KONSEP PSIKOLOGI DAN PSIKOLOGI PENDIDIKAN

Situasi: Ketika keputusan SPM diumumkan, ada Calon menangis walaupun dapat 9A, ada yang berasa begitu gembira walaupun mendapat 3A. Cuba bincangkan .

Maka, sebelum kita dapat memahami seseorang individu, kita perlu mengkaji dan memahami tingkah laku serta tindak balasnya dalam satu-satu situasi. Psikologi ialah sains yang mengkaji

tingkah laku manusia atau haiwan secara nyata atau selindung.

Kajian secara nyata atau overt merujuk kepada kajian tentang tingkah laku yang dapat diperhati, dinilai atau diukur. Contoh: cara kanak-kanak belajar berjalan, bercakap atau berlari. Kajian selindung atau covert adalah kajian tentang keperluan, emosi, naluri, motivasi, kecerdasan dan sebagainya.

e. c. Memahami tingkah laku manusia Membentuk tingkah laku yang diingini Mengawal tingkah laku yang tidak diingini. Meramal tingkah laku yang mungkin timbul dalam satu-satu situasi. j. g. f. i.Tujuan mengkaji psikologi: a. b. d. h. Menilai tingkah laku manusia Memahami perbezaan individu Memahami keperluan fisiologi dan psikologi manusia Memahami gangguan tingkah laku Memahami faktor pembentukan sahsiah Memahami faktor pembentukan konsep kendiri .

KONSEP-KONSEP ASAS PSIKOLOGI: Naluri Keperluan Desakan motivasi .

4. 12. 8. 9. 6. 3. 5. Jenis-jenis naluri Naluri ingin tahu Naluri melarikan diri Naluri ingin berkumpul Naluri ingin meniru Naluri ingin berlawan Naluri mencari makan Naluri keibubapaan Naluri kejantinaan Naluri meminta pertolongan Naluri memperagakan diri Naluri merendahkan diri Naluri ingin meruntuh dan membina . ‡ 1. 7. 2. 10.NALURI ialah kuasa semula jadi biologi yang mendorong sesuatu organisma untuk bertindak mengikut satu-satu cara. 11.

. 2. 3.CIRI-CIRI NALURI 1. Ia wujud secara semula jadi dan bukan dipelajari. Tingkah laku yang wujud hasil daripada naluri adalah sama bagi semua ahli sesuatu kumpulan atau spesies. Kewujudannya bukan disebabkan oleh sebarang rangsangan. Ia adalah hasil baka atau pun diwarisi. 5. 4. Ia adalah kompleks dan agak kekal.

Ciri-ciri desakan: 1. Ia tidak kekal dan akan hilang sebaik sahaja keperluan fisiologi dipenuhi. iaitu makanan. minuman dan oksigen. 2.Desakan ialah keadaan kekurangan keperluan atau ketegangan yang akan bertambah kurang atau terhapus sebaik sahaja keperluan itu dipenuhi. Desakan biasanya akan mendorong seseorang itu bertindak. Ia wujud akibat kekurangan keperluan fisiologi. 4. 3. Kadar desakan meningkat jika keperluan fisiologi tidak dipenuhi. Sebaliknya ia akan terhapus sebaik sahaja keperluan fisiologi dipenuhi. .

Keperluan fisiologi adalah keperluan makanan atau minuman. Keperluan psikologi adalah keperluan keselamatan. penerimaan dan Penghargaan. .Keperluan ialah suatu kekurangan (sama ada dari segi fisiologi atau psikologi) yang dihendaki seseorang individu agar dia dapat berfungsi dengan berkesan. kasih sayang.

. tidur dan sebagainya.Jenis-jenis keperluan: . .keperluan sekunder seperti keperluan keselamatan.Ia merupakan satu keadaan yang wujud disebabkan satu-satu kekurangan tidak dipenuhi. iaitu keperluan makanan. 2. kasih sayang. penghargaan dan kebenaran diri. 3.Ia bukannya keadaan semula jadi.keperluan asas. minuman. Ciri-ciri keperluan: 1. oksigen.Ia boleh disebabkan kekurangan fisiologi ataupun kekurangan psikologi. penerimaan. berehat.Ia tidak kekal. 4.

Urutan Motivasi keperluan ‡ desakan ‡ insentif ‡ ganjaran Motivasi atau penggerakan ialah kecenderungan organisma untuk menjalankan aktiviti yang dirangsangkan oleh suatu insentif. Tingkah laku yang wujud menuju ke arah pencapaian matlamat. .

4.CIRI-CIRI MOTIVASI: 1. Motivasi boleh diwujudkan oleh keperluan fisiologi atau keperluan psikologi. 3. 5. Aras motivasi berbeza daripada seorang individu kepada individu yang lain. semakin tinggilah motivasinya. Motivasi tidak diwarisi. Motivasi tidak wujud secara semula jadi. . Semakin kuat keinginan seseorang untuk mencapai sesuatu. Motivasi mendorong ke arah pencapaian matlamat. 2.

.memahami kebolehan pelajar-pelajarnya .memahami peringkat-peringkat perkembangan yang mereka lalui dan caracara alam sekitar membentuk sahsiah serta memupuk minat mereka .memahami pelajar-pelajarnya di bilik darjah . Pengetahuan tentang psikologi pendidikan akan meningkatkan keberkesanan pengajaran guru.Psikologi Pendidikan merupakan kajian saintifik tentang tingkah laku manusia yang berkaitan dengan pendidikan serta prinsip yang membolehkan pembelajaran meningkat.

memahami cara pelajar-pelajar belajar ..memahami proses-proses yang digunakan oleh pelajarnya dalam pemikiran serta penyelesaian masalah .memahami cara membantu pelajar-pelajar memperoleh pembelajaran yang maksimum .

perkembangan manusia .proses pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak .pembelajaran di bilik darjah .Perkara-perkara yang dikaji oleh ahli psikologi pendidikan: .perbezaan individu .cara-cara menilai pencapaian pengajaran dan pembelajaran .

Keupayaan mereka untuk memahami sesuatu yang abstrak dan rumit juga meningkat.KEPENTINGAN PSIKOLOGI PENDIDIKAN KEPADA GURU 1. .Psikologi pendidikan dapat membekalkan guru dengan pengetahuan. psikologi pendidikan dapat membantu guru menentukan kesesuaian strategi pengajaran. Dengan itu. Ketika pelajar-pelajar meningkat umurnya. 2.Psikologi pendidikan membekalkan pengetahuan tentang perkembangan manusia. proses pembelajaran berubah. Dengan pemahaman seperti ini guru dan pentadbir sekolah dapat memberi layanan yang sewajarnya kepada pelajajr-pelajar. kemahiran dan sikap yang berguna dalam pendidikan. Dengan ini dapatlah dia meningkatkan pengajarannya serta pembelajaran pelajar. 3.Psikologi pendidikan dapat menyediakan pengetahuan tentang keperluan pelajar.

data serta pemerhatian yang objektif.4. 5. Ini bermakna tindakan diambil berdasarkan maklumat. Pendidikan dalam psikologi pendidikan akan menghasilkan maklumat serta data baru yang boleh digunakan untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. . 6. Melalui psikologi pendidikan. minat dan bakat pelajar dapat dikesan. Guru dapat membantu pelajar membuat perancangan kerjaya masing-masing. Pengetahuan dalam bidang psikologi pendidikan membolehkan guru bertindak secara saintifik.

jasmani. 8 Psikologi pendidikan membantu guru bimbingan memahami masalah peribadi serta masalah pembelajaran para pelajar. Psikologi pendidikan membolehkan seseorang individu meramal serta mengawal tingkah laku pelajar-pelajar. Psikologi pendidikan mendedahkan kepada guru betapa kuatnya pengaruh baka dan persekitaran ke atas perkembangan pelajar dari segi mental. emosi dan rohani. 9.7. .

gaya pembelajaran serta cara memproses bahan pembelajaran.10. 12. Psikologi pendidikan membekalkan pengetahuan tentang perbezaan setiap kanak-kanak sama ada dari segi mental. sikap. cara-cara yang berkesan untuk menilai pencapaian pengajaran dan pembelajaran dapat dikenal pasti. 11. . minat dan motivasi. Melalui psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan membantu guru memahami strategi penyelesaian masalah.

Setelah mengkaji proses-proses pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. guru dapat merancang strategi pengajaran yang berbeza untuk pelajar=pelajar yang berlainan. guru dapat menggunakan kaedah dan teknik pengajaran yang sejajar dengan peringkat kognitif pelajar-pelajar. . 3. Semakin meningkat umur pelajar.FAEDAH PSIKOLOGI PENDIDIKAN 1. Guru akan bersifat lebih bertimbang rasa dan bersimpati dengan pelajar setelah dia memahami kebolehan. 2. semakin tinggi keupayaan mereka untuk menyelesaikan masalah yang lebih abstrak dan rumit. minat serta bakat pelajar yang berlainan. Setelah memahami proses perkembangan manusia.

. Pengetahuan psikologi pendidikan dapat membantu guru meramal serta mengawal tingkah laku pelajar-pelajar.4. 6. Ia dapat melatih dan memahirkan guru membuat rumusan dan hipotesis serta berfikiran luas semasa menyelesaikan masalah pelajar. 5. Pengetahuan psikologi pndidikan dapat membantu guru mengubah tingkah laku pelajar yang tidak diingini kepada tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakat. Ini bermakna usaha pencegahan boleh dilakukan sebelum satu-satu masalah itu timbul.

Psikologi pendidikan dapat melengkapi guru dengan cara ²cara untuk memotivasikan pelajar dalam pembelajaran. Pengetahuan psikologi pendidikan dapat membantu guru memahami pelajar-pelajar secara mendalam. 9. 8. . Dengan mengkaji keperluan fisiologi dan psikologi pelajar-pelajar. Ini akan dapat meningkatkan lagi keupayaan pelajar untuk bergiat serta mengalami keadaan emosi yang lebih stabil.7. Pemahaman seperti ini membolehkan guru menyediakan khidmat bimbingan dan kaunseling yang lebih berkesan. guru dapat berusaha ke arah memenuhinya.

Penyelidikan dalam bidang psikologi pendidikan membekalkan data serta maklumat baru yang boleh digunakan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran pelajar. . minat. Dengan itu.10. bakat dan keperluan. Setelah memahami perbezaan pelajar individu dari segi kebolehan. guru dapat membantu pelajar membentuk konsep kendiri yang positif. 11. Ia membantu guru memahami personaliti dan konsep kendiri pelajar. guru dapat menyesuaikan kaedah. 12. teknik serta sumber pengajaran dan pembelajaran dari semasa ke semasa.

KONSEP PSIKOLOGI PERKEMBANGAN Psikologi perkembangan merupakan satu cabang psikologi yang mengkaji faktor-faktor yang menentukan tingkah laku manusia dari masa pralahir hingga dewasa. .

. 2. 4. 3. Perkembangan motor yang membolehkan seseorang kanak-kanak berjalan dengan betul atau memegang gunting atau krayon.ASPEK-ASPEK PERKEMBANGAN YANG BIASANYA DIKAJI: 1. Pertumbuhan dan perkembangan fizikal. Perkembangan emosi yang akan menentukan bila seseorang itu boleh mengawal perasaannya agar tidak cepat hilang akal. Perkembangan mental yang akan menentukan bila masanya seseorang kanak-kanak boleh membaca atau mengira.

Menyediakan aktiviti pembelajaran yang menarik agar pelajar-pelajar ingin menyertainya.Mengelolakan aktiviti fizikal yang secocok dengan kematangan atau kesediaan psikomotor murid-murid.TUJUAN MENGKAJI PSIKOLOGI PERKEMBANGAAN 1. menarik serta menyeronokkan. 2. 3.Mengelolakan jenis aktiviti kumpulan yang membolehkan murid-murid berinteraksi antara satu sama lain. .Menyediakan pelajaran yang mencabar. 4.

Menyediakan sumber pembelajaran yang berbeza dengan tujuan untuk memenuhi kesediaan mental dan psikomotor pelajar yang berbeza. 6.5. 7.Memeringkatkan kandungan pelajaran agar sejajar dengan kematangan dan kesediaan mental pelajar-pelajar yang berbeza. 8.Menyediakan bahan pelajaran yang berbeza serta secocok dengan kebolehan dan minat pelajar.Memberi layanan individu mengikut kematangan atau kesediaan belajar muridmurid. .

Jenis pembelajaran 5. Prinsip pembelajaran 3. Proses pembelajaran 4. Teori pembelajaran .KONSEP PSIKOLOGI PEMBELAJARAN .Psikologi pembelajaran merupakan kajian tentang proses dan ciri-ciri pembelajaran yang membawa kepada perubahan tingkah laku seseorang individu. ASPEK-ASPEK PMBELAJARAN YANG DIKAJI: 1. Ciri pembelajaran 2.

Ia membantu guru menyediakan bahan pelajaran yang boleh mendatangkan pembelajaran yang berkesan. Dengan ini.Dengan berlandaskan prinsip pembelajaran.TUJUAN MENGKAJI PSIKOLOGI PEMBELAJARAN 1. 2. guru dapat menjamin pengajarannya akan dapat mencapai objektif yang ditetapkan.Konsep proses pembelajaran menarik perhatian tentang motivasi pelajar. 3. . guru akan berusaha untuk memotivasi pelajarnya sebelum memulakan satu-satu pelajaran.

7. 6. Guru dapat menyediakan sumber atau alat bantu mengajar yang menarik serta berguna bagi murid-muridnya. . 5. Guru dapat menyusun pelajaran mengikut tahap kesediaan murid-murid. Guru dapat memeringkatkan pelajarannya agar mudah difahami serta diingati muridmurid. Guru dapat menyediakan jenis-jenis aktiviti susulan yang dapat meneguhkan satu-satu aspek pelajaran yang telah disampaikan.4.

10.Guru menyedari bahawa hasil yang baik hendaklah dipamerkan agar dapat dicontohi murid-murid lain.8. 11.Guru akan menyedari peri pentingnya penggunaan set induksi untuk merangsangkan murid-murid sebelum pelajaran bermula. Guru akan berusaha untuk menggunakan pujian dan peneguhan dalam pengajarannya. 9. . Guru menyedari yang pembelajaran arah kendiri adalah penting untuk kanak-kanak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful