€ Fisiunea

zigotului, prin diviziuni mitotice succesive începe la 30 de ore dup fertilizare èi se termin dup 4 zile € Num rul celulelor formate creète repede, zigotul trece prin stadiile de blastomer apoi morul

Primele mitoze vor rezulta din zigot, celule mici, numite blastomere € Fisiunea zigotului este total èi egal , rezultând blastomere uniforme în raport cu planurile de fisiune € Planurile de fisiune, în num r de trei sunt : - planul meridional, longitudinal, trece prin polii zigotului rezultând dou blastomere(blastomer, stadiul 2 celular) - planul latitudinal(perpendicular pe primul) rezult 4 blastomere(blastomer, stadiul 4 celular) - planul ecuatorial, dispus orizontal pe primele dou , rezultând 8 blastomere(blastomer, stadiul 8 celular)
€

zigotul datorit aspectului s u(de mur ) denumit morul € Corona radiata a morulei a fost distrus . iar blastomerele periferice. vor forma trofoblastul èi vor contribui la formarea placentei € .Prin creèterea planurilor de fisiune èi num rul de blastomere. mai mari(macromere). formeaz masa celular intern din care va lua naètere embriblastul. zona pellucida persistând înc . începând din stadiul de 12-16 celule. mai mici(micromere). unele blastomere devenind din ce în ce mai mici € Blastomerele centrale. dimensiunile morulei vor r mâne aceleaèi cu ale zigotului.

.

.

.

.

dup fecundaìie în faza de implantare a perioadei uterine de sarcin . iar faza de preimplantare a perioadei uterine de sarcin . în care conceptul se afl liber în cavitatea uterului corespunde zilelor 4-5 de la fertilizaìie Implantaìia are loc în ziua a 6-a. glandele proliferate èi reìeaua vascular abundent . în cavitatea uterin dispare. Zona pellucida împiedic implantaìia în mucoasa tubei. èi dureaz 56 zile(pân în ziua 11-12 dup fecundaìie) Conceptul în perioada de implantaìie se afl în stadiul de blastocit unilaminar.€ € € € Transportul tubar al conceptului are durata de 3 zile. apoi bilaminar. are grosimea crescut . absenìa ei permiìând ataèarea blastocistului de endometru(prin interacìiune de recunoaètere reciproc specific ) Endometrul este preg tit pentru nidaìie. aflându-se în faza luteal sau progestaìional .

cu ruperea glandelor èi a pereìilor capilari. implantându-se profund în strom . acoperit pe suprafaì de microvilozit ìi secret enzime proteolitice èi la locul de contact cu mucoasa uterin erodeaz èi penetreaz straturile acesteia Blastocistul invadeaz stratul funcìional èi bazal al endometrului.€ € € € Sinciìiotrofoblastul blastocistului. Aceast implantaìie este invaziv èi de tip interstiìial(affixio interstitialis) Sângele matern extravazat din capilarele rupte ale endometrului scald direct suprafaìa sincitiotrofoblastului èi astfel se stabileète formarea placentei de tip hemocorial Epiteliul endometrului distrus la locul implantatiei se reface èi va acoperi în întregime conceptul .

Implantaìia anormal în afara cavit ìii uterine constituie diferitele forme de sarcin ectopic .€ Nidaìia va declanèa reacìia decidual a endometrului(care va deveni decidu ) èi formarea placentei € Implantaìia. uzual are loc în partea anterioar sau posterioar a corpului sau la nivelul fundului uterin. .

.

.

.

.

.

.

.

.

Blastomerele periferice. mari(macromere) embrioblastul € În raport cu num rul lamelor care formeaz peretele cavit ìii blastocistului. bilaminar.Blastocistogeneza are loc începând din ziua a 4-a èi în a 2-a s pt mân de la fecundaìie. trilaminar € Concomitent are loc formarea èi evoluìia discului embrionar bilaminar € . mici(micromere) formeaz trofoblastul. numit cavitatea blastocistic în interiorul morulei. prin apariìia unei cavit ìi. acesta are trei stadii evolutive de : blastocist unilaminar. iar cele interne.

num rul de celule creète rapid. blastocistul prolifereaz . care formeaz trofoblastul èi o mas celular intern . separarea blastomerelor având loc la sfârèitul primei s pt mâni de la fecundaìie € Întrucât zona pellucida dispare în ziua a 5-a.€ Are aspect de vezicul . cu un singur strat de celule periferice. care formeaz embrioblastul. mai accentuat celulele trofoblastice .

stratul intern celular al blastocistului. din care se va dezvolta componenta fetal a placentei € Formeaz o singur lam de înveliè în jurul blastocistului. celulele trofoblastice diferenìiindu-se în : . învecinat cu embrioblastul èi cavitatea blastocistic .sinciìiotrofoblastul este situat extern. fuzionate în sinciìiu care èi-au pierdut membrana citoplasmatic ).citotrofoblast. Are numeroase vilozit ìi èi propietate invaziv proteolitic € . format din celule trofoblastice(cititrofoblastice.Trofoblastul alc tuieète cea mai timpurie membran extraembrionar .

iar altele la formarea amnionului(celule amniogene) èi a sacului vitelin primar(celule vitelogene) .€ Gruparea compact a celulelor masei interne r mâne ataèat trofoblastului. alc tuind polul embrionar € Celulele embrioblastice au o capacitate variat de diferenìiere. Majoritatea lor vor contribui la formarea discului embrionar(celule embriogene). formeaz embrioblastul èi se dispune opus cavit ìii blastocistului.

.

caracterizat prin diferenìieri ce au loc din ziua a 7-a dup fecundaìie € Stadiul se caracterizeaz prin : .dedublarea peretelui blastocistului .€ Reprezint cel de-al doilea stadiu blastocistogenetic.formarea cavit ìii amniotice .formarea discului embrionar bilaminar(blastodisc) .formarea sacului vitelin primar(primitiv) .

ectoblastul sau epiblastul.endoblastul sau hipoblastul stratul subiacent.€ Embrioblastul se transform într-o mas preembrionar discoidal . formeaz lama dorsal a discului èi priveète spre trofoblast . priveète spre cavitatea blastocistului . format din dou straturi celulare èi este denumit disc embrionar bilaminar € Straturile celulare suprapuse formeaz : . stratul supraiacent. lama ventral a discului embrionar.

€ Primordiul cavit ìii amniotice apare pe faìa dorsal a discului embrionar. delimitat de celule turtite denumite amnioblaste. între trofoblast èi embrioblast ca o mic vezicul trofoepiblastic € Devine cavitate real . a c ror origine (epiblastic sau trofoblastic ) este controversat .

continua endoblastul de pe faìa ventral a discului embrionar èi formeaz membrana exocelomic (Heuser) sau endoblastul extraembrionar .€ Sacul vitelin primitiv(cavitate exocelomic ) se formeaz spre cavitatea blastocistului. pe faìa ventral a discului € Celulele turtite care învelesc sacul.

primordiul spaìiului intervilos al placentei. a mezoblastului extraembrionar Stratul intern are origine embrioblastic sau endoblastul discului embrionar bilaminar.sinciìiotrofoblast : are suprafaìa m rit pentru funcìii de transport transmembranare intense èi o reìea lacunar (lacune trofoblastice). cu rol în producerea sinciìiotrofoblastului èi de formare în ultima ultima etap a blastocistogenezei.Stratul ectern are origine trofoblastic .citotrofoblast. în ea va circula sângele matern èi va forma viitoarea circulaìie utero-placentar . format din celule bine individualizate(celule Langhans). fiind format din : . este format din endoblastul estraembrionar sau membrana exocelomic (Heuser) € .

.

€ Al treilea stadiu blastocistogenetic are loc la sfârèitul s pt mânii a 2-a dup fecundaìie € Se caracterizeaz prin : .discul embrionar r mâne bilaminar .formarea mezoblastului èi celomului extraembrionar .trilaminarea peretelui blastocistului .

g sindu-se în spaìiul dintre discul embrionar èi citotrofoblast sub form de reìea neorganizat (magma reticulare) € Interiorul mezoblastului extraembrionar devine cavitar. lax. lichidian. care înconjoar cavitatea amniotic èi sacul vitelin primitiv € Mezoblastul este extraembrionar. deci nu particip la formarea discului embrionar. formând celomul extraembrionar denumit èi cavitate corial .€ Prin proliferarea citotrofoblastului înspre cavitatea blastocistic rezult mezoblastul.

la extremitatea caudal . se muleaz èi c ptuèeète suprafaìa intern a citotrofoblastului èi va forma împreun cu acesta corionul .€ Celomul extraembrionar are peretele format din mezoblast extraembrionar mai dens care se divide în : . la extremitatea caudal a discului embrionar.mezoblast extraembrionar somatic sau somatopleur . fiind deci o formaìiune mezoblastic din care se va dezvolta cordonul ombilical .mezoblastul extraembrionar splahnic sau splahnopleura înconjoar èi înveleète sacul vitelin primar(cavitate exocelomic ) èi peretele propiu al acestuia .pediculul de conexiune sau de fixaìie se formeaz prin reflexiunea somatopleurei èi splahnopleurei.

fiind înlocuit de sacul vitelin definitiv . supraiacent . raportat la discul embrionar se afl dou cavit ìi suprapuse : .cavitatea amniotic .€ În interiorul blastocistului trilaminar.cavitatea vitelin primar . va expansiona în jurul embrionului . subiacent învelit de splahnopleur . învelit de somatopleur . se va reduce.

formând vilozit ìile coriale .mezoblast extraembrionar somatic(somatopleural) c ptuèeète blastocistul èi p trunde în vilozit ìile coriale Cavitatea blastocistului trilaminar.€ Denumite împreun corion sunt formate din : .citotrofoblast. èi conìin sânge matern . lacunele vasculare dobândesc o orientare radiar . invadeaz trabeculele sinciìiotrofoblastice.sinciìiotrofoblast. fiind desp rìite între ele prin trabecule sinciìiotrofoblastice. devine sac corionic èi conìine discul embrionar bilaminar suspendat prin pedicul de fixaìie èi cele dou cavit ìi extraembrionare(amniotic èi vitelin ) .

.

