Imageri merupakan salah satu teknik mental untuk membayangkan sesuatu dalam minda masingmasing. Terdapat beberapa definisi oleh ahli psikologi tentang imageri iaitu: Block (1981) ± Imageri adalah satu proses yang menggunakan visualisasi untuk membayangkan situasi. Wann (1997) - Imageri ialah proses yang merangkumi visualisasi mental tentang tugasan yang dilakukan sebelum atau semasa melakukan tugasan.

Selain itu terdapat dua pendapat yang dapat menjelaskan maksud imageridengan lebih lanjut iaitu: ‡ Pendapat yang dikemukakan oleh golongan picturalist (gambaran) menjelaskan bahawa imej yang terpapar atau lahir dalam minda seolah-olah seperti kita melihat benda tersebut dengan mata. ‡ Pendapat golongan discriptionist (deskripsi) menjelaskan imageri Sebagai gambaran grafik yang diterjemahkan menerusi bahasa yang dibayangkan dalam minda. Ini bermaksud minda menterjemahkan apa yang kita ingini seolah-olah kita melihat perkara tersebut dengan jelas.

Bagi otak. . kedua-dua imej yang terbentuk adalah serupa. Ini kerana imageri merupakan satu proses mental manakala latihan mental pula merupakan kaedah atau teknik mental yang spesifik. latihan mental ialah keadaan dimana seseorang atlit satu pergerakan fizikal secara tertutup (samada dengan kehadiran atau tidak hadirnya imej pergerakan tersebut). Ini kerana otak tidak dapat membezakan di antara peristiwa sebenar dengan gambaran tentang peristiwa berkenaan.‡ Imageri merupakan bahasa minda. ‡ Imageri juga dimaksudkan dengan latihan mental namun pendapat tersebut kurang tepat. Menurut Cox (1998).

Imageri pula tidak menghasilkan pergerakan hanya bayangan. Teori Psikoneuromuskular (Psikologi + Saraf) ‡ Menjelaskan bahawa proses imageri akan Menghasilkan satu corak atau planneuromuskular yang hampir sama dengan pergerakan yang sebenar. .Terdapat tiga pendekatan yang menjelaskan fungsi imageri iaitu: 1.

Teori Pembelajaran Simbolik ‡ Imageri terbentuk kerana individu merancang sesuatu pergerakan yang ingin dilakukan lebih awal. . sekuen pergerakan motor dan pergerakan alternatif perlu direncanakan secara kognitif sebelum pergerakan sebenar. Oleh itu matlamat pergerakan.2.

Teori Kebangkitan dan Tumpuan Merupakan gabungan teori psikoneuromuskular dan teori pembelajaransimbolik Teori ini dapat membantu meningkatkan prestasi atlit dengan 2 cara: ‡ Imageri Dalaman . Kita dapat merasakan setiap sensasi pergerakan kerana otak telah menghantar impuls elektrik ke otot-otot tersebut.3. Kita hanya beroperasi pada tahap visual/gambaran pergerakan dengan jelas. ‡ Imageri Luaran .Imageri luaran pula ialah kita hanya melihat pergerakan tersebut dalam televisyen sahaja. . Bila kita berjaya pada tahap ini maka kita telah berada pada tahap µkinestatik¶.Imageri dalaman bermaksud kita dapat merasa semua pergerakan tersebut seperti kita sendiri yang melakukan lakuan tersebut (neuromuscular). Ini bermaksud kita dapat melihat gambaran/grafik itu dengan mata sahaja.

Imagery Use Questionaire (IUQ).1994) Sport Imagery Questionaire (SIQ) ± yang menilai aspek multidimensi imageri (Hall.yang menilai aspek multidimensi imageri (Hall. Mark & Russell.yang menilai aspek kejelasan imageri (Issac. 1996). Mark & Pavivio. Vividness of Visual Imagery Questionaire (VVIQ).‡ Gordon¶s Test of Imagery Control (GTIC) ±yang menilai aspek kawalan imageri (Richardson .1990) Imagery Use Questionaire for Soccer (IUQ-SP) ± yang menilai aspek multidimensi imageri (Salmon.1986).1969).yang menilai aspek kejelasan imageri (Mark.Rodgers & Barr.1973). Vividness of Movement Imagery Questionaire (VMIQ). Revised Movement Imagery Questionaire (RMIQ) ± yang menilai aspek multidimensi imageri (Hall & Martin) ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ . Hall & Haslam.

Semakin tinggi tahap kemahiran atlit yang telah mahir maka semakin berkesan sumbangan imageri dalam membantu peningkatan prestasi mereka berbanding dengan atlit (novis) prestasi mereka masih lemah dan belum menguasai kemahiran tersebut dengan baik maka mereka belum mampu membentuk satu imej pergerakan yang lemgkap dan menyeluruh tentang kemahiran tersebut.Tahap keberkesanan imageri dalam meningkatkan prestasi seseorang atlit bergantung kepada tahap kemahiran atlit tersebut. .

‡ Dapat mengatasi masalah kesakitan dan kecederaan.‡ Dapat meningkatkan konsentrasi ‡ Dapat membina keyakinan diri ‡ Dapat mengawal emosi contohnya berdasarkan pengalaman lepas. menjaring bola dan berenang . ‡ Dapat membantu strategi latihan untuk pasukan dan individu. kawalan pernafasan dan µchock¶ ‡ Dapat membantu dalam kemahiran contohnya memukul bola golf. .

‡Epstein.1980 ± menjelaskan bahawa kita tidak boleh membuat kesimpulan tentang imageri yang paling baik kerana kedua-dua imageri tersebut mempunyai kelebihan tersendiri yang dapat membantu meningkatkan prestasi atlit tersebut.Terdapat beberapa kajian telah dilakukan bagi melihat kesan kedua-dua jenis imageri tersebut untuk memilih teknik yang mana paling sesuai untuk membantu peningkatan atlit. ‡Barr & Hall. . Antara kajian tersebut ialah : ‡Mahoney & Avener. 1997 ± mendapati imageri dalaman lebih menghasilkan kesan positif kerana ia banyak digunakan oleh para atlit jika dibandingkan dengan atlit novis. 1992 ± mendapati imageri dalaman dapat menghasilkan impuls elektrik yang boleh disukat di bahagian otot badan yang terlibat dalam pergerakan yang dibayangkan.

Dari kajian ini di dapati imageri mempunyai kesan yang positif dalam memperbaiki prestasi pemain golf. mereka mendapati mutu permainan mereka semakin meningkat. Kajian ini telah dijalankan oleh Adam R. Mereka menjalani kajian dengan dua cara iaitu: ‡ Individual Golf Performance Measures ‡ Flow Analysis Hasil daripada kajian ini. .The Effects of Individualized Imagery Interventions on Golf Performance and Flow States Tujuan utama kajian ini ialah untuk menguji keberkesanan imageri terhadap pemain golf. Subjek kajian terdiri daripada 4 orang atlit elit golf. Nichols. Remco C.J Polman (2002).

. Instrumen kajian termasuklah ³The Sport Imagery Questionnaire´. isi kandungan dan keberkesanan imageri di catatkan dalam diari harian. Kajian ini menggunakan dua jenis laporan yang berbeza sebagai pengukuran kepada imageri dalam jangka masa 6 minggu.Kajian ini menguji sejauhmana imageri dapat mempengaruhi persembahan seseorang atlit. jangka masa . Dalam tempoh 6 minggu perkara seperti frekuensi. Subjek terdiri daripada 36 atlit bola keranjang wanita dari tiga buah sekolah yang berbeza. .‡ The Influence of an Imagery Workshop on Athletes Use of Imagery. Kajian mendapati atlit bola keranjang wanita dapat meningkatkan prestasinya dalam bengkel yang di jalankan selama 6 minggu.

Ini adalah kerana kemahiran ini dapat membantu meningkatkan prestasi keseluruhan atlit. .‡ Mental Skills Training For Sports: A Brief Review Kajian ini di jalankan oleh Luke Behncke (2000) yang menerangkan tentang kegunaan strategi mental dalam sukan termasuklah teknik kognitif dan juga somatik. Program intervensi kognitif yang digunakan untuk membantu peningkatan prestasi serta pengawalan kebangkitan atlit lazimnya mengabungkan imageri sebagai inti pati program . Teknik ±teknik yang diterangkan termasuklah µmental rehearsal¶ dan juga mental imageri serta visualisasi.

J (1997).& Fogarty. G. Mereka menjalani kajian dengan dua cara iaitu: -The Golf Performance Survey(GPS) -The Sports Imagery Questionnaire (SIQ) . P.‡ Imagery and Self-Talk Training Improves Golf Performance and Character Kajian ini telah dijalankan terhadap pemain Golf oleh Thomas.R. Kajian ini dijalankan oleh 32 orang pemain golf yang berumur 29-59 tahun selama dua bulan di dua kelab Golf.

Kami berpendapat teknik imageri ini sesuai diaplokasikan kepada atlit yang telah mempunyai kemahiran yang konsisten dan fokus yang baik. .Kajian ini menggunakan Lima Elemen Psychological and Psychomotorskills iaitu : ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Pengetahuan kognitif dan perasaan negative Persediaan mental Automaticity Kemahiran Peningkatan Persembahan Hasil daripada kajian ini. mereka mendapati mutu permainan mereka semakin meningkat.

Kajian ini menggunakan Lang¶s Dichotomous Model of Stimulus. Mereka mengukur imageri menggunakan the Movement Imagery Questionnaire Hasil kajian mereka. Atlit perlu memberi tumpuan bagaimana untuk melakukan aktiviti tersebut dengan perasaan dan sensasi untuk membolehkan mereka mendapat hasil yang baik menggunakan teknik imageri tersebut.5 dan 9 kg. & Chung . Boschker. Mereka perlu menggunakan teknik imageri ini untuk mengaplikasikan di dalam pergerakan acara angkat berat iaitu antara 4. M. T (1996) Ke atas 39 orang pelajar.S . F. di dapati model ini sesuai diaplikasikan apabila atlit berada di dalam perasaan stabil untuk membuat pergerakan tersebut.C.‡ A Coach¶s Instructional will affect Imagery Effectiveness Kajian ini dijalankan oleh Bakker. .

Weinberg dan Gould. Menurut Magill (1998). Gambaran atau imageri yang berbentuk simbolik terhasil dalam minda sebagai output proses interaksi antara kiu-kiu yang relevan dengan sistem memori.‡ Imageri adalah satu proses raptai penggambaran sesuatu aktiviti fizikal secara simbolik dalam minda (Richardson. 1999). 1967. rangsangan pelbagai deria digambarkan sebagai input imageri. . Daya imaginasi selaku titik tolak mekanisme proses imageri. Pemprosesan termasuk taksiran dan pemilihan maklumat untuk pembentukan imageri.

.

.William (1993) dan Magill (1998) menerangkan imageri merupakan salah satu kombinasi latihan fizikal dan latihan mental yang memberi kesan kepada aplikasi kemahiran dan persediaan untuk peningkatan prestasi. Seterusnya beiau menjelaskan imageri adalah langkah peralihan proses minda kepada realiti yang dapat diterangkan secara fisiologi .

Sementara imageri sensasi ialah imageri auditori. Imageri orientasi dipecahkan kepada dua iaitu imageri dalaman dan imageri luaran.Imageri terbahagi kepada dua iaitu imageri orientasi dan imageri sensasi. visual dan kinaestetik .

Cara ini dapat mengurangkan ketegangan yang dialami oleh atlit kerana atlit sentiasa berada dalam keadaan yang bersedia.Sackett (1934) dalam Teori Pembelajaran Simbolik mengatakan imageri berfungsi secara simbolik dalam minda yang membantu atlit memperolehi dan menguasai serta memahami bentuk sesuatu pergerakan. .

Maklumat biologi diperolehi setiap kali respon berlaku. . Ia termasuklah ketegangan. Lang berpendapat imageri adalah satu proses yang akan mengukuhkan lingkaran S-R . Stimulus dan respon adalah berkaitan dalam perlakuan.Lang (1979) dalam Teori Maklumat Biologi memasukkan aspek stimulus (S) dan aspek respon(R) ke dalam domain kognitif imageri.

Imageri Imageri adalah satu proses raptai penggambaran sesuatu aktiviti fizikal secara simbolik dalam minda. . Visualisasi Merakam maklumat dalam bentuk penglihatan dan menumpukan kepada bentuk penglihatan. Daya imaginisasi selaku titik tolak mekanisme proses imageri. Rangsangan pelbagai deria digambarkan sebagai input imageri.

pemandangan dan apa sahaja yang dapat dilihat oleh mata kasar. Dari aspek penglihatan. ingatan kita berupaya mencatat segala bentuk penglihatan seperti gambar. auditori.Imej yang dihasilkan merupakan gabungan diantara imej visual. lisan. visualisasi dan juga kinestatik. Imej yang terhasil dalam gambaran mental ini disebut imej visual. .

bau. Aktiviti visualisasi hanya melibatkan satu sahaja penggunaan deria penglihatan bagi menghasilkan gambaran mental yang dikehendaki. . sentuhan dan juga rasa.Aktiviti imageri merangkumi ke semua yang ada pada pancaindera manusia iaitu penglihatan. pendengaran.

.Proses imageri adalah lebih sukar berbanding dengan visualisasi kerana membabitkan pelbagai pemprosesan maklumat sebagai gambaran mental. Visualisasi adalah lebih mudah dirakam dalam gambaran mental.

Imageri merupakan keseluruhan proses rakaman mental dan merupakan satu daya imaginisasi yang aktif disamping peka terhadap segala pendedahan dan rangsangan maklumat. Visualisasi merupakan salah satu teknik yang terdapat dalam imageri. .

imageri visual dan juga imageri Visualisasi merupakan cabang kepada salah satu imageri jenis sensasi.Imageri terdiri daripada jenis imageri orientasi yang terdiri daripada imageri dalaman dan juga luaran serta imageri sensasi yang terdiri daripada imageri auditori. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful