Pretul reprezinta valoarea unui bun sau serviciu atât pentru vânzator cât si pentru cumparator Factorii ce afecteaza decizia de pret .

Elaborarea strategiei de pret .

Obiectivele vizate de strategia de pret pot fi numeroase. cele mai importante fiind prezentate schematic astfel: .

Forme de prezentare a preturilor .

Particularitatile preturilor si tarifelor practicate în turism Formare si evolutia preturilor practicate in turism sunt rezultatul actiunii unei multitudini de factori: y Caracterul complex si eterogen al produselor turistice (nu pot fi stocate in vederea unei utilizari ulterioare. . care depinde de profesionalismul personalului angajat. y Calitatea prestatiilor turistice. y Investitiile turistice sunt intensive in capital fix (peste 90 % ). orice serviciu nevândut însemnând pierdere care nu mai poate fi acoperita ulterior).

Trasaturi ale formarii si evolutiei preturilor în turism Evolutie relativ independenta de raportul cerere-oferta .

Indicele preturilor turistice Avantajele indicelui preturilor în turism : .

Dezavantajele indicelui preturilor în turism .

Strategii si politici de preturi în turism Orientarea politicii de preturi în functie de cerere-oferta: .

Orientarea politicii de preturi în functie de concurenta: Strategii de preturi in functie de concurenta .

Orientarea politicii de preturi în functie de potentialul economic al consumatorului Strategia de piata a turismului de mijloc .

The end .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful