Pergaulan Bebas

Apakah definisi pergaulan bebas ? .

.Pergaulan bebas ialah proses bergaul dengan orang lain yang terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan.

Punca-punca pergaulan bebas Hubungan kekeluargaan yang kurang baik Pengaruh persekitaran luar dan media massa Faktor sekolah/guru Pengaruh rakan sebaya .

Hubungan kekeluargaan yang kurang baik  Alam rumahtangga yang tidak teratur  Perpisahan ibu bapa  Pertengkaran yang kerap berlaku dalam keluarga  Keadaan sosial-ekonomi yang sempit .

Tidak mengambil berat tentang anakanak Kurang berkomunikasi dengan anakanak . Suasana rumahtangga yang tidak harmonis Kurang asuhan didikan agama  Ketidakupaya pihak penjaga mengawas pendidikan anak-anak.

umur.Pengaruh media massa Sumber maklumat yang cukup berkesan. berkesan. . Paparan negatif dari filem menimbulkan sifat ingin tahu remaja dan ingin cuba sendiri. Namun tidak semua maklumat sesuai dengan kesemua peringkat umur. Golongan belia mudah meniru & mengikuti halhal-hal yang yang dipaparkan di sekeliling mereka. mereka. sendiri.

permainan video. pusat belah. berlaku.Pengaruh rakan sebaya ‡ Disebabkan tidak mendapat kasih sayang daripada ibu bapa.remaja akan mencurahkan perasaan mereka terhadap rakan sebaya . ‡ Ingin mendapatkan keseronakan bersama rakan-rakan.Maka pergaulan bebas berlaku. ‡ Merayau-rayau di kompleks-kompleks Merayaukompleksmembeli belah. pusat snooker. rakan-rakan. .

. Menimbulkan perasaan malu.(Tidak selesa) ‡ Sikap guru yang mempunyai suara garang dan menggunkan kekerasan mengikut perasaan dalam pengajaran harian.Faktor sekolah/guru ‡ Kaedah guru mengajar yang membosankan. ‡ Denda . ‡ Keadaan pelajar duduk sesak dalam bilik darjah yang tidak kecil ukurannya.

Kesan-kesan Pergaulan Bebas ‡ Hubungan seks rambangan ‡ Penyakit AIDS ‡ Melarikan diri dari rumah ‡ Berlakunya gejala bohsia ‡ Berlakunya kes pembuangan bayi .

.

Langkah-langkah untuk menangani masalah pergaulan bebas .

anakSekaliSekali-sekala ibu bapa haruslah menyiasat apakah yang dilakukan oleh anak mereka semasa berada di luar rumah Terangkan akibat pergaulan bebas   . Ibu bapa haruslah mengambil berat tentang pergaulan anak-anak.

Memberi kaunseling €Ceramah-ceramah € €Pendekatan akademik. €Perundangan . di sekolah.(Kokurikulum) untuk mengurangkan beban pembelajaran dan tekanan.€Terangkan betapa seriusnya penyakitpenyakit seperti AIDS sivik yang boleh dilakukan di peringkat sekolah.

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful