Definisi

‡ Frasa sendi nama merupakan gabungan kata sendi dengan frasa nama.

Abdullah Hassan.
‡ Satu kata sendi nama bergabung dengan frasa nama dalam ayat.

:

Frasa Sendi Nama Sendi Nama di ke dari kepada pada Untuk dengan sampai Frasa Sendi jambatan sekolah rendah Johor Baharu Ibu saya waktu itu pelajar-pelajar baharu kebijaksanaannya subuh

Frasa Sendi nama
Frasa nama Sendi nama di di ke ke dari dari dengan dengan untuk untuk Kata nama arah belakang dalam dalam belakang dalam Frasa nama rumah rumah bilik bilik hatinya hatinya parang parang negeri negeri

‡ Sendi nama wujud dalam satu binaan yang frasa nama pelengkapnya boleh diikuti oleh ayat komplemen , yang merupakan unsur pilihan.

Frasa Sendi Nama
Frasa Nama Sendi nama Kata nama arah dalam dalam atas atas Frasa Nama hutan hutan hutan meja meja meja Ayat komplemen

ke ke ke di di di

untuk mengejar penjahat itu. untuk mengejar penjahat itu. supaya cepat kering supaya cepat kering

‡ Satu lagi binaan sendi nama terbentuk apabila frasa nama yang menjadi pelengkap kepada sendi nam itu diikuti keterangan. ‡ Seperti ayat komplemen , unsur keterangan hadir secara pilihan.

Frasa Sendi Nama
Frasa nama Sendi Nama ke ke Ke Kata nama arah utara utara Frasa nama negeri jepun negeri jepun negeri jepun Keterangan pada tahun lalu pada tahun lalu

dari dari dari

selatan selatan -

Johor Johor Johor

dengan bapanya dengan bapanya

Keduduk

fr s sendi nama dalam ayat

‡ Frasa sendi nama boleh hadir sebagai predikat dalam pola ayat dasar dan sebagai unsur keterangan dalam ayatayat yang lain. Predikat frasa Sendi nama Frasa sendi nama sebagai keterangan

Predikat rasa Sendi nama

‡ Predikat frasa sendi nama ialah konstituen yang hadir selepas subjek dalam ayat yang mempunyai susunan yang biasa.Contohnya :
1) Mereka ke sawah setiap pagi. 2) Hadiah itu untuknya. 3) Surat itu daripada ibunya. 4) Rumahnya di bandar.

redikat rasa endi nama

rasa kerja

Frasa sendi nama keterangan

rasa adjekti

Frasa Nama

Frasa sendi nama keterangan rasa kerja

‡ Frasa sendi nama yang menjadi kepada frasa kerja boleh mendukung makna antaranya keterangan masa , tempat , bandingan , tujuan , hal , penyertaan , dan alat. Contoh

Masa : Keretapi bertolak pada pukul lima. Hal : Dia berbicara tentang perkara itu. Tempat : Budak-budak itu berehat di bawah pokok.

Penyertaan : Saya datang dengan isteri

Alat : Bapanya memukul ular itu dengan kayu. Bandingan : Pembahas itu bercakap seperti murai .

Frasa sendi nama keterangan rasa adjekti

‡ Frasa jenis ini dapat mendukung makna antaranya keterangan bandingan ,hal , masa dan tujuan . Contoh :

Bandingan : Budak itu kurus seperti galah . Hal : Pelajar itu bijak dalam semua mata pelajaran . Bandingan : Rumah itu cantik seperti mahligai.

Hal : Dia selalu sibuk dengan pekerjaannya . Masa : Mereka bingung pada mulanya . Masa : Bayi itu lapar pada waktu pagi .

Frasa sendi nama keterangan Frasa Nama

‡ Frasa sendi nama yang menjadi unsur keterangan bagi frasa nama mendukung makna antaranya keterangan tempat , pembuat , sumber , masa , asal dan tujuan . Contoh :

Tempat : Rumah-rumah di bandar tidak semuanya besar . Tempat : Kampung Getting ialah kampung di seberang muara Sungai Golok. Tempat : Wang pada saya i i ialah wang wang baki simpanannya.

Tujuan : Panggilan tele on untuk ayah itu datang dari singapura . Masa : Itu ialah sejenis pakaian pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Asal : Kain daripada sutera mahal harganya .

Penggunaan sendi nama secara umum

‡ Dalam penggunaan sesuatu frasa sendi nama dalam ayat , dua sendi nama serupa boleh digabungkan dalam bentuk setara dengan menggunakan kata hubung seperti dan , atau , dan tetapi .

‡ Kecuali dalam penggabungan frasa sendi nama yang menggunakan kata hubung tetapi , kata nafi bukan digunakan sebelum sendi nama pertama. Contoh :

Serangan itu datang dari dalam dan dari luar kota . Cahaya itu menuju ke kiri atau ke kanan banggunan?

Hadiah ini untuk ayah dan untuk ibu .

Ia makan dengan Ali atau dengan Ahmad ?

‡ Dalam penggabungan frasa sendi nama dengan kata hubung dan dan atau , kata sendi nama pada unsur kedua secara pilihan boleh digugurkan . ‡ Bagaimanapun, sendi nama pada unsur kedua tidak boleh digugurkan kalau sendi nama dalam bentuk setara itu ialah ke .

Ia berjalan ke hulu ke hilir . Ia berjalan ke hulu hilir . Tuan hendak pergi ke Melaka atau ke muar ? Tuan hendak pergi ke Melaka atau muar ?

Katakanlah , ke bulan atau ke bintang ? Katakanlah , ke bulan atau bintang ? Ayah pergi ke Kedah atau ke Perlis ? Ayah pergi ke Kedah atau Perlis ?

‡ Sendi nama pada kedudukan unsur yang kedua tidak boleh digugurkan dalam frasa sendi nama setara yang tidak menggunakan kata hubung . Contoh :

Ia berjalan ke hulu ke hilir . Ia berjalan ke hulu hilir Keluarga itu berpindah dari bandar ke desa. Keluarga itu berpindah dari bandar desa.

Matanya bergerak-gerak ke atas ke bawah . Matanya bergerak-gerak ke atas bawah . Saya berjalan kaki ari rumah ke pekan . Saya berjalan kaki ari rumah pekan .

‡ Binaan frasa sendi mengandungi frasa nama dengan bentuk se- mempunyai peraturan yang berikut . ‡ Binaan frasa sendi nama yang demikian yang menggunakan sendi nama dari dan ke tidak membenarkan pengguguran bentuk se- secara berasingan.

‡ Sekiranya pengguguran se- dilakukan pada satu bahagian frasa sendi nama, maka pengguguran bentuk yang sama hendaklah dilakukan juga pada frasa sendi nama yang kedua untuk keseimbangan .

Contoh :

‡ ‡ ‡ ‡

Perkara itu akan diteliti dari semasa ke semasa . Perkara itu akan diteliti dari masa ke masa. Perkara itu akan diteliti dari semasa ke masa . Perkara itu akan diteliti dari masa ke semasa .

‡ ‡ ‡ ‡

Warna itu berubah dari sedetik ke sedetik . Warna itu berubah dari detik ke detik . Warna itu berubah dari sedetik ke detik . Warna itu berubah dari detik ke sedetik .

‡ Kekayaannya bertambah dari setahun ke setahun . ‡ Kekayaannya bertambah dari tahun ke tahun . ‡ Kekayaannya bertambah dari tahun ke setahun . ‡ Kekayaannya bertambah dari setahun ke tahun .

Penggunaan sendi nama secara khusus

‡ Walaupun semua sendi nama hadir di hadapan kata nama atau frasa nama , namun tiap-tiap satu mempunyai tugas serta fungsi yang berbeza , dan penggunaannya ditentukan oleh peraturan-peraturan yang rapi , yang akan dijelaskan seterusnya . Contoh :

Sendi nama ´diµ Sendi nama ´keµ Sendi nama ´padaµ Sendi nama ´kepadaµ Sendi nama ´dariµ Sendi nama ´daripadaµ Sendi nama ´akanµ

Sendi nama ´diµ

‡ Sendi nama ´ di ´ khusus digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat atau arah. ‡ Sendi nama ini ditulis terpisah daripada kata nama atau frasa yang mengikutinya. Contoh :

mak ali berjaja kuih di sekolah itu . Kami sesat di kota besar itu .

Bukunya terletak di atas meja .

Orang itu berdiri di tebing sungai . Mereka bersembunyi di dal bilik . Tempat kerja anda di mana ?

‡ Sendi nama ´diµ tidak boleh digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan waktu atau masa .

Contoh :

Di ketika itu .( pada ketika itu ) Di tahun lalu.( pada tahun lalu) Di kala senja.( pda ketika itu )

Di pukul lima.( pada pukul lima ) Di kurun ke -20.( pada kurun ke-20) Di masa ini.( pada masa ini)

Sendi nama ´keµ

‡ Sendi nama ke digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat , arah , atau tempat yang dituju , dan adakalanya menunjukkan waktu dan masa.

‡ Sebagaimana di , sendi nama ke sebagai kata depan juga dieja sebagai satu kata yang berasingan daripada bentuk kata yang mengikutinya Contoh :

Mereka akan mudik ke hulu sungai . Angin bertiup ke selatan . Kami dipersilakan naik ke rumah .

Lembaga itu masuk ke bilik gelap . Tiang itu bergoyang ke kiri dan ke kanan . Aku berada di sisi hingga ke saat terakhir .

‡ Penggunaan sendi nama ´keµ pada perkataan ²perkataan yang membawa maksud manusia tidak tidak dianggap gramatis . Contoh :

Penyakit itu menjangkit daripada Ali ke Husin. (kepada Husin) Berita itu harus sampai ke orang atasan . (kepada orang atasan)

Jangan serahkan barang ini ke dia. (kepada dia)

Nasib malangnya berlanjutan hingga ke anak isteri.

(kepada anak isteri)

‡ Daripada penjelasan di atas , kita dapati ada perbezaan dalam penggunaan sendi nama di dan ke . ‡ Sendi nama di yang digunakan mendahului perkataan yang menyatakan tempat membawa maksud berada di sesuatu tempat. ‡ Sendi nama ke yang mendahului perkataan menyatakan tempat membawa maksud arah ke sesuatu tempat.

‡ Sndi nama k dapat juga dilihat sebagai lawan atau padanan k pada sendi nama dari . ‡ Oleh itu , satu cara untuk memastikan bahawa k merupakan sendi nama adalah dengan diimbangi oleh dari .

Sendi nama ´padaµ

‡ Sendi nama pada hendaklah dibezakan penggunaannya daripada sendi nama kepada. ‡ Dalam ayat-ayat berikut , penggunaan sendi nama pada kurang tepat .

Pada siapa hendak kuserahkan barang ini ? (kepada siapa)

Berikan surat ini pada Ali. (kepada Ali)

Serahkan wangmu padaku . (kepadaku)

Perkara ini mesti dilaporkan pada polis. (kepada polis)

‡ Sendi nama pada digunakan dalam beberapa situasi yang berikut :

Untuk menandakan ketarangan waktu apabila mendahului kata nama yang menyatakan waktu atau masa. Sebagai kata depan kepada kata nama yang menunjukkan tempat bagi perbuatan sesuatu kata kerja .

Untuk menandakan ketarangan waktu apabila mendahului kata nama yang menyatakan waktu atau masa. Keretapi berlepas pada pukul dua petang .

Peperiksaan bermula pada hari isnin. Pada saat itu kamu sedang tidur .

Perkahwinan berlangsung pada akhir tahun ini .

Negara akan lebih maju pada kurun akan datang .

‡ Apabila didahului perkataan ada , sendi nama pada menjadi sendi nama kepada kata nama yang menyatakan atau membawa maksud benda-benda yang bernyawa .

Barang itu pada ayah .

Kekayaan itu ada pada beberapa orang sahaja .

Bakat serta minat ada padanya .

Surat itu ada pada Ali.

Rantai itu ada pada leher anjingnya.

Sebagai kata depan kepada kata nama yang menunjukkan tempat bagi perbuatan sesuatu kata kerja .

Lembu itu ditambat pada sebatang pokok . Tuliskan namamu pada kertas ini .

Penjahat ini diikat pada tiang kayu .

Layang-layang tersangkut pada bumbung rumah . Setem terlekat pada sampul surat ini .

Sendi nama ´kepadaµ

‡ Sendi nama kepada digunakan dengan maksud arah dan letaknya mendahului kata nama atau frasa nama yang merujuk pada benda bernyawa . ‡ Kerana sifatnya sebagai penanda arah , maka sendi nama kepada tidak boleh ditukar ganti dengan sendi nama pada yang bersifat sebagai kata depan statik .

Serahkan wangmu kepadaku . (padaku) Ayah berkirim surat kepada kakak. (pada kakak) Ia melaporkan kejadian itu kepada polis. (pada polis)

Mereka bersedekah kepada anak-anak yatim. (pada anak-anaka yatim) Berikan restu dan hidayat kepadaku. (padaku)

‡ Sendi nama kepada sering juga berpadanan dengan sendi nama daripada yang letaknya di hadapan kata nama atau frasa nama yang merujuk kepada manusia.
Daripada Ali kepada Ahmad. Daripada ayah kepada anak.

‡ Penggunaan padanan tersebut berlaku juga pada kata nama bukan manusia , apabila kata nama itu merujuk pada institusi yang ada kaitannya dengan manusia .
Daripada Kementerian Pendidikan kepada Kementerian Penerangan Daripada bahagian kewangan kepada bahagian pentadbiran.

Sendi nama ´dariµ

‡ Sendi nama dari digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menyatakan arah ,tempat , waktu dan sifat ini membezakan daripada sendi nama daripada yang hanya mengambil kata nama atau frasa nama yang menyatakan manusia .

Anda datang dari ana ? (daripada mana) Ayah dan ibu baru sampai dari Johor . (daripada Johor) Dari saat ini , ubahlah kelakuanmu. (Daripada saat ini )

Sendi nama ´daripadaµ

‡ Sendi nama daripada dapat digunakan untuk menghasilkan berbagai-bagai makna . ‡ Frasa sendi nama ini diletakkan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menyatakan manusia ,unsur abstrak ,perbandingan , sumber atau asal sesuatu benda.

Sebagai kata depan kepada bentuk kata yang menyatakan manusia , dengan unsur manusia sebagai punca datang sesuatu. Hadiah ini daripada gurunya. Daripada ibukah surat ini?

Amaran itu datang daripada ketuanya.

Saya memerlukan jawapan dengan segera .

Tanyakan rahsianya daripada Ali.

‡ Dalam hubungan ini,perlu ditegaskan bahawa penggunaan sendi nama daripada bagi maksud punca atau tempat yang sebenar hanya terhad kepada manusia. ‡ Penggunaan sendi nama tersebut bagi maksud punca atau tempat seperti negeri,bandar,kampung dan sebagainya tidaklah dibenarkan. Contoh :

Ibu baru pulang daripada Perlis. (dari Perlis) Buah-buahan ini adalah daripada negeri China. (dari negeri china) Daripada mana orang itu berasal? (dari mana)

Sebagai kata yang letaknya di hadapan kata nama atau frasa nama yang menyatakan sesuatu unsur yang abstrak. Ambillah teladan dari pemerintahan yang lalu. (daripada pemerintahan) Keturunannya dari keluarga kaya. (daripada keluarga) Kita menerima maklumat dari kerajaan. (daripada kerajaan)

Menunjukkan perbandingan atau taraf yang didahulukan dan dikemudiankan. Ali lebih tinggi dari ayahnya. (daripada ayahnya) Dari akar lebih baik rotan. (daripada akar) Saya bukan lewat darinya. (daripadanya)

Sebagai kata yang letaknya di hadapan kata nama yang menyatakan maksud sumber atau asal. Ukiran itu dibuat dari kayu. (daripada kayu) Dari gambar itu saya mendapat ilham. (daripada gambar) Dari getah kita mendapat susunya. (daripada getah)

Menunjukkan perbezaan atau kelainan.

Benda itu kelihatan lain dari yang lain. (daripada yang lain) Perbezaaanya dari barang itu amat nyata. (daripada barang) Dari dia ,lebih baik adiknya. (daripada dia)

Sendi nama ´akanµ

‡ Biasanya sendi nama akan digunakan di hadapan perkataan untuk manusia dan penggunaannya terhad kepada jenis adjektif yang bersifat emotif . Contoh :

Dia amat rindu akan kekasihnya. Semua orang benci akan dia. Aminah kasih akan ibunya.

kesimpulan

‡ Sebagai kesimpulan,frasa sendi nama ialah satu binaan yang dapat digambarkan seperti berikut :

Kata Bantu + Sendi nama + (Kata Nama Arah) +Frasa Nama + (Ayat komplemen/Ayat keterangan)

Latihan

Soalan 1
Apakah maksud frasa sendi nama ? _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________

Soalan 2
Berikan satu contoh binaan frasa sendi nama. _____________________________________

Soalan 3
Berikan 4 contoh sendi nama. _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________

Soalan 4
Bina 1 ayat daripada setiap kata sendi berikut. 1) di: ___________________________________ 2) dari _____________________________________

3) daripada : _____________________________________ 4)pada _____________________________________

Soalan 5
Bina 1 ayat yang menggabungkan kata sendi nama dari dan kata sendi nama ke. _____________________________________ _____________________________________

Sekian,terima kasih.

‡ Se

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful