ENERGIA EOLIAN

Ce este energia eolian ? 

Energia eolian este o surs de energie regenerabil generat din puterea vântului.

proceselor biologice . Energia: .Energie regenerabil Acele forme de energie ce sunt produse prin transferul energetic al energiei rezultate din procese naturale regenerabile.c ldurii geotermale .vântului .apelor curg toare .luminii solare .

Mi c rile masive de aer sunt cauzate de diferen a de temperatur între p mântul de la ecuator i cel apropiat de poli.Vântul Mi carea aerului datorat maselor de aer cu temperaturi diferite. Vânt Surs de energie regenerabil P mânt înc lzit de Soare .

Primele utiliz ri ale energiei eoliene VASELE CU PÂNZE Egipt sec. VII .Hr. IV î. MORILE DE VÂNT Persia sec.

Statistici Puterea eolian instalat i prezis la nivel mondial. [MW] .

Statistici Puterea eolian instalat la nivel mondial în 2010 Sursa: World Wind Energy Association .

 Poten ialul eolian: 14..În România.000 GWh) Dobrogea are al doilea cel mai mare poten ial eolian din Europa. Puterea eolin instalat : Anul 2010 2009 2008 [MW] 332 14..000 MW putere instalat (23.1 3 Turbina eolian de la Pasul Tihu a (1200 m)  .

Gala i. S-au construit 170 de turbine eoliene. Proiecte Capacitate [MW] În construc ie Aprobate Propuse 1559 5006 285  .: Constan a. Cele mai importante proiecte în jud. suficient pentru a alimenta 500. Vaslui. având capacitea total de 440 MW. Sunt în curs de finalizare 2 parcuri eolinele: FântâneleCogealac i EDP Pe tera.000 de locuin e. Tulcea...În România.

fie transmis spre înmagazinare în baterii.Ce este o turbin eolian ? Mi carea cinetic Energie mecanic Electricitate Un generator alimentat cu vânt (convertor de energie eolian ). Curentul electric ob inut este. fie livrat direct re elei de curent alternativ spre distribuitori. .

Asigur structur de sus inere i rezisten a a ansamblului superior. .Forma i concep ia lor este esen ial pentru a asigura for a de rota ie necesar . Nacela . Pilon .Asigur rezisten a mecanic a generatorului eolian.P r ile componente   Pale . Funda ie .Con ine generatorul electric asigurând i o protec ie mecanic .

Clasificare Dup putere: .medie 10-250KW .mic <10KW .cu axa de rota ie vertical (VAWT) .cu axa de rota ie orizontal (HAWT) .mare >250KW Dup axa de rota ie: .

Variante constructive HAWT a) Cu o pal b) Cu dou pale c) Cu trei pale d) Cu multe pale e) Cu mai multe rotoare f) Cu dou rotoare g) Cu rotor în fa a turnului i giruet h) Cu rotor în spatele turnului cu autoreglare .

Variante constructive VAWT a) Savonius b) Darrieus c)Evence d) Combinata Darrieus-Savonius .

Avantaje Surs inepuizabil de energie Emisii zero de substan e poluante i gaze cu efect de ser Lipsa total a de eurilor Costuri reduse pe unitatea de energie produs 95% din terenul alocat unei ferme de centrale eoliene poate fi folosit i în alte scopuri Costuri reduse de scoatere din func iune   .

fonic ) Riscul de distrugere în cazul furtunilor  .Dezvantaje Resurs energetic relativ limitat i inconstant (varia ia vitezei vântului. num rul redus de amplasamente) Influen a asupra ecosistemelor (poluare vizual .

lire sterline 341 turbine .Proiecte îndr zne e Cel mai mare parc eolian maritim din lume Marea Britanie 780 mil.

80 de nivele 1 rota ie/90 min turbine eoliene + panouri solare . Emiratele Arabe Unite 420 m.Proiecte îndr zne e Dynamic Tower Dubai.

Proiecte îndr zne e Zgârie-nori Londra 47 etaje 3 turbine de vânt .

Concluzie Energia eolian reprezint o alternativ real pentru crearea de energie electric . Privind avantajele i dezavantajele folosirii energiei eoliene se recomand utilizarea acestui mod de a ob ine energie. .

V MUL UMESC PENTRU ATEN IE! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful