PJM3117 PSIKOSOSIAL SUKAN

SUKAN DAN MEDIA
Disediakan oleh; Adela Keplee Molie Cassandra Paddy Edwin Esther Eusan Subal

Definisi Media
- Kata media berasal dari bahasa latin Medius yang memberi maksud tengah, perantara, atau pengantar. - Media dalam proses pembelajaran cenderung diertikan sebagai alat-alat grafik, fotografi atau elektroni untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal.

‡ -

Alat menyebarkan maklumat Surat khabar Majalah Televisyen Internet Radio

‡ Publisiti kepada industri sukan - Beri liputan / perkenal tentang perkembangan sukan

‡ Perbincangan isu sukan - Meningkatkan / mendapatkan pendapat tentang isu sukan masa kini

‡ Mengatasi batasan jarak dan masa - Membolehkan siaran langsung bagi acara sukan yang berlangsung di negara seluruh dunia.

‡ Memenuhi tuntutan hiburan - Sukan sebagai hiburan, media sebagai medium

‡ Media bertindak sebagai agen - Bukan sahaja kepada pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam penganjuran kejohanan seperti penaja dan pelaksana malah kepada para penonton atau masyarakat juga.

‡ Industri Sukan dan TV terbukti telah menjana jumlah berbillion ringgit menerusi penajaan pengiklanan dan penjualan/pembelian masa siaran

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful