Patologie cutanatà

(dermatologie)
oli ale pielii si pàrului :
· boli primare
· boli secundare:
boli de nutritie
boli de metabolism
intoxicatii
boli endocrine
boli microbiene parazitare
Alopecia lipsa párului
· congenitalá
· dobânditá:
boli inIectioase
intoxicatii
tulburári endocrine
%ratament:
· vitamine
· oligo-elemente
· proteino-terapie
ipertricoza dezvoltarea în exces a párului
· congenitalá
· dobânditá (hormonalá)
Depigmentarea absenta sau repartitia anormalá
a melaninei
· Albinismul total însotit de ochi rosii cu iris
depigmentat
· Albinismul partial ochi albastrii
· Depigmentarea localizatá:
cicatrici
iritatii chimice
carente în oligoelemente
senilitate
iperpigmentarea cantitate mare de melaniná
· se maniIestá prin:
colorarea brun- negru a pielii Iárá alte modiIicári
ipercheratoza :
· zone:
de culoare gri
ridate
pliuri ale pielii
· adesea: depilate si inIectate
· Cauze:
· mecanice:
harnasament
contact cu solul
%ratament:
· unguente cu antibiotice: cortizon ¹ vitamine
lefantiazis îngrosári si induratii ale
pielii generalizate
Cauze:
· tulburári cronice ale circulatiei sanguine si
limIatice
· se observá Irecvent:
la membrele posterioare
uneori dupá castrare
ermatite
&rticaria edeme bine delimitate punctiIorme care pot
apárea si dispárea rapid
· Originea toxicá sau alergicá
Cauze exogene sau endogene
· ManiIestári:
· abatere
· tulburári digestive
· Iebrá
· prurit de intensitate variabilá
%ratament:
· antihistaminice
· corticoizi
· calciu i.v.
czema se maniIestá în zonele
superIiciale ale pielii prin:
· congestie
· edeme
· în Iazele ulterioare:
pustule
cruste
cronicá inIectie bacterianá agraveazá
leziunile
otosensibilizarea inIlamatia pielii
nepigmentate sub inIluenta luminii, ca urmare a
sensibilizárii cu anumite substante.
· Iiloeritrina un produs de degradare a cloroIilei
congestie
edeme
vezicule
prurit
· anumite medicamente
%ratament:
· local
· general
angrena pielii:
· provocatá de tulburári vasculare ca urmare a:
decubitelor
substantelor caustice
iradiatiilor
intoxicatiilor
inIectiilor generalizate
Dermatoxicoze sunt aIectiuni cutanate
contagioase provocate de Iungi:
· tricophyton
· microsporum
%ransmiterea:
· direct de la animalele bolnave
· indirect prin harnasament, ustensile de tesálat etc.
· Factori predispozanti:
schimbári de alimentatie
parazitism intern
conditii proaste de zooigiená
stress
iceliile se ráspândesc pe cale centriIugá:
· atacá rádácina Iirului de pár
· produc leziuni cutanate
· leziuni circulare
· sporii rámân inIestanti pentru o perioadá de peste un an în
mediu uscat
%ratament:
· acizi organici salicilic
· halogeni iod si derivati
· derivati ai inidazolului (micozol)
· dezinIectie localá:
Ienol
sáruri cuaternare de amoniu
· tratament pe cale generalá griseoIuliná
Dermatofiloza Dermatophilus congolensis
· inIectii la nivelul microleziunilor pielii
· apar noduli cutanati nepruriginosi
· exudatii Iirele de pár lipite
· crustele se detaseazá împreuná cu Iirele de pár
· zonele depilate se usucá si se acoperá cu epiteliu
si pár
· diagnostic histologic si bacteriologic pentru
conIirmare
%ratament:
· spálári si tamponári cu solutii pe bazá de iod
· tratament pe cale generalá cu antibiotice
1ectiuni parazitare
· #,,., este produsá de:
Sarcoptes equi râia capului
Psoroptes equi râia coamei si cozii
Chorioptes bovis, Var. equi râia membrelor
si pintenilor
· Este o boalá contagioasá:
· transmitere directá
· indirect
· pruritul Ioarte intens în mod deosebit în
graidurile calde
· cáderea párului
· îngrosarea pielii
· Iormarea de pliuri cutanate
· hiperkeratoza
· exudatii cruste
· Diagnosticul examen microscopic
· Tratament antiparazitare speciIice

4,050 5g7::  W -4572,70 W -480.:3/,70
-4/03:97x0 -4/0209,-482 394.,x -403/4.730 -42.74-0305,7,9,70

450., 58,5g7::
W .43039,g W /4-3/9g
-4310.x4,80 394.,x 9:-:7g703/4.730

%7,9,2039 W ;9,230 W 44
0020390 W 5749034
907,50

W W

W W W 

50797.4, /0;49,70,L30.08,5g7:: .43039,g /4-3/9g 47243,g 052039,70, ,-803x,8,:705,79x,,3472,g ,20,330 -382:949, L384x9/04.74 .:78 /052039,9 -382:5,7x, 4.,-, 97 052039,70,4.,,9g
..,97. 79,x.2.0 .,703x0L3440020390 8039,90

.9.33g W 802./05.47943 .050 W .-7:3 307:.:0 W 20.07./080.9.9024/1.:84: %7.902.g7 507.439.90 5:7.2039 .3.2039 W :3:0390.50752039.31089g573 .447.399.230 .73.:.0.90 310.9.:4..70.0 .90 W .39-49.70.70/020.  .501g7g.9. W 430 /0.. .94.707 7/.

x08.01.70 .039 .0.3:30  21.x.:0 W 9:-:7g7.0 W 804-807.743.0 50 0307..8 L374 g7 3/:7..7.39.897.202-7005489074.:.90 .70 :3047/:5g.9..g170.0.

.31089g7 .0 .7.5g70.5/ 730.-g %7.07.:.  0/020-30/029.:03/4030 ..2039 .9070 9:-:7g7/089.3989.g8. /85g70.g .94.0 10-7g 57:79/0390389.072..905:3.:  .90.23.9.-.7.:0 040308. .4 ..914720.7.990 W W W W W W W W W &79..70549 .479.

050573 W ...907.0. 802.02.0.7:890 .g 310.7..430890 W 0/020 W L31.70 5:89:0 ..00:9074.90-.743.31089gL34300 8:5071.g 0:30 .3g .

9.20390 %7. :3574/:8/0/07.3:2908:-89.70.0./.2039 W 4.  31.:.:23 .70.70.:72. W 0307.3:29020/.x.3x0 W 1407973.908:-31:03x.4948038-... 8038-g7.. ..50 3052039.430890 0/020 .:0 57:79 W .2.47410 .

:..50 W 574.8.0 7. /0./.:89.4...x47 394.:72.3703..90 .9g/09:-:7g7.x47 310.70..:-9047 8:-89.x470307...70.3x047.

2-g7/0.98239073 .10.7.32.x:3.4.43/x574.072.:9.x0 5.947570/854..80574.890/04403g 897088 .90 W W W W W .439. ..94.45943 2..2039.90/01:3 97. .3829070.909.0 3/70.73. /70.3x 8.3.4.2039 :890380/0x08g.9573.9/0..40 8:39.00-43.748547:2 %7.

243: W 97.W W W W W W W W .3/.9 %7.x04.00 807g853/08.3L3 20/::8.403 4/ /07.:.70 85477g2331089.3.x /07. .9073..g 1034 8g7:7.:.47.0...00307../g/050890:3.70/0...03971:g .9.203950..9..2039 .3x50397:45074...x.90 0:3.0:3.g 78041:3g .17::/05g7 574/:. 8.g7g/g.3.44 /0310.:9.4:: 2.50.3.9.7.

945:8.:0590: 5g7 /.9414.90744.gL2570:3g.g/04/ 97.:.5.:84:x50-.W W W W W W W W 072.3489.x .8944..3.3.00307.4507g.4340388 310.9080:8:.2543g7. 072.g.39-49.203950. 0.:9.70 %7.:1700/05g7 4300/05.7:890080/09.50397: .734/:. -.9.0 ..740:34750 .43172.0:2.x 1700/05g7590 .g 80..9.2039 85gg7 9.x3057:734  0:/.

x:35..70 W #.....439.g.7 06: 7.5:: !8474590806: 7.4 4745908-4.7.8g W 97.9g W 3/70.4.7.8 '.10.4590806: 7.202-7047 5390347 W 8904-4.4.20 .9.9 . 0890574/:8g/0 $..3829070/70.

395.70850.0 .79039038L324//0480-9L3 7.70.5g7:: W L374 .:9..94./:70.9.3./05:7. W %7.2032.g/070.2039 .748. W 0:/.70.45.: 0.9.7:890 W .50 W 1472./0 W .90 W 50707.7.1.W 57:79: 14.3489.x .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful