Berasaskan pendapat golongan mentalis *Bahasa sebagai kreativiti mental

` ` P&P menekankan bentuk dan makna Kanak2 atau murid yang hendak belajar sesuatu bahasa seharusnya tahu sistem bahasa (tatabahsa)-P&P menjadi lebih berkesan .

a) b) c) d) e) f) g) h) Kurang menekankan kemahiran lisan Mengutamakan kemahiran membaca dan menulis Tumpuan kepada aspek sintaksis kemudian diikuti oleh morfologi dan fonologi Pembelajaran tatabahasa secara langsung (deduktif) P&P berupaya menggalakkan murid berkreativiti P&P perlu mewujudkan pengertian dan huraian Huraian bahasa guna aplikasi tatabahasa transformasi-generatif 1 kaedah tradisional (ada + dan -) .

Pengajaran bahasa moden secara saintifik .

a) b) c) d) Perbandingan 2 bahasa. yang dipelajari dan yang diketahui (ibunda/bahasa lain) Mementingkan pertuturan dan membenarkan penggunaan bahasa yang diketahui oleh murid Bentuk Makna Pemilihan bunyi yang sama dalam kedua-dua bahasa (*Fonetik) .

Contoh: Ayat yang sama bentuk Subjek ‡ Saya ‡I Perbuatan ‡ pergi ‡ go Objek ‡ ke sekolah ‡ to school Semula .

Contoh: Pemilihan perkataan-perkataan yang serupa atau hampir-hampir serupa Bahasa Inggeris ‡ Cofee ‡ Radio ‡ Bus Bahasa Melayu ‡ Kopi ‡ Radio ‡ Bas Semula .

a) b) Murid boleh guna bahasa yang diketahui utk belajar bahasa dari segi bunyi Menerangkan bahan-bahan nahu melalui perbandingan antara tatabahasa yang diketahui dan dipelajari .

perbendaharaan kata yang ada persamaan dengan bahasa yang diketahui. *Lihat contoh . 2. 4. *Lihat Contoh Struktur ayat-struktur-struktur yang ada persamaan dengan bahasa yang diketahui. 3.1. Guru terlebih dahulu mengajar bunyi-bunyi perkataan yang dipelajari yang ada persamaan dengan bahasa yang diketahui. *Lihat contoh Kemudian latih tubi bunyi-bunyi bahasa yang ada perbezaan dengan bahasa yang diketahui. Perbendaharaan kata-mulakan mengajar perbendaharaan kata yang mudah.

Kebaikan ‡ Guru menyediakan bahan pelajaran yang lebih tersusun dan teratur ‡ Murid faham dengan tepat dan jelas bahan tatabahasa yang dipelajari ‡ Murid dapat bertutur dengan cepat Kelemahan ‡ Hasil yang dijangka tidak akan tercapai kerana sifat bahasa yang dinamik ‡ Murid sukar membaca (mengutamakan kemahiran lisan. bahan bacaan banyak dikarang dalam bahasa tulisan) ‡ Guru biasa tidak boleh mengajar menggunakan kaedah ini .

Husin. . Tuan Jah Tuan Yusof PhD. Selangor: Penerbitan Multimedia. 2010. 1998.Sumber rujukan Kamarudin HJ. Selangor: Kumpulan Budiman. µPerkaedahan¶. Kaedah pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Pedagogi Bahasa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful