Colegiul Economic ´ Transilvania ´

Moldovan Claudia-Roxana Clasa a XI-a C

~ ARGUMENT ~ ‡ Am ales acest tem .deoarece consider c aceste dezastre. se distruge o bun parte din acestea èi totul este suprasolicitat.´ Hazarde naturale èi antropice ´. atât cele naturale cât èi cele provocate au o influenì distrug toare asupra populaìiei èi asupra Globului P mântesc. . ‡ Consider c fiecare element al P mântului are un anumit rol în ciclul vieìii iar prin acestea.

asupra societ ìii èi a mediului înconjur tor. Hazarde naturale 2. schimb rile climatice. exploat rile èi multe altele. în ansamblu.Hazardele reprezint manifest ri extreme ale unor fenomene naturale sau antropice care au o influenì direct asupra vieìii oamenilor. . Hazardele Hazardele se împart în dou mari categorii 1. reducerea biodiversivit ìii. incendiile. tornadele. Hazarde antropice Dintre cele mai cunoscute hazarde putem menìiona de exemplu cutremurele. erupìiile vulcanice. Cel mai important ar fi s putem s p str m curat mediul în care tr im atât pentru s n tate cât èi pentru bunul mers al lucrurilor.

biologici etc. hazarde oceanografice. generate de E factorii climatici. hazarde hidrologice. hazarde biologice. E . a c ror ac iune este generat de energia provenit din interiorul planetei. hazarde biofizice si hazarde astrofizice. hidrologici. hazarde geomorfologice. Hazarde exogene.~ HAZARDL NATURALE ~ Hazardele naturale pot fi clasificate în dou categorii : ‡ Hazarde endogene ‡ Hazarde exogene Hazarde endogene. de unde categoriile de: hazarde climtice.. in aceast categorie fiind incluse cutremurele si erup iile vulcanice.

Uraganele Cicloanele tropicale sunt celule de mic presiune mult intensificate. tinde s -èi piard din intensitate. este foarte posibil ca atât secetei pot fi micèorarea lanurilor . uraganele cauzeaz contaminarea apei potabile èi întreruperea serviciilor utilitare ( electricitate.Vegetaìia moare datorit secetei. mai serioase. ca multe regiuni aride s devin èi mai uscate èi s Astfel. când populaìia e în continu înceap s se extind .2. când un uragan se mièc pe uscat. comunicatii. lanuri èi vieìi. în Oceanul Pacific sunt numite taifune. sunt numite uragane. care au originea èi îèi petrec majoritatea Åvieìiiµ în oceane. De asemenea. 3. Rezultatele temperaturii globale. în Oceanul Atlantic. Ploaia torenìial èi valurile pot cauza inundaìii si chiar incendii. Schimbarea climei Seceta reprezint o perioad extins de Shimbarea climei este un fenomen care poate afecta precipitaìii sub nivelul normal èi golirea toate regiunile Globului Pamântesc. num rul cât èi intensitatea furtunilor s se m reasc micèorarea calit ìii èi existenìei apei de în multe regiuni ale lumii. ameninìând locuinìe. implicaìiile secetei devin din ce în ce stratul de ozon èi efectul de sera. Principala cauz a schimb rii creètere èi cererea de ap èi hran e èi ea climei o reprezint gaura mereu crescând format în mare. Este. gaze. transport ) . posibil b ut èi micèorarea rezervelor de hran . Cu o m rire a depozitelor de ap din sol. riscul incendiilor creète. Seceta 1. Seceta cauzeaz èi deèertificarea sau m rirea deèerturilor. deasemenea . . Sunt alimentate de temperaturi mari èi aer umed.

producerea de pagube materiale in urma arderii.Aceste vânturi puternice pot distruge rapid cl diri èi . . în unele cazuri. Lipsind unul dintre aceste elemente arderea respectiva nu poate fi considerata un incendiu. Grindina este èi ea asociat cu furtunile tornadice si este de asemenea capabil s cauzeze pagube enorme în scurt timp. necesitatea interventiei printr-o actiune de stingere pentru intreruperea si lichidarea arderii. Avalanèele Avalanèa reprezint o mas important de z pad care se pune în miècare èi alunec în jos pe versantul unui munte. Aceste fenomene se înscriu printre cele mai dramatice evenimente ale muntelui èi reprezint un pericol pentru populaìia montan din numeroase ì ri ale lumii. asociate cu puternice furtuni. Tornadele se pot deplasa cu pân la 100 km/h si r mân la sol pentru câteva minute. c.00 èi 18. O avalanè poate duce la vale milioane de tone de z pad .00 când atmosfera joas este cea mai instabil . 5. Majoritatea tornadelor apar între orele 16.existenta unei arderi scapate de sub control. Incendiile Pentru a defini incendiul sunt necesare trei elemente: a. precedat de o und de èoc care spulber èi striveète orice se afl în calea ei. 6.Tornadele Tornadele sunt coloane de aer ce se rotesc repede. O singur furtun poate cauza mai multe tornade èi o tornad poate avea mai multe vortexuri. b. întregi comunit ìi.Vântul este principala ameninìare în cazul unei tornade.4. cu viteze care depaseèc 330 km/h .