.

formarea mezodermului intraembrionar .formarea notocordului(coarda dorsal ) .€ Etap morfogenetic complex . are loc în a 3-a s pt mân dup fecundaìie € Procesele fundamentale ale gastrulaìiei sunt : . marcheaz începutul perioadei de embrion.formarea discului embrionar trilaminar .

nodulul primitiv Hensen. formând masa celular cordomezodermal din care se dezvolt mezodermul intraembrionar èi notocordul .linia primitiv . intens active învagineaz în profunzime(formând èanìul primitiv). mas celular la extremitatea cranial a liniei primitive. în partea caudal a suprafeìei dorsale a blastocistului bilaminar(blastoderm) apar : . prev zut cu o mic depresiune central (fovea primitiva) Epiblastele liniei primitive pluripotente. îngroèare epiblastic mediosagital . apoi se desprind èi migreaz în profunzime între epiblast èi hipoblast.€ În ziua a 15-a dup fecundaìie. proeminent spre cavitatea amniotic .

.

€ Mezodermul intraembrionar se extinde spre marginile discului embrionar(lateral èi cranio-caudal) venind în contact cu mezoblastul extraembrionar care acoper sacul vitelin èi amnionul € Linia primitiv a epiblastului devine sursa celor trei foiìe embrionare ale discului embrionar trilaminarèi stabileète polaritatea cranio-caudal èi axul simetriei bilaterale a discului embrionar .

celulele epiblastice învaginate între epiblast èi hipoblast. apoi desprinse. .celulele epiblastice. vor forma mezodermul intraembrionar .celule epiblastice r mase pe loc formeaz ectodermul . ce declanèeaz prin inducìie neurulaìia(inductorul embrionar primar) . migrate în profunzime deplaseaz hipoblastul de pe suprafaìa ventral a discului èi vor forma endodermul.€ Discul embrionar devine trilaminar fiind format din trei foiìe embrionare germinative. toate cele trei foiìe au origine epiblastic .

formeaz trei straturi dispuse de la suprafaì înspre profunzime : . Se continu cu mezodermul extraembrionar . foiìa intermediar . podeaua cavit ìii amniotice èi peretele acesteia .ectodermul formeaz lama dorsal a discului. lama intern a discului. alc tuieète tavanul sacului vitelin èi se continu cu endoblastul extraembrionar(membrana Heuser) .€ Foiìele primare germinative ale discului embrionar trilaminar.mezoderm intraembrionar.endoderm. este organizat în coloane longitudinale èi are celule r spândite(mezenchim).

organizeaz formarea extremit ìii cefalice èi a axului cranio-caudal embrionar. Structur tranzitorie.membrana oro-faringian sau buco-faringian deriv din placa precordal . situat înaintea viitorului notocord. particip la formarea membranei oro-faringiene . este format din celule mezodermice care au p r sit linia primitiv èi s-au deplasat înaintea lamei precordale.€ Ariile èi membranele distincte ale discului embrionar trilaminar sunt : . apoi se dezintegreaz . formând primordiul cardiac . grupare ovoidal de celule endoblastice la extremitatea cranial a discului.aria cardiogenic . obtureaz temporar cavitatea oral spre faringe .lama sau placa precordal .

€ Membrana cloacal la extremitatea caudal a discului. obtureaz temporar intestinul terminal € Membrana oro-faringian èi cloacal sunt lame ecto-endodermale aderente. f r interpunere de mezoderm .

denumit proces notocordal € Foseta primitiv a nodului învagineaz în interiorul procesului notocordal. tavanul sacului vitelin. formând un canal subìire în centrul acestuia. denumit canal notocordal Lieberkuhn € Procesul notocordal se dezintegreaz èi se înglobeaz în endodermul subiacent. denumit canal neuroenteric € Canalul neuroenteric conecteaz temporar.Începând de la ziua a 15-a de la fecundaìie. zona ectodermului din care se va forma placa neural cu endodermul din care se va forma intestinul primitiv € . iar canalul notocordal va realiza o comunicare direct între sacul vitelin èi cavitatea amniotic . celulele epiblastice ale nodului primitiv învaginate formeaz o prelungire cranial tubuliform pe linia median interpus între endoblast èi epiblast.

intercalat în endoderm. Se va forma un cordon solid care se detaèeaz de endoderm. ce declanèeaz prin inducìie neurulaìia(inductorul embrionar primar) èi are rol fundamental în stabilirea planului structural al embrionului € .Notocordul definitiv se va dezvolta din celulele notocordale proliferate r mase din procesul notocordal(lama notocordal ). flancat de mezodermul paraaxial. devine o structur tubular alungindu-se proporìional cu creèterea cranio-caudal a discului € Notocordul(coarda dorsal ) situat în axul median al discului embrionar între ectoderm èi endoderm.

.

.

.

.

€ Începe

din a 18-a zi dup fecundaìie, èi se deruleaz pân la sfârèitul s pt mânii a 4-a. Declanèarea èi inducìia procesului de neurulaìie este determinat de notocord € Neurulaìia reprezint prima etap a perioadei embrionare èi începutul diferenìierii foiìelor embrionare într-o strâns corelaìie èi interdependenì în ìesuturi èi organe

denumit placa sau lama neural Placa neural învagineaz pe toat lungimea sa. se îngroaè formând o band longitudinal . melanocite. care formeaz crestele neurale situate dorsolateral deplasate în mezodermul subiacent. Celulele crestei (ectomezoderm) vor da naètere unui larg num r de ìesuturi heterogene : ganglionii senzitivi èi autonomi. medulosuprarenala . din neuroectoderm se detaèeaz un cordon celular. celulele Schwann. rezultând èanìul neural Joncìiunea neuroectodermal .€ € € € Deasupra notocordului èi înaintea nodului primitiv ectodermul aflat pe linia median denumit neuroectoderm. de o parte èi alta a èanìului neural vor forma plicile neurale Corespunz tor plicilor neurale. benzile de continuitate între placa neural èi ectoderm.

Plicile neurale se apropie între ele èi fuzioneaz pe linia median . ambele comunicând cu cavitatea amniotic . transformând èanìul în tub neural € Închiderea tubului neural în regiunea cervical . tubul neural r mâne deschis prin dou orificii. din partea anterioar rezult veziculele encefalului € . progreseaz cranial èi caudal € La extremit ìi. neuroporul cranial(rostral) èi neuroporul caudal. Neuroporii se închid în s pt mâna a 4-a € Din partea de mijloc èi caudal a tubului neural se formeaz m duva spin rii.

.

diferenìierea foiìelor embrionare primare . conturându-se forma exterioar a embrionului èi cavit ìile corpului acestuia € Evenimentele petrecute în perioada embrionar sunt : . începând din faza de neurulaìie.În perioada embrionar .subdiviziunea mezodermului intraembrionar èi segmentaìia . foiìele embrionare primordiale diferenìiindu-se în ìesuturi specializate èi primordii de organe. în s ptpmânile 3-8 de dezvoltare.compartimentarea celomului intraembrionar .flectarea discului embrionar € .dezvoltarea circulaìiei embrionare primare . discul embrionar trilaminar sufer o serie de transform ri.

.

hypomerus Mezodermul paraaxial se formeaz de o parte èi alta a notocordului sub forma a dou îngroè ri longitudinale simetrice. mesomerus . epimerus .mezodermul paraaxial. paralel cu formarea èanìului neural.mezodermul lateral. formând somitele .€ În perioada s pt mânii a 3-a de dezvoltare.mezodermul intermediar. care se vor segmenta. mezodermul intraembrionar se subîmparte în 3 p rìi simetrice : .

formând : . înveliè al amnionului . formate în interiorul lui.Mezodermul intermediar. nesegmentat se afl lateral de precedentul. va forma pediculii acestora.celomul intraembrionar este cavitatea situat între lamele mezodermului lateral.somatopleura. Se divide în dou lame datorit conflu rii micilor vezicule. care este interpus între mezodermul paraaxial(somite) èi cel lateral € Mezodermul lateral. care la marginea embrionului continu cu mezoblastul extraembrionar somatic. la marginile embrionului comunicând cu celomul extraembrionar € . segmentat corespunz tor somitelor.splchnopleura. se continu cu mezoblastul extraembrionar splhnic aflat în jurul sacului vitelin .

.

.

paralel cu perioada de neurulaìie .numite somite(somiti)sau somatomere. Num rul de somite este utilizat pentru aprecierea embrionului 1-4 somite 20 zile(dup fertilizaìie) 17-20 somite 25 zile 34-35 somite 30 zile 42-44 somite 5 s pt mâni În perioada embrionar de 3-5 s pt mîni.dispuse simetric pe laturile notocordului èi a tubului neural.se formeaz câte trei perechi de somite pe zi. .€ € € € € € € € Incepând din ziua a 20 ²a a dezvolt rii . Somitele apar succesiv în sens cranio-caudal èi proemin sub ectodermul feìei dorsale a embrionului.mezodermul paraaxial se segmenteaz succesiv (metamerie)formând gr mezi metamerice.num rul lor crescând la finele s pt mânii a 5-a de dezvoltare la 42-44 perechi.

Somitele conìin o cavitate (miocel) care se oblitereaz repede. musculatura èi scheletul axial al trunchiului. .miotoame(myotomi) èi scerotoame (sclerotomi)din care se va forma pielea.€ € € € € € € € € Gruparea somitelor dup regiuni este urm toarea : -4 perechi occipitale -8 perechi cervicale -12 perechi toracale -5 perechi lombare -5 perechi sacale -8-10 perechi coccigiene În a èaptea s pt mân de dezvoltare primele somite occipitale èi 5-7 coccigiene dispar. iar materialul celular se va diferenìi în dermatoame (dermatomi) .cele occipitale fiind înglobate în osul occipital iar cele coccigiene se atrofiaz împreun cu coada embrionului.

Histogeneza ectodermului rezult : € Din ectodermul de acoperire: - Epiteliile simple èi stratificate - Epiteliile senzoriale - Epiteliile glandulare - Epiteliile contractile - Epiteliul stomodeal (al stomodeumului) - Epiteliile proctodeal (al canalului anal) € Din neuroectodermul tubului neural: - Neuroblaètii - Glioblaètii (cu excepìia microgliei) - Ependimoblaèti
€

€

Din ectomezoblastul crestei neurale

- Ganglionii craniospinali èi autonomi - Neuroblaèti èi glioblaèti ganglionari - Neurolemmoblaèti (celulele Schwann) - Medulosuprarenala - Cromafinoblaèti (cu secreìie hormonal ) - Melanoblaèti (produc toare de melanin )
-

Cartilajul arcurilor branchiale èi mezenchimul capului Formaìiuni de origine ectodermic :

€

- sistemul nervos central - Costituenìii organelor de simì, rezultate din placodele senzoriale (optic, otic, olfactiv - Epidermul èi structurile asociate (glande, p r, unghie) - Mucoasa cavit ìii bucale, gl. Salivare, smalìul - Mucoasa canalului anal - Adenohipofiza

€ € €

Endoteliul (epiteliul simplu de c ptuèire al vaselor èi cordului). Mezoteliul, epiteliul simplu de origine mezodermal , formeaz seroasele derivate din somatopleur . Mezenchimul, mezodermul dispersat, are celule pluripotente, din care se diferenìieaz :
ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

iesutul mieloid (hemocistoblaèti) iesutul limfoid (limfoblaèti) Angioblaèti Chondroblaèti Osteoblaèti Mioblaèti (muèchi netezi, cardiac, skeletali) Fibroblaèti

€

Mezodermul paraaxial segmentat, somitele se diferenìieazâ în: - Dermatoame (dermatome), formeaz dermul pielii - Miotoame (myotomi): muèchii scheletici - Sclerotoame (sclerotomi): skeletul axial

èi metanefrosul apoi: . uter. pleur . mezo. nefronii.€ Mezodermul intermediar.Seroasele (pericard.Gonadele Somatopleura formeaz : .Rinichiul. peritoneu) . ureterul. trigonul vezical .Musculatura branchial € .C ile genitale feminine (tuba uterin .Peretele musculoconjunctiv al viscerelor . vagin) € Splanchnopleura va da: . rezult cordonul nefrogen din care se dezvolt pro-.

Splina . situat înaintea lamei precordale în aria cardiogen va forma miocardul. € Derivatele mezenchimale vor forma: .Parte din timus .Musculatura neted a viscerelor.Oasele .Microglia .Formaìiunile conjunctive musculoarticulare .M duva osoas .Limfa . în parte muèchii striaìi € .Nodiulii limfatici.Vasele de sânge èi limfatice . .Sângele .Mezodermul cardiogenic deriv din mezodermul splanchnic.

splin ) . ale vezicii urinare. ale c ilor repiratorii. uretr . pancreas. ficat. tiroida) € Histogeneza .Epitelii glandulare (ficat. prostat ) .Glande exocrine (salivare.Celulele germinale primordiale € Din endoderm deriv : . paratiroide.Epiteliile de c ptuèire ale viscerelor tubulare . vagin .Glande endocrine (timus în parte.Epiteliile de acoperire ale tubului digestiv.endodermului rezult : .

.

germenii vasculosanguini.si extraembrionar apar grupuri celulare. celulele mezenchimatoase diferenìiindu-se în angioblaèti : .formând insulele Wolff. situat între slanchnopleura embrionar èi endodermul sacului vitelin. € Insulele Wolff se extind pe toat aria extraembrionar .Angioblaètii din centrul insulelor devin celule primitive ale sângelui(hemocitoblaèti) .Angioblaètii de la periferia insulelor denumite endotelioblaèti vor forma endoteliul vaselor de sânge € .La sfârsitul s pt mânii a 3-a in mezodermul splanchnopleural intra.

mai târziu va avea loc în ficat èi în final în m duva osoas . fiind precursorii eritrocitelor definitive anucleate € Formarea eritrocitelor începe în jurul sacului vitelin.€ Hemocitoblaètii vor sintetiza hemoglobin èi se diferenìiaz în eritroblaèti primitivi € Eritroblaètii sunt celule nucleate.

a pediculului de conexiune. în apropierea p rìii craniale a celomului intraembrionar din mezodermul splanhnic se va dezvolta primordiul cordului èi vaselor mari èi se va forma circulaìia embrionar vitelin extra. a corionului. formând canale endoteliale.Celule mezenchimale din jurul insulelor devin endotelioblaèti èi se aranjeaz sub form de s culeìe în care se afl hemocitoblaèti € Veziculele endoteliale fuzioneaz între ele. acestea prin înmugurire vor da naètere la noi vase € Din anastomozarea canalelor endoteliale se formeaz reìeaua capilar primitiv a sacului vitelin èi alantoidei.èi intraembrioanar € . èi în mezodermul intraembrionar € În aria cardiogenic .

ea este înlocut cu circulaìia placentar (descris la placent ).€ La sfârèitul s pt mânii a 3-a de dezvoltare . .circulaìia embrionar primitiv (vitelin ) are funcìii de schimb gazos èi de transport al nutrimentelor( sacul vitelin) . sacul vitelin având o rezerv mic de substanìe nutritive.Deoarece nu poate satisface cerinìele crescute ale embrionului.

celomul intraembrionar se separ de cel extraembrionar . -Celomul peritoneal(coeloma peritoneale). . care se extinde simetric la marginile laterale ale embrionului èi comunic cu celomul extraembrionar. -Celomul intraembrionar se compartimenteaz în patru cavit ìi(pericardic .€ € € € € € € -La sfârèitul s pt mânii a3-a de dezvoltare .dou pleurale.partea caudal a cavit ìii celomice va deveni cavitate peritoneal . -În cursul dezvolt rii .somatopleura èi splanchnopleura delimuteaz celomul intraembriomar. -Membranele pleuropericardiale(membrana pleuropericardialis)sunt dou plici care cresc dinspre peretele lateralal toracelui spre linia median unde fuzioneaz izolând cavitatea pericadic èi cele dou cavit ìii pleurale.toracic ) -Celomul pericardial(coeloma pericardiale)este partea cranial a cavit ìii celomice .corespunde cavit ìii toracice. -Celomul pericardial èi celomul peritoneal comunic larg între ele prin canalul pericardioperitoneal(canalis pericardioperitonealis .acesta din urm se reduce apoi se oblitereaz .ductus coelomicus).

-Membrana pleuroperitoneal (membrana pleuropritonealis) se formeaz in partea caudal a canlului pericardio-peritoneal. -La a7-a s pt mân de dezvoltare membrana pleuroperitoneal fuzioneaz cu septul transvers.4.cranial de menbrana orofaringian a embrionului prin fuziunea miotoamelor cervicale 3. delimitând pareta toracal èi abdominal a cavit ìii celomice . -Se deplaseaz caudal sub cordul în dezvoltare èi deasupra sacului vitelin.capula ficatului)èi vasele de sânge ale ficatului.5. cel mai important component. -Formeaz partea principal a diafragmului(pericadul fibros în parte.la peretele dorsal. obturând aici partea ventral a canalului pericardoperitoneal. extinzându-se medial èi ventral. -Septul transvers.apare la 4 s p mâni .€ € € € € € -Diafragmul se dezvolt din septul transvers (septum transversum) èi membrana pleuroperitoneal .

.

-Curbarea transversal dorso-latero-ventral este consecinìa form rii èi creèterii somitelor.formând peretele ventral al corpului.€ € € € € € € -Discul embrionar trilaminar. -Flexiunea cefalic .apoi tubular .la acest nivel cavitatea amniotic fiind expansionat .de form plat se curbeaz în axul longitudinal èi cel transversal.CURBURILE EMBRIONULUI -Curbarea cranio-caudal de datoreète creèterii rapide a sistemului nervos central.consecinìa creèterii prozencefalului se situeaz în dreptul mezencefalului(flexur mezencefalic ). -Joncìiunea dintre marginile èi extremit ìile embrionului cu amnionul duce la formarea plicilor amniotice.formând fundurile de sac corespunz toare. -Flexiunea cervical .sub forma literei C deschis ventral.laterale èi caudal . cefalic . A.corpul embrionar dobândind form de jgeab.schiìându-se extremitatea cefalic èi cea caudal aembrionului.fuzionând la 30 zile de dezvoltare. .Marginile laterale ale embrionului se apropie central èi median .între encefal èi m duv corespunde gâtului.

€ -Înversiunea èi încorporarea unei p rìi a endodermului sacului vitelin în peretele tubului intestinal èi al abdomenului.fuzioneaz cu corionul. € -Amnionul expansioneaz în jurul embrionului.ea r mâ.oblitereaz celomul extraembrionar èi înveleète pediculul de conexiune(apoi cordonul umbilical). .€ -Încep delimitarea èi formarea tubului intestinal primitiv. € -Comunicarea dintre tubul intestinal primitiv èi sacul vitelin se restrânge progresiv.e pe mai departe ca duct vitelin .

întro strâns interdependenì .fie devin derivatele unor formaìiuni. € -În perioada embrionar apar formaìiuni tranzitorii. .Este perioada de organogenez .Aceasta fie involueaz .repet ri ale unor etape filogenetice prin care embrionul trece în dezvoltarea sa. apoi organele èi sistemele de organe majore.formându-se primordiile.€ -Perioada embrionar se caracterizeaz prin creèterea èi dobândirea confoguraìiei umanoide a embrionului.

aceast distanì în raport cu vârsta este € 4 mm 8 mm 14 mm 20 mm 30 mm 4 s pt mâni 5 s pt mâni 6 s pt mâni 7 s pt mâni 8 s pt mâni . € -Lungimea embrionului se m soar între vertex èi coccyx.dup 4 s pt mâni având o rat de creètere zilnic de aproape 1mm.Din lungimea embrionului de poate deduce vârsta acestuia. € -Între s pt mânile 4-8 de la fertilizaìie lungimea embrionului creète de peste 7 ori.-Lungimea embrionului creète rapid în raport cu vârsta.

apoi fosete(optic .€ € € € € Extremitatea cefalic creète deosebit. Faìa este format din mugurii faciali. care vor urma un proces de coalescenì . aplecat pe trunchi. dispuèi în jurul gurii primitive(stomodeum). Are o poziìie puternic flectat . rombencefalic ). proeminenìa maxilar èi mandibular din primul arc branhial. mesencefalic . datorit dezvolt rii veziculelor cerebrale. Proeminenìele capului sunt determinate de cele trei vezicule encefalice(proeminenìa prosencefalic . atingând jum tate din lungimea embrionului. otic . Primordiile senzolriale apar dispuse mai lateral sub form de placode. Proeminenìa frontonazal se formeaz din extremitatea cefalic . olfactiv .

€ Arcuriel èi èanìurile branhiale particip la formarea èi modelarea feìei èi a gâtului èi la evoluìia diferitelor organe cefalo-cervicale € € .Între extremitatea cefalic èi trunchiul embrionului(gâtul nu exist înc ) se formeaz 6 arcuri branhiale care proemin la suprafaì în s pt mânile 4-6 de dezvoltare. iar în interior cu evagin rile endodermului viitorului faringe(èanìuri branhiale sau faringeale). € Arcurile branhiale(sau faringeale) sunt separate între ele prin èanìuri. apoi dispar. care corespund pe faìa extern a embrionului cu învagin ri ale ectodermului.

.

care se formeaz la nivelul joncìiunii amnioectodermice € Plicile cresc ventral èi medial èi circumscriu deschiderea ventral a peretelui ventral în jurul cordonului ombilical. € Deschiderea ventral este delimitat de marginile embrionului flectat èi plicile ecto-mezodermice ale amnionului.Tubularizarea intestinului primitiv .Peretele ventral al corpului este deschis.èi extraembrionar èi delimitarea celomului pericardial èi peritoneal .Întreruperea comunic rii între celomul intra. tubul intestinal are form de jgheab comunicând larg cu sacul vitelin. rezultând : .Formarea inelului ombilical la locul de fuziune dintre plici € .

Proeminenìa mezonefrotic . .Mugurii membrului superior èi inferior . p trunde în cordonul ombilical. dedesubtul precedentei .Creasta mamar . longitudinal . € . din care se dezvolt germenii primari ai glandei mamare.Proeminenìa hepatic .Tubul intestinal primitiv neavând spaìiu suficient(în perioada embrionar ) în celomul peritoneal. Embrionul are o hernie ombilical fiziologic temporar . iar anterolateral apar : .Proeminenìa cardiac anterior èi dedesubtul capului . lateral . € Pe suprafaìa dorsal a corpului proemin somitele.Organele dezvoltate în cavit ìile embrionului vor proemina pe suprafaìa extern : .

€ € € € € Extremitatea caudal a embrionului are un mugure mezodermic(somitele coccigiene)care se transform în coad . .tubercului genital. Tuberculul genital. -Coada embrionului dezvoltat în s pt mânile 5-6 va descreète èi se va resorbi complet în s pt mâna a 9-a .foseta cloacal èi o ridicatur . Apare èanìul urogenital pe faìa inferioara a tuberculului genital(cu rol în formarea unor p rìi ale organelor urogenitale(ex. având configuraìie identic la ambele sexe. unde se formeaz depresiunea anal (proctodeul)se g seète membrana cloacal (ecto-endodermic )de obturaìie.înaintea acesteia aflându-se o înfund tur .este primordiul organelor genitale externe.uretra spongioas ). Anterior cozii la foseta cloacal .în perioada embrionar aflându-se în stadiu indiferent.

)èi ocup prin rotaìie poziìia lor obiènuit faì de corp.la sfârèitul perioadei embrionare devin flectate(formeaz cotul. -La sfârèitul perioadei embrionare membrele devin tripartite. -Paletele au èanìuri radiare care delimiteaz razele degetelor. care persist la sfârèitul periodei embrionare.primitive ale mâinii èi piciorului.antebraì èi mân primitiv . formate din braì.iniìial are form de palet (v sl ) -Membrul superior èi inferior iniìial au un segment cilindric proximal èi un al doilea segemnt terminal paletiform .respectiv coaps .€ € € € € € -Mugurii membrelor proeminente ecto-mezodermice ale trunchiului. .gamb primitiv èi picior primitiv. -Membrele la început sunt rigide èi îndreptate ventral.genunchiul etc. -Degetele mâinii èi piciorului sunt conjugate între ele prin membrane interdigitale.

.

optic ) Se formeaz tubul intestinal rpimitiv Se delimiteaz precursorul cavit ìii corpului (celomul pericardial èi peritoneal) Proeminenìele veziculelor encefalice èi al cordului sunt evidente . endodermul Se formeaz tubul neural Se formeaz perechile de somite Apare sistemul circulator primitiv(vitelin) èi primordiul cardiac Apare stomodeumul èi membrana orofaringian S PT MÂNA A 4-A (PERIOADA FARINGIAN INIiIAL ) Se flecteaz èi se închide corpul embrionar Apar arcurile èi èanìurile branhiale I-VI Apar mugurii feìei èi veziculele senzoriale(otic . mezo-.€ € € € € € € € € € € € € S PT MÂNA A 3-A(PERIOADA TUBULUI NEURAL) Se formeaz discul trilaminar. ecto-.

.

.

fovea nazal èi cea optic aflându-se lateral Regiunea branhial dispare. terminal plate) Apare placoda nazal èi cea a cristalinului Proeminenìa hepatic èi mezonefrotic este evident Inelul ombilical este format Se dezvolt coada S PT MÂNA A 6-A(PERIOADA INIiIAL A MUGURILOR MEMBRELOR) Faìa este format din muguri în parte coalescenìi. având forme de padel (proximal cilindrice. cel al membrului superior în dreptul somitelor toracale superioare.€ € € € € € € € € € € S PT MÂNA A 5-A(PERIOADA FARINGIAN ULTIM ) Apar mugurii membrelor. paletele terminale aplatizate au èanìuri digitale radiare Coada este dezvoltat . cel inferior la nivelul somitelor lombare èi sacrale. apar derivatele branchiogene Primordiile membrelor se alungesc.

.

.

ochii sunt deplasaìi în planul frontal(la locul definitiv) Membrele sunt tripartite èi flectate.€ € € € € € € € € € € € € € S PT MÂNA A 7-A(PERIOADA TERMINAL A MUGURILOR MEMBRELOR) Capul puternic dezvoltat prezint proeminenìele veziculelor cerebrale primare Faìa are înf ìièare humanoid Apare creasta mamar èi rudimentele mamelonare Se formeaz tuberculul genital Membrana cloacal este înfundat (foseta cloacal ) În cordonul umbilical ansele intestinale primitive hernieaz (din cauza ficatului larg. degetele încep s se diferenìieze prin dispariìia treptat a membranei interdigitale. între ele apare fisura labial Faìa are tr s turi umane. degetele primordiale neseparate devin degete definitiv separate Tuberculul genital se afl în stadiu indiferent Apare fovea anal a ectodermului(proctodeum) în dreptul fosetei cloacale èi èanìul urogenital Hernierea anselor intestinale în cordonul ombilical persist înc . care ocup întregul celom peritoneal) S PT MÂNA A8-A(PERIOADA BUZEI SEGMENTARE) Buzele sunt modelate.

.

procesele histo. având lungimea de 50-51 cm vertex-c lcâi(35 cm vertex-coccyx) èi greutatea de 30003500g € Perioada fetal se caracterizeaz prin : € Definitivarea formei exterioare a capului èi feìei € Creèterea extensiv în lungime èi greutate € Creèterea èi maturizarea structural èi funcìional a organelor èi sistemelor de organe.Corespunde s pt mânilor 9-38 de la fertilizaìie sau s pt mânilor 11-40 al timpului de gestaìie € Periaoda fetal ia sfârèit odat cu naèterea € La termen.èi organogenetice începute în perioada embrionar se definitiveaz € F tul devine capabil s supravieìuiasc în viaìa extrauterin € . f tul este matur.

lungimea lui crescând de 7 ori. iar în luna a 10-a o p trime.€ € € € € Ritmul de creètere a f tului este accentuat. apoi devine mai încetinit. membrele infeiroare sunt mai scurte la f t. datorit variabilit ìii ontogenetice. iar greutatea de 100 ori de la începutul la sfârèitul perioadei fetale Procesul de creètere în lungime este accentuat în lunile 34. membrul superior este proporìional. la începutul perioadei fetale reprezint jum tate din lungimea total a corpului. Lingimea f tului este m surat între vertex-coccis sau între vertex-c lcâi . Creèterea în greutate este mai mare în ultimele dou luni Feìii umani nu au o creètere uniform . lungimea èi greutatea lor difer Ritmul de creètere al p rìilor corpului difer (capul. în luna a 5-a o treime.

coada dispare complet . se formeaz plicile palpebrale.Ochii èi urechile ocup poziìiile lor definitive. ochii r mân închièi pân în luna a 7-a èi pavilionul urechii . hernia ombilical fiziologic dispare . foseta cloacal èi fovea anal dispare èi se formeaz canalul anal èi anusul € . fuzionarea mugurilor feìei terminându-se . degetele sunt separate . având urm toarele caracteristici evolutive : .Se diferenìiaz organele genitale externe .Cavitatea peritoneal creète.membrele iau forma èi poziìia definitiv faì de trunchi.Corespunde s pt mânilor 9-12 de la fertilizaìie.Capul èi faìa modelat se umanizeaz . ansele intestinale din cordonul ombilical se retrag.Membrana cloacal .

.

cu excepìia sistemului nervos central èi a sistemului respirator. devine neted prin depunerea gr simii subcutanate. Feìii n scuìi în lunile 6-7(f t imatur) supravieìuiesc dificil. lama unghial ) € Lanugo (firele de p r de pe întregul corp fetal). care scade tensiunea superficial în acestea èi previne atelectazia lor € Pielea la început încreìit . Supravieìuirea este posibil dup s pt mâna a 28-a(7 luni). alveolele pulmonare secretând surfactant(mixtur de polizaharide.În a 5-a lun de dezvoltare fetusul are sistemele de origine formate èi funcìionale. va c dea numai dup naètere € . deoarece pl mânul se maturizeaz . proteine. fosfolipide). având anexele formate(foliculi piloèi.

în luna a 7-a în canalul anal. este stratul de pe suprafaìa pielii. procesul de coborîre extern având loc în lunile fetale 6-9. în a 6-a lun fetal testicolul se afl la orificiul intern al canalului inghinal. în luna a 8-a la orificiul extern. este ìesutul adipos bine vascularizat al gâtului èi umerilor. cu rol în menìinerea temperaturii corpului € Testicolul coboar (descensus testis) în scrot din cavitatea abdominal . cu rol protector(lichidul amniotic ar macera tegumentul) € Gr simea brun .Vernix caseosa. în luna a 9-a ajunge scrot € .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful