ExEx- Gratia

³ Compensation payment are often made exexgratia when a government or organization is prepared to compensate victims of an event such as accident or similar, but not to admit liability to pay compensation, or for causing the event. event.´ (Dictionary Thesaurus) ³Sebagai gantirugi tanpa ikatan perundangan.´ perundangan. (Kamus Dwibahasa Oxford)

1. SKIM EX-GRATIA BENCANA KERJA EXSkim pampasan kepada anggota perkhidmatan awam yang ditimpa bencana kerja iaitu kemalangan atau kecederaan semasa menjalankan tugas rasmi termasuk teraniaya disebabkan anasiranasir-anasir jahat akibat daripada tindakan menjalankan tugas rasmi. rasmi. 

2. PEKELILING 

Pek. Perbendaharaan Bil. 13 Tahun 1994 - berkuat kuasa 20 Oktober 1994 Pek. Perbendaharaan Bil. 7 Tahun 2001 - berkuat kuasa 1 Januari 2001 

3. TUJUAN DIWUJUDKAN 


Pengiktirafan kepada kakitangan awam. awam. Menjaga kebajikan kakitangan awam dan orang tanggungan sekiranya ditimpa bencana kerja. kerja. Kakitangan awam dikecualikan daripada mencarum di bawah PERKESO 

4. SIAPA LAYAK MENUNTUT 

Anggota Tetap, Kontrak & Sementara Perkhidmatan Awam Persekutuan yang bencana kerja semasa ditimpa menjalankan tugas rasmi Tidak meliputi Tentera, Polis dan Bomba Perkhidmatan Awam Negeri, Badan Berkanun Persekutuan/Negeri dan PBT, tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa masing-masing masing- 5. PAMPASAN YANG DIBERI 

Pampasan yang diberi di bawah Skim ini melibatkan bencana kerja yang mengakibatkan: mengakibatkan: hilang upaya kekal ; atau kematian Skim ini tidak memberikan pampasan untuk hilang upaya sementara

i. ii.

6. BENCANA KERJA 

Bencana Kerja bermaksud: bermaksud: 

Kemalangan atau kecederaan yang disebabkan oleh anasir-anasir jahat yang anasirmempunyai kaitan dengan tugas rasmi; rasmi; Kemalangan atau kecederaan yang berlaku di luar kawalan semasa menjalankan tugas rasmi; rasmi; dan  

Penyakit khidmat yang kerana jenis tugasnya menyebabkan dirinya terdedah.

Bencana Kerja tidak termasuk perbuatan cuba membunuh diri, bunuh diri dan kematian yang berpunca daripada penyakit dihidapi seperti penyakit jantung, lelah dan sebagainya. sebagainya.

7. PENYAKIT KHIDMAT 

Penyakit yang dihidapi akibat daripada pekerjaan yang dilakukan. dilakukan. Disebabkan oleh penggunaan, pengendalian dan pendedahan kepada bahanbahan-bahan berbahaya serta persekitaran yang mengganggu kesihatan. kesihatan. 

8. HILANG UPAYA KEKAL

Hilang upaya yang berkekalan hingga menghilangkan atau mengurangkan keupayaan seseorang pekerja menjalankan segala kerja yang beliau boleh jalankan sebelum kemalangan yang mengakibatkan hilang upaya itu. itu.

9. TUGAS RASMI 

Tugas jawatan dan termasuk perjalanan biasa dan terdekat dari rumah ke tempat kerja dan sebaliknya. sebaliknya. Tiga ciri utama: utama:  

Tempoh ± bermula daripada rumah ke tempat bertugas dan sebaliknya termasuk perjalanan pergi balik dari tempat bertugas ke tempat kediaman pada waktu makan yang diluluskan; diluluskan; Tempat ± mana-mana tempat yang diarahkan manaoleh Ketua Jabatan; dan Jabatan; Perkara ± tugas yang berkaitan dengan tugas jawatan termasuk menghadiri kursus  

10. KADAR BAYARAN
Tahap Kecederaan Hilang upaya kekal <20% Hilang upaya kekal >= 20% PP 7/ 2001 Ex Gratia Pukal PP 13/1994

Kematian

72 kali ganda gaji hakiki ExEx- Gratia Pukal @ Ex Gratia Bulanan 24 kali ganda gaji hakiki Elaun Layanan Sentiasa (HUK = 100%) Ex Gratia Orang 36 kali ganda gaji Tanggungan hakiki

11. FORMULA PENGIRAAN (PP 7/2001)
TAHAP KECEDERAAN HUK 20% atau kurang BAYARAN Ex- Gratia Pukal (EXP) Ex- Gratia Pukal (EXP) FORMULA PENJELASAN a=(gaji+elaun1)< 20002x0.9 30
1/

a x b x c x 0.8

a x b x c x 0.2 x 0.8 [(axb)-(axbx0.2)] x 30 x 0.8

- elaun tetap yang bukan merupakan bayaran balik - tertakluk kepada maksimum RM 2 000 sebulan.

2/

HUK Melebihi 20 %

Ex- Gratia Bulanan (EXB)

Elaun Layanan EXB x 0.4 Sentiasa (ELS) (maksimum RM500 (untuk HUK sebulan) 100%)
Ex-Gratia Org Tanggungan (EXOT)

b - % HUK. c - nilai aktuari semasa.

Kematian

a x 30 x 0.8

12. JENIS FAEDAH 

ExEx-Gratia Pukal yang dibayar sekali gus 20% kepada pegawai bagi HUK < 20%. ExEx-Gratia Bulanan yang dibayar secara bulanan kepada pegawai bagi HUK > 20% 20% atau kematian. kematian. Elaun Layanan Sentiasa yang dibayar secara bulanan kepada pegawai bagi HUK 100% 100% dan sentiasa perlu layanan orang lain. lain.   

ExEx-Gratia Orang Tanggungan yang dibayar secara bulanan kepada waris mengikut pecahan: pecahan: 3/5 bagi balu/duda; balu/duda; 2/5 bagi anak-anak sehingga mencapai anakumur 21 tahun atau mendapat ijazah pertama; pertama; atau 2/5 bagi ibu bapa jika tiada balu/duda dan anak. anak. 

 

13. PROSEDUR PERMOHONAN
Jab/Kementerian
Menyediakan borang tuntutan dan dokumen sokongan

Perbendaharaan
Menerima dan memproses permohonan

Jabatan Perkhidmatan Awam
Urusan pembayaran bulanan

Mesyuarat Panel Pegawai Ex-Gratia Lengkap Lulus

Urusan pembayaran pukal

14. STATISTIK PERMOHONAN
Bil 1. 2. 3. 4. Perkara HUK < 20% HUK >=20% HUK 100% Kematian Jumlah 2004 3 2 0 6 11 2005 1 1 0 9 11 2006 0 0 0 5 5 2007 0 2 0 10 12 2008 8 6 1 26 41

15. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PIHAK-PIHAK TERTENTU PIHAK

Pegawai yang terlibat/waris 

menuntut bayaran ex-gratia dengan memberi exmaklumat lengkap mengenai bencana kerja 

Ketua Jabatan 

membuat siasatan menyediakan laporan mengenai bencana kerja. 

Ketua Setiausaha Kementerian 

memberi ulasan 

Perbendaharaan 

memproses tuntutan 

Kementerian Kesihatan Malaysia 

memberi taksiran hilang upaya kekal 

Panel Pegawai 

memutuskan kuantum bayaran 

Bahagian Pencen, JPA 

membuat bayaran kepada pegawai/waris

16. DOKUMEN 
      

Borang Tuntutan Laporan Ketua Jabatan Kenyataan Perkhidmatan Pegawai Laporan Polis Laporan Penyiasatan Polis Salinan Kad Perakam Waktu Laporan Perubatan Sijil Kematian 

   

Salinan Kad Pengenalan & Sijil Lahir Lakaran Kasar Laluan Lazim Senarai Tugas Arahan Tugas Dokumen Orang Tanggungan

17. Pegawai Sangkut Dan Pekerja Harian 
Garis

panduan dalaman Perbendaharaan mulai 1 September 1984 

Berkuatkuasa  Bayaran

secara pukal bergantung tahap kecederaan

18. Kemalangan Udara 

Keputusan Jemaah Menteri pada 20 Januari 1965 36 kali gaji pokok pegawai, minimum pegawai, RM10,000 

Sekian Terima Kasih 

faraismawati.osman@treasury.gov.my  03-88823121/4394/3112 03-

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful