You are on page 1of 13DISEDIAKAN OLEH:  ABDUL AZIM BIN HUSSAIN  MALEK RIDZUAN BIN ZUBIR LAVINA NAIR A/P MADAWAN NAIR  ZAFIRAH BT AHMAD TAZINI

€Surat Khabar
ƒ Melaporkan berita terkini mengenai sukan.

€ Majalah

ƒ Memaparkan isu-isu dalam sukan , laporan

sukan, gambar-gambar atlet, atau temubual

€ Radio

ƒ Menyampaikan laporan terkini mengenai

sukan

€ Televisyen

ƒ Menayangkan acara sukan yang sedang

berlangsung dan memberi laporan atau berita terkini mengenai sukan.

€Internet
ƒ Mengandungi maklumat-maklumat yang

diperlukan berkaitan sukan

€ JARINGAN 

INFORMASI SUKAN

Berita memberi maklumat tentang perkembangan sukan semasa

´people are well information of the current sports eventµ

€ PROMOSI

DAN PUBLISITI 

Membantu menjana pembangunan sukan ke

martabat yang lebih tinggi. Contohnya, publisiti tentang world cup yang sekaligus menarik minat orang ramai untuk menyaksikannya. Rancangan seperti SoccerKids dan MyTeam iaitu pencarian pemain bola sepak terbaik adalah antara usaha media menaikkan taraf dalam menjana kemajuan sukan.

€ HIBURAN 

seperti siaran langsung perlawanan bola sepak. Di samping menghiburkan, ia juga memberi

pendedahan yang bersifat ilmiah kepada penonton (teknik, strategi, dan cara bermain)

€ JUALAN 

Media juga memerlukan maklumat atau isu dan berita terkini mengenai sukan untuk melariskan jualan mereka.

Kesimpulannya, media massa merupakan elemen terpenting dalam sukan. Tanpa media massa, sukan tidak akan berkembang maju.