pot cauza pagube pe arii extinse. valuri cauzate de furtun . . Când cutremurele se declanèeaz într-un ocean sau lac mare. Tsunamiul sau valul mareic reprezint o und energetic de tip mecanic ce se propag prin apa oceanelor. sau èi a unor cutremure submarine sau de coast foarte puternice (7-9 grade pe scara Richter). ele pot produce soluri bogate unde recoltele se pot reface.7. ca urmare a producerii unor erupìii subacvatice. Poat fi cauzate de precipitaìii intense èi prelungite. cutremurele. se poate forma un tsunami care s inunde coastele înconjur toare. incendiile si alte hazarde pot fi provocate de eruptiile vulcanice. Ele pot declanèa si alte hazarde ca alunec ri de teren èi chiar incendii.Valurile de pietre. Inundaìiile Inundaìiile sunt volume de ap ce trec peste albiile râurilor.Tsunami-urile 9. scufundând regiuni de pamant care de obicei nu erau scufundate. 8. lacurilor sau coastele oceanelor. alìii încet. Cutremurele Cutremurele apar ca rezultat al presiunii degajate în timpul f liilor. Ele se g sesc in limitele pl cii tectonice dar exista èi pe Ålocurile fierbinìiµ ale Pamantului(I-lele Hawaii). gaze si alte materiale. Totuèi. Sunt cele mai întalnite de-a lungul limitelor pl cii tectonice dar pot ap rea aproape oriunde. inundatiile. alunecarile de teren. 10. Unii vulcani erup exploziv. pr buèirea barajelor.Vulcanii Vulcanii sunt cratere pe suprafaìa p mântului prin care erupe magma. Chiar dac de obicei dureaz câteva secunde.

1919.9. 20000 morìi 6. magnitudine: 8.7. 99000 morìi 6. Etna ² Sicilia.5. 1920. magnitudine:8. 1939. Mesina ² Italia. 22000 morìi 5. 1902. 1783. 1883. 15000 morìi 8.6. 16000 morìi 7. magnitudine:7. 160000 morìi 5. 1935. CELE MAI GRAVE ERUPiII DIN LUME 1. 1968. Vezuviu ² Italia. Kansu ² China. Tambora ² Indonezia. magnitudine:6. 1169. 36000 morìi 3. Armenia ² 1988.3.3. magnitudine:7. 1815. Pele ² Martinica.4. un cutremur a provocat o alunecare de teren pe versantul nordic al Muntelui St. 1985. magnitudine:8. 25000 morìi 10. 1908. Erzincan ² Turcia.9. 1976. Nan-Shan ² China. Explozia care a urmat a devastat p durile de pin de pe 20 km. magnitudine: 8. 40000 morìi 9.gOC VULCANIC ² în 1980. Luetta ² Belucistan. Mt. magnitudine:7. Nevado del Ruiz ² Columbia. 12000 morìi . Tangshan ² China. magnitudine:7. 1792. Dasht-e Bayaz ² Iran. 200000 morìi 3. 30000 morìi 4. Etna ² Sicilia. Helens. Krakatoa ² Indonezia. 50000 morìi 8. 655000 morìi 2. 10000 morìi 10.5. Peru ² 1970. magnitudine:7. Laki ² Islanda. 10400 morìi 9. 5000 morìi CELE MAI GRAVE 10 CUTREMURE DIN LUME 1. 1669. Unzen-Dake ² Japonia. Tokyo/Yokohama ² Japonia. 180000 morìi 4. 60000 morìi 7. 1927. 1923. Kelut ² Indonezia. 92000 morìi 2.

de construc ii. uneori îmbr când un aspect catastrofal: produc încetarea sau perturbarea grav a func ion rii societ ii i victime omene ti. industriale. declan ate sau favorizate de activit i umane i care sunt d un toare societ ii în ansamblu i existen ei umane în particular. în general cu scopul de a utiliza elementele cadrului natural în interes propriu: activit i agricole. produc pagube mai mici sau mai mari în func ie de amplitudinea acestora i de factorii favorizan i în locul sau regiunea în care se manifest . impuse de necesitatea dezvolt rii economice i sociale. . Hazardele antropice i tehnologice. de transport. Ca urmare a ac iunilor omului. planeta noastr a cunoscut. Aceste fenomene sunt legate de interven ia omului în natur . o degradare accentuat . miniere. uneori necontrolate i nechibzuite. etc. alteori fire ti. mari pagube i distrugeri ale mediului. în unele cazuri iremediabil . la fel ca i cele naturale. în anumite regiuni sau zone.Hazardele antropice sunt fenomene de interac iune între om i natur .

În fapt. etc. extinderea a ez rilor. Degradarea accelerat a terenurilor Este evident faptul c ecosistemele naturale se reduc din ce în ce mai mult. exist o alternan a mediilor transformate antropic cu cele naturale. cu excep ia câtorva întinse regiuni naturale. Unele medii naturale au fost chiar radical transformate antropic: se apreciaz c circa dou cincimi din întinderea de aproape 150 milioane de km2 ai uscatului planetar au fost puternic modificate de activit ile umane: agricultur . activit i productive. unele zone de ertice.1. ale p durii tropicale ori ale taigalei. între care Arctica. Antarctica. Tipuri de degradare a solurilor (milioane de ha) i cauzele degrad rii .

pare nesemnificativ. a p unatului intensiv. polu rii. concomitent. i acestea întrucât totalitatea sistemelor vii reprezint avu ia natural cea mai de pre a planetei. de fapt. întreaga via într-o anumit regiune sau chiar via a de pe planeta noastr . toate formele de manifestare a vie ii se intercondi ioneaz i. coloniz rilor catastrofale. Dup cum se tie. ca urmare. din care specia uman face parte integrant . care pericliteaz în mod grav una dintre formele de via .2. Reducerea biodiversivit ìii Pe planeta noastr exist circa 1 500 000 de specii de animale i 500 000 de specii vegetale. . vânatului. ca urmare a defri rilor excesive. orice poluant sau alt mijloc de degradare a mediului. etc. oamenii de tiin apreciaz c desf urarea în continuare a acestui proces de distrugere poate duce la compromiterea vie ii pe planeta noastr . fa de efectivul total. Dintre acestea au disp rut 400-500 de specii de animale (alte 1000-1100 aflându-se în pericol de dispari ie) i câteva sute de specii de plante (alte peste 20 000 fiind în prag de extinc ie). întregul sistem integrat al Terrei. de importan capital pentru existen a biosferei. braconajului. a desec rilor nera ionale. De i num rul speciilor afectate. amenin .

130 MW) 3. India . de c derea pe P mânt a unor sateli i artificiali cu propulsie nuclear .693 MW) 5. 3.17 reactoare (20. Pennssylvania. 2.. 5.19 reactoare (10.747 MW) 2. 7 octombrie 1957: .3. lâng capitala canadian Ottawa. de instala iile nucleare din unele institute de cercetare tiin ific . lâng Harrisburg. unde a fost afectat o suprafa de 520 km2. Coreea de Sud . 1976.A.20 de reactoare (4. 28 martie 1979.665 MW) 6. 26 aprile 1986 la Cernobîl . nord de Liverpool. lâng Greifswald. 12 decembrie 1952 la Chalk River.21 de reactoare (18.19 reactoare 9.490 MW) Accidente la centrale nucleare: 1.569 MW) 10. 1. 4. S. precum i de transportul i depozitarea de eurilor radioactive. Fran a . Hazardele nucleare Acestea sunt produse de r spândirea necontrolat a unor substan e radioactive în afara instala iilor nucleare i a dispozitivelor de de euri radioactive. China . Marea Britanie . Germania .104 reactoare (100. 1.18 reactoare (12. Marea Britanie.58 de reactoare (63. fosta R.la Windscale Pile No. German . Substan ele respective pot s iradieze popula ia i mediul înconjur tor i pot produce victime omene ti i pagube materiale.823 MW) 4. Canada .137 MW) 8.54 de reactoare (46. la Three Mile Island.32 de reactoare (22.D. Hazardele nucleare sunt legate de centralele atomoelectrice. Japonia .U. Rusia .391 MW) 7. SUA .

Harta Tsunami-urilor Harta cutremurelor în România .

Este foarte important s ètim c putem preveni acestea mai ales pe cele antropice èi astfel putem creea o viaì mai bun pentru noi èi mediul înconjur tor. ‡ .~ Concluzii ~ ‡ Hazardele naturale reprezint fenomenele care distrug atât habitatul natural cât èi vieìile omeneèti.

google.com ² poze ‡ www. scribd.ro ² hazarde naturale hazarde antropice èi tehnologice .~ Bibliografie ~ ‡ Descoperiìi Minunile Lumii ² Reader·s Digest ‡ www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful