Falsafah & Tokoh Prasekolah: Prasekolah: Tokoh Barat

FRIEDRICH FROBEL
Memperkenalkan konsep "Taman kanak- kanak kanakBerpendapat: Semua benda dalam dunia berfungsi memenuhi kehendak tuhan. Setiap manusia juga berfungsi memenuhi kehendak ini. Menurut beliau, pendidikan membimbing manusia kearah memahami dan menerima diri sendiri, serta menyatukannya dgn alam semulajadi dan Tuhan.

kanak ini diwujudkan untuk kanakkanakkanak. Pada tahun 1837.Frobel percaya setiap manusia.kanak berumur empat dan lima tahun. beliau memulakan program kindergarten yg pertama di jerman. . berasaskan "bermain sambil belajar Taman ini bertujuan menyediakan kanak.kanak merupakan suatu taman yang kanakmengaitkan rumah dengan sekolah formal. walaupun masih kecil. perlu dihormati dan dianggap sbg penting. Taman permainan kanak. Taman kanak.kanak bagi kanakmemasuki tahun pertama dalam sekolah biasa.

Bermain adalah suatu aktiviti pilihan sendiri untuk kanak. kanak.kanak.  . Foebel percaya proses pembelajaran yang paling berkesan adalah sesuatu yang berlaku dalam keadaan yang mengembirakan.kanak memilih sesuatu aktiviti bermain.kanak berpeluang melatih kemahiran kanakyang sedang berkembang. kanakApabila kanak. secara tidak langsung.kanak bergerak kanakdaripada aktiviti ke aktiviti yang lain secara bebas. kanakmereka pasti akan memilih sesuatu secara menggembirakan. Dalam keadaan bermain. Taman ini menyediakan suatu turutan aktiviti yang terancang dan membenarkan kanak.

 Froebel menegaskan bahawa dua ciri yang penting dalam pembentukan kurikulum kanak. . mereka lebih cenderung untuk menghasilkan sesuatu yang istimewa dan mengalami proses pembelajaran yang bermakna. mereka kanakharus diberi kebebasan memilih aktiviti pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan semasa dan minat mereka. Oleh yang demikian.kanak pada peringkat kanakawal iaitu : Kebebasan Kreativiti Setiap kanak.kanak itu unik. Apabila mereka dibenarkan membuat pilihan sendiri.

kanak. Aktiviti bermain adalah asas dalam proses pembelajaran kanakkanak.kanak dalam memikirkan perhubungan antara: Aktiviti kendiri dan soal hidup Perbuatan dan pemikiran Perwakilan dan pengetahuan Pemahaman dengan kebolehan . Aktiviti bermain yang sesuai membantu kanakkanak.

CONTOH PEMBELAJARAN Bahan permainan yang beliau namakan "hadiah" boleh didapati dalam persekitaran semulajadi kanak.  . kanakAktiviti berbentuk hadiah seperti blok binaan membantu perkembangan konsep matematik dan corak.kanak meneroka ciri. silinder. empat segi.kanak. sfera dan kiub membantu kanak. yang wujud dalam bentuk tiga segi. bulat garis. kanakHadiah tersebut.ciri semulajadi kanakciriobjek dan memahami perhubungan antara objek yang wujud dalam alam sekitar dengan kanak.kanak.

menganyam.kanak kanakmembentuk semula sesuatu idea (bukan setakat meniru tanpa berfikir)  . Aktiviti berbentuk hadiah membantu memahami sesuatu konsep. menulis puisi ataupun lagu dan aktiviti bercerita dan perbincangan. Aktiviti berbentuk pekerjaan pula membantu kanak. Froebel membezakan aktiviti berbentuk pekerjaan daripada aktiviti berbentuk hadiah. Perkembangan konsep melalui hadiah diperkukuhkan lagi oleh 'pekerjaan' seperti melukis.

aktiviti menghafal lagu ataupun puisi membantu kemahiran berbahasa  .kanak secara kanakberkesan.kanak kanakterusik.kanak. mereka terdorong belajar sesuatu yang baru. seseorang guru perlu manarik minat dan perhatian kanak. kanakApabila perhatian dan perasaan ingin tahu kanak. bagi mengajar kanak. Misalnya. secara tidak langsung. Menurut Froebel.

beliau menubuhkan satu sekolah kanakkanak.kanak istimewa yang terkenal sebagai Sekolah Montessori. Pada tahun 1906. Montessori menyokong froebel dalam pendapat membenarkan kanak-kanak belajar melalui aktiviti kanakbermain.MARIA MONTESSORI Merupakan wanita pertama yang berkelulusan dalam bidang perubatan dari sebuah universiti di Itali.  .

.

Seperti juga Pestalozzi.  . kanak. Montessori mempercayai kanak. Menurut beliau.kanak kanaksebenarnya 'bekerja' bersungguh.kanak akan kanakmenunjukkan minat kepada sesuatu aktiviti pembelajaran apabila mereka cukup matang dan bersedia mempelajarinya.kanak digalakkan menggunakan alat deria yang sedia ada pada mereka bagi meneroka persekitaran dan menambah pengetahuan mereka. beliau juga menyarankan sepaya kanakkanak.sungguh bagi bersungguhmenguasai sesuatu kemahiran. dalam keadaan bermain.

kanak apabila mereka kanakmenunjukkan kesediaan mempelajari sesuatu. Guru merupakan pemudah cara sahaja. Guru merupakan pemudah cara dalam proses pembelajaran kanak. secara menjawab soalan dan membantu mereka ketika nabtuan diperlukan. kanak-  . bukan penentu bentuk ataupun jenis pengajaran yang harus diterima oleh kanak.kanak.kanak dapat kanakmenerokainya pada masa dan tahap yang sesuai. satu persekitaran yang lengkap perlu disediakan supaya kanak. Oleh yang demikian.kanak. kanakGuru menyokong kanak.

Misalnya. Montessori mengemukakan beberapa konsep asas dalam pembentukan kurikulum kanak.kanak mula menyerap kejadian yang kanakberlaku di sekelilingnya dan menyusun pengalaman ini daripada saat kelahiran lagi. mereka berpengalaman melihat pelbagai jenis bentuk dan jenis bola dalam proses membesar. minda kanak.kanak mudah kanakmenyerap sesuatu maklumat yang diterima melalui deria mereka. Seseorang kanak. Apabila mereka sedah bersedia mempelajari konsep 'bola' ini tidak terhad pada bola yang tertentu sahaja .kanak pada peringkat kanakawal. sebelum mereka bersedia untuk diajarkan konsep tersebut. Antaranya adalah konsep berikut: Minda yang mudah menyerap Menurut Montessori.

 Persekitaran yang tersedia Persekitaran yang menggalakkan perkembangan kanakkanakkanak adalah persekitaran yang lengkap dengan pelbagai bahan yang akan menyokong pembentukkan konsep dan pengetahuan kanak.kanak dan selesa kanakuntuk digunakn oleh mereka. Meja dan kerusi perlu bersaiz kanak.kanak apabila kanakkanakkanakkanak memerlukannya Bagi tujuan ini. .kanak tertarik kanakmenerokai danmenggunakannya mengikut minat dan keperluan perkembangan mereka. bahan pembelajaran perlu dipilih dan disusun dangan teliti supaya kanak.

apabila persekitaran mereka disusun secara lengkap dengan pelbagai bahan pembelajaran yang menarik KanakKanak.Didikan diri KanakKanak. Guru tidak perlu mengajar kanak.kanak secara formal.  . kanakGuru hanya menunjuk ajar dan membimbing mereka dalam pemilihan bahan dan aktiviti.kanak mampu menjelaskan persepsi mereka dan menyusun pengalaman melalui aktiviti yang sesuai.kanak berkebolehan menyusun pengetahuan mereka apabila mereka terlibat dalam sesuatu aktiviti pembelajaran.

Misalnya.kanak tersalah susun. Begitu juga sebaliknya.kanak akan berusaha membinanya semula kanaksehingga berjaya. mereka akan mendapat maklumbalas secara langsung melalui aktiviti tersebut. set tumbuhan.correcting) (self- KanakKanak.kanak dekehendaki meniru dan mengulan apa yang mereka perlu perhatikan. Sekiranya cara mereka menggunakannya tidak mengikut prosedur. dalam aktiviti menara merah jambu (pink tower). Jika kanak. satu set susunan seriasi iaitu menyusun daripada besar ke kecil ataupun sebaliknya. Bahannya adalah di mana bongkah yang paling besar terletak dibawah. menara itu akan kanakjatuh dan kanak. mereka boleh dibenarkan menggunakan bahan lain supaya dapat mengukuhkan lagi kemahiran baru ini dan dapat mengalakkan kebolehan berfikir secara kritis . Terdapat satu set bahan untuk setiap prosedur pembelajaran misalnya. Bahan pembelajaran Montessori biasanya berbentuk betul diri (self. Setelah berjaya.

kanak menghayati muzik. irama serta mempelajari pengawalan pergerakan badan dan aktiviti menari. . Mereka juga diajar menggunakan alat muzik dan bahan lukisan.kanak kanakmengenal huruf dan membentuk perkataan. ritma kanaklagu. Bahan seni dan budaya yang dapat dibentuk bagi membantu kanak. Bahan akademik seperti pelbagai bahan abjad yang mudah alih bagi menggalakkan kanak. Guru hanya boleh menunjuk ajar cara yang betul bagaimana menggunakan bahan tersebut supaya kanakkanakkanak memilih aktiviti pembelajarannya secara bebas dan sukarela.

perkembangan sosial melalui perbincangan mengenai tingkahlaku yang sesuai ketika bermain dan menghormati keperluan rakan sebaya. Kemajuan diri lebih penting berbanding fakta yang dipelajari untuk kemajuan intelektual. konsep perbendaharaan kata. maklumat sains dan matematik serta literasi iaitu mengenal abjad dan perkataan . Montessori juga mengesyorkan kurikulum yang menggalakkan perkembangan fizikal melalui permainan luar dan permainan berbentuk ritma. perkembangan intelektual melalui aktiviti menyusun dan mengumpul.

 KanakKanak. Maklumat yang diterima melalui deria adalah maklumat asas dalam semua jenis pembelajaran Bahan pembelajaran yang dibentuk oleh Montessori melatihkan kanak.kanak yang biasa berdikari dalam proses pembelajaran akan terus belajar secara demikian apabila dewasa kelak.kanak berdikari dalam mengurus kanakdiri dan persekitarannya melalui pengalaman sebenar dan kegunaan bahan manipulatif dan betulbetul-diri  .

dinamakan taman asuhan yang mana memberi pengalaman berasaskan pengalaman sebenar. permainan drama dan aktiviti bahasa seperti bercerita. Rachel dan Margaret McMillan memulakan satu institusi untuk kanak-kanak yang kanakberumur dua hingga empat tahun. Institusi ini tahun. Taman asuhan ini memberi pengalaman kepada mereka untuk meluahkan perasaan melalui seni. Aktiviti bermain berfaedah dari segi pengalaman bagi meneroka dan meluahkan perasaan.MARGARET MAC MILLAN Pada tahun 1911. Pengendalian taman ini adalah berasaskan prinsip berikut: berikut: KanakKanak-kanak perlu berinteraksi dengan rakan sebaya. binaan blok. . menyanyi dan berbincang.

beransurGuru berperanan membimbing kanak.kanak mengawal tekanan kanakemosi. Penglibatan ibu bapa dalam pendidikan kanak-kanak di rumah dan kanakdi sekolah adalah wajib. KanakKanak-kanak kecil perlu membina kebolehan berpisah daripada ibu bapa secara beransur-ansur.  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful