Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP (2006-2010

)
Luqman Hakim Haron

LUQMAN HAKIM BIN HARON PISMP PSV/ PJ/ BM

Fokus Soalan
‡ Analisis Dasar Pendidikan Kebangsaan ‡ Analisis dasar Pelan Induk Pembangunan Pendidikan dalam konteks hubungan etnik

LUQMAN HAKIM BIN HARON PISMP PSV/ PJ/ BM

rohani. berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berakhlak mulia. LUQMAN HAKIM BIN HARON PISMP PSV/ PJ/ BM . bertanggungjawab. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. masyarakat dan negara. emosi dan jasmani.Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.

Dasar Pelan Induk Pembangunan Pendidikan LUQMAN HAKIM BIN HARON PISMP PSV/ PJ/ BM .

MEMBINA NEGARA BANGSA SISTEM PENDIDIKAN KEBANGSAANPERLETAKAN ASAS MELONJAKKAN INSTITUSI PENDIDIKAN PIPP MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUAN MEMBANGUNKAN MODAL INSAN MERAPATKAN JURANG PENDIDIKAN MEMPERKASAKAN SEKOLAH KEBANGSAAN LUQMAN HAKIM BIN HARON PISMP PSV/ PJ/ BM .

Zaman Pramerdeka (sebelum 1957) Zaman Pasca Merdeka (1957-1970) Zaman Dasar Ekonomi Baru (1971-1990) Zaman Dasar Pembangunan Negara (19912000) Zaman Dasar Wawasan Negara (20012010) LUQMAN HAKIM BIN HARON PISMP PSV/ PJ/ BM .

‡ sokong atas dasar pendidikan . Datuk Reezal Merican Naina Merican ‡ Dasar Ekonomi Baru soalan daripada En. Hasnol bila bermulanya? ± Jawapan (1971-1990) LUQMAN HAKIM BIN HARON PISMP PSV/ PJ/ BM .Presiden Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung (GPMS).

1. 4. kekuatan dan kelemahan serta keupayaan yang berbeza. Layanan yang sama diberi kepada semua sekolah walaupun pada realitinya sekolah mempunyai keperluan. Keselamatan di sesetengah sekolah masih belum terjamin sepenuhnya. 3. Kepimpinan sekolah masih tidak dapat berfungsi sepenuhnya 2. Pengupayaan kepada sekolah adalah terhad. LUQMAN HAKIM BIN HARON PISMP PSV/ PJ/ BM .

LUQMAN HAKIM BIN HARON PISMP PSV/ PJ/ BM .‡ Penandaarasan bagi menjamin sekolah di Malaysia ‡ Struktur organisasi antara lapisan pentadbiran di KPM yang tidak setara menyebabkan penyaluran dasar dan pelan pelaksanaan kurang sistematik dan berkesan. ‡ Sistem penyampaian masih belum cekap ‡ Sistem maklumat tidak menyeluruh dan tidak bersepadu.

‡ Program Bimbingan dan Kaunseling diperkukuhkan dengan memperuntukkan seorang kaunselor bagi setiap 500 pelajar mulai tahun 2003 (Keputusan Jemaah Menteri. 2002 LUQMAN HAKIM BIN HARON PISMP PSV/ PJ/ BM .Transformasi ‡ Akta Pendidikan 1996 (Pindaan 2002).

2002). LUQMAN HAKIM BIN HARON PISMP PSV/ PJ/ BM . ‡ Pemberian Bantuan One-Off RM120 kepada murid sekolah rendah daripada keluarga miskin pada tahun 2002-2003 bagi pelaksanaan Pendidikan Wajib (Bajet 2002 dan 2003).‡ Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris dilaksanakan pada tahun 2003 (Keputusan Jemaah Menteri.

‡ Skim Baucar Tuisyen (SBT) ‡ Anugerah Pengetua JUSA C dan Guru Gred Khas C diperkenalkan pada tahun 2005 bagi meningkatkan peluang kenaikan pangkat kepada guru di sekolah (Keputusan Jemaah Menteri. 2004) LUQMAN HAKIM BIN HARON PISMP PSV/ PJ/ BM .

2005 LUQMAN HAKIM BIN HARON PISMP PSV/ PJ/ BM . 1998-2003 ‡ SPBT diperluaskan kepada anak-anak semua pegawai perkhidmatan pendidikan mulai 2006 (Pengumuman Timbalan Perdana Menteri di Majlis Sambutan Perayaan Hari Guru Peringkat Kebangsaan.‡ Mata Pelajaran Vokasional (MPV) diperkenalkan di Sekolah Menengah Harian pada tahun 2004 (Berasaskan Program Sekolah Ke Kerjaya di bawah pembiayaan Bank Dunia.

2005) ‡ Program j-QAF diperkenalkan pada tahun 2005 dan diperluaskan pada tahun 2006 bagi memastikan murid Islam menguasai Jawi. AlQuran.‡ Program Pemulihan dimantapkan dengan memperuntukkan guru pemulihan (Keputusan Jemaah Menteri. Bahasa Arab dan Fardu Ain LUQMAN HAKIM BIN HARON PISMP PSV/ PJ/ BM .

‡ Menaiktarafkan maktab perguruan kepada Institut Pendidikan Guru (IPG) yang boleh menganugerahkan ijazah dilaksanakan mulai tahun 2006 (Keputusan Jemaah Menteri 2005 LUQMAN HAKIM BIN HARON PISMP PSV/ PJ/ BM .

‡ fokus berlebihan untuk mencapai gred kelulusan A = bukannya bersifat menyampaikan ilmu pengetahuan. kemahiran dan nilai yang perlu LUQMAN HAKIM BIN HARON PISMP PSV/ PJ/ BM .

LUQMAN HAKIM BIN HARON PISMP PSV/ PJ/ BM .Bina negara bangsa ‡ Perkasa bahasa kebangsaan ‡ Memantapkan perpaduan negara dan intergrasi nasional ‡ Memupuk kecintaan kepada seni warisan budaya bangsa. ‡ Memupuk kefahaman yang jelas kesedaran Islam hadhari.

Modal insan ‡ mempunyai ilmu pengetahuan serta kepakaran yang tinggi bagi penyediaan guna tenaga dalam pelbagai jenis pekerjaan. ‡ Mengadakan lebih banyak pilihan pendidikan kepada ibu bapa dan pelajar ‡ Meningkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu pengetahuan ‡ Memupuk pelajar supaya memiliki kemahiran dan keterampilan LUQMAN HAKIM BIN HARON PISMP PSV/ PJ/ BM .

‡ Memantapkan sistem pentaksiran dan penilaian supaya lebih holistik ‡ Memantapkan program kokurikulum dan sukan ‡ Memperkukuh disiplin pelajar ‡ Memantapkan kurikulum ‡ Meningkatkan kerjasama KPM dengan pelbagai agensi LUQMAN HAKIM BIN HARON PISMP PSV/ PJ/ BM .

Peningkatan prestasi akademik SK LUQMAN HAKIM BIN HARON PISMP PSV/ PJ/ BM . Pemantapan kurikulum 5. Peluasan Program Prasekolah 2. Pemantapan kepimpinan Pengetua/Guru Besar dan kualiti guru 3.Memperkasa sekolah kebangsaan 1. Penambahbaikan aktiviti kokurikulum dan sukan 6. Pengukuhan budaya sekolah 4. Penambahbaikan sistem sokongan 7.

Meningkatkan bilangan guru terlatih dan mengikut opsyen di kawasan pedalaman 4. Meningkatkan kadar penyertaan dan mengurangkan risiko keciciran 3.Merapatkan jurang pendidikan 1. berkeperluan khas dan kumpulan minoriti LUQMAN HAKIM BIN HARON PISMP PSV/ PJ/ BM . Membangunkan infrastruktur dan kemudahan pendidikan luar bandar 2. Menambah baik sistem pengagihan bantuan kepada pelajar miskin.

Memantapkan latihan perguruan 3. Menambah baik sistem pemilihan calon guru 2. Memantapkan perancangan dan pengurusan sumber manusia LUQMAN HAKIM BIN HARON PISMP PSV/ PJ/ BM .Memartabatkan profession perguruan 1.

Memberikan lebih autonomi kepada sekolah 4. Memastikan kepemimpinan teguh dan berkesan 2.Melonjakkan institusi pendidikan 1. Mewujudkan sistem akauntabiliti 5. Menjadikan Malaysia Pusat Kecemerlangan Pendidikan 7. Merintis perubahan dan pembaharuan LUQMAN HAKIM BIN HARON PISMP PSV/ PJ/ BM . Mewujudkan piawaian dan penanda aras 6. Pemilihan guru dan jurulatih berkebolehan dan berkemahiran tinggi 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful