MASALAH PEMBELAJARAN MATEMATIK MURID PEMULIHAN DAN STRATEGI PENGAJARAN

MUTMAINNAH SAYUTI NOR HASLIZA OTHMAN MOHD FAIZ MD SALLEH NOR AZMIERA ELEEZA ISMAIL

seni. kajian hubungan. bahasa tersendiri.Apa itu konsep Matematik? ‡ Cara berfikir. kajian pola. satu alat dalam kehidupan sosial manusia dan rekreasi manusia. .

.Apa itu Pemulihan Matematik? ‡ Tindakan untuk memulihkan dan mengatasi masalah dalam matematik. ‡ Lebih menumpukan kepada kemahiran asas: o Nombor o Operasi tolak o Operasi tambah o Penolakan o Darab o Bahagi.

MASALAH PEMBELAJARAN MATEMATIK MURID PEMULIHAN .

~Mengalami tekanan darah. . Somatik ~ Menjadi terlalu berhati-hati terhadap sesuatu yang mungkin mengancam keselamatannya.ANXIETY (KERISAUAN) ‡ Ciri-ciri gangguan: Kognitif ~ Rasa takut terhadap perkara yang tidak pasti. berpeluh dan gangguan sistem pencernaan.

seram sejuk. Tingkah laku ~ Mengelakkan diri daripada keadaan atau punca anxiety . . mual. takut dan benci. ~ Tidak dapat kawal diri.Emosi~ Mudah panik.

.DISLEKSIA ‡ Pendengaran: ~ Keliru sebelum atau selepas kiri atau kanak ~ Sukar kaitkan bunyi nama nombor dan angka. ‡ Pertuturan: ~Kesalahan pengiraan ~ Salah menyebut ayat matematik. ~ Sukar menyebut nama nombor atau angka. ~ Salah menyebut ayat matematik.

~ Kurang minat ~ Sikap tidak ambil peduli. ‡ Ciri: ~ Tidak suka matematik ~ Berasa tidak pasti/ kurang yakin. .MATHOPHOPIA ‡ Maksud: Perasaan kecewa serta merasa rendah diri dan sukar dibantu dalam keupayaan matematik. ~ Pencapaian lemah.

‡ Ciri-ciri:  Pengiraan: ~ Sukar untuk mempelajari dan mengingati nombor ~ Sukar memahami konsep nombor.DISKAKULIA ‡ Definisi: Kurang kebolehan mempelajari matematik disebabkan terdapat satu kawasan yang tertentu dalam otak yang tidak berfungsi dengan normal. .

 Arah: ~Sukar memahami arah kiri atau kanan. Membaca dan menulis nombor : ~ Terkeliru nombor 12 dengan 21 ~ Salah membaca nombor 2007 dua ratus tujuh . . ~ Sukar petuhi arahan semasa membaca peta.

STRATEGI DALAM PENGAJARAN PEMULIHAN MATEMATIK .

pelajar boleh mencari cara penyelesaian yang lain atau membuat andaian serta membuat jangkaan lanjut kepada masalah tersebut. kemahiran algebra ataupun kemahiran menaakul ± Menyemak Semula Penyelesaian ‡ Menyemak semula penyelesaian tersebut untuk menentukan sama ada jawapannya munasabah atau tidak. ± Melaksanakan Strategi Penyelesaian ‡ Melaksanakan strategi tersebut dengan menggunakan kemahiran mengira. Antaranya starateginya ialah membuat simulasi. penyelesaian masalah boleh dilaksanakan melalui empat peringkat iaitu: ± Memahami dan Mentafsir Sesuatu Masalah ‡ Mengenal pasti kata-kata kunci dan menerangkan masalah. melukis gambarajah. Di samping itu. ± Merancang Strategi Penyelesaian ‡ Merancang strategi yang sesuai dengan permasalahan yang diberikan.Kaedah Polya Menurut Model Polya. membuat carta. mengenal pasti pola. menggunakan analogi dan sebagainya. kemahiran geometri. cuba jaya. .

number head. meja bulat) .KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF ‡ Pembelajaran secara berkumpulan ‡ Unsur asas koperatif ± Positif ± Saling interaksi ± Akauntabiliti ± Pemprosessan kumpulan ‡ Melibatkan kemahiran sosial ‡ Pembahagian tugas untuk mempelajari satu tajuk kecil (jigsaw puzzle.

KAEDAH KONSTEKTUAL ‡ Pembelajaran berkait rapat dengan kehidupan sebenar mereka ‡ Lebih kepada pengalaman sebenar murid ‡ Pengajaran perlu menggunakan bahan-bahan yang konkrit ‡ Murid akan mudah memproses maklumat dengan cara yang tersendiri .

KAEDAH MASTERI ‡ Murid belajar mengikut hierarki atau unit pembelajaran ‡ Mematuhi prinsip belajar dari senang ke sukar ‡ Masa yang diperuntukan untuk belajar cukup ‡ Terdapat sesi pemulihan dan pengayaan ‡ Aktiviti yang menyeronokkan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful