DEFINISI

y Pendekatan deduktif adalah pendekatan menajar yang

mengasaskan pengajaran dan pembelajaran murid kepada hukum-hukum tertentu. y Pembelajaran dimulakan dengan melihat hukumhukum tertentu dan diteruskan menganalisanya melalui contoh-contoh diberi. y Pembelajarannya melibatkan murid pelajari hukumhukum dan diberi maklumat tentang bahasa yang dipelajari seterusnya mengaplikasikannya.

y Juga pada awal. . guru boleh menerangkan definisi.y Menekankan pembelajaran nahu sesuatu bahasa. peraturan. isi dan kandungan keseluruhan pelajaran yang hendak disampaikan atau beritahu objektif. y Mengutamakan generalisasi dilakukan bahagian awal pengajaran dan kemudian kepada contoh. y Pendekatan ini menyarankan analisis rumus-rumus tatabahasa diperkenalkan dahulu sebelum aplikasikan melalui contoh.

2. Ia mementingkan pengetahuan yang diperoleh. 4. . Struktur isi atau kognitif memudakkan pembelajaran. Penyusunan isi perlu bermula daripada keseluruhan mudah kepada keseluruhan yang lebih kompleks. Menggunakan pengantara fikiran bagi membentuk ilmu pengetahuan. 3.CIRI-CIRI 1. Bermatlamatkan pemerolehan struktur kognitif.

Memulakan pengajaran dengan mengemukakan generalisasi dan diikuti contoh. . Ia selaras dengan linguistik tradisional dan transformasi generatif. 6. menekankan lebih kepada tulisan. 8. Pembelajaran dengan kefahaman lebih kekal dari menghafaz.5. 7. Huraian mengikut linguistik tradisional dan transformasi generatif.

. konsep atau generalisasitentang unsur tatabahasa yang dipelajari dan seterusnya diikuti ilustrasi atau contoh. Paul D.PROSES PENGAJARAN DEDUKTIF y y a. Eggen memberi model : Merancang Aktiviti .kenalpasti matlamat hasil pengajaran.faedah=bantu guru terangkan generalisasi awal berkesan . Pelaksanakan dengan memberi definisi.contoh yang sesuai dengan struktur isi pelajaran dengan baik . .memudahkan pembelajaran murid.

b. guru dapat tentukan kekuatan atau kelemahan pendekatan ini. . c.pengubahsuaian dilakukan bagi mengatasi kelemahan yang timbul. -hasil=pemahaman murid Menilai Aktiviti . . .penerangan dilanjutkan dengan contoh.proses melihat kembali keberkesanan pengajaran. .P&P dengan generalisasi (definisi dan konsep serta peraturan) dengan mudah iaitu dengan kefahaman. Melaksanakan Aktiviti .hasilnya.

. . . murid dan tajuk perlu ditentukan sebelum susun langkah. .isi dipecahkan beberapa komponen dan disusun semula. kelas.penentuan butiran am diambil kira. Penentuan Struktur Kognitif (struktur isi) .STRATEGI a) b) Penentuan Butiran Am .bagi guru merancang dan pilih bahan pengajaran yang sesuai. -guru mengambil kira isi dipersembahkan tidak menyulitkan murid.masa.guru kenalpasti objektif dan aspek bahasa yang diajar.

c) Penentuan Kebolehan Kognitif (Kemahiran Intelek) . perkenalkan generalisasi 2.dilaksanakan 3 peringkat : 1. .melibatkan pemberian maklumat atau peraturan di bahagian awal pengajaran seterusnya contoh. mencuba generalisasi . menganalisis konsep 3.

PROSEDUR PENGAJARAN DEDUKTIF 1. . .ia rangka konsep yang dapat bantu murid murid garap keseluruhan bahan isi disampaikan.guru tidak mendedahkan unsur dipelajar murid tetapi menegaskan tujuan pengajarannya iaitu generalisasi. .advance organizer merupakan idea am dan abstrak yang mendahului bahan-bahan pembelanjaran. Peringkat Organisasi Awal .

dilakukan berperingkat agar mudah faham. .2) Peringkat Mengemukakan Generalisasi .generalisasi dikemukakan baik jika menyampaikan penerangan berdasarkan satu struktur disediakan.kemukan generalisasi biasanya dilakukan dalam langkah pertama pengajaran. . . . pengertian dan bentuk hukum tertentu.guru terangkan peraturan menerangkan rumus tatabahasa.

.3) Peringkat Menganalisis Konsep .penguasaan murid pada kemahiran akan terbayang apabila aplikasikannya dalam generalisasi sebelumnya.seterusnya guru lakukan aktiviti dan situasi pembelajaran meningkatkan kefahaman murid terhadap isi pelajaran.pengajaran guru tertumpu usaha menjelaskan generalisasi pelajar melalui contoh. .guna kaedah dan teknik dan bahan terpilih dan sebagainya berfaedah. . .

dijalankan dalam bentuk aktiviti kumpulan pada akhir langkah pengajaran.bertujuan melihat kebolehan murid menguasai kemahiran tertentu atau isi yang dipelajari.aktiviti tambahan sebagai pengukuhan kepada pembelajaran . 5) Peringkat Penutup .4) Peringkat Mencubakan Generalisasi .guru buat kesimpulan berdasarkan perkara dipelajari. . . .guru jalankan gerakerja yang menggambarkan penguasaan mereka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful