BAB 2: INTERAKSI ANTARA TAMADUN

Tamadun perlu sentiasa berinteraksi dan berhubung dengan tamadun lain untuk menjamin perkembangan dan kemajuannya demi kelangsungan tamadun manusia itu sendiri. Interaksi boleh membawa kebaikan dan kadangkala membawa bencana. Penyerapan ilmu saintifik daripada Islam oleh tamadun Barat moden

PROSES INTERAKSI
Proses interaksi bermula sejak nabi Adam lagi. Interaksi antara tamadun bermaksud hubungan, pertemuan, komunikasi dan sebagainya antara individu, kelompok, masyarakat dan seterusnya negara. Proses interaksi ini mengambil masa yang agak panjang kerana tamadun itu melampaui masa dan tempat Contohnya tamadun Melayu dapat dikesan melalui aspek material seperti bangunan, tembikar, agama, bahasa, pakaian, makanan, gaya hidup dll.

JENIS-JENIS INTERAKSI Terdapat beberapa jenis interaksi antara tamadun iaitu: Interaksi fizikal Interaksi teologi atau agama Interaksi sains dan teknologi Interaksi budaya 1) 2) 3) 4) .

. Berlaku sepanjang sejarah manusia. Kedatangan orang Arab ke alam Melayu Terdapat penempatan orang Arab di timur dan barat Sumatera. Contohnya masyarakat di India Barat yang terdiri daripada pelbagai bangsa seperti Cina dan Eropah serta di Mohenjodaro dan Harappa.INTERAKSI FIZIKAL Iaitu kewujudan bangsa daripada tamadun asing mendiami sesebuah tamadun.

INTERAKSI TEOLOGI ATAU AGAMA Merupakan sistem yang tertutup Contoh : agama Shinto di Jepun telah menyerap agama Buddha dari segi moral dan etika. Menambahkan aspek yang tiada dalam agama Shinto. Contoh: agama Hinduisme dan Buddhisme. Buddhisme wujud daripada Hinduisme. . karma dll. Terdapat konsep moksha.

.

.

.

bahan letupan dan percetakan diperkenalkan ke dunia Arab dan Eropah. Tiga ciptaan agung Cina yang penting iaitu kompas.INTERAKSI SAINS DAN TEKNOLOGI Penyebaran empat ciptaan agung Cina ke seluruh dunia. alat telegraf. kapal wap dan alat-alat kelengkapan tentera kepada Maharaja Jepun pada 1880-an. . Antara Jepun dan Barat contohnya Komodor Perry telah menghadiahkan satu model keretapi.

seni ukir. muzik dan sebagainya. pakaian. Contohnya ialah proses amalgamasi (penyatuan) atau perkahwinan campur.INTERAKSI BUDAYA Aspek yang paling jelas dan dapat dilihat oleh semua tamadun yang meliputi aspek kehidupan seperti makanan. . proses akulturasi (pembudayaan) iaitu proses pertembungan yang membawa proses peminjaman unsur budaya di antara tamadun. seni bina.

.

.

FAKTOR YANG MEMBAWA INTERAKSI Antaranya ialah : Geografi Perdagangan Kepimpinan Agama dan budaya Pengalaman sejarah 1) 2) 3) 4) 5) .

1) GEOGRAFI Kedudukan yang strategik iaitu jalan perdagangan antara timur dan barat seperti di Asia Tenggara. Contohnya di Srivijaya. Contohnya di India iaitu India Selatan (Dravidia) dan India Utara (IndoArya). Faktor ini mewujudkan interaksi dua budaya yang berbeza yang melahirkan budaya yang istimewa. . Asia Tenggara pernah dipengaruhi oleh Buddhisme kemudian Hinduisme dan seterusnya ajaran agama Islam.

Asia Barat dan Eropah dikenali sebagai Jalan Sutera Lama. Interaksi antara China dengan Asia Barat dan Eropah agak perlahan. manakala jalan laut yang menghubungkan China dengan kawasan Asia Tenggara. . Jalan yang menghubungkan China dengan kawasan Asia Timur.2) PERDAGANGAN Kepesatan perdagangan berkaitan dengan kepentingan ekonomi Contohnya kerajaan Melaka sebagai pusat perdagangan yang berkunjung ke situ adalah pedagang daripada Timur dan Barat. India dan Afrika dikenali sebagai jalan Sutera Maritim.

a. Maharaja Meiji dan pemimpin2 berazam menjadikan Jepun sebuah negara yang kaya. politik dan sosial menurut garis panduan barat. . Perlembagaan Madinah digubal dan Rasulullah s.w di Madinah.w memberi perlindungan kepada orang Islam dan bukan Islam Peristiwa keruntuhan Kesyogunan Tokugawa dan pemulihan Meiji pada 1868. Penerimaan kaum Aus dan Khazraj terhadap kaum Muhajirin.kuat dari segi ketenteraan dan permodenan dari segi ekonomi. Berlakunya interaksi antara kaum Yahudi dan Kristian.a.3) KEPIMPINAN Kepimpinan Rasulullah s.

contohnya di Andalusia yang dapat mengekalkan kuasa sehingga 700 tahun. Perkembangan unsur-unsur budaya seperti kesenian (muzik) . Agama yang terbuka ialah Islam. Masyarakat yang terdiri daripada Yahudi dan Kristian. Agama Buddha dan Hindu antara China dan India di mana penterjemahan kitab2 Buddhisme daripada bahasa Sanskrit atau Pali ke bahasa Cina.4) AGAMA DAN BUDAYA Agama ada yang terbuka dan tertutup.

5) PENGALAMAN SEJARAH Sikap isolasi dipengaruhi pengalaman sejarah seperti pencerobohan. Tamadun Cina dan Jepun pernah mengambil dasar tutup pintu terhadap Barat sehingga menggugat kestabilan pemerintahan Maharaja di China dan Keshogunan di Jepun. Pengenalan Gerakan Kebudayaan Baru (golongan intelektual menerima pendidikan sama ada di Jepun. . eksploitasi ekonomi. perubahan pemikiran dan sebagainya. Eropah atau Amerika Syarikat. Dasar buka pintu bermula pada akhir kurun ke-19. China 120 tahun (dasar tutup pintu) yang menyebabkan kemunduran. Perubahan berlaku dari segi ekonomi.politik dan sosial.

INTERAKSI POSITIF DAN NEGATIF Interaksi positif Hinduisme dan Buddhisme Yahudi dan Islam dengan Kristian Muslim dan Buddhisme di Asia tenggara Muslim dan Hindu di India Islam dan Konfusianisme .

Interaksi negatif ‡ Hubungan antara Kristian dan Yahudi ‡ Islam dan yahudi Kesan-kesan yang positif hasil interaksi antara antara tamadun: a) Pemerintahan yang adil b) Golongan beragama mewujudkan suasana harmoni .

PERSAMAAN DAN PERBEZAAAN ANTARA TAMADUN Nilai-nilai universal antara tamadun ada tujuh persoalan iaitu: Alam sekitar Keluarga Komuniti Kerajaan Kegiatan ekonomi Pendidikan Kesihatan .

1) . 3) Interaksi Tamadun Melayu dengan Tamadun Cina. 2) Interaksi Tamadun Melayu dengan Tamadun India.CONTOH-CONTOH INTERAKSI ANTARA TAMADUN Interaksi Tamadun Islam dengan Tamadun Melayu.

.

Kesan perubahan akidah daripada agama Hindu-Buddha kepada Islam yang mentauhidkan Allah s.t.w. Teori kedatangan Islam melalui Tanah arab. . Islam berkembang melalui perdagangan di di Asia Tenggara seperti di Pantai Timur Tanah Melayu iaitu Terengganu dan Patani.1) INTERAKSI TAMADUN ISLAM DENGAN TAMADUN MELAYU Bermula sejak abad pertama Hijrah (abad ke7M) iaitu perkembangan agama Islam berlaku ke rantau Melayu. India dan China.

Hikayat Pendawa Lima . Contohnya perkataan bhumi kepada bumi dll.INTERAKSI TAMADUN MELAYU DENGAN TAMADUN INDIA Bermula sejak zaman sebelum masihi lagi. Contoh lain Hikayat Seri Rama. Membawa unsur-unsur budaya dan tradisi India ke alam Melayu. Pengaruh budaya India ke atas bahasa dan kesusasteraan Melayu. Peminjaman daripada bahasa Sanskrit dan Tamil. Perdagangan di antara India ke sekitar Asia Tenggara.

TAJ MAHAL .

Pengenalan sains dan teknologi. Kemuncaknya di zaman kesultanan Melaka (1400-1511) Kesan interaksi ialah pengenalan sutera. pertanian yang lebih baik daripada tamadun Cina. porselin. kicap dll. . tauhu. interaksi berlaku secara aman iaitu melalui misi diplomatik. migrasi dan perdagangan. tembikar dan makanan seperti taugeh. Pengenalan teknik pembinaan.INTERAKSI TAMADUN MELAYU DENGAN TAMADUN CINA Berlaku sejak kerajaan Funan pada abad ke3 M.

Mosque Xian China .

Interaksi antara tamadun menyumbang kepada kelangsungan kecemerlangan sesebuah tamadun .KESIMPULAN Interaksi antara tamadun menghasilkan dua kesan iaitu positif dan negatif. Kesan yang positif memajukan sesebuah tamadun. Kesan yang negatif mewujudkan konflik dan kemusnahan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful