Isu-isu etika guru

Kesantunan guru Kepedulian guru Penampilan guru Berniaga di sekolah Pengurus masa Pengurus kewangan

KESANTUNAN GURU
‡ Kesantunan berpakaian ‡ Kesantunan tingkah laku ‡ Kesantunan berbahasa

Kesantunan berpakaian
Jenis pakaian yang digunakan; Fesyen pakaian tersebut; Solekan yang digunakan oleh guru; Berpakaian sopan sesuai dengan etika berpakaian; ‡ Tidak boleh berpakaian yang dapat merangsang orang lain (terutama dari jenis jantina berlainan); ‡ ‡ ‡ ‡

‡ Kesesuaian berpakaian sama ada ke majlis rasmi atau majlis santai. blause yang terlalu mini atau terbelah terlalu tinggi. . menampakkan bahagian badan.Kesantunan berpakaian ‡ Pakaian tembus pandang (transparence).

‡ berkunjung ke sekolah yang atas sebab urusan. ‡ duduk di dalam kelas. . ‡ berhadapan dengan orang yang kita hormati. ‡ Berjalan di tempat umum. ‡ Contohnya:‡ ibu bapa yang datang berurusan di sekolah.Kesantunan tingkahlaku ‡ Ialah tatacara bertindak atau gerak geri guru ketika menghadapi sesuatu dalam situasi tertentu.

Cara makan atau mengunyah. Cara memakai tusuk gigi. Cara membersihkan mulut.Kesantunan tingkahlaku ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Waktu makan bersama:Kesantunan dalam cara duduk. Cara menggunakan senduk. Cara mengambil makanan. .

Kesantunan berbahasa ‡ Tercermin dalam cara guru berkomunikasi sama ada dari segi verbal atau cara berbahasa. ‡ Ketika berkomunikasi. . guru perlu mengambil kira norma-norma budaya dan tidak hanya sekadar menyampaikan idea yang difikirkan sahaja.

bahkan tidak berbudaya. ‡ Perkataan atau bahasa yang digunakan perlulah sesuai dengan situasi ketika berkomunikasi. ‡ Guru yang tidak dapat menggunakan kesantunan berbahasa denan betul mungkin akan dianggap sebagai seorang yang sombong. .Kesantunan berbahasa ‡ Cara berbahasa harus disesuaikan dengan unsurunsur budaya yang ada dalam masyarakat setempat. tak acuh. angkuh. egois. tidak beradat.

tempat perbincangan dan kewajaran pertuturan tersebut. Grice mencetuskan PK berasaskan penggunaan implikasi perbualan dalam meneroka sesuatu kewajaran. ‡ Ini bermaksud guru perlu memberikan pendapat atau berucap sebagaimana yang dikehendaki sahaja. .Model Prinsip Kerjasama (PK) Grice (1975) ‡ Pada 1967. ‡ Guru perlu mengambil kira ketepatan apa yang dituturkan.

‡ 2) Kualiti (betul): tidak menyebut sesuatu yang difikir akan tidak betul dan tidak menyebut sesuatu yang tidak cukup dalil atau bukti.Grice telah mengemukakan 4 prinsip. . ‡ 1) Kuantiti (sempurna): memberi maklumat yang cukup berguna dan memastikan maklumat tidak melebihi daripada apa yang sepatutnya.

laksanakannya secara teratur. ‡ 4) Cara penyampaian (sejelas mungkin): elakkan kesamaran dan terlalu ringkas.‡ 3) Kesinambungan: bahan mempunyai kesinambungan dan relevan maklumatnya. .

‡ 1)jangan memaksa ‡ 2)berikan pilihan ‡ 3)jadilah pendengar selesa . ‡ Prinsip-prinsip tersebut adalah seperti yang berikut.Model Kesantunan Lakoff (1978) ‡ Lakoff menyarankan 3 prinsip sekiranya sesuatu perbualan ingin mengekalkan keharmonian dalam perbualan tersebut.

sama ada penutur atau pendengar tidak boleh memaksa salah seorang daripada mereka untuk terus berkomunikasi. ‡ Ini bermakna kedua-dua pihak. ‡ Situasi sebegini akan memberikan keselesaan kepada mereka semua.Jangan memaksa ‡ Merupakan prinsip untuk mengekalkan kesantunan formal bagi mengekalkan jarak pendengar dengan penutur. .

. guru tidak seharusnya memaksa murid untuk terus mendengar sahaja apa yang hendak diperkatakan.Jangan memaksa ‡ Sebagai contohnya ketika berada di dalam sesebuah kelas. ‡ Sebaliknya guru harus juga bersikap terbuka untuk mendengar apa yang ingin diperkatakan oleh murid mereka.

berfikir dan bertindak balas terhadap permintaan yang bersesuaian dengan kehendaknya. ‡ Keadaan ini memberi peluang kepada pendengar membuat pilihan menerima atau menolak sesuatu permintaan. .Berikan pilihan ‡ Merupakan prinsip dalam situasi tidak formal. ‡ Dalam konteks di dalam sebuah kelas. guru harus memberikan pilihan kepada murid untuk berkomunikasi demi pembelajaran mereka.

Berikan pilihan ‡ Komunikasi dua hala atau pelbagai hala sangat sesuai untuk digunakan oleh guru. ‡ Dalam proses komunikasi tersebut. ‡ Ini bermaksud guru boleh berkomunikasi dengan murid. setiap aspek kesantunan perlulah diamalkan. murid dapat bertindak dan memberi respon terhadap apa yang diperbincangkan dan dalam masa yang sama murid juga boleh berinteraksi sesama mereka demi mendapatkan hasil pembelajaran yang maksimum. .

‡ Namun begitu model ini hanya tertumpu kepada kepentingan pendengar dan bersifat egosentrik. .Jadilah pendengar selesa ‡ Akan merapatkan hubungan yang baik antara penutur dengan pendengar. ‡ Ini akan menonjolkan perasaan positif penutur-pendengar dan digunakan dalam kalangan mereka yang ingin menjalinkan hubungan yang lebih rapat.

guru harus bijak memilih prinsip yang boleh digunakan semasa berinteraksi cengan murid supaya akhirnya metlamat pembelajaran akan dapat dicapai. ‡ Model ini mengutamakan kepentingan pendengar. .Jadilah pendengar selesa ‡ Penutur akan melakukan apa sahaja demi kepuasan pendengar. ‡ Oleh yang demikian. tidak dapat dipertahankan dalam semua peristiwa bahasa yang mempunyai matlamat yang berbeza.

. ‡ Prinsip kesantunan bermaksud penghubung tersirat yang penting iaitu menjalinkan prinsip kerjasama dengan masalah bagaimana menghubungkan maksud dengan kuasa.Prinsip kesantunan Leech (1983) ‡ Leech membina prinsip kesantunan atas prinsip kualiti.

. ‡ 2)budiman. meminimumkan cacian dan memaksimumkan pujian terhadap orang lain. ‡ 1)santun/berhemah. ‡ 3)sokongan/berkenan. meminimumkan faedah atau manfaat dan memaksimumkan kos ke atas diri sendiri.6 prinsip kesantunan yang dikemukakan oleh Leech iaitu. meminimumkan kos dan memaksimumkan faedah kepada orang lain.

. ‡ 5)persetujuan. meminimumkan perbalahan. memaksimumkan cacian terhadap diri sendiri. ‡ 4)merendah diri/kerendahan hati. memaksimumkan simpati antara diri dengan orang lain.6 prinsip kesantunan yang dikemukakan oleh Leech iaitu. memaksimumkan persetujuan antara diri dengan orang lain. ‡ Simpati. meminimumkan pujian.

mengucapkan terima kasih. mendesak. matlamat perhubungan adalah berbentuk persaingan dengan matlamat sosial seperti memerintah. ‡ 2)beramah tamah. menyapa. ‡ 1)persaingan.4 fungsi komunikasi dalam prinsip santun/berhemah. . merayu. matlamat perhubungan sama dengan matlamat sosial seperti mempelawa.

matlamat perhubungan berkonflik dengan matlamat sosial seperti mengancam atau menuduh. ‡ 3)kolaboratif. matlamat perhubungan tidak peka terhadap matlamat sosial. seperti menyatakan dan mengumumkan. .4 fungsi komunikasi dalam prinsip santun/berhemah. ‡ 4)berkonflik.

atau dalam istilah yang lain ialah ambil peduli . yang melibatkan responsif sensitif terhadap orang lain berdasarkan sikap keterbukaan dan perhatian terhadap pengalaman mereka. mengambil berat dan menyayangi .KEPEDULIAN GURU ‡ Dari segi moral. . ‡ Kepedulian. pendekatan kepedulian merupakan kesanggupan seseorang untuk berkorban demi orang lain.

iaitu: ‡ ‡ ‡ ‡ Modeling Dialog Praktis Kepastian .4 komponen penting dalam pendekatan ini.

guru perlu menunjukkan kepada murid bagaimana untuk mengambil berat dan menyayangi dengan cara membuat hubungan yang baik terhadap mereka.Modeling ‡ Komponen ini adalah penting dalam menunjukkan bagaimana kita mengambil berat terhadap orang tersayang. . ‡ Oleh itu. iaitu murid kita.

‡ Keadaan seumpama ini sudah tentu akan dapat menjalinkan hubungan rapat antara guru dan murid.Modeling ‡ Sikap guru sedemikian akan dijadikan contoh oleh murid lain di kelas itu. ‡ Mereka juga sudah tentu akan lebih menyayangi dan mengambil berat perihal rakan sekelas. .

tetapi ianya mempunyai pembuka dan penutup.Dialog ‡ Komponen ini bukan sahaja hanya melibatkan percakapan atau perbualan semata-mata. . di mana kedua-dua pihak mengetahui keputusan atau matlamat yang akan dicapai melalui aktiviti berdialog. ‡ Ia memberikan murid peluang untuk bertanya dan membantu kedua-dua pihak mencapai keputusan yang seimbang dan dipersetujui.

‡ Komunikasi yang baik antara guru dan murid sudah tentu akan meningkatkan penglibatan murid dalam pengajaran dan pembelajaran.Dialog ‡ Guru yang mengamalkan komponen ini pula akan sentiasa mewujudkan komunikasi dua hala di dalam kelasnya. ‡ Ini seterusnya akan dapat meningkatkan lagi kualiti pengajaran guru. .

‡ Sebagai contoh. ‡ Apabila guru berbuat demikian. murid itu mengucapkan terima kasih. guru bertanya khabar kepada seorang murid.Praktis ‡ Komponen ini juga hampir sama dengan komponen modeling di mana guru akan mempraktikkan bagaimana untuk menunjukkan kasih sayang di antara guru dan murid. .

‡ Praktis yang dilakukan secara bersungguhsungguh juga akan dapat menggalakkan hubungan baik antara guru dan murid. .Praktis ‡ Pertanyaan guru dan maklum balas murid itu merupakan salah satu praktis.

Kepastian ‡ Perlakuan yang menggalakkan sesuatu yang terbaik daripada orang lain. ‡ Kita boleh melakukan ini hanya sekiranya kita mengenali seseorang dengan cukup rapat untuk mengenalpasti apa yang mereka hendak capai. .

Kepastian ‡ Sebagai contoh. guru perlu menggalakkan aktiviti tersebut. jika guru tahu bahawa minat murid-murid di kelas berkenaan adalah lebih kepada belajar menggunakan teknologi maklumat. misalnya komputer. . ‡ Langkah guru ini sudah tentu akan mewujudkan rasa penghargaan di kalangan murid-murid dan mereka sudah tentu akan melibatkan diri secara aktif dalam pengajaran guru.

.PENAMPILAN GURU ‡ Hendaklah menampilkan watak terpuji. berimej. berperibadi mulia dan berwawasan sebagai pendidik yang unggul. ‡ Menunjukkan sifat yang positif. ‡ Mengamalkan semua nilai murni dalam kehidupan seharian dan ketika melaksanakan tugas sebagai seorang guru.

Guru mestila mempunyai sifat:‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Sabar yang tinggi Mesra Bertimbang rasa Kesediaan mendengar Kesediaan menerima kritikan Rajin Adil Periang Berdedikasi Kreatif dan inovatif .

hari pembalasan dan seluruh para rasul.Penampilan sifat rohaniah ‡ Keimanan yang kental kepada Allah swt. . ‡ Sifat-sifat keimanan asas yang lain. ‡ Keimanan kepada hari akhirat.

Penampilan sifat-sifat akhlak ‡ Sentiasa bercakap benar dan jujur. amanah dan ikhlas dalam perkataan dan perbuatan. . tabah dan cekal. ‡ Penampilan sebegini akan menjadikan guru sentiasa merendah diri. sabar. pemaaf dan toleransi serta sentiasa meyanyangi murid. ‡ Menepati janji. mementingkan orang lain dan pemurah.

Penampilan sifat-sifat mental ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Cerdas (kepintaran teori. Cenderung kepada pelbagai bidang. . Menguasai mata pelajaran yang diajar. amali & sosial). Luas pengetahuan am. ‡ Fasih & petah dalam penyampaian pengajaran. Kecenderungan dan memahami keperluan murid.

‡ Berfikiran selesa dan boleh menyesuaikan diri dalam masyarakat. ‡ Optimistik dalam hidup (penuh harap kepada Allah dan tenang jiwa mengingatiNya). ‡ Bersifat lemah lembut dan baik dalam pergaulan.Penampilan sifat kejiwaan ‡ Sifar tenang dan emosi yang mantap. .

. Terhindar dari penyakit. Kemas.Penampilan sifat fizikal ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Sihat tubuh badan. Berpewatakan cantik/tampan. Bersih.

Faktor penampilan diri guru ‡ Faktor pendidikan ‡ Faktor pengalaman ‡ Faktor persekitaran .

Faktor pendidikan ‡ Lebih menfokuskan pendidikan awal yang diterima oleh seseorang guru. turut akan menonjolkan penampilan diri dalam amalan kehidupan dan perkhidmatan yang mereka ceburi. . ‡ Kebiasaannya guru yang terdidik dalam keluarga yang mementingkan penampilan sahsiah diri.

sama ada ke arah yang lebih positif atau negatif. . ‡ Sebagai guru permulaan.Faktor pengalaman ‡ Pengalaman hidup dan kerja seseorang guru dapat mempengaruhi sikapnya. anda harus berusaha untuk mebentuk penampilan diri yang posotif dengan merujuk kepada mereka yang lebih berpengalaman dalam sesebuah sekolah yang ditempatkan kelak.

‡ Persekitaran yang baik dan harmonis boleh mempengaruhi sikap yang positif dan sebaliknya. pengalaman dan masyarakat. kebudayaan. ‡ Guru seharusnya mempunyai jati diri agar mereka tidak terpengaruh dengan penampilan negatif yang ditunjukkan oleh persekitaran mereka. . pengaruh sekolah. media massa.Faktor persekitaran ‡ Amat luas skopnya termasuklah keluarga.

BERNIAGA DI SEKOLAH ‡ Perniagaan bermaksud perihal urusan jual beli yang melibatkan barangan dan bertujuan untuk mencari keuntungan ‡ Melibatkan produk ataupun perkhidamatan kepada pelanggan 1) Ramai guru terlibat dalam perniagaan di sekolah samada secara terus ataupun sistem MLM ( Multilevel Marketing) .

‡ Guru yang terlibat mula beralih arah dan melepaskan tanggungjawab dan hilang daya tumpuan dalam mengajar khususnya yang terlibat dalam MLM ± Berjaga malam ± Merebak disekolah ‡ Menyalahi etika kerja ‡ Tugas sebenar dianggap sampingan ‡ Tidak menghargai amanah yang diberikan kepada mereka .

perhiasan wanita dan ianya membelakangkan tanggungjawab utama guru ‡ Mewujudkan budaya yang tidak baik di sekolah 3) Minggu suai kenal dengan menjadi tempat individu yang dijemput mempromosi barangan mereka kepada ibu-bapa . baju raya. tempahan pakaian.2) Ketika musim perayaan juga menimbulkan peluang berniaga ‡ Peluang berniaga kuih raya.

4) Guru berkempen murid menyertai tuisyen yang dijalankan
± Melewatkan sukatan pelajaran ± Memberikan penumpuan yang berbeza ± Mengambil untung ± Menggunakan sekolah sebagai tempat tuisyen ± Menggagalkan atau memberi markah rendah kepada murid yang disasarkan ± Menggunakan kemudahan sekolah untuk tuisyen ± Menjual makanan ketika kelas tuisyen kerana tiada kantin

5) Persoalan : ‡ Gaji guru tidak mencukupi sehingga terpaksa berniaga disekolah? ‡ Kerjaya guru merupakan salah satu kerjaya di Malaysia yang mendapat gaji paling rendah dalam sektor awam ‡ Masyarakat menilai sesuatu pekerjaan melalui duit yang diterima bukan apa yang dilakukan ‡ Kemungkinan masalah kekurangan guru seperti doktor yang lebih cenderung ke sektor swasta

KERJAYA SAMBILAN
‡ Kerja sementara untuk menambah pendapatan ‡ Pengalaman bekerja menjelaskan erti kehidupan sebenar ‡ Menerap nilai menepati masa, mengikut arahan,rajin dan menggunakan minda serta labih berwawasan

‡ Tekanan hidup memaksa guru dikawasan bandar mencari alternatif menambah pendapatan ± Kos sewa rumah ± Perbelanjaan keluarga ± Bebanan hutang ‡ Contoh kerja sampingan yang dilakukan guru : ± Pengajar tuisyen/pusat tuisyen ± Penceramah seminar ± Berniaga di pasar malam ± MLM (Multilevel Marketing) ± Memandu teksi .

1 Tahun 1999 dimana ianya untuk memantau dan memberi kebenaran kepada individu yang terlibat .‡ Aktiviti kerja sampingan selepas waktu di sekolah membawa kesan negatif ± Keletihan dan lesu ± Perancangan mengajar tidak lengkap ± Tiada tumpuan mengajar ‡ Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengeluarkan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.

‡ Antara panduan yang ditetapkan ialah : ± Ketika memohon telah disahkan jawatan ± Kerja sampingan tidak melebihi 4 jam seminggu ± Markah prestasi tahunan anda haruslah tinggi iaitu bersamaan atau melebhi 80% bagi tahun sebelumnya ± Kerja sampingan tidak mengganggu tugas rasmi ± Tidak dibenarkan menggunakan peralatan pejabat/ sekolah ± Pemohon dapat sokongan Ketua Jabatan masing masing .

‡ Guru guru yng terlibat. terikat dengan pekeliling dan syarat-syarat peraturan 5(3). Peraturan Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 ± Tidak melakukan aktiviti dalam waktu pejabat dan pada ketika anda dikehendaki menjalankan tugas rasmi ± Tidak dengan apa cara menjejeaskan kegunaan anda sebagai pnjawat awam ± Tidak dengan apa apa cara bercanggah dengan kepentingan jabatan atau menjadi tidak sejajar dengan kedudukan anda sebagai pegawai awam .

Kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh serta berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan kepada kesabaran ‡ Menguruskan masa melibatkan penggunaan peralatan dan kaedah atau teknik untuk merancang masa dengan sesuai untuk mencapai matlamat anda ‡ Guru perlu mempunyai kemahiran pengurusan masa yang baik untuk mandapat kesan yang maksimum .PENGURUS MASA ‡ Demi masa.Sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian.

keluarga dan masyarakat ± ± ± ± ± ± .‡ Taktik penting yang perlu diketahui : Tentukan keutamaan Merancang masa depan dan tuliskannya Membaca dengan laju dan menulis dengan cepat Tidak melakukan perkara tidak penting Delegasikan kerja yang boleh dilakukan oleh orang lain Mengikut seminar yang boleh meningkatkan kemahiran ± Memanfaatkan teknologi dengan sebaiknya ± Elak menangguh kerja ± Seimbangkan masa untuk kerjaya.

‡ Kehilangan masa melibatkan : ± Keluarga ± Rakan ± Aktiviti tidak berfaedah ± Pengaruh media massa ± Sikap ‡ Kaedah mengurus masa : ± Senaraikan semua aktiviti yang mahu dijalankan dalam 1 hari ± Susun aktiviti berdasarkan kepentingan ± Elak senarai aktiviti tidak berfaedah ± Agihkan masa untuk setiap aktiviti .

± buat jadual untuk aktiviti ± Disiplinkan diri ± Jadual sehari kemudian seminggu PLAN ACT DO CHECK .

‡ Kesan menguruskan masa dengan berkesan : ± Terurus ± Produktif ± Kurang tertekan ± Lebih mempunyai banyak masa melakukan aktiviti yang bermakna dalam kehidupan i. Mengubah tabiat lama yang negatif ± Menangguhkan kerja atau tugasan perlu dikikis dan dibuang daripada sikap guru untuk menjadi lebih efisen. .

jelas. mudah difahami agar masa yang digunakan menjadi lebih efisen iii. Komunikasi ± Komunikasi amat penting dalam menyampaikan maklumat. Penumpuan Perlu mahir membezakan pengurusan masa untuk sesuatu aktiviti ± Aktiviti yang memerlukan sepenuh penumpuan adalah seperti berikut :  masa beribadat. bermasyarakat dan bersosial dan berehat ± . bekerja.ii. menambah intelektual. keluarga. Ianya perlulah tepat.

PENGURUS KEWANGAN Elaun atau gaji anda tidak mencukupi? Mempunyai wang simpanan kecemasan? Bebas dari bebanan hutang? ‡ Guru harus manjadi pengurus kewangan yang cekap kerana ia memberi kesan kepada kejayaan guru di dalam kelas ‡ Aspek pengurusan kewangan disekolah : ± Gaji sendiri. yuran murid kelas anda dan yuran PIBG ± Pengutan wang murid perlu surat kuasa ± Kutipan segera diserah kepada pejabat .

‡ Segala dokumen yang berkaitan perlu lengkap sebagai bukti ‡ Segala rekod perlu disimpan dengan teratur agar mudah disemak ‡ Segala wang memerlukan pengeluaran resit sebagai bukti ‡ Tidak boleh melakukan Perbelanjaan Tanpa Kebenaran atau melakukan urusan tanpa kebenaran .

‡ Perkara yang guru perlu perhatikan : ± Kenalpasti KEPERLUAN dan KEMAHUAN ± Sediakan peruntukan untuk emergency buffer ± Buat keputusan bagaimana wang sepatutnya dibelanjakan ± Fokus pada matlamat jangka pendek dan panjang ± Kenalpasti kebocoran dalam corak perbelanjaan dan tanganinya ± Rancang kewangan mengikut pendapatan sekarang dan bukan pendapatan ramalan ± Mengingtakan diri sendiri tentang kepentingan pengurusan kewangan ± Sesuaikan dengan perubahan semasa atau keluarga .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful