Patologie cutanatà

(dermatologie)
oli ale pielii si pàrului :
· boli primare
· boli secundare:
boli de nutritie
boli de metabolism
intoxicatii
boli endocrine
boli microbiene parazitare
Alopecia lipsa párului
· congenitalá
· dobânditá:
boli inIectioase
intoxicatii
tulburári endocrine
%ratament:
· vitamine
· oligo-elemente
· proteino-terapie
ipertricoza dezvoltarea în exces a párului
· congenitalá
· dobânditá (hormonalá)
Depigmentarea absenta sau repartitia anormalá
a melaninei
· Albinismul total însotit de ochi rosii cu iris
depigmentat
· Albinismul partial ochi albastrii
· Depigmentarea localizatá:
cicatrici
iritatii chimice
carente în oligoelemente
senilitate
iperpigmentarea cantitate mare de melaniná
· se maniIestá prin:
colorarea brun- negru a pielii Iárá alte modiIicári
ipercheratoza :
· zone:
de culoare gri
ridate
pliuri ale pielii
· adesea: depilate si inIectate
· Cauze:
· mecanice:
harnasament
contact cu solul
%ratament:
· unguente cu antibiotice: cortizon ¹ vitamine
lefantiazis îngrosári si induratii ale
pielii generalizate
Cauze:
· tulburári cronice ale circulatiei sanguine si
limIatice
· se observá Irecvent:
la membrele posterioare
uneori dupá castrare
ermatite
&rticaria edeme bine delimitate punctiIorme care pot
apárea si dispárea rapid
· Originea toxicá sau alergicá
Cauze exogene sau endogene
· ManiIestári:
· abatere
· tulburári digestive
· Iebrá
· prurit de intensitate variabilá
%ratament:
· antihistaminice
· corticoizi
· calciu i.v.
czema se maniIestá în zonele
superIiciale ale pielii prin:
· congestie
· edeme
· în Iazele ulterioare:
pustule
cruste
cronicá inIectie bacterianá agraveazá
leziunile
otosensibilizarea inIlamatia pielii
nepigmentate sub inIluenta luminii, ca urmare a
sensibilizárii cu anumite substante.
· Iiloeritrina un produs de degradare a cloroIilei
congestie
edeme
vezicule
prurit
· anumite medicamente
%ratament:
· local
· general
angrena pielii:
· provocatá de tulburári vasculare ca urmare a:
decubitelor
substantelor caustice
iradiatiilor
intoxicatiilor
inIectiilor generalizate
Dermatoxicoze sunt aIectiuni cutanate
contagioase provocate de Iungi:
· tricophyton
· microsporum
%ransmiterea:
· direct de la animalele bolnave
· indirect prin harnasament, ustensile de tesálat etc.
· Factori predispozanti:
schimbári de alimentatie
parazitism intern
conditii proaste de zooigiená
stress
iceliile se ráspândesc pe cale centriIugá:
· atacá rádácina Iirului de pár
· produc leziuni cutanate
· leziuni circulare
· sporii rámân inIestanti pentru o perioadá de peste un an în
mediu uscat
%ratament:
· acizi organici salicilic
· halogeni iod si derivati
· derivati ai inidazolului (micozol)
· dezinIectie localá:
Ienol
sáruri cuaternare de amoniu
· tratament pe cale generalá griseoIuliná
Dermatofiloza Dermatophilus congolensis
· inIectii la nivelul microleziunilor pielii
· apar noduli cutanati nepruriginosi
· exudatii Iirele de pár lipite
· crustele se detaseazá împreuná cu Iirele de pár
· zonele depilate se usucá si se acoperá cu epiteliu
si pár
· diagnostic histologic si bacteriologic pentru
conIirmare
%ratament:
· spálári si tamponári cu solutii pe bazá de iod
· tratament pe cale generalá cu antibiotice
1ectiuni parazitare
· #,,., este produsá de:
Sarcoptes equi râia capului
Psoroptes equi râia coamei si cozii
Chorioptes bovis, Var. equi râia membrelor
si pintenilor
· Este o boalá contagioasá:
· transmitere directá
· indirect
· pruritul Ioarte intens în mod deosebit în
graidurile calde
· cáderea párului
· îngrosarea pielii
· Iormarea de pliuri cutanate
· hiperkeratoza
· exudatii cruste
· Diagnosticul examen microscopic
· Tratament antiparazitare speciIice

4,050 5g7::  W -4572,70 W -480.:3/,70
-4/03:97x0 -4/0209,-482 394.,x -403/4.730 -42.74-0305,7,9,70

450., 58,5g7::
W .43039,g W /4-3/9g
-4310.x4,80 394.,x 9:-:7g703/4.730

%7,9,2039 W ;9,230 W 44
0020390 W 5749034
907,50

W W

W W W 

50797.4, /0;49,70,L30.08,5g7:: .43039,g /4-3/9g 47243,g 052039,70, ,-803x,8,:705,79x,,3472,g ,20,330 -382:949, L384x9/04.74 .:78 /052039,9 -382:5,7x, 4.,-, 97 052039,70,4.,,9g
..,97. 79,x.2.0 .,703x0L3440020390 8039,90

50752039.9.447.9.90 5:7.3.0..2039 .902. W 430 /0.94.70/020.33g W 802.9.90 W .70.:0 W 20.399.47943 .39-49.707 7/.:84: %7.2039 W :3:0390.73.07.439.0 ./080.050 W .9024/1./05.:.-7:3 307:.230 .501g7g.90 310.  .:4.70.9. ..31089g573 .g7 507..

0 50 0307.70 .897.0 W 804-807.70 :3047/:5g.202-7005489074..:.0.x.01.8 L374 g7 3/:7.7..3:30  21.39.:0 W 9:-:7g7.743.g170.x08.90 .0.039 ..9.

 0/020-30/029...:.905:3.2039 .:03/4030 .g .70549 .07. .90. /85g70.:0 040308.914720...7.31089g7 .5g70.0 10-7g 57:79/0390389..0 .23.g8.9070 9:-:7g7/089.5/ 730.7.3989.94.072.4 .:  .479.9.-.7.990 W W W W W W W W W &79.-g %7.

02..g 0:30 .3g ...00:9074.050573 W .0.7:890 .70 5:89:0 .7.907.430890 W 0/020 W L31.. 802.31089gL34300 8:5071.g 310.743.0.90-.

3:2908:-89.3:29020/. 8038-g7./. ...70.0.20390 %7.. W 0307.:23 .50 3052039.x..2039 W 4.:72.3x0 W 1407973.908:-31:03x. :3574/:8/0/07.70.  31.47410 .:0 57:79 W .70.430890 0/020 .:.9.2.4948038-.

8.3x047./.x470307.4.0 7...9g/09:-:7g7.3703.:.:89..x47 310.50 W 574.70.70. /0.:-9047 8:-89.90 ..:72....x47 394.

439.43/x574.94.x0 5..3829070. .32.9/0.90/01:3 97.x:3.98239073 ..072.45943 2.2039.73.10.2-g7/0.2039 :890380/0x08g.4.80574.748547:2 %7.3.947570/854.4. .0 3/70.7. /70.909.90 W W W W W .:9.00-43.3x 8..890/04403g 897088 .40 8:39..9573.

:9.203950.3/..7..g7g/g.x.g 1034 8g7:7.47.00307.9 %7.70/0..4:: 2.:.00 807g853/08..70 85477g2331089.2039 .3.0.3L3 20/::8.3.:.03971:g .0:3.9073.9.3...90 0:3.403 4/ /07.9.. 8..44 /0310..x /07./g/050890:3.3x50397:45074. .g 78041:3g .W W W W W W W W .x04..50.9.243: W 97.17::/05g7 574/:.

g 80.4340388 310.:1700/05g7 4300/05. -.x3057:734  0:/.945:8.70 %7.3.203950.5..W W W W W W W W 072.3489..3.2543g7.39-49.:84:x50-.90744.gL2570:3g.00307.9414.:9.0 .8944.43172.0:2.50397: .x . 072.g.9080:8:.7:890080/09.734/:.2039 85gg7 9.g/04/ 97.x 1700/05g7590 .9. 0.4507g..:.:0590: 5g7 /.740:34750 .9.

.9g W 3/70.3829070/70.202-7047 5390347 W 8904-4. 0890574/:8g/0 $.9 .8 '.7 06: 7.5:: !8474590806: 7.9..4590806: 7...7.10.20 .4.g.4 4745908-4.7.x:35..70 W #.8g W 97.4.439..

395.50 W 1472.2032. W %7.2039 ./0 W .3.94.:9.1.g/070.70.: 0. W 0:/.79039038L324//0480-9L3 7.748.5g7:: W L374 .7:890 W .90 W 50707.7.45..W 57:79: 14./05:7./:70.3489.70850.70.x .0 .9.9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful