BAB 3 PLURALITI DAN MASYARAKAT PLURAL DI MALAYSIA: Dulu, Kini dan Masa Depan.

Objektif
1.Untuk memahami konsep pluraliti dan masyarakat plural. 2. Memahami pembentukan pluraliti di Alam Melayu 3. Memahami kesan sekularisme penjajah dan pembentukan masyarakat plural. 4. Memahami perkembangan pembentukan masyarakat plural selepas era penjajahan.

Liputan Kuliah
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Dari Pluraliti Ke Masyarakat Plural. Pembentukan Pluraliti Di Alam Melayu. Puncak Pluraliti. Pengasasan Masyarakat Plural. Pembentukan Masyarakat Plural. Dasar-Dasar Pentadbiran, Ekonomi dan Pendidikan. Pasca Penjajahan. Federalisme Berlapis. Perlembagaan dan Pembangunan Politik. Pembangunan Berencana. Dasar-Dasar Khas. Kesimpulan.

3. Dari Pluraliti Ke Masyarakat Plural.
3.1 Ciri Pluraliti dan Masyarakat Plural A. Konsep pluraliti alam Melayu perlu difahami sbg asas utk memahami masayarakat plural. B. Kewujudan pelbagai etnik di alam Melayu telah memberi sumbangan terhadap pembentukan masyarakat plural yang dapat hidup secara bersama dalam kepelbagaian.

masyarakat Cina Baba ialah keturunan Cina telah berkahwin dengan masyarakat tempatan . politik dan agama telah sedia ada dalam dunia baru mereka. Contohnya. Cina. mereka berjaya mewujudkan interaksi harmoni dengan penduduk. Eropah. India. alam sekitar dan sistem sosial. Mereka secara suka rela sanggup berkahwin dengan penduduk tempatan.Masyarakat plural wujud pelbagai bangsa mendiami sesuatu kawasan di Alam Melayu seperti Melayu. Jepun dan lain-lain lagi Masyarakat pelbagai bangsa pada zaman sebelum kedatangan orang Eropah terbentuk melalui proses semula jadi tanpa sebarang rancangan pemaksaan di sebaliknya Hasilnya.

. ini tidak bermakna tiada kehidupan yang harmoni. Namun.Orang-orang Cina dan India terutamanya dibawa masuk ke Alam Melayu adalah demi kepentingan ekonomi dan politik Inggeris. Buruh Cina dikerah berkerja di lombong bijih timah dan lombong emas. Mereka dibawa masuk oleh Inggeris tanpa disertai kaum keluarga seperti isteri dan anak mereka. Oleh kerana tumpuan dan hasrat kedatangan mereka ialah untuk memenuhi keperluan ekonomi-politik Inggeris maka asimilasi budaya dan cara hidup di antara masyarakat tidak berlaku. Masing-masing menjalankan kehidupan di dalam kelompok masyarakat masing-masing. Mereka didatangkan khas untuk berkerja sebagai buruh.

. C. .Samb. Realitinya. Malaysia adalah sebuah negara unik yang memiliki keistimewaan wujudnya masyarakat plural yang ketara.

Pembentukannya di zaman sebelum penjajahan adalah berbeza berbanding selepas penjajahan. B. .3. Proses pembentukan masyarakat plural adalah berbeza dahulu dan sekarang.2 Persamaan & Perbezaan A.

B. Berbeza dengan penjajah eropah yang lain. . Inggeris menggunakan senjata serampang dua mata dalam misi penjajahan mereka iaitu imperialisme dan kolonialisme. Ketibaan Inggeris adalah titik pemisah antara pluraliti dan masyarakat plural.3.3 Penjajahan: Titik Pemisahan Antara Pluraliti dan Masyarakat Plural A.

mereka menjajah secara fizikal di mana segala kekayaan hasil bumi negara jajahan akan diperah demi kepentingan ekonomi negara mereka sendiri seperti bijih timah dan emas .Dari aspek imperialisme.

politik dan agama mereka kepada penduduk tempatan. Sistem sosial dan politik tempatan perlahan-lahan ditukar ganti dengan sistem sosial dan politik mereka.Dari segi kolonialisme. mereka memperkenalkan sistem sosial. Hasilnya.000 orang Inggeris berjaya memerintah 600 juta orang India . menerusi imperialisme budaya digunakan sebagai alat kerana mereka berjaya menjajah dan mengawal kehidupan masyarakat peribumi seperti mana yang berlaku di India di mana hanya 120.

D. Hubungan Dengan Cina dan India.4 Pembentukan Pluraliti Di Alam Melayu 1. telah menjadi pusat pengajian dan perkembangan ilmu pengetahuan . A.3. Alam Melayu telah menjadi tempat utama persinggahan bagi kedua-dua pihak. C. Keadaan ini tanpa disengajakan telah mewujudkan pluraliti di Alam Melayu. Faktor perdagangan menjadi punca wujud hubungan dua hala antara Cina dan India. Kemuncaknya. B. Alam Melayu pada abad ke 7M.

Zaman Hinduisme dan Buddhisme.2. B. Antara bukti bagi perkara ini. pengaruh HinduBudhaa tidaklah begitu mendominasi masyarakat di Alam Melayu berbanding dengan kekuatan pengaruh ajaran Islam. A. sistem sosial dan sebagainya. . metafizik. tiada kitab-kitab klasik mereka yang membincangkan secara meluas dan mendalam aspek-aspek falsafah. Menurut al-Attas.

Namun.Samb. . dalam beberapa aspek pengaruhnya agak jelas.. seperti dalam aspek kesusasteraan dan pemerintahan.

Penjelmaan Material dan Non Material. Sebelum kedatangan Inggeris.3. A. ilmu pengetahuan di Alam Melayu lebih banyak berasaskan epistemologi bersifat metafizik. B. Kedatangan mereka telah menukar dari bersifat metafizik kepada material rasional sainstifik. .

Empayar Melaka A. -Masyarakat plural yang wujud dapat hidup dengan aman dan damai.3. Pemerintahan: Era Melaka adalah kemuncak keagungan kerajaan Melayu. hasil dari sistem pemerintahan yang adil.5 Puncak Pluraliti 1. . -Melaka dianggap The Venice of The East.

. B.Perdagangan: Aktiviti perdagangan antarabangsa juga berjalan dengan baik hasil dari sistem urus tadbir berteraskan Islam. .Perlaksanaan Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka yang berteraskan Islam mampu memberi keadilan kepada masyarakat plural M¶ka pada waktu tersebut.Samb.

Kebudayaan: Kedatangan para pedagang antarabangsa ke M¶ka juga telah menyumbang kepada multi budaya yang tersendiri. . D.C. Kependudukan:Masyarakat M¶ka pada waktu tersebut terdiri dari pelbagai etnik antarabangsa yang hidup dalam suasana aman dan damai.

A. manakala sains dianggap penyumbang kepada kemajuan.6 Pengasasan Masyarakat Plural 1.3. . B. Kedatangan Inggeris ke Alam Melayu membawa konsep pemikiran pemisahan negara dan agama. Federalisme.Penjajah British: Prinsip. Struktur & Dasar Prinsip:Pemisahan Agama dan Negara.Sistem. Agihan Kuasa. Agama dianggap penyumbang kepada perselisihan.

.Dasar ini diditerapkan oleh penjajah Inggeris di Alam Melayu dalam semua sistem masyarakat. D. iaitu:Kehakiman. Inggeris turut memperkenalkan sistem pentadbiran berasaskan 3 unsur penting.Eksekutif dan Perundangan .Samb. C.

Berasaskan idelogi kolonial:Perubahan Aspek Spiritual. namun masih terdapat kesan-kesan Hindu-Budhaa dalam kehidupan.7 Pembentukan Masyarakat Plural 1. Tradisi Intelek dan Aturan Sosial A. .3. Walaupun Islam mendominasi dalam sistem kepercayaan dan sosial masyarakat.

. D. .Samb. C. Penjajah Inggeris pula datang ke Alam Melayu dengan membawa idelogi sekular yang diterapkan dalam dalam pelbagai sistem masyarakat. Maka berlaku penyulaman dan percampuran antara ajaran Islam dan Hindhu-Budhaa.

perubahan corak dalam sistem sosial di Alam Melayu adalah hasil dari kolonialisme barat sekular.. . berlaku pertentangan antara Islam dan sekular di Alam Melayu. Secara lebih tepat. Akibatnya. E.Samb. F.

G.Samb.. H. . Konsep kerajaan yang diperkenalkan oleh kolonialisme barat bersifat pemisah antara dunia dan agama. Konsep kolonialisme dilihat bukan hanya melibatkan penaklukan aspek fizikal bahkan mencakupi aspek epistemologi penduduk.

Pinang pd tahun 1786. Penguasaan Inggeris terhadap P. 2.. kesan kolonialisme barat ke atas masyarakat negara ini adalah sangat besar. H. Perjanjian Pangkor 1874. Dalam hal ini.Samb. Kerakusan mereka dapat dilihat dalam: 1. .

. Untuk menyekat pengaruh tersebut.Samb. penjajah telah menyerapkan sistem sekular dalam pendidikan. Umat Islam di Alam Melayu sebelum penjajahan memandang tinggi terhadap institusi pondok dan madrasah sebagai instrumen penting pembinaan bangsa cemerlang..

I. iii.Al-Quran tidak dibenarkan menjadi subjek. ii.Tiada elaun diberi kepada para pengajar al-Quran. Barat menyerapkan unsur sekular dalam sekolah-sekolah Melayu dengan cara: i. .Al-Quran diajar diluar waktu sekolah.

Samb. -Akibatnya. J..Kemuncak sistem sekular dilihat dalam penubuhan Kolej Melayu Kuala Kangsar (MCKK) 1905 di Kuala Kangsar. British turut membina sekolahsekolah muballigh kristian. Perak.sekolah beraliran melayu dipandang rendah berbanding sekolah aliran Inggeris. . K..

Samb. . L. Kolonialisme Barat memperlihatkan bagaimana proses pertukaran sistem masyarakat Islam di Alam Melayu ditukar kepada sistem sekular..

8 Dasar Dasar Pentadbiran. sistem ekonomi pertanian kepada industri dan sistem pendidikan integerasi kepada sekular. .Ekonomi dan Pendidikan A. Fahaman yang dibawa oleh Kolonial British telah menukar sistem pentadbiran bersepadu kepada sekular.3.

. .9 Pasca Penjajahan 1.Ia terbentuk melalui proses dan lingkungan yang berbeza.3. Pluraliti Baru dalam Masyarakat Plural.

. Persekutuan T. Kemerdekaan 31 Ogos 1957 hanya melibatkan Persekutuan T. A. B.Melayu. Sedangkan Persekutuan Malaysia adalah pada tahun 1963.10 Federalisme Berlapis 1.Melayu dan Persekutuan Malaysia.Melayu dan Persekutuan Malaysia. Federalisme:wujud dua jenis persekutuan dalam masa yang sama iaitu Persekutuan T.3.

Ia adalah undang-undang tertinggi negara dan sebagai rujukan kepada segala undang-undang yang digubal. Perlembagaan Persekutuan Malaysia adalah penerusan daripada Perlembangaan Persekutuan T. 2.Samb.Melayu. Perlembangaan dan Pembangunan Politik A.. B. .

ii.. D. dikenali sebagai wa¶ad. Dalam konteks sosial. Berlaku dalam masyarakat plural hasil daripada syarat yang dikenakan oleh Inggeris untuk memperolehi kemerdekaan.Samb.Melibatkan raja dan rakyat. C.perlembagaan telah mencatatkan satu kontrak sosial yang telah dipersetujui oleh semua kaum di negara ini tanpa sebarang pertikaian. . Terdapat 2 peringkat kontrak sosial: i.

Samb. .. F. Dengan itu terbentuklah CLC (Communities Liason Commitiee/Perhubungan Antara Kaum) pada tahun 1948. E. Setiap etnik mempunyai wakil dalam bentuk parti politik dan mencapai persepakatan untuk hidup dalam aman dan damai.

Pelan Pembangunan Berencana (19501965). iii. ii. Dasar Pembangunan Negara (1990-2020). Dasar Ekonomi Baru (1970-1990). Bagi menuju ke arah pembangunan beberapa perancangan di negara dibentuk. . Rancangan Pembangunan 5 Tahun (19661970). iaitu: i.11 Pembangunan Berencana 1. Rancangan Pembangunan 5 Tahun A. iv.3.

12 Dasar Dasar Khas 1.3.Dasar Kebudayaan Kebangsaan. B. Kesemua dasar-dasar tersebut secara tidak langsung telah dibincangkan semenjak CLC ditubuhkan pada tahun 1948. Perbincangan dasar-dasar tersebut lebih serius dibincangkan selepas peristiwa 13 Mei 1969. Dasar Ekonomi Negara. A. . Dasar Pendidikan Kebangsaan.

D. Pembentukan dasar-dasar tersebut telah mengambil kira kepentingan kaum di negara ini. Dasar Pendidikan Kebangsaan fokus kearah mewujudkan keseimbangan dalam kehidupan sosio ekonomi dikalangan masyarakat Malaysia berbilang kaum. .C.

E. .Samb. DEB pula bertujuan untuk mengimbangi ekonomi bumiputera dengan etnik lain secara adil. D.. Dasar Kebudayaan Kebangsaan pula memfokuskan kearah pembentukkan sikap menghormati dan menghargai setiap budaya.

3. Plurati masyarakat Malaysia diperkukuhkan melalui dasar-dasar negara yang dibentuk berteraskan persetujuan bersama. Ideologi sekular telah mempengaruhi perubahan dalam sistem masyarakat sepadu.13 Kesimpulan Memahami pluralti adalah asas penting kearah memahami pembentukan masyarakat plural. . Pluraliti telah sedia wujud di Alam Melayu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful