UJIAN PEMASANGAN ASAS

1

Keperluan Pengujian Pemasangan
Setiap pemasangan yang telah / baru siap atau sebarang pemasangan tambahan ataupun sebarang perubahan yang dibuat terhadap sesuatu pemasangan, pemasangan, perlu diuji dengan beberapa ujian sebelum boleh digunakan dengan selamat. selamat. Oleh itu Pengujian bolehlah dianggap sebagai penentuan sama ada sesebuah pemasangan itu siap atau tidak. tidak.
2

kekurangan & kelemahan pemasangan dan 4. SESB dll) Di samping itu. 2. Mematuhi kehendak peraturan IEE (STM. mencari punca kerosakkan ( jika ada ) 3 . dan pemasangan.Tujuan Pengujian Pemasangan Tujuan utama pengujian dan pemeriksaan dijalankan bagi suatu pemasangan atau pendawaian adalah untuk: untuk: 1. pengujian juga dapat mengenalpasti 3. Memastikan keselamatan pemasangan.

Pengujian mencari kerosakan Punca Kerosakkan. Pengujian Rasmi .JenisJenis-jenis Pengujian Pemasangan Pada amnya pengujian boleh dibahagikan kepada tiga jenis.Pengujian yang dijalankan oleh Pihak Pembekal sebelum disambungkan ke bekalan utama. ( TEN / SESB ). Pengujian Mencari . iaitu: 1. Pengujian Dalaman . 3. 4 . Pada pemasangan lama atau baru ( jika ada ). 2.Pengujian awal sebelum bekalan hidup diberikan.

Pemeriksaan Mata Kasar Sebelum sesuatu ujian pemasangan dijalankan. IEE. dilakukan. 5 . Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memastikan setiap perkara yang bersangkut-paut dengan kerjabersangkutkerjakerja pemasangan itu tiada sebarang kerosakan fizikal pada alat-alat pemasangan atau kabel yang alatdisambungkan kepadanya dan mematuhi kehendak IEE. pemeriksaan secara penglihatan ( pemeriksaan mata kasar ) perlu terlebih dahulu dilakukan.

Kabel pelindung disambungkan kepada elektrod bumi.disediakan dan renjatanmasih boleh berfungsi. Pemasangan elektord bumi dilakukan dengan betul. 6 .betul Pemilihan saiz kabel betul Jenis fius dan nilainya .ketat dan baik Penggunaan kod warna kabel . 3. 4. 8. 2. 6. betul. 5. bumi. suis. Sambungan pengalir . Alat pelindungan daripada renjatan. 10. 9.betul dan sesuai Sambungan kabel fasa (hidup) sahaja pada suis. dll. Papan tanda amaran diletakkan di tempat sesuai Kedudukan (lokasi) papan suis & peralatan sesuai dll. 7.Pemeriksaan Mata Kasar ( sambungan ) Di antara perkara-perkara yang perlu diperhatikan semasa perkaramembuat pemeriksaan secara mata kasar ialah seperti berikut: berikut: 1.

7 . ialah : IEE. 7. 6.Jujukan Ujian Pemasangan Jujukan ujian mengikut Peraturan IEE. 3. sempurna. 4. 2. Ujian Keterusan Litar gelang Menguji Keterusan Pengalir Pelindung Mengukur Rintangan Elektrod Bumi Mengukur Rintangan Penebatan Menentukan Kekutuban Mengukur Galangan Gegelung Rosak ke Bumi Menguji Kendalian Pemutus Litar ke Bumi UjianUjian-ujian ini hendaklah dijalankan mengikut urutan agar sebarang bahaya dapat dielakkan terhadap orang yang membuat pengujian dan juga menjamin pemasangan itu sempurna. 5. 1.

seolahgelang yang tidak putus dan rintangannya hampir sifar ). Menguji dipangkal litar di Kotak Fius Agihan. Agihan. Tujuan pengujian ini dilakukan ialah bagi memastikan setiap pengalir pada litar gelang mempunyai keterusan yang baik. Ii. litar. Gelang. Ujian Keterusan Litar Gelang. Pengujian ini boleh dijalankan dengan menggunakan meter pelbagai atau penguji loceng dan bateri. Menguji di pangkal dan dipertengahan litar. bateri. Ii.Cara-cara Pengujian pemasangan dijalankan Cara1. 8 . Terdapat dua cara bagaimana ujian ini dijalankan: dijalankan: i. ( Pengalir pada litar gelang ini seolah-olah seperti baik.

* Nama lama pengalir pelindung ialah pengalir keterusan bumi (e.c) 9 . mekanik.c. bateri.CaraCara-cara Pengujian dijalankan (sambungan) 2. Ujian ini dijalankan bagi memastikan pengalir pelindung itu betul sambungannya dan mempunyai sambungan yang baik dari segi elektrik dan mekanik. Ujian Keterusan Pengalir pelindung. Ujian ini boleh dijalankan dengan menggunakan meter pelbagai atau menggunakan penguji loceng dan bateri.

Bumi. Ujian ini dijalankan dengan menggunakan alat yang dikenali sebagai Meggar Penguji Bumi. dipasang. Ujian Rintangan Elektrod Bumi. 10 . (T5) Bumi Ujian ini dijalankan apabila sesuatu pemasangan itu gagal memperolehi nilai galangan gelung bumi yang dikehendaki ataupun untuk menguji keterusan elektrod bumi yang telah dipasang.CaraCara-cara Pengujian dijalankan ( sambungan ) 3.

Ujian penebatan antara pengalir dengan Bumi. Ujian rintangan penebatan terbahagi kepada dua: dua: i. Ujian penebatan antara pengalir. bererti pemasangan itu telah mengalami kerosakan. Bacaan ujian mestilah tidak kurang dari 1M. Ujian Rintangan Penebatan.CaraCara-cara Pengujian dijalankan (sambungan) 4.. 11 . Ii. Megger. Ii. Jika kurang daripada nilai itu. Bumi. Ujian ini dijalankan dengan menggunakan Penguji Megger. Penebatan. pintas. Bagi memastikan ketahanan penebatan antara pengalir dan ketahanan penebatan pengalir dengan bumi tidak berlaku sebarang kebocoran atau litar pintas. pengalir. kerosakan.

Ujian Kekutuban Tujuan pengujian ini dijalankan ialah untuk memastikan semua alat kawalan satu kutub berada pada pengalir hidup ( fasa ) sahaja. Ujian ini juga adalah untuk memastikan sambungan tepi pemegang lampu edison. dan bahagian kiri soket alur keluar dan palam berada pada pengalir Neutral.CaraCara-cara Pengujian dijalankan (sambungan) 5. sahaja. Neutral. alat. Kekutuban yang salah boleh mendatangkan bahaya renjatan elektrik semasa membuat pemasangan atau penggunaan alat. 12 .

itu. (T5) bumi. Ujian ini dijalankan bagi mengetahui nilai galangan gelung bumi pada sesuatu pemasangan.CaraCara-cara Pengujian dijalankan (sambungan) 6. sesuai. pemasangan. Sekiranya PLBB telah sedia ada. Ujian Galangan Gegelung rosak ke bumi. 13 . Nilai tersebut kemudiannya digunakan untuk menentukan jenis peranti perlindungan kebocoran arus ke bumi (PLBB) yang sesuai. kita akan dapat mengetahui sama ada ianya berkesan ( berfungsi ) atau tidak apabila berlaku kebocoran pada pemasangan itu.

14 . Ujian ini perlu dijalankan sesingkat yang boleh bagi mengelakkan bahaya kebocoran yang mungkin terjadi sekiranya peranti itu tidak berkendali ( rosak ). hidup. bumi.CaraCara-cara Pengujian dijalankan (sambungan) 7. Ujian Pemutus Litar Bocor ke Bumi. antara pengalir bumi 45V 50V dengan pengalir hidup. Biasanya peranti ini akan bekerja pada voltan minimum 45V ( tidak lebih 50V ). Ujian ini dijalankan bagi memastikan sama ada pemutus litar yang digunakan akan berkendali apabila berlaku arus bocor ke bumi. Bumi.

alatialah seperti berikut: berikut: 1. Meter Pelbagai ( Multimeter ) Loceng dan Bateri Penguji Megger Penguji Pemutus litar jenis arus.AlatAlat-alat Pengujian Diantara alat-alat kelengkapan pengujian yang asas. 3. 15 . 2. 4.

(Ohm). Menguji Keterusan litar gelang. dan Rintangan (Ohm). Peranti ini digunakan untuk membuat pengujian: pengujian: i. Menentukan Kekutuban. Meter Pelbagai (Multimeter).AlatAlat-alat Pengujian ( sambungan ) 1. iii. ii. Meter ini boleh digunakan untuk mengambil bacaan Voltan ( Volt ). 16 . Arus (Ampere). Menguji Keterusan pengalir pelindung.

Loceng dan Bateri. (sambungan). Alat ini sesuai di gunakan untuk menguji keterusan (sambungan). berbunyi. Bateri dan loceng ini disambungkan secara siri dengan 2 punca dibiarkan tidak bercantum dan digunakan sebagai punca uji. Jika ada keterusan / sambungan loceng akan berbunyi.AlatAlat-alat Pengujian ( sambungan ) 2. uji. Bateri. 17 .

elektronik. Voltannya diperolehi dari janakuasa yang diputar oleh tangan atau dari bateri bersama litar elektronik. 18 . Megger. Megger mampu mengeluarkan 500V 500V pada punca ujinya dan skala pengujinya mampu menyukat dalam kilo-ohm dan kiloMega-ohm. Megger ialah alat penguji Rintangan Penebatan. Mega-ohm. Penguji Megger. Penebatan.AlatAlat-alat Pengujian ( sambungan ) 3.

dielakkan. oleh itu pengujian semula perlu dilakukan dari masa ke semasa mengikut tempoh yang dikehendaki supaya sebarang bahaya dapat dielakkan. ( Lihat Jadual yang dilampirkan ). tidak dapat menjamin keselamatan pemasangan itu selamaselamalamanya. Tempoh sesuatu pemasangan itu hendak diuji. pembekal. keadaan tempat dan kebenaran yang diberikan oleh pihak pembekal. 19 . digunakan. biasanya bergantung kepada jenis pendawaian yang digunakan.Tempoh Pengujian PengujianPengujian-pengujian yang dijalankan seperti diatas.

Tempoh Pemeriksaan Pemasangan . 9. 6. 7. Pemasangan biasa Pemasangan Pertanian Masjid / Gereja Penggera Kebakaran Jentera berkereta Panggung / Stesen minyak / K.IEE Bil Jenis Pemasangan Tempoh antara Pemeriksaan 1 2 3. 4. 5.Dobi Kilang Lampu Kecemasan Pemasangan Sementara 5 3 2 1 1 1 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Kerap kali Tidak tetap 3 Bulan 20 . 8.

Pintas. Bumi. (ii). Litar Buka. (iii). 21 . Litar Pintas. Kerosakan Bumi.JenisJenis-jenis Kerosakan Pendawaian JenisJenis-jenis kerosakan yang mungkin berlaku ke atas pendawaian elektrik adalah seperti berikut: berikut: (i). (ii). (iii). Buka. (i).

Ini bermakna arus tidak dapat mengalir di dalam litar kerana punca bekalan terpotong ( putus ). dan suis. Sesentuh suis tidak berfungsi dengan baik. Litar Buka. tamatan. Kerosakan mekanikal pada pemegang lampu. Sambungan pengalir kabel terkeluar dari punca tamatan. d). c). Terdapat beberapa kemungkinan kerosakan litar buka iaitu seperti: seperti: a). Pengalir di dalam kabel terputus. suis. soket keluaran d). terputus. baik. yang boleh menyebabkan b). a). 22 .JenisJenis-jenis Kerosakan Pendawaian ( sambungan ) (1). b). c).

peranti pelindung akan terpelantik ( trip ) lalu memotong bekalan elektrik. Jika berlaku litar pintas. 23 .JenisJenis-jenis Kerosakan Pendawaian ( sambungan ) (2). Litar Pintas. Litar Pintas terjadi apabila punca fasa dan punca neutral bersentuhan di antara satu dengan lain tanpa beban. beban. ( jika tidak trip. kabel menjadi panas dan boleh menyebabkan kebakaran ). elektrik.

seterika. Sambungan pengalir kabel longgar di punca tamatan b). suis. pemegang lampu dan lain-lain. soket.JenisJenis-jenis Kerosakan Pendawaian ( sambungan ) Di antara sebab berlakunya Litar Pintas ialah: ialah: a). Berlaku kerosakan pintas pada peralatan elektrik kipas. kabel. c). b). 24 . sehingga bersentuhan dengan kutub / fasa yang berlawanan. Berlaku kerosakan pada penebat kabel. berlawanan. Berlaku kerosakan pintas pada aksesori pendawaian c). lain. a). d). d). lain-lain. cerek elektrik dan perkakas lain.

Alat penguji megger digunakan untuk menguji kerosakan bumi. Kerosakan yang berlaku apabila punca fasa ( hidup ) bersentuh dengan pengalir bumi atau mana-mana manabahagian logam bagi sistem pendawaian atau pada punca perkakas elektrik. jika tersentuh boleh menyebabkan renjatan elektrik.JenisJenis-jenis Kerosakan Pendawaian ( sambungan ) (3). dan bacaannya hendaklah tidak kurang dari 0.5M. elektrik. Kerosakan Bumi. Kerosakan ini akan menyebabkan bahagian logam menjadi punca fasa dan merbahaya kepada pengguna. bagi peralatan yang baik. elektrik. baik. 25 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful