Kurang kepastian maklumat tepat.

€ Banyak perubahan di saat akhir perancangan € Bahan perlu ditapis € Kebocoran maklumat rahsia/peribadi
€

Sumber dan alat baru dalam P&P € meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka, € beban tugas guru dan murid di samping setiap kerja dapat dilakukan dengan kemas, teratur dan sistematik.
€ €

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful