ANALISIS KANDUNGAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR

‡HANISAH BT ‡MURNI AFIQAH ‡NUR AFIQAH FATIN ‡SITI HANISAH HASHIM BT USOP BT SAIPULLAH BT SAAD

.PENDAHULUAN ‡ Sukatan pelajaran & huraian sukatan pelajaran merupakan antara dokumen utama kurikulum Pendidikan Islam. keduatersebut. ‡ Buku teks dan dokumen lain disediakan berdasarkan kedua-dua dokumen tersebut.

PERKARA YANG AKAN DIHURAIKAN DALAM HSP ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Konsep Struktur Isi mata pelajaran Organisasi isi Bahan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Keperluan Penilaian Pendidikan Islam .

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN ‡ Merupakan satu dokumen yang mengembang dan memperjelaskan maksud dan kehendak sukatan pelajaran. ‡ Penguasaan terhadap apa yang terkandung dalam huraian sukatan pelajaran adalah menjadi ukuran pencapaian murid. ‡ Mempunyai intensi yang tinggi dan hampir setara dengan sukatan pelajaran. . ‡ Penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran serta penilaian dibina berdasarkan huraian sukatan pelajaran.

aktiviti pembelajaran. Untuk kegunaan penyedia buku teks dan bahan pembelajaran bagi memilih dan membina isi kandungan.Untuk kegunaan pembinaan soalan ujian dan pentaksiran sama ada berbentuk formatif atau sumatif Untuk skop huraian sukatan pelajaran FUNGSI UTAMA HSP Untuk panduan guru dalam menyediakan isi pelajaran dan pemilihan aktiviti pembelajaran murid. soalan penialaian dan kerja lanjutan .

ORGANISASI HURAIAN SUKATAN PELAJARAN ‡ Kandungan HSP berbentuk 3 lajur: Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan pengalaman pembelajaran ‡Cadangan aktiviti pembelajaran yang dilakukan bagi mencapai hasil pembelajaran. ‡Mengandungi tajuktajuk seperti yang terdapat dalam kandungan sukatan pelajaran ‡Mengandungi kenyataan atau keterangan. mengenai kesan atau hasil daripada proses pembelajaran yang dialami oleh murid. sama ada kesan berbentuk dalaman (implisit) atau luaran (ekplisit) .

HASIL PEMBELAJARA N MURID Aras tiga (tinggi) Aras dua (sederhana) Aras satu (rendah) .

PERUNTUKAN MASA PENDIDIKAN ISLAM 150 minit seminggu (30 minit satu waktu) Jawi -30 minit 240 minit (40 minit satu waktu) Tiga waktu diajar dalam waktu persekolahan biasa. dua waktu diajar dalam masa tambahan dan satu waktu untuk amali solat 160 minit seminggu Tiga waktu pengajaran biasa dan satu untuk amali solat SEKOLAH RENDAH MENENGAH RENDAH MENENGAH ATAS .

Isi pelajaran Perkaedahan TUMPUAN PENDIDIKAN ISLAM Bahan pengajaran Penilaian pencapaian murid .

ISI PELAJARAN Menguasai kemahiran Al-Quran dan kefahaman hadis Melengkapkan murid dengan Rukun Iman dan Rukun Islam Mengembangkan perkaitan fardhu ain dan fardhu kifayah Mengembangkan perkara akidah Mengembangkan perkara ibadat Memantapkan penguasaan jawi Menggerakkan keinginan memajukan diri Mengambil iktibar daripada sirah dan tamadun Menyediakan isi pelajaran yang berbeza bagi kumpulan muridmurid .1.

berkesan dan menggembirakan . Perkaedahan Menjadikan pengajaranpembelajaran Pendidikan Islam lebih menarik.2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful