Pola Ayat

Mhd Yusof Hj Zakaria

Pola Ayat Dasar Pol a 1 Jenis Pola Subjek Predikat FN + FN Puan Hellen cikgu Bahasa Melayu 2 FN+FK Dia Menjeri kesakitan 3 FN+FA Budak itu sangat baik 4 FN+FS Pejabat saya di Putatan .

Frasa y Frasa ialah suatu susunan yang mengandungi sekurang-kurangnya dua perkataan ataupun satu perkataan yang boleh diperluas menjadi dua perkataan atau lebih .

Contoh Frasa kertas Sehelai kertas Sehelai kertas edaran Sehelai kertas edaran mesyuarat .

Frasa Dalam Pola Ayat Dasar Pola FN+FN FN+FK FN+FA FN+FSN Contoh Sekolah saya Sekolah Kebangsaan Beluran Guru-Guru Besar sedang bermesyuarat Pembantu makmal itu rajin orangnya Keluarga kami dari Kota Marudu .

Binaan Frasa Nama y Binaan dari sudut nahu terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang berfungsi sebagai satu kesatuan dalam binaan ayat .

Contoh Subjek FN Encik Johan Cikgu Suzzie Kucing itu Ibu Predikat Timbalan Pengarah Mengajar saya Sangat manja Ke Tawau Pola FN+FN FN +FK FN + FA FN +FS .

Binaan Frasa Kerja(FK) Kerja(FK) Binaan yang terdiri daripada satu perkataan atau lebih dan kata intinya kata kerja. y Kata kerja tersebut merupakan kata kerja tak transitif(KKTT) atau kata kerja transitif (KKT) y .

Contoh Bi l 1 2 3 4 Subjek Masni Abdullah Adik Ayam hutan itu Frasa Kerja buku Bernyanyi di atas pentas Menangis tersedu-sedu membuat sarang di atas dahan Kata Kerja kkt kktt kktt kkt .

Binaan frasa Adjektif y Susunan perkataan yang terdiri daripada satu atau beberapa perkatan yang mengandungi kata sifat @ adjektif sebagai intinya .

Contohnya Subjek (FN) Dia Ahmad Kucing Predikat rajin berlari sangat laju binatang jinak Fungsi Frasa Adjektif FA sebagai predikat FA sebagai unsur keterangan FA sebagai unsur penerang .

oleh.daripada.Binaan Frasa Sendi Nama Binaan ayat yang terdiri daripada satu kata sendi nama y Di.kepada.untuk.tentang sampai y .hingga.aka n.dari.dengan.bagi.ke.pada.

Contoh Subjek Ghani Surat itu Hadiah ini Predikat ke bandar daripada ibu untuk suami .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful