Zivotna sredina i izvori zagadjenja

Zagadjenje vazduha I zemljista

Pojam zagadjivanja 

Zakon o zastiti zivotne sredine

Zagadjivanje zivotne sredine je unosenje zagadjujucih materija u zivotnu sredinu izazvano ljudskom delatnoscu ili prirodnim procesima koje ima stetne posledice na kvalitet zivotne sredine I zdravlja ljudi.

Zemljiste 

Zemljiste je izvor energije (geotermalna energija, fosilna goriva- ugalj, nafta, gas), mineralnih sirovina, gorivahrane. Proces kruzenja materije 

Izvori zagadjenja zemljista 
 

Zagadjivanja iz vazduha Zagadjenja iz otpadnih voda Zagadjivanje cvrstim otpadom

Vrste zagadjenja zemljista 

PrirodnoPrirodno- posledica prirodnih fenomena

vulkanska aktivnost, poplave, odroni I klizista, erozija

Vrste zagadjenja zemljista 

AntropogenoAntropogeno- posledica dejstva coveka
Izgradnja infrastrukture Eksploatacija mineralnih sirovina Poljoprivredna proizvodnja Odlaganje otpada van sanitarnih deponija Krcenje suma

Zastita zemljista 
   

Preciscavanje zagadjene vode I vazduha Upravljanje otpadom Ocuvanje sumskih kompleksa Zastita prirodnih odlika Smanjenje hemizacije zemljista I razvoj organske poljoprivrede

Obnova zemljista 

Revitalizacija I rekultivacija Posumljavanje autohtonim vrstama 

Vazduh 
  

Sastav vazduha Azot 78,08% Kiseonik 20,95% Ugljendioksid 0,03% Plemeniti gasovi 0,94%

Zagadjenje vazduha 

Vazduh se smatra zagadjenim ukoliko sadrzi odredjene supstance u koncentracijama koje izazivaju stetne posledice kod zivih organizama, pre svega kod coveka.

Zagadjenje vazduha 

Lokalno gradovi I krupniji industrijski regioni 

Globalno

Izvori zagadjenja vazduha 

Prirodno vulkani I pozari

Izvori zagadjenja vazduha 

Antropogeno globalno I trajno

Najcesce zagadjujuce materije 
  

CO SO2 NO2 Mikrocestice cadji

Efekat staklene baste

Protokol iz Kjotoa 

1997. god. Konvencija o klimatskim promenama 

Hvala na paznji

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful