Undang-undang ejensi

Pembentukan ejensi
Seorang ejen mendapat kuasa ejensinya melalui pembentukan kontrak ejensi antara prinsipal dan ejen. Kontrak ejensi boleh wujud melalui beberapa cara: ‡Ejensi secara perlantikan nyata. ‡Ejensi secara perlantikan tersirat ‡Ejensi secara pengesahan ‡Ejensi secara perlu ‡Ejensi secara persekataan

Ejensi secara perlantikan nyata
‡ s 140 m;nyatakn bhw s org ejen boleh dilantik melalui perjanjian sama ada scr lisan / b tulis. ‡ Prinsipal akan m beri kuasa kpd ejen utk b tindak bg pihaknya dan m nyatakn upah yg akan dibayar apabila kerja selesai. ‡ Kaedah p lantikn nyata ini boleh di lihat m lalui surat kuasa wakil / surat mandat.

Summers lwn Solomon. ± Cth kes . Chan Yin Tee lwn William Jacks. / dianggap wujud melalui tutur kata/perbuatan prinsipal yg m perkenalkn seorang lain sbg ejenya. ± Kata2 /akuan prinsipal m nunjukan bahawa org lain itu m punyai kuasa utk m lakukan kerja bg pihaknya.Ejensi secara perlantikan tersirat ‡ S 140 m nyatakn bhw hubungan ejensi boleh disiratkan. Ryan lwn Pilkington. .

± Terdapat satu anggapan bhw si isteri m punyai kuasa utk berhutang dgn m gunakan nama suaminya. ‡ Telah m yediakan dgn cukupnya brg2 k perluan utk isterinya ‡ Telah m beri elaun belanja kpd isteri supaya tidak b hutang ‡ Barang yg dibeli si isteri tidak munasabah apabila diambil kira drp pdptn suami ketika itu. suami boleh m matahkn anggapan itu jika m buktikn bhw.‡ Hubungan ejensi juga boleh disiratkn drp hubungan suami isteri. ‡ Telah m larang isteri b hutang atas namanya ‡ Telah m beri amaran kpd peniaga supaya tidak m jual kpd isterinya scr b hutang. ± Cth kes. Hutang sebegini akan m ikat suaminya. Miss Gray lwn Catcard . ± Walau bagaimanapun.

Lwn Garrod . Ltd.‡ Hubungan ejensi disiratkan drp perkongsian perniagaan ± S 7 A. Mercantile Credit Co. ± Cth kes.Perkongsian 1961 m yatakn bhw setiap ahli p kongsi adlh m rupakn ejen kpd firma p kongsian dan rakan pekongsi y lain. ± Apa2 tindakan seorang pekongsi akan mengikat rakan pekongsi yang lain.

.buatan itu d lakukan dgn izin dan kuasanya. ‡ Menurut s.Ejensi secara pengesahan (Ratifikasi) ‡ Ratifikasi tindakan m gesahkn p buatan yg pd asalnya tidak sah. kesannya ialah seolah2 p. ‡ Ratifikasi boleh d lakukan scr nyata / disiratkan drp perbuatan prinsipal. maka prinsipal boleh m milih utk menerima sah / menolak p buatan ejen itu.149 ± Apabila sesuatu p buatan d lakukan oleh ejen bg prinsipal. prisipal tidak m ketahui / tidak m beri kuasa kpd ejen utk b buat demikian. Jika ia menerima sah p buatan itu.

± Akan m gakibatkn k seluruhan urusan walaupun p buatan yang tidak sah hanyalah s bhgn drp urusan itu. dan prinsipal akan b tanggungjwb ke atasnya. ± Ratifikasi hendaklah dibuat dlm tempoh yg munasabah. ± Tindakan itu d lakukn oleh seseorang yg b pura2 sbg ejen.‡ Perkara yg perlu wujud sblm retifikaasi dibuat. ± m punyai kesan ke belakang. ia mula berkuat kuasa pd tarikh urusan yg tidak sah itu dibuat. ‡ Kesan ratifikasi ± Pbuatan yg tidak sah telah m jadi sah. . ia tidak ada kuasa utk bertindak bg pihak prinsipal tetapi telah b tindak seolah2 m punyai kuasa. ± Tindakan y d lakukn oleh ejen itu hendaklah s suatu yg tidak sah / di luar kuasa ejen.

± Prinsipal mestilah mengesahkn semua p buatan ejen itu. Keighley Maxted lwn Durant ± Ejen mestilah m punyai prinsipal yg brupaya utk berkontrak. ‡ Ctk kes. ± Ratifikasi itu tidak m mudaratkn pihak ketiga.‡ Ratifikasai boleh dibuat dlm keadaan berikut ± Tindakan yang tidak sah / di luar kuasa ejen/ berpura2 sbg ejen ± Ejen mestilah b tidak sbg ejen kpd prinsipalnya. ‡ Ctk kes. Kelner lwn Baxter ± Prinsipal mestilah m punyai pengetahuan ttg fakta2 penting mengenai urusan yg diratifikasikn. .153 . bukan atas nama sendiri/ pihak ketiga. ‡ Menurut s. sesuatu tindakan yg dibuat oleh ejen yg hendak diratifikasikn itu tidak boleh m cederakn org ketiga ± Ratifikasi itu hendaklah dibuat dlm masa y munasabah.

± Ejen tidak dpt m hubungi prinsipalnya utk m dptkn arahan s lanjutnya. Springer lwn G.142. ‡ Mengikut s.N Railway C. Prager lwn Blatspiel Stamp & Heacock Ltd.W. ± Hendaklah bertindak scr suci hati / berniat baik . seseorang ejen m punyai kuasa. Railway ± Keadaan yang benar2 menimbulkan keterpaksaan ‡ Cth kes. walaupun ia tidak m punyai kuasa utk b buat demikian.Ejensi secara perlu ‡ Seseorang yg diamanahkn dgn org lain terpaksa m lakukan s suatu demi m melihara / m lindungi barangan itu. ( x sesuai pd masa kini) ‡ Cth kes. ‡ Cth kes. utk m lakukan apa sahaja p buatan demi m lindungi prinsipalnya drp kerugian. lwn Swaffield ‡ Syarat2 sebelum ejensi scr perlu boleh wujud. dlm kecemasan. G.

maka prinsipal disekat drp mnafikan tentang kewujudan kuasa ejen itu. ‡ Walau bagaimanapun. sekiranya prinsipal melalui kata2 / k lakuannya m buatkn pihak ketiga m percayai bhw ejen itu adalah ejenya yg s benar dan pihak ketiga m percayai sehingga m rugikn pihak ketiga.Ejensi secara persekatan ‡ Seorang prinsipal tidak akan t ikat dgn p buatan y dibuat oleh ejen bg pihaknya tanpa k benaran dahulu. .

Ejen asal bertanggungan terhadap prinsipal bagi semua tindakan sub ejen. Sub ejen bertanggungan bagi setiap perbuatannya terhadap ejen asal dan bukannya terhadap prinsipal kecuali dalam kes frod.Sub-sub ejen dan ejen ganti ‡ Sub ejen ± orang yang digajikan atau yang diupah oleh ejen asal dan bertindak dibawah kawalan dalam urusan ejensi. 2. . Prisipal akan bertanggungan bagi setiap tindakan sub ejen sama seperti ia bertanggungan atas tindakan ejen asal. 2. ‡ 3 kesan daripada pelantikan tersebut : 1.

Ejen ganti dianggap sebagai ejen kepada prinsipal dan bukannya sub ejen kepada ejen asal untuk bahagian kerja yang diamanahkan kepadanya. ejen ini dinamakan ejen ganti.‡ Seksyen 147 ± ejen asal diberi kuasa untuk melantik orang lain sebagai ejen kepada prinsipal bagi urusan tertentu sahaja. .

1. jurubank . broker 4. ejen del-credere 2. ejen khas ‡ Jenis-jenis ejen mengikut tugas 1. jurulelong 5. faktor 3.Jenis-jenis ejensi ‡ Jenis-jenis ejensi mengikut luas kuasa ejen. ejen universal 2. ejen am 3.

.Tugas dan tanggungjawab ejen terhadap prinsipal ‡Hak dan tanggungjawab prinsipal dinyatakan sama ada secara nyata atau tersirat. ‡Sekiranya hak dan tanggungjawab tersebut tidak dinyatakan.seksyen 175-178 akan terpakai.

Woolston and Co. c) Melepaskan tanggungan ejen bagi tindakan tindakan yang dilakukan dalam menjalankan tugasnya.(kes Hichen.Harrison.melainkan jika hubungan ejensi itu adalah secara percuma. lwn Jackson and Sons. b) Tidak akan menyekat atau menghalang ejen dengan sengaja daripada membuat komisen. .‡ Antara tanggungjawab ialah: a) Membayar komisyen atau ganjaran-ganjaran lain seperti yang dipersetujui.

. ‡ Ejen telah menyebabkan pihak ketiga mengalami bencana.Hak ejen untuk dilepaskan tanggungan wujud dalam situasi berikut: ‡ Ejen telah menanggung perbelanjaan dan mengalami kerugian dalam melaksanakan tugasnya. ‡ Ejen berhak mendapat bayaran ganti rugi sekiranya mengalami kecederaan disebabkan kecuaian prinsipal atau kurang kemahirannye.

TANGGUNGJAWAB PRINSIPAL TERHADAP EJEN 1) Membayar komisen @ ganjaran2 lain spt yg telah dipersetujui. lwn Jackson & Son .172 2) Tidak akan menyekat @ menghalang ejen dgn sengaja drp membuat komisen 3) Melepaskan tanggungjawab ejen bg tindakan2 yg dilakukan oleh ejen dlm menjalankan tugasnya  bwh S.S. Harrison. Woolston & Co. melainkan jika hubungan ejensi itu adlh scr percuma .175  Kes Hichen.

Ejen tlh menanggung perbelanjaan & mengalami kerugian dlm melaksanakan tugasnya. iii. ii. . Ejen berhak utk menuntut ganti rugi sekiranya ia melakukan tugas yg diamanahkan oleh prinsipalnya sama ada kuasa nyata @ tersirat & tindakan tersebut sah disisi undg2. S.176 Ejen berhak mendapat bayaran ganti rugi sekiranya mengalami kecederaan di sbbkan kecuaian prinsipal @ kurang kemahirannya.Hak ejen untuk dilepaskan tanggungjawab wujud dalam situasi berikut : i. kes Soloway & SL lwn Mc Laughlin Ejen telah menyebabkan pihak ketiga mengalami bencana.

141 Seseorg ejen yg mempunyai kuasa utk membuat sesuatu tindakan ada kuasa utk melakukan tiap-tiap perkara menurut undang-undang yg perlu utk membuat tindakan itu. atau biasanya dibuat dlm perjlnan urusan perniagaan tsb .S.S.Suatu kuasa adalah dikatakan termaklum apabila diambi kesimpulan drp hal keadaan kes.139 ± Kuasa seseorg ejen boleh dinyatakan atau termaklum .ada kuasa melakukan tiap-tiap perkara menurut undangundang yg perlu utk tujuan itu. boleh diambilkira hal keadaan kes tsb. . dan benda-benda yg disebut atau ditulis.Kuasa ejen S.140 ± Suatu kuasa adalah dikatakan nyata apabila diberi oleh perkataan-perkataan disebut atau ditulis. atau perjlnan biasa urusan. Seseorg ejen yg mempunyai kuasa menguruskan suatu perniagaan.

Ditulis dl perjanjian/secara lisan .Juga boleh dlm keadaan berikut. (1) Semua kuasa yg patut atau mustahak utk melaksanakan tugas ejensi (2) Tertakluk kpd keadaan kes tertentu (3) Kelaziman perniagaan (4) Situasi/kelakuan pihak-pihak (2) Kuasa zahir .(Guilford) ltd lwn Fidelic Furnishing Fabric .tidak diberikan secara nyata tetapi undang-undang beranggapan ejen ada kuasa .Firm of AR.Panorama Dev.‡ Bentuk-bentuk kuasa (1) Kuasa sebenar .diarahkan secara nyata oleh prinsipal .Pihak ke3 andaikan ejen ada kuasa . CT lwn SV. KR .

Chew Hock San lwn Connaught Housing Development Sdn Bhd (2) Ejen yg pernah ada kuasa.190 ± Apabila seorg ejen sudah. . melalui kata-kata/perbuatan. (1) Prinsipal.- Wujud dlm 2 keadaan. tanpa kuasa. prinsipal itu adalah terikat dgn tindakan atau obligasi itu jika id dgn perkataan atau kelakuan mendorong orang ke3 itu percayai bahawa tindakan atau obligasi itu adalah dl bidang kuasa ejen. .Graphic Lines Pte Ltd lwn Chai Chee Mein . melakukan tindakan atau melakukan obligasi kpd org ke3 bagi pihak prinsipalnya. .S. membiarkan pihak ke3 percaya ejen ada kuasa. ditamatkan kuasa itu oleh prinsipal tanpa pengetahuan pihak ke3.

Penamatan ejensi  hubungan ejensi dan prinsipal boleh ditamatkan melalui 2 cara: 1) Tindakan pihak-pihak yang terlibat 2) Melalui kuatkuasa undang-undang ‡ Seksyen 153 hingga syeksen 163 telah menggariskan peruntukan-peruntukan berkaitan penamatan ejensi. kesan penamatan dan syarat-syarat yang perlu dipatuhi oleh pihak-pihak yang terlibat. .

ejen yang menolak urusan berkaitan ejensi itu  melalui penyempurnaan urusan ejensi itu  Melalui prinsipal @ ejen meninggal dunia @ tidak waras  Prinsipal diisytihar bankrap @ insolven .    Penamatan Ejensi Oleh Pihak-pihak terlibat ejensi boleh di tamatkan melalui tindakan prinsipal menarik balik kuasanya.1.

b) Penamatan kuasa ejen oleh prinsipal c) Penolakan kuasa oleh ejen.‡ Hubungan ejensi boleh ditamatkan melalui beberapa cara iaitu: a) Persetujuan bersama di antara prinsipal dan ejen yang sepakat dan bersetuju untuk menamatkan kontrak. .

‡ Sekiranya prinsipal menamatkan kontrak ejensi sebelum tamat tempoh. . ejen berhak mengambil tindakan berikut: a) Menuntut apa-apa ganjaran bagi tugas yang telah dilakukan untuk prinsipal b) Menuntut perbelanjaan yang telah dilakukan dalam menjalankan tugasnya c) Menuntut apa-apa ganti rugi lain yang berpatutan sekiranya pembatalan itu dibuat tanpa notis yang bermunasabah seperti yang diperuntukkan oleh syeksen 159 Akta Kontrak 1950.

Kematian ejen atau prinsipal. Prinsipal atau ejen menjadi tidak waras. i. Prinsipal diisytiharkan bankrap. Kontrak ejensi tidak akan mengikat waris atau mana-mana pihak dalam kontrak itu.2. Berakhirnya tempoh ejensi seperti yang ditetapkan di bawah kontrak ejensi. iii. iv. ii. Penamatan Ejensi melalui kuatkuasa undangundang. . Kontrak ejensi tidak boleh diteruskan apabila prinsipal menjadi muflis kerana segala hak dan tanggungannya terletak di bawah penyelian Pegawai Pemegang Harta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful