Kepentingan dan faedah mengetahui Asbab An- Nuzul

1. Membantu pemahaman ayat ( : ) Ertinya: Allah jualah yang memiliki timur dan barat, maka ke mana saja kamu arahkan diri ( ke kiblat untuk mengadap Allah ) maka di situlah arah yang diredhai Allah; sesungguhnya Allah Maha Luas ( rahmat dan limpah kurnianya) lagi sentiasa mengetahui.

. . .Uslub ayat menunjukkan secara zahir bahawa seseorang itu boleh melakukan sembahyang dengan mengadap ke mana sahaja.Ayat ini diturunkan berkaitan dengan sembahyang sunat safar secara khusus atau orang yang sembahyang berdasarkan ijtihadnya.

Menolak Al-Hasr . sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya melainkan kalau benda itu bangkai.2. . iaitu binatang yang disembelih atas nama yang lain dari Allah´. atau daging babi kerana sesungguhnya ia dalah kotor atau sesuatu yang dilakukan secara fasik. atau darah yang mengalir. ( ) Ertinya: Katakanlah ( wahai Muhammad) ³ Aku tidak dapati dalam apa yang telah diwahyukan kepadaku.

. . -Ayat mengandungi bentuk Al-Hasr sebagai sanggahan dari Allah.Uslub ayat menampakkan pembatasan.Al-Syafie berpendapat bahawa Al-Hasr dalam ayat ini tidak menjadi tujuan. .Ayat ini turun berkenanaan kaum kafir yang enggan kecuali mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah dan menghalalkan yang diharamkan kerana kebongkakkan dan sikap permusuhan mereka kepada Allah dan Rasulnya. .

. Abd Rahman b Abu Bakar. bahawa Abd Rahman orang yang berkaitan dengan ayat di atas. Mengelak salah faham ( ). aku boleh menyebutkan siapa dia´. . Seandainya aku ingin. bukan dia yang berkaitan dengan ayat itu.3.Ayat ini digunakan oleh Aisyah untuk menyanggah Marwan ketika ia menuduh saudaranya. Aisyah berkata: ³ Demi Allah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful