HUBUNGAN ETNIK ( CTU 553

)
CABARAN HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA
DI SEDIAKAN UNTUK: USTAZAH MINAH BT DIBOK
DISEDIAKAN OLEH: SOFIAH MAULAD YUSOF (2008365475) INTAN SAIFURA BT SAIDI (2009605408)

PENGENALAN
‡ Malaysia telah berjaya keluar daripada kumpulan negara MUNDUR kpd negara sedang MEMBANGUN dan kini menuju ke arah status negara MAJU. ‡ Hubungan etnik paling kritikal sejak zaman penjajahan sehingga selepas merdeka adalah PERISTIWA 13 MEI 1969.

CABARAN HUBUNGAN ETNIK
‡ Perbezaan & pertentangan kepentingan di antara etnik. ‡ Terdapat dua komuniti di Malaysia iaitu komuniti bumiputera dan komuniti bukan bumiputera yang bukan Melayu. ‡ Bahasa rasmi : Bahasa Melayu ‡ Agama rasmi : Agama Islam

CABARAN DALAM ASPEK SOSIAL
a. Pemisahan penempatan: bukan shj boleh merenggangkan hbgn & interaksi pelbagai etnik tetapi memperkuatkan lagi perasaan kekitaan & etnosentrisme dlm kalangan anggota yg seterusnya menimbulkan prasangka, streotaip & mengekalkan kejahilandi klgn etnik trhadp etnik yg lain. b. Pengasingan sistem pendidikan:interaksi hanya berkisar dlm kalangan etnik yg sama.

Sekolah Rendah Kebangsaan dan Sekolah Menengah Kebangsaan pula kebanyakan para pelajrnya terdiri daripada kumpulan etnik beragama Islam. Menggunakan bahasa pengantar masing- masing. c. polirasi: keterasingan pada peringkat sekolah rendah, kerenggangan pada peringkat sekolah menegah dan institut pengajian tinggi awam (IPTA) serta institut pengajian tinggi swasta (IPTS) masih wujud.

CABARAN DALAM ASPEK EKONOMI
i) Penguasaan ekonomi -memperlihatkan jurang yang luas bagi setiap etnik. - kaum Melayu menguasai sektor pertanian, kaum Cina menguasai sektor yang lebih maju seperti perniagaan, perdagagan dan menggunakan teknologi moden, dan kaum India terlibat dengan perladangan di estet getah dan kelapa sawit.

ii) Perbezaan pekerjaan berdasarkan status ekonomi - Status orang Melayu. ‡ Kerajaan banyak menubuhkan agensiagensi seperti RIDA, FELDA, FAMA dan Amanah Saham MARA ‡ Untuk membantu orang Melayu khususnya di luar bandar.

‡ Rancangan ekonomi yang lebih menyeluruh bagi kesemua kaum mula diperkenalkan dan ia dikenali sebagai Dasar Ekonomi Baru (DEB). ‡ DEB diharapkan dapat menyusun semula masyarakat Malaysia dengan harapan kegiatan ekonomi tidak lagi diidentifikasikan dengan kaum

- Status orang Cina. ‡ Kedudukan ekonomi Cina amat teguh. ‡ Konsep perniagaan ala kongsi telah membantu kaum Cina mengumpul modal dan mengukuhkan modal di kalangan komuniti mereka. ‡ Lokasi orang Cina di bandar yang telah mendedahkan mereka dengan satu sistem pendidikan yang baik

- Status orang India. ‡ Kerajaan mengambil alih ladang-ladang milik pengusaha asing mempunyai kesan yang serius ke atas buruh eset. ‡ MICd telah cuba menyelamatkan nasib buruhburuh India dengan membeli ladang-ladang kecil dengan menubuhkan National Land Finance-Cooperative Society Lmtd (NLFCS) pada 1960.

MODEL EKONOMI BARU
‡ Model Ekonomi Baru (MEB) yang hendak dicapai melalui Program Transformasi Ekonomi (PTE) merupakan satu tonggak utama yang akan melonjakkan Malaysia ke arah status negara maju sejajar dengan matlamat Wawasan 2020.

‡ Dua tonggak yang lain telah pun dilancarkan. Tonggak ini ialah konsep 1Malaysia, Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan untuk menyatupadukan semua rakyat Malaysia bagi menghadapi cabaran yang mendatang dan Program Transformasi Kerajaan (PTK) untuk memantapkan perkhidmatan awam dalam Bidang Keberhasilan Utama Negara (National Key Result Areas, NKRA). Tonggak terakhir ialah Rancangan Malaysia Kesepuluh 2011-2015 yang akan diumumkan nanti pada tahun ini.

CABARAN DALAM ASPEK POLITIK
‡ Tiga kaum yang utama gabung dalam perikatan melalui politik masing-masing. ‡ Tertubuhnya parti Barisan Nasional ‡ Politik perkauman boleh menimbulkan perasaan kurang senang hati dan mengukuhkan semangat perkauman jika sesuatu tindakan diambil tanpa mendapat kata sepakat oleh semua pihak.

‡ Isu-isu perkauman seperti bahasa, kebudayaan, pendidikan, agama, kerakyatan, dan ekonomi jika dipergunakan untuk tujuan berpolitik. ‡ Terdapat tiga factor penting yang menjadi penghalang kepada intergrasi nasional. 1. prasangka 2. perkauman 3. etnosentrisme

CABARAN DALAM PENDIDIKAN
‡ Pendidikan merupakan bidang yang akan menerima kesan atau impak yang terus dari era globalisiasi kerena pendidikan adalah berkait dengan pembangunan sumber manusia yang amat dipengaruhi oleh persekitarannya. ‡ Trend globalisasi juga telah mencetuskan pelbagai cabaran dalam pelaksanaan pendidikan di Malaysia.

‡ Antara cabarannya ialah ; 1. Keperluan terhadap pembelajaran berterusan. 2.Penggunaan teknologi telekomunikasi dan maklumat. 3. Pengurusan pendidikan. 4. Pembentukan jati diri pelajar. 5. Kualiti guru.

CABARAN NILAI ANTARA ETNIK:
‡ Perbezaan dari segi agama, bahasa dan kebudayaan ² menjadi sukar apabila setiap kaum terus menebal dgn bahasa dan kebudayaan masing-masing. ‡ Setiap etnik tidak mempunyai perasaan hormat ² menghormati terhadap agama dan budaya lain. ‡ Kesukaran untuk hidup dalam satu masyarakat yang sama ² masalah komunikasi.

Sambungan..
‡ Kerajaan Malaysia menitikberat persoalan akhlak dan nilai-nilai murni dalam masyarakat ² Wawasan 2020 dan 1Malaysia. ‡ Melahirkan satu negara bangsa Malaysia ² maju progresif, saintifik dan hidup bersatu padu. ‡ Kebudayaan masyarakat Malaysia berbeza tetapi mempunyai asas yang sama ² berpegang teguh pada ajaran agama masing-masing dan memprakriskan nilai-nilai murni dalam agama mereka.

Sambungan..
‡ Interaksi antara kaum adalah penting ² melahirkan masyarakt harmonis, bersatu padu dan menghindarkan masyarakat dari melakukan aktiviti tidak sihat dan menyalahi norma-norma kehidupan. ‡ Pembentukan identiti budaya warga Malaysia ² cara hidup masyarakt Malaysia yag mempunyai pelbagai bangsa, agama, budaya dan bahasa tetapi hidup berdampingan, bergading bahu, bertimbangrasa, toleransi dan cintakan negara.

CABARAN GLOBALISASI:
‡ Proses globalisasi dan pembaratan corak hidup berasaskan ekonomi dan politik barat ² disebabkan perkembangan teknologi maklumat yang menjangkau sempadan ekonomi, teknologi,budaya dan segenap aspek kehidupan masyarakat..

Sambungan..
‡ Ekonomi:
‡ di lihat melalui perluasan perusahaan merentasi sempadan negara seperti Tesco, Makro, Carrefour. ‡ dilihat melalui tiga tahap, iaitu: ‡ Perusahaan antarabangsa yang mempunyai aktiviti diluar sempadan nasional - meliputi eksport,import dan penghasilan bukan mentah. ‡ Perusahaan multinasional - perusahaan yang menjalankan aktivitinya di berbagai negara. ‡ Perusahaan global yang melihat ekonomi dunia sabagai satu. Perusahaan tersebut mendapatkan bahan mentah dan menjual barangan secara global. ‡ Dikaitkan dgn perkembangan syarikat korporat yang bermatlamatkan ke aera globalisasi ² Telekom Malaysia Berhad.

Sambungan..
‡ Teknologi:
‡ Di era globalisasi ini,perkembangan teknologi begitu pesat dan canggih di seluruh dunia dan manusia banyak bergantung kepada komputer dan teknologi. ‡ Pengetahuan dan kemahiran diorientasi berdasarkan gabungan disiplin teknikal, statistik dan berasaskan komputer ‡ kegiatan institusi pendidikan dan latihan akan ditumpukan ke arah menghasilkan kemahiran dalam bidang teknologi maklumat dan literasi komputer ‡ Langkah kerajaan Malaysia membina Lebuh Raya Multi Media , Universiti Multi Media dan Pusat Pentadbiran Kerajaan Berelektronik

Sambungan..
‡ kebudayaan: merupakan cara hidup seharian manusia
dalam sesebuah masyarakat atau organisasi
‡ Budaya fesyen: ± fesyen dan jenama barat menjadi pilihan masyarakat Malaysia. ± Fesyen memakai subang, rantai dan gelang bagi kaum lelaki dan fesyen mewarnakan rambut dan memakai selaur ketat bagi kaum wanita. ‡ Budaya muzik dan hiburan: - muzik dan hiburan lebih menonjolkan budaya barat - pelbagai pertandingan reality dan festival hiburan - Dunia lakonan dan pembikinan filem pula telah mengikut cara pembikinan barat

Sambungan..
‡ Budaya bahasa: ± bahasa Inggeris adalah alat dan medium yang penting untuk perhubungan secara global ± di peringkat sekolah matapelajaran seperti matematik dan sains telah menukarkan penggunaan bahasa dari bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris. ‡ Budaya makan: ± pelbagai jenis restouran dan makanan segera keluaran barat yang semakin menjadi perhatian dan kegemaran masyarakat.

KESIMPULAN:
‡ Malaysia ² negara majmuk yang masih memerlukan banyak usaha bagi menyuburkan integrasi antara kaum dan menangani cabaran-cabaran yang sedang dan akan dihadapi dalam persoalan perpaduan kaum. ‡ Isu perkauman merupakan isu sensitif dan boleh menimbulkan keadaan yang tidak harmoni sekirannya permasalahan ini tidak ditangani dengan cara yang betul dan bijaksana. ‡ Semua pihak perlu memainkan peranan dalam kapasiti masingmasing bagi menyuburkan integrasi kaum. ‡ Penerimaan terhadap perubahan haruslah difikirkan dan diterima secara positif dan membina untuk kemajuan diri,keluarga,agama,bangsa dan negara.

.::.Terima kasih.::.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful