Pakikidigma sa Ilalim ng Hapon

Ang Komonwelt ay nagdulot ng kaunlaran at malasariling kalayaan sa Pilipinas. Subalit nang sumiklab ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig , muli itong naligalig at ang mga Pilipino ay muling naharap sa isa pang mananakop.

Paglusob ng mga Hapones sa Pilipinas

Pakikipaglaban at Pagbagsak ng Bataan

Pagbomba sa Pearl Harbor

Pagdeklara sa Maynila bilang Open City

Death March

Pambobomba sa Pearl Harbor
Naganap ito umaga ng ika-8 ng Disyembre, 1941 sa Hawaii habang nagaganap ang pakikipag-unawaan ng Estados Unidos sa Hapon.

Matapos pasabugin ang Pearl Harbor, nilusob naman ng mga Hapones ang Pilipinas sa Clark Air Base noong Disyembre 8,1941. Nang sumunod na araw, binomba naman nila ang Maynila.

Paglusob ng mga Hapones sa Pilipinas

Maynila bilang OPEN CITY
Upang maiwasan ang pamiminsala , idineklara ni McArthur ang Maynila bilang Open City. Nangangahulugan ito na bukas at malaya itong mapapasok nang walang laban.

Labanan sa Bataan
Matapos masakop ang Maynila, itinuon ng mga Hapon ang buong pwersa sa pagtugis sa mga kalaban sa Bataan. Maraming sundalo ng Hukbo ng mga Amerikano at Pilipino kaya napilitang isuko ang Bataan.

Death March
May bilang na 75,000 na mga sundalong bihag, kasama ang mga may sakit at sugatan ang pinalakad mula Bataan hanggang Tarlac.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful