Kepercayaan kepada tuhan Melahirkan masyarakat berilmu dan berakhlak mulia Rakyat yang menyumbang kepada keharmonian dan kemakmuran negara . c. d. f. e. d. b. e.HALATUJU SISTEM PENDIDIKAN MALAYSIA(1990-AN DAN 2000-AN) a. b. SPM sebagai sijil terbuka Sekolah Bestari-aplikasi IT Sekolah Wawasan sebagai perpaduan negara ICT dalam P&P Sains&Matematik dalam BI Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan untuk pupuk patriotisme FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA a.

DASAR PENDIDIKAN NEGARA a.berdisiplin dan terlatih b.sosial.ekonomi dan politik Perpaduan kanak-kanak berbilang kaum dan sediakan tenaga kerja bagi keperluan ekonomi Penuhi keperluan tenaga rakyat dalam jangka panjang dan jangka pendek Melahirkan masyarakat bersatu padu. . Objektif Wujudkan suatu sistem pendidikan yang akan dapat penuhi keperluan negara dan galak perkembangan budaya. d. c.

d. f.DASAR BIOTEKNOLOGI NEGARA  Menggariskan 9 teras utama untuk membangunkan bidang bioteknologi Teras DBN ialah a. Pembangunan Bioteknologi pertanian Pembangunan penjagaan kesihatan Bioteknologi Pembangunan Bioteknologi perindustrian(pemprosesan) R&D Modal insan (sumber manusia) Pembangunan prasarana kewangan Perlindungan harta intelek Pasaran global Mewujudkan agensi pelaksana yang berkesan . e. c. g. i. b. h.

Tujuan-percepatkan pembangunan negara kepada ekonomi berasaskan pengetahuan(k-Ekonomi) Pelan mengemukakan rangka strategi. c. Galak dan membangunkan sumber manusia Penubuhan institusi untuk memaju k-Ekonomi Membangunkan insentif.misi dan visi Mencadangkan 7 langkah strategi a. 3. g.PELAN INDUK EKONOMI BERASASKAN PENGETAHUAN(k-Ekonomi) 1. e. b. f. d.infrastruktur dan infostruktur Meningkatakan keupayaan sains dan teknologi Melibatkan sektor swasta Ubah sektor awam ke arah perkhidmatan k-Ekonomi Merapatkan jurang pengetahuan dan digital . 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful