KONSEP SYAHADAH

WAN MOHAMAD FAHMI IZZUDDIN BIN BADARUDDIN

Bab 18 Semester 1

Makna Syahadah
Aku bersaksi bahawa tiada tuhan selain Allah dan bersaksi bahawa Nabi Muhammad pesuruh Allah.

Pembahagian Syahadah
Syahadah Tauhid -Tauhid Rububiyah -Tauhid Uluhiyah Syahadah Risalah

Syahadah Risalah Iaitu penyaksian bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah yang terakhir.

¡

Tauhid Rubbubiyah
Iaitu menyaksikan atau mengiktirafkan bahawa Allah sahajalah Tuhan yang Maha Pencipta, Pemilik yang Mutlak, Pemiliharaan, Penguasa dan Penentu terhadap seluruh makhluknya.

¡

Tauhid Uluhiyah
Menyaksikan atau mengiktikadkan bahawa Allah sahaja Tuhan yang berhak disembah, mengabdikan atau memperhambakan diri kepadanya semata-mata.

¡

Syahadah Tauhid
Iaitu penyaksian bahawasanya Allah sahaja Tuhan yang sebernarnya berhak disembah, tiada Tuhan melainkan Allah.

Tauhid Rububiyah

Tauhid Uluhiyah

¡

Tuntutan Syahadah
Memperakui dan menerima Islam sebagai Ad-din Memperakui tunduk di bawah naungannya Wajib menyesuaikan hidupnya mengikut lunas-lunas Islam. Menghayati dan memperjuangkan prinsip-prinsip Islam. Melaksanakan amalan dan tindakan kerana Allah

Perkara yang membatalkan Syahadah
Melalui 3 cara : -Iktikad -Perkataan -Perbuatan

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenarbenarnya dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Surah Al-Imran (102)

Allah Tidak Menerima Taubat Murtad

Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman kemudian bertambah kekafirannya, sekalikali tidak akan menerima taubatnya dan mereka itu orangorang yang sesat.Al-Iman(90)

Iktikad
Segala kepercayaan yang berwalanan dan bertentangan dengan dasar-dasar kepercayaan agama Islam.

Perkataan
Ialah perkataan yang mencaci, menghina, mengejek dan seumpamanya kepada Allah, sifatnya, malaikatnya, Rasulnya, kitab-kitabnya serta hukum-hukumnya.

Perbuatan
Menyembah selain Allah. Meletakkan ayat-ayat suci di tempat yang kotor dengan tujuan merendah-rendahkannya. Memakai pakaian ibadah agama lain. Tunduk kepada manusia seperti rok·ok

Riddah
Riddah ialah seburuk-buruk dan sekeji-keji jenis kafir kerana orang yang murtad berlainan hukumnya dengan orang-orang kafir yang lain pada beberapa perkara Perlu mengajak ianya bertaubat dan wajib membunuhnya jika dia memburukkan Islam. ´Sesiapa yang menukar agama Islamnya maka hendaklah kamu membunuhnya.µ Hadis Rasulullah s.a.w.

1.

2. Tidak sah perkahwinannya sama ada dia sendiri berkahwinan atau mengkahwinkan orang lain. 3. Haram memakan penyembelihannya. 4. Tidak boleh menerima pusaka dan tidak boleh dipusakai bahkan semua hartanya dimasukkan ke dalam Baitul Mal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times