Soleh Ain Intan Azizuddin Quek Shamsul

`

2 aspek penting yang dipertimbangkan:

Minat kerjaya Nilai kerjaya

`

Mencerminkan 5 komponen dianggap sebagai penentu minat seseorang terhadap bidang kerjaya:

Personaliti Motivasi Paparan konsep kendiri/ identifikasi Baka Pengaruh persekitaran

Tinjauan Minat Kerjaya Kuder (Kois) :1939 2. Tinjauan Minat Kerjaya Jackson (JVIS) :1997 . Inventori Minat Strong-campbell (SCII) :1974 3.Ujian minat kerjaya 1.

³tidak gemar´. ³yang paling tidak digemari´ ‡Masa 30 minit Inventori minat strongcampbell (SCII) :1974 ‡Membanding minat individu dengan orang lain ‡Mengandungi 325 item ‡Mempunyai 162 skala kerjaya ‡Responden menjawab ³gemar´. ³tidak peduli´ ‡Responden memilih 14 ciri yang mewakili diri Tinjauan minat kerjaya jackson (JVIS) :1997 ‡Minat dipadan dengan bidang akademik dan kerjaya ‡Sesuai bagi individu yang baru masuk ke dunia pekerjaan ‡Mempunyai 34 skala ‡Mengandungi 289 pernyataan pilihan ‡Mentaksir peranan kerjaya ‡Boleh diakses secara on-line .Tinjauan minat kerjaya kuder (KOIS) :1939 ‡Mengukur bidang minat umum individu ‡Mempunyai 10 skala minat kerjaya ‡Mengandungi 100 item pilihan ‡Responden menanda ³yang paling digemari´.

. Intrinsik: nilai yang dihubung dengan tugas sebenar pekerjaan (membantu orang) ektrinsik: nilai yang berhubung dengan produk sampingan pekerjaan (gaji tinggi) II.` Dibahagikan kepada 2 jenis I.

Perlu menyelesaikan masalah sepanjang masa Bulatkan satu 5 4 3 2 1 .` ` ` Menggunakan inventori nilai kerjaya untuk mengukur sejauh mana kepentingan pelbagai jenis nilai kepada seseorang Mempunyai skala 1-10 yang mewakili ³nilai yang paling penting´ dan ³nilai yang paling tidak penting´ Contoh: Pekerjaan di mana anda: 1.

` Konsep: Pemilihan kerjaya adalah menifestasi personaliti seseorang Inventori minat adalah inventori personaliti Mereka yang menceburi dalam kerjaya yang sama mempunyai personaliti/ latarbelakang perkembangan peribadi yang serupa Mereka yang mempunyai personaliti yang serupa akan memberi respon yang serupa terhadap sitasi dan masalah yang timbul Kerpuasan kerjaya bergantung kepada keserasian antara personaliti individu dan persekitaran .

` Rumusan teori Holland: Manusia dibahagi kepada 6 gaya peribadi dan persekitaran x R realistik x I investigatif x A artistik x S sosial x E berdaya saing x C konvensional Gaya peribadi berpadanan dengan persekitaran Manusia mencari persekitaran dan kerjaya yang membolehkan mereka menggunakan kemahiran yang dipunyai Tingkahlaku seseorang individu adalah hasil interaksi pesonaliti dan persekitarannya .

agresif.Tema kerjaya Realistik Ciri-ciri personaliti ‡Gemar tugas berbentuk konkrit lawan abstrak ‡Kurang bersifat sosial Persekitaran kerjaya Tukang paip. jurugambar Invenstigatif Artistik ‡Mempunyai pemikiran abstrak ‡Bersifat analitikal dan berdikari ‡Memounyai daya imaginasi dan nilai estetika yang tinggi ‡Mengutamakan masalah sosial ‡Suka berkawan ‡Pendidikan ‡Bersifat ekstrovert. dominan ‡Daya pujuk tinggi ‡Suka memimpin Sainstifik Teknikal Artistik Musikal Kesasasteraan Pendidikan Kebajikan masyarakat Pengurusan Sosial Daya usaha . juruelektrik. operator mesin. juruteknik.

.

. Oleh itu cara hidup dan tindakan kita akan berasaskan kepada nilai-nilai tersebut.` Setiap manusia mempunyai satu set nilai dalam mengurus kehidupan seharian. Cth: kita percaya bahawa kita mesti bersifat jujur atau setia kepada rakan kita dalam apa jua keadaan. kerjaya yang kita ceburi adalah selaras dengan nilai yang kita pegang demi kepuasan dan kesejahteraan hidup. Ia merangkumi kepercayaan dan idea yang amat penting bagi kita. ` ` Secara unggul.

Pengiktirafan. Organisasi. Manusia. Inventori Nilai Pekerjaan (Sidek Mohd Noah 1991) . Kreatif. Agama. Kebudayaan. Altruisme. Pemimpin. Intelektual dan Promosi. Kelapangan. Keselamatan. Aktiviti. Autonomi. Pembantu. Kepelbagaian. sokongan. Data. Benda. direkcipta untuk melihat nilai individu yang berkaitan Kejayaan.` Ujian nilai pekerjaan digunakan untuk menerangkan nilai individu yang berkaitan dengan pekerjaan. Keuntungan.

Nilai kerjaya dibahagikan kepada 2 jenis: ` .` Penjelasan nilai kerjaya amat penting kerana ia merupakan sebahagian daripada kerjaya keseluruhan.

Jenis Nilai Kerjaya Intrinsik Ekstrinsik Nilai yang berhubung dengan tugas sebenar Nilai yang berhubung dengan produk sampingan satu-satu pekerjaan Cth: membantu orang lain Cth: menerima gaji yang tinggi .

` Inventori nilai kerjaya mengandungi satu senarai nilai yang perlu diberi keutamaan oleh responden yang berkenaan. Sbg alternatif. Contoh: anda akan diminta menulis 1 -10 pada nilai-nilai yang tersenarai mengikut keutamaan di mana 1 mewakili ³nilai yang paling penting´ dan 10 mewakili ³nilai yang paling tidak penting´.` Inventori nilai kerjaya digunakan untuk mengukur sejauh manakah kepentingan pelbagai jenis nilai kepada seseorang. anda mungkin diminta untuk menyenaraikan nilai kerjaya mengikut keutamaan. .

html .Tujuan Inventori Nilai Memastikan nilai Memastikan nilai kerjaya yang rapi yangboleh mengaitkan aspek kehidupan yangluas http://people.edu/~bwjames/tut/time/workinv.usd.

.Autonomi Membantu orang lain Prestij Keselamatan Pekerjaan Kolaborasi Membantu Masyarakat Pengiktirafan Ganti rugi Pencapaian Berasaskan Kemahiran dan Latarbelakang Anda Kepimpinan Kreativiti Kepelbagaian Cabaran Waktu Lapang Pengaruh Terima sikit/langsung tiada penyeliaan Beri bantuan kpd org lain (individu/kelompok) Mempunyai kedudukan tinggi Kebarangkalian dibuang kerja amat rendah Bekerja bersama-sama dengan orang lain Menyumbang kepada kepentingan orang ramai Menerima penghargaan atas kerja yang dibuat Menerima gaji yang setimpal dengan kerja Membuat kerja yang mendatangkan hasil Menggunakan pendidikan dan pengalaman kerja dalam pekerjaaan anda Menyelia/mengurus orang lain Menjana idea sendiri Melakukan aktiviti-aktiviti yang berbeza Melakukan tugas yang rumit Mempunyai masa yang mencukupi untuk berehat Berkebolehan untuk mengubah pendapat dan idea orang lain.

skor yang diperoleh hasil pengambilan satu-satu ujian nilai kerjaya akan digunakan untuk mengenalpasti pemilihan kerjaya yang wajar di mana nilai kerjaya anda akan dipadankan dengan ciri-ciri pekerjaan. ambil juga ujian-ujian psikologikal lain yang berkaitan (supaya anda mendapat satu profil yang lebih mantap dan menyeluruh untuk membuat keputusan kerjaya nanti) seperti: x Minat kerjaya x Personaliti x Kemahiran x Aptitud x Motivasi .` Sama seperti ujian minat kerjaya. ` Sebaiknya.

` ` Banyak ujian berkaitan taksiran kerjaya terdapat di Internet. ditadbirkan sendiri dan dikira skor secara manual Ujian minat kerjaya yang mengandungi lebih daripada 200 item dan skor dikira dengan bantuan komputer . Pilihan ujian ini ada 2 jenis: Ujian minat kerjaya yang mengukur hanya sebilangan kecil minat umum sahaja.

individu berkenaan boleh berjumpa dengan guru bimbingan dan kaunseling untuk menjalani kaunseling kerjaya agar dapat membuat keputusan kerjaya yang lebih mantap. Penjimatan kos kerana proses keseluruhan dijalankan dengan menggunakan program bimbingan kerjaya berkomputer yang berbentuk interaktif Seterusnya. Pengiraan skor yang dijalankan secara in-house mengatasi masalah mengirim helaian jawapan kepada pusat penskoran untuk tujuan pemprosesan ujian yang telah diambil (jimat masa antara pengambilan ujian dan pentafsiran ujian) 2. .` Kelebihan penggunaan komputer dalam taksiran kerjaya 1.

suka bercakap. tidak suka bercakap) terlibat dalam bidang jualan. Oleh itu. segan. ` . penakut. A (ekstrovet. pandai memujuk) terlibat dalam bidang jualan B (Introvet. amat penting bagi kita benar-benar mengenali personaliti kita.` Dua elemen penting berkaitan dengan pemilihan kerjaya: Minat Nilai ` Personaliti seseorang membentuk minat.nilai dan aptitud dan secara tidak langsung berkait rapat dengan kepuasan kerja.

Bidang jualan A) ekstrovet. pandai memujuk Bidang perakaunan bekerja dengan mesin B) introvet. suka bercakap. agak penakut Apa akan terjadi jika individu A bertukar kerjaya dengan individu B? . tidak suka bercakap. segan.

Inventori minat adalah inventori personaliti Mereka yg menceburi diri dalam kerjaya yg sama mempunyai personaliti dan latarbelakang perkembangan peribadi yg serupa .` Konsep dan andaian disebalik Teori Holland: Pemilihan kerjaya seseorang adalah manifestasi personalitinya.

.Mereka yg mempunyai personaliti yg serupa akan memberi respon yg serupa terhadap situasi & masalah yg timbul. stabiliti dan pencapaian bergantung kepada keserasian antara personaliti individu dan persekitaran di mana dia bertugas. mereka akan mewujudkan persekitaran interaksi yg mempunyai ciri-ciri tersendiri Kepuasan kerja. Oleh demikian. Keserasian ini dikenali sebagai gaya peribadi modal.

Manusia boleh dibahagikan kpd 6 gaya peribadi (RIASEC) .1.

Realistik Konvensiona l Investigatif Gaya Peribad i Berdaya usaha Artistik Sosial .

2. semakin baik padanan tadi. terdapat 6 jenis persekitaran (rujuk RIASEC) 3. Setiap gaya peribadi berpadanan dgn persekitaran yg sama. . dan semakin memuaskan persekitaran kerja tersebut. Selaras dengan 6 jenis manusia. Semakin kuat gaya peribadi seseorang.

Tingkahlaku seseorang individu adalah hasil interaksi personaliti dan persekitarannya khususnya pengalaman masa kecil.2. . Manusia mencari persekitaran dan kerjaya yang membolehkan mereka menggunakan kemahiran yang dipunyai dan menyatakan sikap serta nilai masing-masing. 3.

Tipologi yang terhasil bukan saling ekslusif. Akan tetapi. Ini bermaksud bahawa seseorang boleh mempunyai ke-6 gaya peribadi. Primer Sekunder tertiari . ada gaya yg bersifat.6.

juga sederhana menyerupai mereka dalam kerjaya artistik dan sedikit persamaan dengan mereka dalam kerjaya investigatif.` Contoh: jika anda mempunyai kod SAI. . besar kemungkinan personaliti anda lebih cenderung kpd mereka yg menceburi diri dalam kerjaya sosial.

` Melalui instrumen yang berbentuk inventori psikologi. nilai. . kita dapat menilai diri termasuk minat. dan ciri-ciri personaliti berhubung dengan bidang kerjaya yang diminati dan akan diceburi kelak.

ahli fizik. ‡Nilai estetika yang tinggi.penulis. Juruteknik makmal. pekerja elektronik. ‡Mengutamakan masalah sosial ‡Suka berkawan. praktikal dan konservatif. dominan. ‡Bersifat analitikal dan berdikari. Perkeranian. pengurus jualan. Ahli kimia. ‡Interaksi interpersonal kurang. penyunting. ‡Bersifat ekstrovert. ahli kritik. Guru. penyelia pengeluaran. ‡Berminat pada aktiviti pendidikan. ‡Bersifat sosial. pensyarah. ‡Suka dengan tugasan berstruktur. pereka. ‡Ekspresi kendiri melalui bidang seni. ‡Berorentasi tugas. ‡Daya imaginasi yang tinggi. Pengarah sumber manusia. operator mesin. mekanik kapal terbang. Persekitaran Kerja Tukang paip.Tema Kerjaya Realistik Ciri Personaliti ‡Gemar tugas berbentuk konkrit. ahli biologi. pelayan tetamu dan penyimpan kira. daya pujuk tinggi. suka memimpin. ahli matematik. pelukis plan dan jurugambar. Investigatif Artistik Sosial Daya usaha Konvensional . agresif. Pelukis. pekerja kebajikan. ‡Pemikiran abstrak. akuatan. ‡Kurang bersosial.

` - 3 bahan penting akan dibekalkan semasa mengambil ujian tersebut: Buku tafsiran Laporan tafsiran Buku carian pekerjaan .

Mengandungi 198 item yang merangkumi: -Angan-angan berkaitan pekerjaan. ` . -Aktiviti-aktiviti -Kompetensi -Pekerjaan -Anggaran kendiri.

. 3 skor tertinggi dimasukkan dalam korak rumusan kod. Skor dimasukkan dipindahkan dalam Skor Holland dan dikira. Kod disemak dalam Buku Carian Pekerjaan .Jawapan dimasukkan ke dalam helaian skor.

. Temubual:Mengapa«bila«di mana«bagaimana«membantu anda mendapatkan maklumat.` ` ` Pemerhatian: mendapatkan maklumat dari pemerhatian orang sekeliling (ahli keluarga dan rakan) Lawatan sambil belajar:lawatan di agensi kerajaan atau bukan kerajaan untuk mendapatkan gambaran secara langsung mengenai tugas dan tanggungjawab.

` ` ` Penulisan:mendapatkan alamat dan menulis surat kepada pihak terbabit untuk memperoleh maklumat berbentuk risalah. Doktor dan pesakit memberi peluang kepada individu untuk merasai pengalaman dan memberi gambaran dalam tugas ± tugas tertentu. . Bacaan Permainan /main peranan:Contoh Polis dengan Perompak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful