NAMA WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID MOHD HISAAMUDIN BIN SA'ADON MOHD BULIAMI BIN ABDULLAH

NO. I/C 870227-11-5013 880109-23-6083 880425-03-5101

Apakah pendekatan bersepadu?
Enam teras utama telah digariskan bagi mewujudkan satu pendekatan bersepadu di antara warga sekolah. PIBG, sektor awam, sektor swasta, badan bukan kerajaan serta masyarakat setempat ke arah melahirkan sekolah yang sihat. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Polisi Kesihatan Sekolah Persekitaran Fizikal Sekolah yang sihat dan Selamat Persekitaran Sosial Sekolah yang sihat dan Selamat Penglibatan Komuniti Kemahiran Kesihatan Diri Perkhidmatan Kesihatan Sekolah

Teras-teras ini hendaklah diterjemahkan kepada strategistrategi dan kaedah pelaksanaan yang lebih khusus agar ianya mudah difahami dan dapat dilaksanakan oleh semua warga sekolah. .

penerapan nilai-nilai kesihatan secara menyeluruh yang merangkumi aspek fizikal. . psiko-sosial dan kerohanian adalah di antara ciri-ciri yang diberikan penekanan dan penelitian bagi membangun dan membentuk satu model sihat dan amalan gaya hidup sihat.Ciri-ciri promosi kesihatan. mental.

Peraturan dan garis panduan yang memberi impak kepada kesihatan. Kurikulum sekolah 2. Keadaan fizikal dan sosial sekolah 3. Perkhidmatan kesihatan sekolah 4.Pendekatan Bersepadu memberi ruang untuk tindakan bersepadu yang mengambil kira: 1. .

Ianya melibatkan semua warga sekolah termasuk: Masyarakat setempat Guru Pentadbir sekolah Pekerja .

Seterusnya menjadi asas dalam membentuk satu negara yang sihat. .Pendekatan Bersepadu dapat menyokong dan meningkatkan pendidikan dan kesihatan seluruh warga sekolah.

Melahirkan warga sekolah dan persekitarannya yang: Sihat Berkualiti Selamat Untuk ke arah pencapaian wawasan negara. .

1. 5. 4. 3. Meningkat kerjasama dan penglibatan komuniti di dalam program kesihatan sekolah. Memelihara dan menigkatkan persekitaran sekolah yang bersih. Membina satu persekitaran sosial sekolah yang menggalakkan amalan cara hidup sihat. Memastikan agar setiap sekolah dapat: 2. . Menetapkan polisi kesihatan sekolah. ceria dan selamat.

7. . Menyediakan perkhidmatan kesihatan sekolah dari aspek: ‡ ‡ Penilaian taraf kesihatan murid Khidmat rawatan (termasuk rawatan kecemasan).6. rujukan. Mengenal pasti. bimbingan dan kaunseling 8. Memberi pengetahuan serta memupuk sikap dan amalan kesihatan yang baik agar setiap warga sekolah lebih bertanggungjawab terhadap penjagaan kesihatan diri. Pengawalan dan pencegahan kejadian penyakit 9. keluarga dan masyarakat. merujuk dan membantu dalam penempatan kanakkanak kurang upaya.

KEBAIKAN KEPENTINGAN Pendekatan Bersepadu .

Ia mempergunakan model kesihatan holistik yang merangkumi aspek fizikal. mental. 2. Ini mempastikan satu persekitaran sekolah yang sihat terbentuk dan membuka peluang kepada kanak-kanak untuk mengamalkan tabiat kesihatan yang baik. Ia menggalakkan penglibatan keluarga dalam perkembangan pengetahuan dan kemahiran kesihatan kanak-kanak.Pendekatan Bersepadu ini memberi beberapa kebaikan dan kepentingan seperti: 1. . sosial dan persekitaran.

Ia juga memberi penekanan kepada pentingnya persekitaran fizikal seperti bangunan. 4. bekalan air dan padang permainan kanak-kanak yang mempengaruhi kesihatan kanak-kanak. Ia juga mengenal pasti kepentingan iklim sosial sekolah di dalam membantu suasana pembelajaran yang positif.3. . sanitasi.

5. Ia menghubungkaitkan sekolah dengan perkhidmatan kesihatan daerah dan kawasan bagi menyelesaikan masalah kesihatan tertentu di kalangan kanak-kanak. . 6. Ia memberi penekanan kepada penglibatan pelajar secara aktif di dalam kurikulum formal untuk membentuk satu siri pengetahuan dan juga kemahiran berkaitan kesihatan.

8. . 9. Ia memberikan satu persekitaran kerja yang menggalakkan dan positif kepada warga sekolah. Ia memberi kesempatan kepada sekolah dan masyarakat setempat bagi bekerjasama dalam inisiatif kesihatan yang membawa faedah kepada pelajar. keluarga dan anggota masyarakat.7. Ia memperkemaskan perseimbangan di antara pendidikan dan kesihatan di dalam meningkatkan keupayaan kesihatan bagi kanakkanak perempuan dan wanita dalam komuniti.

PERANAN GURU Guru merupakan penggerak utama untuk memastikan kejayaan pendekatan ini. . Penerangan yang jelas mengenai pendekatan bersepadu hendaklah diberi bagi membolehkan perancangan dan pelaksanaan berkesan aktiviti pendekatan bersepadu.

5. Bertanggungjawab untuk memastikan aktiviti-aktiviti boleh dilaksanakan oleh Jawatankuasa peringkat sekolah. . 4. 2. 3. melaksana dan memperkukuhkan aktiviti-aktiviti Pendekatan Bersepadu yang dirancang oleh Jawatankuasa peringkat sekolah. Menggalakkan murid menyertai aktiviti Pendekatan Bersepadu dengan aktif. Menjadi contoh kepada murid dalam mengamalkan cara hidup sihat.Antara peranan guru ialah: 1. Memahami teras utama PBSS. Memberi penerangan kepada Ibu bapa dan mesyarakat setempat mengenai Pendekatan Bersepadu. Menyokong. 6.

Objektif Umum Memberi pengetahuan warga sekolah untuk meningkatkan kemahiran mereka dalam aspekaspek kesihatan fizikal. mental dan sosial. .

PRS dan pelajar tentang perkara-perkara berkaitan: ‡aspek perkembangan mental dan sosial ‡cara-cara mengatasi masalah mental dan sosial ‡tekanan . pelajar atau murid seharusnya dapat: 1. rambut dan pakaian) ‡Makanan yang sihat 2. Meningkatkan kemahiran guru. Mewujudkan warga sekolah yang faham dan melaksanakan aspek-aspek kesihatan fizikal iaitu: ‡kebersihan diri (gigi.Objektif Khusus Pada akhir program. kuku.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful